Pvm nuostatų taikymas įmonėje x
5 (100%) 1 vote

Pvm nuostatų taikymas įmonėje x

TURINYS

ĮVADAS 2

1.PVM ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMAS UAB “KRANTAS” 3

1.1. PVM objektas 3

1.2. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė 3

1.3.PVM tarifai 4

1.4.PVM atskaita 5

1.5. Prievolė skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, PVM mokėtojų 7

registravimas ir jų prievolės 7

IŠVADOS 9

NAUDOTA LITERATŪRA 10

ĮVADAS

Kiekviena valstybė turi turėti atitinkamus pajamų šaltinius, iš kurių gaunamos lėšos būtų kaupiamos atitinkamuose valstybės pingų fonduose ir naudojamos jos vykdomoms funkcijoms finansuoti.

Pats seniausias ir svarbiausias valstybės pajamų šaltinis yra mokesčiai.

Lietuvoje virš 90 procentų valstybės bei savivaldybės biudžetų įplaukų sudaro mokesčių pajamos. Didžiausią nacionalinio biudžeto įplaukų dalį sudaro pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizai.

2005 metais pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumokėta beveik 6,4 milijardo litų. Kitiems mokesčiams padengti iš PVM permokų skirta daugiau kaip 1,3 milijardo litų. Mokesčių mokėtojams grąžinta daugiau kaip 1,3 milijardas litų. Valstybės pajamos iš PVM – daugiau kaip 3,7 milijardo litų.

Šiame darbe išnagrinėsime kaip taikomos PVM nuostatos ir kokios piniginės prievolės atsiranda UAB “Krantas”. kurios vykdoma ekonominė veikla- laivų švartavimas, transporto paslaugos.

1.PVM ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMAS UAB “KRANTAS”

1.1. PVM objektas

UAB“Krantas“ teikia laivų švartavimo paslaugas Klaipėdos uoste bei transporto krovinių pervežimus Lietuvos teritorijoje. Tai yra tipinė įmonės veikla, iš kurios įmonė uždrba daugiausiai pajamų. Šios teikiamos įmonės paslaugos yra PVM objektas, nes tenkina visas PVM Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies sąlygas :

1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį;

2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje;

3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks.

1.2. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė

Pagal PVM Įstatymo 14 straipsnio 1 dalį prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai šio Įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita-faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Kadangi UAB „Krantas“ teikiamos paslaugos nėra ilgalaikės paslaugos, t.y. kurios būtų teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, o atlygis, neišrašius sąskaitos, už suteiktas paslaugas nėra gaunamas vėliau nei buvo suteikta paslauga ir už paslaugas visiškai ar iš dalies nėra atlyginama prieš paslaugų suteikimą, jeigu pagal sandorio sąlygas visos paslaugos būtų suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos, todėl UAB “Krantas“ apmokestinimo momentas yra laikomas PVM sąskaitos –faktūros išrašymo momentas.

Suteikusi laivų švartavimo paslaugas, įmonė surašo darbų atlikimo aktą, kurį pasirašo laivo savininko atstovas. Darbų atlikimo aktas, kartu su išrašyta PVM sąskaita-faktūra, yra pateikiamas užsakovui – laivų agentūrai.

Apmokestinamoji vertė yra bazė, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas mokestis. Apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas arba jo vardu trečiasis asmuo. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 str. 2 punkte nustatyta, kad atlygis – visa tai, kas pinigais ar bet kokia kita forma gauta arba gautina kaip atlyginimas už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas.

UAB”Krantas” apmokestinamoji vertė yra nustatyta sutartyse su paslaugų pirkėjais. Sutartis yra pagrindas išrašyti PVM sąskaitą- faktūrą. PVM sąskaitoje faktūroje yra įrašoma bendra paslaugos vertė be PVM, PVM tarifas ir suma, suma su PVM.

UAB“Krantas“ rūpinasi ne tik įmonės veikla, bet ir savo darbuotojais. Švenčių progomis įmonėje rengimi vakarėliai, kiti renginiai, kurių metu darbuotojai nemokamai vaišinami įvairiomis maisto prekėmis ir gėrimais, teikiamos dovanos ar kitos paslaugos. Jei šių prekių ir paslaugų pirkimo PVM būna atskaitytas, tai pagal PVM Įstatymo nuostatas tai yra laikoma prekių ar paslaugų tiekimu už atlygį, todėl įmonė turi apskaičiuoti nustatyto dydžio šių prekių pardavimo PVM. Prievolė apskaičiuoti PVM už prekes, suvartotas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti atsiranda kai prekės suvartojamos, arba neatlygintinai perduodamos kitam asmeniui. Apmokestinamoji vertė yra šių prekių įsigijimo vertė, t. y. pirkimo kaina išskyrus patį PVM.

UAB“Krantas“ atliko pastato, naudojamo ekonominėje veikloje, esminį pagerinimą, kuris.pagal PVM Įstatymo 6 straipsnį yra laikomas materialaus ilgalaikio turto pasigaminimu ir prekių tiekimu už atlygį ir yra PVM objektas. Tuo tikslu įmonė iš kitų firmų įsigijo įvairių statybinių medžiagų, taip pat sudarė su statybos
firma pastato remonto sutartį. Kadangi pastato remontui sunaudotų žaliavų, medžiagų bei paslaugų pirkimo PVM įmonė buvo įtraukusi į atskaitą, tai, užbaigus esminio pagerinimo darbus, jai atsiranda prievolė nuo esminio pastato pagerinimo darbų vertės apskaičiuoti pardavimo PVM. Esminio pastato pagerinimo apmokestinąmąją vertę sudarė įsigytų medžiagų ir darbų vertė išskyrus patį PVM.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 798 žodžiai iš 2395 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.