Rankinis žaidimo apibūdinimas
5 (100%) 1 vote

Rankinis žaidimo apibūdinimas

Rankinis. Žaidimo apibūdinimas 3

Žaidimo taktikos veiksmai 4

Individuali puolėjo taktika 5

Būdingos krašto puolėjo žaidimo situacijos ir treniruočių pratimai 5

Grupinė puolėjų taktika 6

Kolektyvinė taktika 8

Taktikos deriniai puolant vienu linijos puolėjų 8

Taktikos deriniai puolant dviem linijos puolėjais 10

Puolimo taktikos deriniai išnaudojant kiekybine puolėjų persvarą prieš

gynėjus 11

Greitasis puolimas 12

Puolimas prieš įvairias gynimosi sistemas 13

Puolimo deriniai 9 m laisvo metimo metu 13

Taktika ginantis 13

Literatūra 15

Rankinis. ŽAIDIMO apibūdinimas

Rankinis 7×7 žaidžiamas salėse ir lauko aikštelėse, paplūdimiuose.

Žaidėjai perduoda vienas kitam kamuolį, jį varosi, meta į varžovų vartus.

Kamuolys į varžovų vartus metamas laikantis tam tikrų žaidimo taisyklių.

Negalima peržengti 6 m atstumu nuo vartų esančios puslankio linijos, kuri

apibrėžia vartininko aikštelę. Vartininko aikštelėje gali žaisti tik

vartininkas. Aikštės žaidėjai gali po metimo pašokę virš vartininko

aikštelės nusileisti jos plote ir trumpiausiu keliu išjos išbėgti. Žaidėjas

kamuolį laikyti rankose gali ne daugiau kaip 3 sekundes. Po to jis gali

kamuolį varyti. Prieš ir po varymo žaidėjas, laikydamas kamuolį, gali

žengti ne daugiau kaip 3 žingsnius. Žaidėjai įvartį pelno kamuolį mesdami į

vartus. Įvartis įskaitomas, jeigu kamuolys kirto vartų liniją.Visos linijos

rankinio aikštėje yra 5 cm pločio. Tik vartų linija tarp vartų virpstų yra

8 cm pločio, kadangi tokio pločio yra vartų virpstai. Išskirtinis rankinio

komandos žaidėjas yra vartininkas. Jis stabdo varžovų metimus į vartus

įvairiomis kūno dalimis. Rankinio vartininkai nesiekia gaudyti kamuolio,

nes jis nedidelis, o ir metimai stiprūs. Nacionalinių rinktinių vyrų

komandų žaidėjų mestų į vartus kamuolių skriejimo greitis viršija 100 km/h

greitį, moterų – toks greitis – 70-80 km/h. Rungtynėse vartininkai sulaiko

iki 20-25% visų varžovų metimų į vartus.

Metimų į vartus rezultatyvumas, norint siekti pergalės, turi viršyti

50%. Moterų komandos per rungtynes pelno po 20 -25 įvarčius, vyrų 25-30.

Žaidimo metu dėl įvairių technikos veiksmų klaidų komandos praranda kamuolį

po 10-20 kartų. Tai dažnai būna netikslūs komandos narių kamuolio

perdavimai, 6 m linijos taisyklės pažeidimas, neleistini žaidėjų su

kamuoliu ir be kamuolio stabdymai, dvigubas kamuolio varymas, žaidėjo

stūmimas ir t.t.

Rungtynėse vienos komandos žaidėjai meta į vartus per 50-60 kartų, 10-

20 kartų komanda praranda kamuolį. Žaidimas labai greitas, jame gausu

įvairių veiksmų. Vienas iš pagrindinių veiksmų yra 7 m baudinio metimas.

Tokių baudinių viena komanda kartais atlieka iki dešimties. 7 m baudinio

metimo rezultatyvumas turėtų viršyti 75%. Vartininkai sulaiko iki 20%

baudinio metimų.

Pirmaujančių pasaulio komandų žaidėjų ūgio vidurkis >190 cm vyrų

komandose ir >175-180 cm moterų komandose. Vartininkų vyrų ūgis 195-200 cm

, moterų- 175-185 cm. Rankinio žaidėjų brandus amžius >25 metai, vartininkų

– 30 metų ir daugiau. Vaikai rankinį pradeda mokytis žaisti būdami 8-10

metų.

Žaidimas ankstyvame mokymo laikotarpyje nėra sudėtingas. Vėliau, kai

siekiama aukštesnių sporto laimėjimų, tobulėjant žaidimo technikos ir

taktikos veiksmams, žaidimas tampa vis sudėtingesnis.

