Projektų vadybos darbas giant global financial įmonės analizė
5 (100%) 1 vote

Projektų vadybos darbas giant global financial įmonės analizė

1121

Giant Global Financial

_________________________________________________________________________________________

Giant Global Financial produktų DB kūrimo ir integravimo į internetą projektas

_________________________________________________________________________________________

Publikavimo data: 2007.05.10

_________________________________________________________________________________________

TURINYS

Projekto apžvalga………………………. 4

Projekto rezultatai 7

Resursų valdymo planas 8

Biudžeto įvertinimas 8

Darbų trukmės įvertinimas 10

Projekto prielaidos 11

Projekto rizikos 11

Komunikavimo planas 12

Projekto uždarymo etapas 12

Projekto patvirtinimas 14

Projekto apžvalga

Giant Global Financial turi apie 100 skirtingų produktų susidedančių iš skirtingų draudimo tipų, paskolų bei investicijų. Pateikiama nepilna informacija apie visus įmonės produktus, todėl reikia sukurti naują produktų duomenų bazę, kuri būtų prieinama per internetą ir padėtų vartotojams pasirinkti tinkamus produktus. Šio projekto įgyvendimas turi pagerinti prekybą įmonės produktais, padidinti komisinius ir pritraukti naujus klientus bei pakelti įmonės reitingus.

Projekto tikslas – pagal vartotojo poreikius suprojektuoti ir realizuoti produktų duomenų bazę, kuri būtų integruota į internetą.

Sprendžiamos problemos: Konkuruojant finansinių paslaugų įmonėms, pradėta pateikti daugiau informacijos prieinamos internetu. Kai kurios įmonės pradėjo prekiauti savo produktais tiesiai per internetą. Giant Global Financial įmonė mato apie tai kaip apie sekantį žingsnį ir jie pradeda kitą projektą, kad tai įgyvendinti. Produktų duomenų bazė yra reikalingas komponentas tęsiant šį projektą, todėl reikia, kad projektas būtų įgyvendintas per šešis mėnesius.

Užsakovo reikalavimai:

Reikalavimai iš klientinės pusės:

Potencialūs pirkėjai turi turėti galimybę atfiltruoti duomenis duomenų bazėje. Taip pat sistema turi turėti vartotojui draugišką interfeisą. Kadangi kai kurie vartotojai yra kitose šalyse, sistema turi būti prieinama keturiomis kalbomis – japonų, ispanų, vokiečių ir prancūzų.

Techniniai reikalavimai:

Pagrindinės lentelės duomenų bazėje turi būti produktai, produktų grupės, kontaktai ir kontaktų grupės. Produktų lentelės laukai turės būti produkto ID, produkto pavadinimas, produkto apibūdinimas, kainos, kontaktinė informacija ir nuorodos į produktų internetinius puslapius. Kontaktų lentelėje turi būti laukai kontakto ID, pavardė, vardas, elektroninis paštas, telefonas, faksas ir kiti. Produktų ir kontaktų grupių lentelės turi būti tokios, kuriose bus išvardinta daugybė produktų ir kontaktų grupių (tokių kaip gyvybės draudimas, namų savininko draudimas, nelaimingi atsitikimai, paskolos mašinoms ir kitų). Pateikiama apie šimtas produktų ir apie du šimtai kontaktų.

Organizciniai reikalavimai:

Tiek individualių pardavimų atstovai turės turėti galimybę atnaujinti asmeninę kontaktinę informaciją, tiek produktų vadybininkai turės turėti galimybę atnaujinti informaciją apie produktus per internetą. Saugumo analitikas ir bendras ofisas turi turėti galimybę peržiūrėti šiuos atnaujinimus prieš jiems patenkant į sistemą. Į sistemos kūrimą turi būti įtraukti ir sistemos naudotojai, bei jie turi būti apmokomi tiek asmeniškai, tiek naudojant video įrašus visuose dvidešimtyje ofisų.

Projektas apima: pagal užsibrėžtą tikslą ir iškeltus reikalavimus yra numatomas šių uždavinių įgyvendinimas:

 Suprojektuoti ir realizuoti produktų duomenų bazę;

 Parašyti skriptus, kad būtų galima integruoti DB į internetinį puslapį;

 Įvertinti ir parinkti Web serverio techninę įrangą;

 Įvertinti ir parinkti Web serverio programinę įrangą;

 Instaliuoti ir sukonfigūruoti Web serverį;

 Integruoti duomenų bazę į internetą;

 Sukurti atskirus internetinius puslapius skirtingiems produktams;

 Padaryti sistemos prieigą pasiekiamą 4 kalbomis;

 Sukurti vartotojui draugišką interfeisą;

 Realizuoti galimybę vartotojui duomenis atfiltruoti;

 Individualiems vartotojams suteikti galimybę atnaujinti asmeninę kontaktinę informaciją;

 Produktų vadybininkams suteikti teisę atnaujinti informaciją apie produktus per internetą;

 Leisti saugumo analitikui ir bendrajam ofisui peržiūrėti atnaujinimus prieš jiems patenkant į sistemą;

 Atlikti testavimus;

 Į sistemos kūrimą įtraukti sistemos naudotojus;

 Sukurti dokumentacijas;

 Atlikti apmokymus asmeniškai ir naudojant video priemones;

 Projektą įvykdyti per 6 mėnesius.

