Rinkimai ir ju tipai
5 (100%) 1 vote

Rinkimai ir ju tipai

Rinkimai – tai pagal iš anksto nustatytas taisykles atliekama procedūra, kurios metu piliečiai iš kelių kandidatų renka savo atstovus ar pareigūnus valstybei valdyti. Rinkimai jau buvo žinomi Senovės Graikijoje 8 – 6a pr. Kr. Viduramžiais jie buvo naudojami kaikuriuose kraštuose: abiejų tautų respublikose buvo renkami kandidatai. Naujaisiais laikais Prancūzijoje priėmus žmogaus ir piliečių teisių deklaraciją pirmą kartą. Visiems valstybės piliečiams buvo surinkta rinkimų teisė. Nuo to laiko rinkimai yra naudojami kaip pagrindinis demokratinio valdymo principas. Rinkimų paskirtis yra demokratijos įgyvendinimas, tautos atstovų išrinkimas ir valstybės valdžios aparato suformavimas. Rinkimų teisė yra skirstoma į aktyviąją – dalyvauti rinkimuose ir pasyviąją – būti išrinktam. Renkamiems arba renkantiems piliečiams yra įvedami tam tikri apribojimai arba cenzai:1) Amžiaus cenzas, kada rinkimų teisė suteikiama ne visiems o tik tam tikrą amžių sulaukus piliečiams. Pvz . LR konstitucijoje nuo 18m. Seimo nariu gali būti renkamas nuo 25m, o prezidentu nejaunesnis kaip 40m. 2) Lyties cenzas, kaikuriuose šalyse moterys nušalinamos nuo rinkimų. 3) Išsilavinimo cenzas, reikalavimas kad rinkėjas turėtu nustatyto lygio išsilavinimą, mokėtų valstybinę kalbą ir žinotu pagrindinius konstitucijos teiginius. 4) Sėslumo cenzas, reikalavimas išgyventi tam tikrą laiką valstybės arba rinkiminės apylinkės teritorijoje. 5) Turto cenzas, reikalavimas kad rinkėjas turėtų nustatyto dydžio turtą arba jo mokesčiai valstybei nebūtu mažesni už nustatytuosius. Rinkimų metu valstybės teritorija yra skirstoma į rinkimų apygardas ir apylinkes. Kandidatus kelia 1) Politinės partijos 2) įvairios politinės organizacijos 3) pats asmuo siūlo savo kandidatūrą. Kandidatui prieš rinkimines kampanijas organizuoja: 1) patikėtiniai 2)politinės partijos 3) kitos politinės organizacijos. Kandidatas priešrinkiminių kampanijų metu: 1) aiškina savo programines nuostatas 2) agituoja ir įtikinėja rinkėjus 3) Dalyvauja diskusijose. Rinkimai laikomi demokratiški jeigu: 1) balsavimo teisę turi visi suaugę piliečiai 2) balsavimas yra visuotinis, laisvas, slaptas 3) rinkimai vyksta periodiškai 4) kandidatai turi lygias teises 5) patikima balsų sistema 6) kandidatų kėlimas yra laisvas 7) valdžia atitenka tiems, kurie laimėjo rinkimus.