Pvm išplėstinė charakteristika
5 (100%) 1 vote

Pvm išplėstinė charakteristika

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IŠPLĖSTINĖ CHARAKTERISTIKA

Nuo 2002 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, iš dalies pakeitęs apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) principus.

Naujasis PVM įstatymas buvo parengtas ir priimtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įsipareigojimą suderinti netiesioginius mokesčius, įskaitant ir pridėtinės vertės mokestį, reglamentuojančius teisės aktus su Europos Sąjungos direktyvų šioje srityje reikalavimais. Pažymėtina, kad Europos Sąjungos teisės aktai itin griežtai ir išsamiai reglamentuoja apmokestinimo PVM klausimus, nes dalis pajamų, gautų iš PVM, pervedama į Europos Sąjungos biudžetą. Todėl siekiant, kad šalių narių įnašai į Europos Sąjungos biudžetą būtų adekvatūs, Europos Sąjungos mastu buvo suvienodinta (kiek tai įmanoma) PVM bazė.

Naująjį PVM įstatymą išnagrinėsime, aptardami PVM objektą, PVM mokėtojus, apmokestinimo momentą, apmokestinamąją vertę, mokestinį laikotarpį, šio mokesčio deklaravimo bei mokėjimo terminus.

PVM objektas

PVM objektas pagal naująjį pridėtinės vertės mokesčio įstatymą yra:

prekių tiekimas ir paslaugų teikimas. Siekiant, kad prekių tiekimas ir paslaugų teikimas taptų PVM objektu, turi būti tenkinamos visos šios 3 sąlygos:

1. prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį, o atlygiu laikoma visa tai, kas pinigais ar bet kuria forma gauta arba gautina kaip atlyginimas už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas iš pirkėjų (klientų) ar trečiosios šalies. Prekės tiekimu taip pat laikomas prekės ar paslaugos suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti.

2. prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas vyksta šalies teritorijoje.

3. prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą. Ekonomine veikla nelaikoma darbo veikla, valstybės ir savivaldybių veikla, banko indėlio, sąskaitos ar kortelės laikymas, atsitiktiniai sandoriai.

prekių importas, kai dėl importuojamų prekių atsiranda importo skola muitinei.

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnį prekių tiekimu laikomas prekių perdavimas kitam asmeniui, kaip pagal sandorio sąlygas šis asmuo arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti tomis prekėmis kaip jų savininkas. Prekių tiekimu taip pat laikomas prekių perdavimas pagal sutartį, kuri numato atlyginimo už perduodamas prekes atidėjimą arba atlyginimą dalimis, jeigu pagal sandorio sąlygas ne vėliau, negu bus sumokėta visa sutartyje numatyta kaina, nuosavybės teisė į prekes tikrai pereis asmeniui, kuriam prekės perduotos, arba trečiajai šaliai. Prekių perdavimas, kaip pagal sandorio sąlygas nuosavybės teisė į prekes sumokėjus visą sutartyje sumokėtą kainą gali (bet neprivalo) pereiti, laikomas paslaugų teikimu (nuoma).

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 7 straipsnį paslaugų teikimu laikomas bet koks sandoris dėl bet kokio civilinių teisių objekto, jeigu šis sandoris nelaikomas prekių tiekimu. Paslaugų teikimu, be kita ko, laikoma:

1) Programinės įrangos pardavimas ar kitoks perdavimas;

2) Nuoma;

3) Nematerialiojo turto ir turtinių teisių perdavimas;

4) Statybos darbai, įskaitant pastatyto naujo pastato ar statinio perdavimą užsakovui (statytojui);

5) Įsipareigojimas susilaikyti nuo veiksmų, taip pat įsipareigojimas toleruoti veiksmus arba padėtį.

Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnį prievolė apskaičiuoti PVM už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda tada, kai nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita-faktūra ar kitas vietoje PVM sąskaitos-faktūros prekių tiekimui ir paslaugos teikimui įforminti naudojamas apskaitos dokumentas.

Jeigu už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą PVM sąskaita-faktūra ar kitas vietoje PVM sąskaitos-faktūros prekių tiekimui ir paslaugos teikimui įforminti naudojamas apskaitos dokumentas neišrašytas, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykiui, kuris įvyksta anksčiau, kai:

1) Prekė parduodama ar paslauga suteikiama, arba

2) Gaunamas atlygis už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą.

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnį apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas, arba jo vardu trečiasis asmuo. Jeigu už tiekiamą prekę ar teikiamą paslaugą atlyginama kitomis prekėmis ir (arba) paslaugomis, apmokestinamoji vertė, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, yra atlygis, kuris būtų gautas, jeigu jis būtų gautas pinigais

Į apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiami:

1) visi mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus patį PVM;

2) su prekės tiekimu arba paslaugos teikimu susijusių ir pirkėjui tenkančių išlaidų (tokių kaip: įpakavimo, transportavimo, draudimo ir kitų) vertė;

3) bet kokios subsidijos ar dotacijos, turinčios įtakos galutinei prekės ar paslaugos kainai.

Į apmokestinamąją vertę neįtraukiamos:

1) įvairios nuolaidos, suteikiamos prekės tiekimo ar paslaugos teikimo metu;

2) sumos, kurias pardavėjas gauna kaip kompensaciją išlaidoms, patirtoms atliekant įvairius mokėjimus tretiesiems
asmenims pirkėjo vardu, jo naudai ir jo sąskaita, padengti. Kompensacijos suma šiuo atveju privalo būti lygi pardavėjo faktiškai patirtoms išlaidoms atliekant tokius mokėjimus;

3) netesybos.

Tuo atveju, kai po apmokestinimo momento, prekės ar paslaugos atsisakoma ar ji grąžinama arba pardavėjas suteikia nuolaidų (įvykdžius tam tikras papildomas sąlygas ar dėl kitų pavyzdžių), prekės arba paslaugos apmokestinamoji turi būti atitinkamai sumažinama.

Nuo 2002 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Pridėtinės vertės mokesčio įstatymui, įsigaliojo nauja nuostata, pagal kurią apmokestinamoji vertė gali būti apskaičiuojama mokesčio administratoriaus sprendimu. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 17 straipsnį, tais atvejais, kai mokesčio administratoriui kyla pagrįstų įtarimų, kad tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos apmokestinamoji vertė yra dirbtinai sumažinta arba padidinta, jis turi teisę apmokestinamąją vertę apskaičiuoti pats. Tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos apmokestinamoji vertė gali būti laikoma dirbtinai sumažinta arba padidinta tuo atveju, jeigu ji, įvertinus visas sandorio sąlygas, neatitinka prekės arba paslaugos rinkos kainos (yra nustatyta atsižvelgiant į konkretų pirkėją – susijusį asmenį ar kt.).

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 969 žodžiai iš 2939 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.