Eiga: sukuriama projekto dalyvių grupė ir apibrėžimas dalyvių funkcijos bei įsipareigojimai; apibrėžiami funkciniai ir techniniai reikalavimai; sudaromas gairių planas; atliekamas rizikos įvertinimas; sudaromas tvarkaraštis ir biudžeto įvertinimas; apibrėžiamas resursų valdymas ir sukuriamas komunikavimo planas; patvirtinamas projekto planas, atliekamas sistemos projektavimas ir realizavimas; atliekamas testavimas; pasirašomas sistemos įvertinimo aktas, atliekamas vartotojų apmokymas; projektas uždaromas ir užbaigiamas.

Projektas neapima:

 Informacijos apie produktus bei kontaktus
įdėjimo ir atnaujinimo.

 Tinklo struktūros atnaujinimo;

 Naujos techninės įrangos diegimo;

Suinteresuoti asmenys

Suinteresuotas asmuo yra tas, kuris turi susidomėjimą projektu ar bus pririštas prie projekto rezultato. Jie yra susiję su projektu, tiesiogiai dalyvaujantys ar turintys interesų. Tiek fiziniai tiek juridiniai asmenys. Projekto pradžioje svarbu atlikti suinteresuotų šalių analizę. Tai paprastas, bet svarbus uždavinys, kuris padeda suprasti, kas bus svarbu projekto sėkmei ir kodėl, tada jau galima nuspręsti kas apims projektą.

Suinteresuoti asmenys Atsakomybės

Projekto vadovas, Giant Global Financial įmonės darbuotojas Įpareigotas valdyti visą veiklą, susijusią su užsakovo atsakomybe;

Pateikti sąrašą klausimų, kurie turi būti atsakyti prieš imantis projekto vadovo atsakomybės

Užtikrinti daugybės biznio, politinių ir tarpasmeninių problemų nagrinėjimą;

Pasirašyti kontraktus;

Kontroliuoti darbo eigą;

Vadovauti darbui;

Bendradarbiauti su kitais projektų vadovais, žiūrėti, kad jo projektas nenukentėtų;

Matyti visus projekto tikslus;

Atsakingas už visų problemų sprendimą.

Projekto vadovas, nepriklausomas konsultantas Pateikti sąrašą klausimų, kurie turi būti atsakyti prieš imantis projekto vadovo atsakomybės

Užtikrinti daugybės biznio, politinių ir tarpasmeninių problemų nagrinėjimą;

Kontroliuoti darbo eigą;

Kaip skirtųsi klausimai, jei būtų imtasi projekto nuo pradžių, o ne tada kai jis jau yra pradėtas;

Pateikti veiklos ar finansinius susirūpinimus iš savo firmos perspektyvos

Vadovauti darbui;

Bendradarbiauti su kitais projektų vadovais, žiūrėti, kad jo projektas nenukentėtų

Motyvuoti komandą;

Matyti visus projekto tikslus;

Atsakingas už visų problemų sprendimą.

Projekto komanda Realizuoti kas surašyta projekto plane pagal savo kompetenciją;

Kontroliuoti, tvarkyti savo laiko valdymą;

Informuoti projekto vadovą apie projekto eigą, rašyti ataskaitas;

Pritaikyti individualiam vartotojui naują sistemą.

Techninis projektų vadovas Atsakingas tik už reikiamus techninius sprendimus

Konsultantai Integruoti sistemą į internetą;

Konsultuoti projekto komandą

Web dizaineriai Integruoti sistemą į tinkamus tinklapis, sukurti interfeisą

Sistemos administratoriai Integruoti techninę ir programinę įrangą į serverį.

Sponsoriai Turi dalyvauti priimant sprendimus;

Sekti būseną, patarti ar daryti pakeitimus;

Priimti lemiamus sprendimus;

Visą laiką jis turi būti informuojamas, palaikomas jo susidomėjimas;

Finansų direktorius, Giant Global Financial įmonė Turi nuspręsti ar autorizuos fondus projektui; Pateikti sąrašą klausimų, kurie kyla apie projektą; Užtikrinti daugybės biznio, politinių ir tarpasmeninių problemų nagrinėjimą

Informacijos vadovas, Giant Global Financial įmonė Turi padėti plėtoti ir palaikyti naują sistemą;

Pateikti sąrašą klausimų, kurie kyla apie projektą;

Užtikrinti daugybės techninių problemų nagrinėjimą.

Apmokymus atliekantys asmenys Apmokyti vartotojus darbui su nauja sistema;

Atlikti mokymus asmeniškai ir naudojant video priemones.

Testuotojai Ištestuoti naują sistemą;

Įvertinti naujos sistemos veikimą.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1062 žodžiai iš 2119 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.