Rinkodaros organizavimas įmoneje
5 (100%) 1 vote

Rinkodaros organizavimas įmoneje

ĮVADAS

Šiandien Lietuvai gyvenant rinkos sąlygomis, svarbų vaidmenį organizacijose įgauna rinkodaros organizavimas įmonėje. Rinkodaros organizavimas – tai informacinė funkcija, jungianti organizaciją ir jos aptarnaujamą rinką. Pastaruoju metu rinkodaros organizavimui skiriamos išlaidos labai išaugo. Įmonės nori ir siekia priimti kuo tikslesnius sprendimus, o tam reikalinga kuo tikslesnė informacija.

Šiame darbe atlikau uždaros akcinės bendrovės “Idėja” rinkodaros organizavimą. Pabandžiau atskleisti, kokios paslaugos, prekės bus teikiamos pirkėjams, jų charakteristiką ir kainas, kokios įvedamos naujovės kompiuterinės technikos bei mobilių telefonų įrangos srityje. Analizavau veiksnius, įtakojančius paklausą, kaip paklausa priklauso nuo gyventojų perkamosios galios. bandžiau išsiaiškinti vartotojų poreikius, kaip jie renkasi vieną ar kitą prekę, kaip jie vertina šiandieninę kompiuterinės technologijos galimybes Lietuvoje.

Atlikdama rinkodaros organizavimą, rėmiausi laikraščių publikacijomis, reklama. Didžioji informacijos dalis buvo surinkta remiantis paskutinių metų teikta informacija.

Manau, kad šis darbas bus naudingas visiems, kurie domisi ir kuriems yra reikalinga informacija apie kompiuterines technologijos rinkodaros organizavimą įmonėje.

1. VERSLO IDĖJOS PAGRINDIMAS

Įmonės tipo pasirinkimą lemia: pasirinkto verslo rūšis, gamybos ar paslaugų apimtys, rinka (pasiūla, paklausa) ir turimi (galimi) kapitaliniai įdėjimai (visų finansavimo šaltinių). Atsižvelgę į visą tai ir įmonių veikiančius įstatymus, pasirenkamas įmonės tipas, kuris atitiktų pasirinkto verslo strategiją.

Įmonės “Idėja” rūšis – uždara akcinė bendrovė. Jos veiklos sritis – mažmeninė kompiuterinės įrangos prekyba, serviso teikimas ir taisymas. Produkciją firma pirks iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų miestų, esančių firmų, kurios užsiima didmenine kompiuterinės įrangos prekyba. Firma susiras tokius tiekėjus, kurie geros kokybės produkcijai suteiks didžiausią nuolaidą ir užsakymus įvykdys greičiausiai ir kokybiškiausiai. Tokius tiekėjus rasti bus nelengva.

Mūsų firmą sudarys keturi asmenys. Trys iš jų yra įmonės steigėjai. Jie atliks vadovo, vadybininko ir kompiuterių specialisto funkcijas. Ketvirtąjį narį – kompiuterių specialisto pavaduotoją, mes ketiname susirasti. Jeigu jo paieška bus nesėkminga, tai tada jai skirsime dar daugiau jėgų ir lėšų, t.y. stengsimės sukurti veiksmingesnį ir platesnį reklamos tinklą.

UAB “Idėja” prekybinė veikla bus pradėta vasaros viduryje, t.y. liepos 1 dieną. Visi paruošiamieji darbai bus atliekami pavasarį, t.y. balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais.

Dabartiniu metu Panevėžio mieste yra devynios kompiuterine įranga prekiaujančios firmos. Jos visos užima panašaus dydžio rinkos dalis. Didžiausios kompiuterinės įrangos įmonės “Alna” filialas mūsų mieste užima gana dideles pozicijas rinkoje. Tokia rinkos situacija yra sudaro mažesnį palankumo procentą mūsų firmai. Žinoma, naujų konkurentų atsiradimas būtų rimta problema, bet jos aktualumą nulemtų tai, ar naujas konkurentas stambi firma, ar ne. Tokia kompiuterinės įrangos rinkos padėtis reikalauja, kad mūsų numatyti uždaviniai būtų įgyvendinami dar atsakingiau ir kruopščiau.

