Pshihologija
5 (100%) 1 vote

Pshihologija

Įvadas Žmogus visą laiką visapusiškai bręsta. Kaip nurodo J. Pikūnas, žmogus yra sudėtinga būtybė su daugeliu dimensijų bei sluoksnių, kur kiekviena turi savo viršūnę ir sukuria savotišką dalinį „aš“. Kalbėti apie asmenybės brandumą lygiai taip pat kaip ir apie asmenybę apskritai reiškia rizikuoti liestis prie paslapties. Vieni iš tokių drąsuolių yra psichologai, visą savo gyvenimą galintys skirti ieškojimams, kas gi vis dėlto yra ta asmenybė ir dabar galima peržvelgti labiausiai psichologijai nusipelniusių mokslininkų teorijas apie asmenybės brendimą. Asmenybės brandos teorijos S. Freudas. Jis teigė, kad asmenybė yra nuolatinėje įtampoje, mat žmogaus prigimtyje konfliktuoja malonumo siekiantys biologiniai potraukiai ir juos varžantys realybės reikalavimai. Pasak jo, brandi asmenybė „sugeba balansuoti tarp neurozės ir psichinės sveikatos“. Psichinė sveikata, jo požiūriu, yra „sugebėjimas mylėti ir dirbti“. Tad jei asmuo sugeba palaikyti gilius ir pastovius ryšius su savo artimaisiais – sutuoktiniu ir vaikais, sugeba atlikti visuomenei reikalingą veiklą, jis yra psichologiškai brandus. K.G. Jungas. Jis teigia, kad asmenybė – tai „sudėtinga ir darni vienodai išvystytų priešybių visuma“. Brandi asmenybė – mąstanti ir intuityvi, juntanti ir jaučianti. Psichologas K.G. Jungas teigia, kad brandi asmenybė vadovaujasi mąstymu, tačiau nesibaido intuicijos „patarimų“. Brandi asmenybė, anot K.G. Jungo, įvairiapusiškai ir visavertiškai naudoja savo vidinius turtus. Sveika asmenybė, pasak psichologo, yra tapusi individualybe. Asmuo suvokia savo unikalumą, tačiau puikiai supranta ir savo bendrumą su visomis gyvomis būtybėmis ir net su negyvąja gamta bei kosmosu. Esminė brandžios asmenybės ypatybė yra savasties archetipo atskleidimas. Savastis, anot K.G. Jungo, yra asmenybės centras, kaip vidurys tarp sąmonės ir pasąmonės, kaip visų priešingų polių integracija. K.G. Jungas teigia, kad brandi asmenybė neturėtų būti tapatinama su laiminga asmenybe. Pasiekus psichologinę brandą turėtų būti įveikta ir laimingumo – nelaimingumo dichotomija. Anot K.G. Jungo, savirealizacija – savasties pasiekimas – aukščiausias ir atskiro žmogaus, ir visos žmonijos tikslas. F. Skinneris. Jis teigia, kad asmenybės brandumas – labai reliatyvus reiškinys. F. Skinneris iškelia vidutinę – statistiškai standartinę asmenybę, kurios dauguma reakcijų yra panašios į daugumos jos visuomenės narių reakcijas. Tai asmuo, optimaliai prisitaikęs prie savo aplinkos, ir jo elgesys visuomenėje, kultūroje, socialinėje grupėje yra labiausiai pageidaujamas ir dažniausiai teigiamai paskatinamas. Kai tik gimsta vaikas, jame skatinamas smalsumas, aktyvumas, aplinkinio pasaulio pažinimas. Brandi asmenybė – lengvai bendraujantis, gerai visuomenėje besijaučiantis žmogus.