Reles
5 (100%) 1 vote

Reles

Kėdainių šviesioji gimnazija

PROJEKTAS:

„Relių panaudojimas apsaugos sistemose“

Darbą atliko: Marius Markovas 3r

Aurimas Skorupskas 3r

Darbo vadovė: Aldona Radzevičienė

2003 m.

PROJEKTINIO DARBO SUTARTIS

Mes, Marius Markovas ir Aurimas Skorupskas, sutinkame imtis projekto siekdami išspręsti problemą, kylančią kiekvienam žmogui dėl jo nuosavybės saugumo.

Projekto tema: relių panaudojimas apsaugos sistemose.

Mes siekiame išmokti (mokymosi tikslai): sukurti nuosavą apsaugos sistemą panaudojant relę.

Motyvacija (kodėl mes siekiame to išmokti): norime pastatyti signalizacijos sistemą sodo namelyje.

Veiklos būdai:

1. konsultavomės su elektrotechnikos specialistais;

2. vertėme tekstą iš rusų kalbos;

3. kūrėme nuosavą apsaugos sistemą;

4. rinkome elektrotechnikos prietaisus.

Projekto rezultatai: sukūrėme apsaugos sistemą, kuri tikrai veikia.

Projekto atlikimo data: 2003 metai, birželio 4 diena

• Mes pridėsime vieno puslapio įvertinimą, kuriame aprašysiu savo mokymosi patyrimą.

• Aš prisidėsiu prie grupės projektinio darbo rezultato žodinio pristatymo.

• Mes norėtume, kad mūsų darbas būtų įvertintas.

Mokinys Mokytojas

PRIEŽASTYS

Prieš kuriant projektą mes norėjome:

• daugiau sužinoti apie šiuolaikines veikiančias signalizacijos sistemas;

• išsiaiškinti kaip apsaugoti elektrotechninius įrenginius nuo įvairių elektrinių nelaimių;

• sukurti savos gamybos signalizacijos sistemą, žinant šiuolaikinių signalizacijos sistemų kainas.

Pasirinkome šį projektą todėl, kad savo ateitį siejame su fizika, o būtent su elektrotechnika. Be to, turėjome žmogų, į kurį galėjome kreiptis pagalbos.

ELEKTRINĖS RELĖS

Relės – tai kontaktiniai prietaisai. Relių kontaktai susijungia ir išsijungia, esant mechaniniam, šiluminiam, elektriniam arba kitam išoriniam fiziniam poveikiui.

Relių kontaktais įjungiamos ir išjungiamos elektrinės grandinės. Automatikos įrengimuose tokias grandines parastai sudaro pagalbinės srovės šaltinis ir mažo pajėgumo vykdomasis mechanizmas. Tai gali būti, pavyzdžiui, miniatiūriniai elektriniai varikliai, sirenos arba skambučiai, elektrinių impulsų skaitikliai, telefono aparatai ir pan.. Relės kontaktams susijungus, šie įtaisai ima veikti, o kontaktams išsijungus, – jų veikimas nutrūksta. Taigi relės valdo vykdomuosius mechanizmus pagal principą: ,,įjungti – išjungti“.

ELEKTROMAGNETINĖ RELĖ SU SUKAMUOJU INKARU

Labiausiai paplitusios yra elektromagnetinės relės. Šio tipo relės kontaktus sujungia arba išjungia judamasis elektromagneto inkaras.

Paprasčiausią elektromagnetinę relę (pav.1) sudaro šie elementai: įmagnetinta ritė(1), įjungiama į srovės šaltinio grandinę; nejudamoji plieninė šerdis(4); sukamasis plieninis inkaras(5,8), pritvirtintas prie šarnyro(6) ir atitrauktas spyruokle(7); judamasis ir nejudamasis kontaktai(3), įtaisyti ant tamprių metalinių plokščių(2).

Relės kontaktai gaminami iš elektrai ir šilumai gerai laidžių metalų (volframo, sidabro, platinos ir kt.).

Elektromagnetinė relė jungia dvi elektrines grandines: 10 valdančiąją, kuri turi įmagnetinančią elektromagneto ritę ir srovės šaltinį, ir 2) valdomąją, turinčią pagalbinį srovės šaltinį ir vykdomąjį mechanizmą.

Kai relės ritėje srovės nėra (pradinė relės padėtis), jos inkaras yra kiek atitolęs nuo šerdies. Sujungus valdančiąją grandinę, relė pradeda veikti; šerdis įsimagnetina ir pritraukia inkarą, kuris savo ruožtu pastumia judamąjį relės kontaktą, sujungdamos valdomąją grandinę (žr. pav.1).

Reikia prisiminti, kad pradinėje padėtyje relės kontaktai gali būti ne tik išjungti, bet ir sujungti.

Jei, nesant srovės relės ritėje, jos judamasis kontaktas yra nutolęs per tam tikrą atstumą nuo nejudamojo, tai tokia kontaktinė pora vadinama normaliai atidara ( kaip išnagrinėtame pavyzdyje). Relei dirbant, šie prisispaudžia vienas prie kito ir susijungia valdomąją grandinę. Kitaip sakant, normaliai atidari relės kontaktai sujunginėja.

Jei pradinėje padėtyje relės kontaktai yra sujungti, tai jie vadinami normaliai uždarais. Relei paveikus, jie išsiskiria, mechaniškai išjungdami valdomąją grandinę. Taigi normaliai uždari relės kontaktai išjunginėja. Relės kontaktinės poros parodytos 2 paveiksle.

Daugelis elektromagnetinių relių turi po keletą kontaktinių porų. Tokios relės valdo kelias elektrines grandines.

Elektromagnetinių relių paveikimo laikas svyruoja nuo 15 iki 50 milisekundžių.