Būdami moksleiviais jaunieji rankininkai besitreniruodami išmoksta

pagrindinius žaidimo technikos ir taktikos veiksmus. Jie jau dalyvauja

įvairiose oficialiose varžybose.

Pradėję studijas aukštojoje mokykloje sportininkai tobulinasi,

daugiau rungtyniauja. Žaidėjai toliau tobulina įvairius technikos veiksmus

puolant ir ginantis. Šie veiksmai atliekami vos didesniu greičiu ir

sudėtingesnėmis, artimomis žaidimui, sąlygomis. Gerinant bendrąjį

parengtumą naudotini įvairūs judrieji žaidimai. Jų kryptingas parinkimas

padeda treneriui efektyviau naudoti treniruotei skirtą laiką. Žaidėjams

sukeliamos teigiamos emocijos, jie įvairius veiksmus vykdo su didesniu

noru. Žaidžiant judriuosius žaidimus, taip pat ir kitus sportinius žaidimus

– krepšinį, regbį, futbolą ir kt. – mokomasi naujų taktikos veiksmų ir

tobulinami išmoktieji. Kankinyje vyrauja grupinės taktikos veiksmai. Tai

dažniausiai 2-3 žaidėjų suderinti veiksmai, leidžiantys įveikti varžovų

veiksmus ginantis.

Žaidimo taktikos veiksmai

Puolant ir ginantis žaidėjai aikštelėje išsidėsto tam tikra tvarka.

Puolant žaidėjai skirstomi į pirmos ir antros linijos puolėjus. Pirmojoje

žaidžia kairiojo ir dešiniojo krašto puolėjai bei linijos puolėjas.

Antrojoje – dešinysis ir kairysis pusiau krašto puolėjai bei vidurio

įžaidėjas.

Pirmosios linijos puolėjai greiti, vikrūs, nebijantys dvikovos su

gynėju. Antrosios linijos puolėjai pasireiškia stipriais kamuolio metimais

į vartus.

Ginantis žaidėjai išsidėsto įvairiai pagal 6 m liniją. Vienu atveju

jie sustoja prie linijos. Ši sistema įvardijama 6:0. Kitu atveju
vienas

gynėjas žaidžia priekyje prie laisvojo metimo linijos. Tai sistema 5:1.

Galimi išsidėstymai 4:2. 3:3 ir t.t. Ginantis svarbu nepraleisti puolėjų,

kad nesutrukdomai galėtų mesti kamuolį į vartus.

Dažniausiai žaidėjai ginantis juda tarp varžovo žaidėjo ir savo vartų

laikydamiesi žaidimo taisyklių: jie gali kovoti su varžovu dėl kamuolio,

neleisti jam laisvai judėti. Ginantis negalima stumti varžovo į nugarą,

apglėbti jį ir t.t.

Taktika rankinyje skirstoma į individualią, grupinę ir komandinę.

Deriniai mokomi daliniu ir ištisiniu metodu. Dabar komandos naudoja trumpus

derinius dalyvaujant nedidelei žaidėjų grupei. Derinių sėkmė priklauso nuo

laiku perduoto kamuolio partneriui, nuo žaidėjų teisingo išsidėstymo

aikštelėje ir nuo jų judėjimo pobūdžio. Taktika grindžiama žaidėjų kiekybės

sudarymu tam tikrame aikštės plote. Toks žaidėjų išsidėstymas aikštėje

galimas tuomet, kai žaidėjai be kamuolio arba jį turėdami juda įvairiomis

kryptimis keisdami savo vietą aikštelėje. Tokių žaidimo veiksmų reikia

mokytis. Žaidėjų bendradarbiavimas po du, tris sudaro taktikos veiksmų

pagrindą.

Tai pavyzdžiai pratimą, kuriuos atlikdami žaidėjai turi ne tik

tiksliai perduoti ir gaudyti kamuolius, greitai pasikeisti vietomis, bet ir

taktiškai mąstyti.

Individuali puolėjo taktika

Kaip žaisti skirtingų pozicijų žaidėjams, kokiomis ypatybėmis ir

taktiniais veiksmais turi jie pasižymėti? Krašto puolėjai privalo

atsiminti, kad kuo toliau krašte ir kuo drąsiau, ryžtingiau ir

rezultatyviau jie žais, tuo jie labiau palengvins žaidimą savo partneriams.

Krašto puolėjas privalo sugebėti atlikti veiksmus dideliu greičiu, mokėti

bent du tris gynėjų apėjimo būdus ir mesti į vartus iš sudėtingą padėčių.

Jis privalo mokėti greitai ir ryžtingai perbėgti pagal 6 m liniją į

priešingą kraštą ir, reikalui esant, užtverti gynėją. Krašto puolėjai

vidutiniškai per rungtynes meta po 7 – 8 kartus pozicinių atakų metu ir 3 –

5 kartus meta po greito puolimo atakos, pelno 3 įvarčius, „uždirba“ l – 2

baudinius.

