Referatas apie dėmesį
5 (100%) 1 vote

Referatas apie dėmesį

Turinys

1. Kas yra demesys? …………………………………. 1-2 psl.

2. Demesio funkcijos …………………………………. 2-3 psl.

3. Demesio lavinimas ………………………………… 3-4 psl.

Kiekvieną organizmą pasiekia labai daug nuolat kintančios informacijos. Kad būtų galima susiorentuoti tame sraute, neišvengiamai reikia apriboti informacijos pasirinkimo alternatyvas. Kiekvienas gyvas organizmas, o ypač žmogus, nėra neutralus, abejingas jį pasiekiančiai informacijai. Tai palengvina jos pasirinkimą. Psichikoje (sąmonėje) aktualizuojama tik tai, kas svarbu organizmui, o į tai, kas nereikšminga, nekreipiama dėmesio.

Organizmo judesiai ir veiksmai, atsakant į įvairių dirgiklių poveikius, nėra chaotiški. Jie nuosekliai, tam tikru dėsningumu seka vieni paskui kitus. Nervų sistema atrenka ir filtruoja tai, kas individui reikšminga, slopina reakcijas į nereikšmingus įvykius. Atrankos, filtracijos, susitelkimo funkcijas vykdo dėmesys – savitas individo nervų sistemos mechanizmas, užtikrinantis jam efektyvų psichinės veiklos organizuotumą. Taip galima apibūdinti gyvūno ir žmogaus dėmesį. Būtinai reikia pabrėžti, kad žmogaus dėmesys, palyginti su gyvūno dėmesiu, turi specifinių bruožų. Žmogus gali sąmoningai organizuoti psichinę veiklą, kad galėtų geriau pajusti ir suvokti išorinius poveikius, ryškiau įsivaizduoti prisimintą įvykį, greičiau išspręsti uždavinį ir t. t.

Dėmesys – santykio su objektu formos, reikalaujančios didesnių ar mažesnių pastangų. Dėmesio funkciją skirtingos teorijos nusako nevienodai:

1) Kaip pavojaus signalo funkcija dėmesys reiškiasi susitelkimu į objektą, pasirengimu reaguoti, tikslingo susijaudinimo būsena.

2) Kaip selektyvios funkcijos pagrindas yra dėmesio paskirstymas ir svarbiausių stimulų išskyrimas.

3) Kaip apercepcinė funkcija dėmesys reiškiasi sąmoningu susikaupimu, domėjimusi tam tikra tema ir impulsu pažinti tai, kas nauja (D. E. Berlyne).

Dėmesį reguliuoja tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai, t. y. asmeniniai motyvai, požiūriai ir interesai siejami su objektų valentingumu. K. Levinas valentigumu vadina objektų, asmenų, situacijų savybę atkreipti į save dėmesį (figūros ir fono skyrimas).

Kokybinė analizė išskiria tokias dėmesio savybes: kryptingumas (pastovus: fiksacija; kintamas: išsiblaškymas; netikslingas: difuziškumas), apimtis (objektų išplitimo zona, jutimo organų fiksavimo pajėgumas), stiprumas (įtampa, sužadinimo laipsnis), trukmė (trumpalaikis ir ilgalaikis dėmesys), selektyvumas (pvz., gebėjimas išgirsti triukšmo fone; Ch.Cherry), temiškumas (susikaupimas ir gebėjimas prisitaikyti abipusiam bendravimui).

Klinikinėje psichologijoje aprašomi trejopi dėmesio funkcijų sutrikimai: reaktyvumo sutrikimas (nedėmesingumas), selektyvumo sutrikimas (selektyvumo trūkumas arba perdėtas selektyvumas – negebėjimas susikaupti) ir kognityvinis sutrikimas (pvz., nuolatinis nesidomėjimas).

Informacijos teorija ir kibernetika dėmesį traktuoja kaip tam tikrą signalų apdorojimo normą (duomenų įvedimą, išvedimą).

Tai, į ką sutelktas dėmesys (suvokiamas daiktas, jo vaizdas, veiksmas, mintis, emocinis išgyvenimas), vadinama dėmesio objektu, o visa, kas supa dėmesio objektą laike ir erdvėje (pvz., klausantis melodijos – gatvės triukšmas, skaitomą žodį supantys kiti žodžiai), vadininama dėmesio fonu. Dėmesio objektas dinamiškas – nuolat keičiasi. Dėmesys primena į įvairias nukreipiamo prožektoriaus šviesą: tai, kas apšviesta, – dėmesio objektas, kas tamsoje, – jo fonas.

Dėmesys nėra atskiras psichinis procesas, bet konkrečių psichinių procesų, konkrečios veiklos organizuotojas. Pazyzdžiui, žmogus stebi parodoje paveikslą, stengiasi suvokti jo kompoziciją, suprasti turinį. Kitų paveikslų jis tuo metu nemato arba mato neaiškiai ne dėl to, kad tas vienintelis paveikslas jam reikšmingas, o dėl to, kad taip sudarytas žmogaus regėjimo organas: objektai, į kuriuos nukreiptas dėmesys, projektuojami į akių centrinę duobutę, o į tinklainės periferiją projektuojamų objektų suvokimas slopinamas. Vadinasi, regimojo suvokimo mechanizmas jau pats savaime įgalina atrenkamai išskirti vienus objektus ir prislopinti kitų poveikį. Specifinius selektyvumo mechanizmus turi atmintis, mąstymas, judėjimo sistema. Be šių specifinių, yra ir bendrų selektyvumo mechanizmų, kurie nustato įvykių, reiškinių ir minčių pastovų bei situacinį reikšmingumą. Šiam atrankos mechanizmui talkina emocijų ir motyvų sistema. Prioritetą turi suvokimo objektai, tenkinantys konkrečius poreikius, padedantys siekti veiklos tikslų. Alkanam žmogui tokį prioritetą turi maistas, žinių ištroškusiam – mokslinė naujiena ir t. t.

Iš visų motyvų svarbiausią selektyvumo vaidmenį atlieka interesai ir su jais susijusi bendra smegenų aktyvacija. Mintys, suvokiniai ir veiksmai, susiję su žmogaus interesais, žymiai lengviau virsta dėmesio objektu negu tokie reiškiniai, kuriais nesidomime.

Dėmesiui sąlygiškai priskirtinos šios funkcijos:

1) reikšmingų (relevantiškų) įvykių atranka ir nekreikšmingų (irelevantiškų) įvykių ignoravimas;

2) susitelkimas (koncentracija), kuris subjektyviai išgyvenamas kaip susikaupimas, įsijautimas ir įsigilinimas;

3) laikymas (čia dėmesys reiškiasi kartu
su atmintimi, kuri padeda sujungti atskirus įvykius į bendrą prasminę informaciją);

4) perkėlimas, t. y. sąmonės nukreipimas nuo vienų įvykių į kitus;

5) veiklos reguliacija ir kotrolė;

6) laukimas ir anticipacija – išankstinis pasirengimas objektų suvokimui.

Veiksniai, kurie skatina ar slopina psichinės veiklos selektyvumą, perėjimą nuo vienos vienos į kitą, susikaupimą ir paskirstymą, vadinami dėmesio veiksniais. Juos galima suskirstyti į dvi dideles grupes: į išorinius (priklausančius nuo situacijos) ir vidinius (priklausančius nuo individo) veiksnius.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 794 žodžiai iš 1522 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.