Automatikos įrengimuose elektromagnetines reles įjungia kitos (tarpinės) relės arba elektrinis daviklis.

ELEKTRONINĖ RELĖ

Tais atvejais, kai elektromagnetinę relę valdo mažo pajėgumo daviklis, tarp jų įtaisomas stiprintuvas, paprastai lempinis. Tada elektromagnetinės relės ritė jungiama į lempinio stiprintuvo anodinę grandinę(3 pav.), o daviklis – į tinklelio grandinę. Įtaisas sudarytas iš lempinio stiprintuvo, elektromagnetinės relės ir pagalbinių srovės šaltinių, vadinamas elektronine rele. Išnagrinėsime elektroninės relės veikimo principą, paėmę pavyzdžių įtaisą, sumontuotą pagal 3-me paveiksle pavaizduotą schemą. Kai
anodinės baterijos EVJ reikšmė E yra pastovi. Srovė stiprintuvo lempos grandinėje, taigi ir elektromagnetinės relės ritėje, kaip žinome, priklauso nuo tinklelio potencialo katodo atžvilgiu.

Kai daviklis išjungtas, potenciometro Rtp šliaužiklis nustatomas taip, kad lempos anodinė srovė būtų kiek silpnesnė už elektromagnetinės relės sužadinimo srovę. Tuomet relės kontaktai bus išjungti. Jei dabar į varžą Rc įjungsime mažo pajėgumo daviklį, tai rezuotuojantis neigiamas tinklelio potencialo absoliutinis dydis sumažės. Tuojau pat sustiprės anodinė srovė. Kai jos dydis prilygsta sužadinimo srovei, relės kontaktai susijungia. Išjungus daviklio signalą, anodinė srovė vėl susilpnėja, ir relė išjungia kontaktus.

Svarbi teigiama elektroninės relės savybė yra ta, kad jos valdymo grandinėje nėra kontaktų. Yra žinoma, kad ričių išjungimas, mechaniškai nutraukiant srovės grandinę, visada susijęs su kibirkščiavimu kontaktuose; dėl to jie apdega ir pažeidžiamas viso įtaiso darbas. Elektroninėje relėje to nėra.

RELINĖ APSAUGA

Pagrindiniai relinei apsaugai keliami reikalavimai

Dėl nenormalių elektros įrenginio darbo režimų, pavyzdžiui, trumpųjų jungimų, didelių perkrovų, labai sumažėjusios įtampos it t.t., gali atsirasti pakenkimų, dėl kurių elektros įrenginys sugenda. Norint išvengti pakenkimų, reikia laiku atjungti elementus, kuriuose prasidėjo nenormalus režimas, ir pašalinti jo priežastis.

Laiku atjungus sugadintą įrenginio elementą, galima perduoti energiją nesugadintų ruožų vartotojams, neleidžiant sutrikti visos sistemos darbui.

Ne visais atvejais, tačiau būna, kad, atsiradus nenormaliam režimui, elektros įrenginį reikia tuoj pat atjungti. Pavyzdžiui, esant vienfaziams įžemėjimams sistemose, kuriose įžemėjimo srovės nedidelės, nereikia elektros įrenginio išjungti. Šiuo atveju apsauga turi signalizuoti apie vienfazį trumpąjį jungimą, kad aptarnaujantis personalas imtųsi priemonių ir neleistų gedimui įgyti pavojingą mastą.

Įtaisai, skirti kontroliuoti, ar elektros įrenginys dirba normaliai, ir signalizuoti, kai jis sugedo, arba duoti komandą atjungti sugedusį elementą, vadinami reline apsauga. Elementai, iš kurių sudaryta relinė apsauga, vadinami relėmis.

Pagal veikimo principą yra šie pagrindiniai relinių apsaugų tipai:

a) srovinė apsauga, kuri veikia, kai srovė elektros įrenginiuose prašoka iš anksto nustatytus dydžius;

b)distancinė apsauga, kuri reaguoja į gedimus su laiko uždelsimu, kuris didėja, gedimo vietai tolstant nuo elektros įrenginio;

c)diferencinė apsauga, kuri veikia tuomet, kai dviejų arba keleto dydžių skirtumas didesnis už nustatytą.

Relinei apsaugai keliami šie pagrindiniai reikalavimai:

a) ji turi būti selektyvi, t.y. sugebėti atjungti tik sugedusi ruožą (sugedusį elementą turi atjungti artimiausias jam automatinis jungtuvas);

b) ji turi būti labai jautri gedimams, nenormaliems režimams, – jautrumas vertinamas apsaugos jautrumo koeficientu.

Jeigu apsauga reaguoja į srovės dydį, tai apsaugos jautrumo koeficientas lygus trumpojo jungimo srovės It * j apsaugomos zonos gale santykiui su apsaugos suveikimo srove I s * s:

.

Jeigu apsauga reaguoja į įtampos, kuri sumažėja, įvykus avarijai, dydį, tai jautrumo koeficientas lygus apsaugos veikimo įtampos Us*s santykiui su įtampa Umin, kuri atsiranda, esant trumpajam jungimui, saugomos zonos ribose:

.

Įvairių apsaugų jautrumo koeficientai pateikti ,,Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse“. Pavyzdžiui, bet kurių elektrinės sistemos elementų maksimalios srovės apsaugos minimalus jautrumo koeficientas lygus 1,5.Tinklų su mažomis įžemėjimo koeficientas (signalizuoja arba atjungia) lygus 1,25;

c) ji turi greitai veikti, kad apribotų gedimų, kuriuos sukelia trumpųjų jungimų srovės, dydį, neleistų sutrikti generatorių ir vartotojų lygiagrečiam darbui, sutrumpintų įtampos pas vartotojus sumažėjimo trukmę;

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1275 žodžiai iš 4154 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.