Būdingos krašto puolėjo žaidimo situacijos ir treniruočių pratimai

I situacija:

A. Kairiojo krašto puolėjas parodo, kad bėgs į vidurį. Tuo metu, kai

gynėjas reaguoja į puolėjo judesį, puolėjas staigiai veržiasi kraštu ir

meta į vartus.

B. Dešiniojo krašto puolėjas (kairiarankis) parodė, kad veršis

kraštu, o pats bėga į vidurį.

II situacija:

Kairiojo krašto puolėjo bėgimas pagal 6 m liniją, arba apibėgimas 9 m

lanku.

A. Kairiojo krašto puolėjas bėga palei 6 m liniją ir gali bet kuriuo

momentu mesti į vartus arba kurį nors gynėją „užtverti“.

B. Dešiniojo krašto puolėjas apibėga apie antrosios linijos žaidėjus

ir meta iš bet kurios antrosios linijos žaidėjo pozicijos arba kamuolį

perduoda linijos žaidėjui.

Būdingi linijos puolėjų veiksmai. Žaidėjai, kurie žaidžia prie

linijos, turi pasižymėti drąsa, ryžtingumu ir metimais dešine ir kaire

rankomis. Labai svarbi jų savybė – sugebėjimas techniškai, laiku ir

netikėtai užtverti gynėjus, tiksliai gaudyti kamuolį, kuris yra perduodamas

jiems ne visuomet tiksliai ir nevienodu stiprumu. Labai svarbu tinkamai

pasirinkti vietą aikštelėje. Juk ne taip lengva pagavus kamuolį mesti į

vartus, kai žaidėjas yra kelių gynėjų apsuptyje. Čia būtina žaisti labai

apgalvotai, judriai ir drąsiai. Linijos puolėjai vidutiniškai per rungtynes

meta po 4-5 kartus ir pelno 3-4 įvarčius, bei po 2-3 kartus puolime gauna

teisę mesti 7 m baudinį.

Antros linijos puolėjai. Puolant su vienu linijos puolėju, antrojoje

linijoje žaidžia trys atsitraukusieji (pusiau kairysis ir vidurio

įžaidžiantysis bei pusiau dešinysis puolėjai).

Puolant dviem linijos puolėjais, antroje linijoje žaidžia du

atsitraukę puolėjai. Svarbiausia ką turi mokėti antrosios linijos puolėjai,

-tai tiksliai, stipriai mesti kamuolį į vartus iš 9 – 12 m atstumo. Jie

privalo mokėti netikėtai perduoti kamuolį į liniją ar į kraštą, mokėti

pasikeisti vietomis ir reikalui esant, atsidūrus prie linijos, mokėti mesti

nuo linijos pašokus arba krentant. Labai gerai, kai komandoje yra vienas

kairiarankis žaidėjas. Jis dažniausiai užima dešiniojo pusiau kraštinio

puolėjo poziciją. Atsitraukę puolėjai per rungtynes vidutiniškai meta į

vartus po 6-8 kartus ir pasiekia 4-5 įvarčius. Dažnai komandoje yra vienas

pajėgesnis puolėjas, kuris meta 12-15 kartų ir pelno 6-8 įvarčius.

Vidurio įžaidžiantysis puolėjas negali pasitenkinti vien gebėjimu

sudaryti palankias galimybes savo partneriams. Jis vadovauja visam

žaidimui. Jis privalo mokėti rezultatyviai užbaigti puolimo akciją.

Grupinė puolėjų taktika

l pratimas. Linijos puolėjo sąveika su atsitraukusiais puolėjais.

Situacija A. Du atsitraukę puolėjai tarpusavyje perdavinėja kamuolį.

Linijos puolėjas stovi gynėjui iš kairės. Arčiau stovintis atsitraukęs

puolėjas perduoda kamuolį linijos
puolėjui toliau nuo gynėjo. Linijos

puolėjas žengdamas vieną ar du žingsnius, meta į vartus pašokant arba

krentant.

Situacija B. Linijos puolėjas stovi iš dešinės gynėjo pusės. Gavęs

perdavimą ir žengdamas kelis žingsnius, meta kaire ranka arba sugavęs

kamuolį būnant nugara į vartus, žengia dešine koja į šalį – žingsnis kaire

prieš dešinę, ir pasisukęs veidu į vartus meta pašokant, atsispiriant dviem

kojomis.

Situacija C ir D. Tas pat, tik kamuolį perduoda toliau stovintis

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1623 žodžiai iš 5403 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.