Putino biografija
5 (100%) 1 vote

Putino biografija

1. Putino vaikystė

Vincas Mykolaitis – Putinas gimė 1893 metų sausio 6 dieną Pilotiškių kaime, Prienų rajone. Įdomesnė vieta – poeto mėgstamas kalnelis, Aušrakalniu vadinamas.

Abu poeto tėvai buvo katalikai. Tėvas buvo labai kieto charakterio, atkaklus, dažnai šiurkštus, tačiau siekė savo šeimos gero, buvo ambicingas. Pats pastatė trobą, užaugino gražų sodą, augino gerų veislių arklius. Motina buvo kilusi iš pasiturinčios laisvųjų valstiečių šeimos. Ji buvo jautri, rūpestinga, tyli ir mandagi. Jai gerai sekėsi austi ir verpti. Svarbiausias jos rūpestis – vaikai; jų gimė devyni, tačiau ne visi išgyveno. Putinas savo būdu ir veidu buvo panašus į motiną.

1900 metais Vincas Mykolaitis pradėjo mokytis Gudelių pradinėje mokykloje. Iš mažens Putinas labiau linko prie knygų negu prie ūkio. Jis atrodė atitolęs nuo kasdienybės, namie kaip svečias, lyg užsidaręs nuo visų. Šeimoje jam buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Broliai prisimena, kad jis buvo labai skirtingas nuo jų: ,,Prie darbo tėvas nespaudė, jis vis su knyga tai seklyčioj, tai ant kalnelio. Su vaikais nežaisdavo. Tylus menkutis, vis vienas ir vienas.’’ Tėvai nusprendė jį leisti į kunigus ir sudaryti sąlygas mokytis toliau.

2. Putino mokslai ir studijos

1905 metais būsimasis poetas tęsė mokslus Marijampolės gimnazijoje. Didelę įtaką Mykolaičiui darė kai kurie mokytojai ir jų pamokos. Jaunuolį emociškai veikė nacionalinio išsivaduojamojo judėjimo idėjos. Putinas pirmąkart pamatė poetą Maironį, kai šis lankėsi Marijampolėje ir čia sakė pamokslą. Vėliau skaitė jo kūrinius, grožėjosi jais.

1909 metais įstojo į Seinų kunigų seminariją. Putinas tikėjosi, kad būdamas kunigu galės dirbti tautinės kultūros srityje. Vėliau jis gan plačiai aprašė seminarijos aplinką romano ,,Altorių šešėly’’ pirmojoje dalyje.

Seinuose jis išspauzdino vieną ankstyvųjų savo eilėraščių ,,Putinas’’. Šis pavadinimas tapo poeto slapyvardžiu. Seminarijoje poezija buvo jo didžioji meilė. Šio laikotarpio pirmiesiems kūrybiniems bandymams dar būdinga ryški Maironio įtaka.

Putinui baigiant seminariją, 1914 metais prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Kai buvo jau aukštesniojo kurso seminaristas, jau tada namuose nebuvo vadinamas vardu, o tik kunigėliu. Motinai jis buvo išskirtinis.

Gabus jaunuolis pasiunčiamas studijuoti į Peterburgo dvasinę akademiją, kur anksčiau gilino žinias ar profesoriavo nemažai lietuvių inteligentų: Motiejus Valančius, Antanas Baranauskas, Maironis ir kiti.

Peterburge poetas patyrė naujų įspūdžių, praplėtė akiratį. Čia 1917 metai buvo išleista pirmoji kūrybos knyga (eilėraščių rinkinys ,,Raudoni žiedai’’ ir poema ,,Kunigaikštis Žvainys’’). Ypač didelės reikšmės Putinui turėjo muzika ir rusų literatūra. Labiausiai jį traukė simbolistai, didelį įspūdį darė estetikos knygos.

Akademijoje Putinas pasidarė žinomu, mėgiamu ir gerbiamu poetu. Svajojo apie studijas užsienyje. Vakarai. Naujovė. Nauji idealai, srovės ir kryptys.

Svajonės pildėsi.

1917 metais Putinas, gavęs stipendiją, išvyko mokytis į Fribūro universitetą Šveicarijoje. Jį globojo vienuoliai dominikonai, siekę diegti tomistinę filosofiją. Čia studiavo nemažai lietuvių, jie būrėsi į korporaciją ,,Lithuania’’. Šiame universitete yra studijavę žymūs lietuvių kultūros žmonės: Stasys Šalkauskis, Jonas Totoraitis, Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana.

Fibrūro Putinas nemėgo, jautėsi suvaržytas bažnytinės atmosferos, katalikiškos aplinkos, tačiau vertino galimybę mokytis, skaityti, bendrauti su įdomiais žmonėmis. Putinas studijavo filosofiją ir meno istoriją. Studijoms poetas skyrė daug dėmesio ir siekė jas baigti moksliniu laipsniu. Disertacijos, kuriai vadovavo profesorius ir vienuolis M. de Munnynckas, dėstęs Putinui estetiką ir psichologiją, tema pasirinko Vladimiro Solovjovo estetiką, susijusią ir su simbolizmo pagrindais. Prancūzų kalba parašytą disertaciją apgynė 1922 metais ir gavo filosofijos daktaro laipsnį, būdamas trisdešimties metų.

Šveicarijoje Putinas daug rašė, nors savo kūrybos kolegoms niekad nėra skaitęs, nemėgo pasakoti apie save, jaunystės metus, buvimą seminarijoje. Visur ir visada pasilikdavo rezervuotas, neišeinąs iš jam įgimto uždarumo ir santūrumo rėmų.

Fibrūro laikotarpiu sukurta nemažai eilėraščių, poetinė drama, novelės, paskelbta kritikos straipsnių.

Iš laiškų ir prisiminimų ryškėja, kad poetą vis labiau kankino abejonės dėl pasirinkto dvasinio kelio. Juozui Tumui – Vaižgantui jis rašė: ,,Poetą ir kunigą gal kas ir gali savy sutalpinti, – aš negaliu. Tai šimtą kartų esu ne tik pergalvojęs, bet ir pergyvenęs, ir pajutęs ligi pat širdies dugno.’’

1922 metais, užbaigęs mokslus Fribūre, Putinas išvyko metams gilinti žinių į Miuncheno universitetą.

3. Savarankiškas Putino gyvenimas ir darbas

Atsisveikinęs su Miunchenu, Putinas atsisveikino ir su savo jaunyste. Prasidėjo savarankiškas gyvenimas ir darbas.

1923 metais Putinas grįžo į Lietuvą. Pradėjo dėstyti Kauno universiteto Teologijos – filosofijos fakultete.

Kaune Putinas įsitraukė į visuomeninę veiklą, dalyvavo katalikiškose organizacijose. 1926 metais Teologijos – filosofijos fakulteto profesoriai Juozas Eretas,
Stasys Šalkauskis ir Putinas įkūrė studentų ateitininkų meno draugiją ,,Šatrija’’. ,,Šatrija’’ buvo pirmoji auditorija žymiems tarpukario bei amžiaus vidurio rašytojams: Salomėjai Nėrei, Antanui Vaičiulaičiui, Kaziui Bradūnui, Vytautui Mačerniui, Broniui Krivickui ir kitiems. Šatrijiečiai jautė Putino globą, rūpestį, dažnai rinkdavosi jo bute į literatų pobūvius, taip pat buvo svarbūs Putino redaguojamo literatūros ir mokslo žurnalo ,,Židinys’’ bendradarbiai, o vėliau patys leido ir redagavo didžiumą Lietuvos katalikų spaudos. Šiame žurnale rašytojas spausdino ir savo kūrinių, rašė kultūrinio gyvenimo apžvalgas, recenzavo naujas knygas. Šiuo laikotarpiu išėjo reikšmingas Putino lyrikos rinkinys ,,Tarp dviejų aušrų’’ (1927).

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 907 žodžiai iš 1811 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.