Firmos “Idėja” numatomą prekiauti produkciją, kuri apima įvairių konfigūracijų kompiuteriai, monitoriai, spausdintuvai, faksimiliniai aparatai, multimedijos, kieti diskai, procesoriai ir kitos įvairios kompiuterinės įrangos dalys. Produkcijos kainos taip pat bus įvairios ir atitiks daugumos klientų finansines išgales. Mūsų UAB “Idėja” kompiuterinės įrangos kokybė nebus aukštesnė už konkurentų, bet ir nenusileis jų kokybei. Firma “Idėja” stengsis pralenkti konkuruojančias firmas kainodaros srityje, t.y. mūsų produkcijos kainos bus mažesnės ir bus taikomos įvairios nuolaidos, kurios bus naudingos tiek klientams, tiek mūsų firmai. Produkciją atsigabensime samdytu transportu. Stengsimės pasirinksime tokį kompiuterinės įrangos transportavimo dažnumą, kuris nuolatos užtikrins platų produkcijos asortimentą ir leis įgyvendinti bet kokius pirkėjų norus. Kompiuterinės įrangos potencialių vartotojų ratas yra labai platus: įmonės, organizacijos, mokyklos, kitos įvairios institucijos, pavieniai asmenys. Mūsų firma daugiausia orientuosis į individualias ir mažas bei vidutines įmones. Žinoma, potencialūs klientai bus ir pavieniai asmenys.

Planuojama metinė produkcijos apyvarta apie 660 kompiuterinės įrangos vienetų. Tai sudaro apie 1 mln. 872 tūkst. litų pajamų arba 44,4 tūkst. pelno per metus vidutiniškai. Nustatinėdami produkcijos kainas pagrindinį dėmesį kreipėme į tai, kad jos neviršytų konkurentų kainų ir tuo pačiu padengtų visas išlaidas ir atneštų pelno. Atlikti pelno prognozės skaičiavimai parodė, kad jau pirmą mėnesį firma gaus 3925 litų grynojo pelno. Taigi atlikti pelno skaičiavimai rodo, kad produkcijos kainos gali būti minimizuojamos tam, kad būtų mažesnės arba bent tokios pat kaip konkurentų ir taip pat padengtų išlaidas bei atneštų pelno.

Neabejotinai gali atsitikti taip, kad nepasitvirtins numatytos pardavimų prognozės. Pardavimams mažėjant, firma minimizuotų kainas, o taip pat tokiu
atveju būtų stengiamasi efektyviau panaudoti reklamą (laikraščiuose, žurnaluose, kataloguose, per vietinį radiją) ir kiek galima minimizuoti kaštus.

Suma reikalinga projektui įgyvendinti yra 100 tūkst. litų. Šią pinigų sumą ketiname pasiskolinti iš banko. Banko paskolą panaudosime produkcijai įsigyti (90 tūkst. Lt.), prekybinėms patalpoms nuomoti ir įrengti, kitoms išlaidoms padengti.Jeigu banko paskolos neužteks, tai kitos išlaidos bus padengtos iš firmos steigėjų lėšų (apie 10 tūkst. Lt.).

2. VERSLO APRAŠYMAS

UAB “Idėja” numato užsiimti mažmenine įvairios kompiuterinės technikos prekyba, bei mobilių telefonų tiekimu. Mūsų kuriamos bendrovės tikslas – tapti autoritetingiausia tokio profilio įmone, kuri prekiautų geros kokybės įvairia kompiuterine įranga ir teiktų įvairias vartotojų poreikius tenkinančias paslaugas, susijusias su kompiuterių ir jų įrangos komplektavimu, įrengimu, serviso tiekimu, taisymu ir t.t. Manome, kad šios rūšies prekyba klestės ir bus sėkminga, nes šiuo metu sparčiai auga kompiuterių ir jų įrangos poreikiai, kuriuos mes ir numatome patenkinti. Tą ketiname įvykdyti prekiaudami puikios kokybės, įvairių rūšių, gerą vardą turinčių gamintojų kompiuteriais ir įvairia jų įranga. Ketiname surasti tokius tiekėjus, kurie prekes tiektų kuo mažesne kaina ir tuo pačiu užtikrintų mažesnę už konkurentų prekybinę kainą. Manome sukurti klientams palankią nuolaidų sistemą, susijusią ir su prekyba, ir su paslaugų tiekimu, kuri užtikrintų sėkmingą prekybą ir, žinoma, pakankamą pelną. Kompiuterinę įrangą pirksime iš gamintojų, užsiimančių didmenine kompiuterinės įrangos prekyba, siekdami maksimaliai palankių pirkimo sąlygų. Prekybines patalpas kol kas nuomosime, jas pasirinksime patogioje, klientams lengvai prieinamoje vietoje. Ketiname nuomuoti patalpas, kurių rekonstravimas ir pritaikymas verslui būtų pigiausias.

Pagrinde prekiausime ne pačios aukščiausios kokybės, bet pakankamai gera ir pilnai vartotojų poreikius patenkinančia kompiuterine įranga, kurios kaina bus prieinama daugeliui vartotojų. Prekyba aukštos klasės įranga- mūsų veiklos perspektyvoje.

Kalbant apie mūsų būsimos prekybos ir paslaugų tiekimo privalumus, galima pasakyti, kad mes pasistengsime prekiauti mažesnėmis kainomis, garantuosime prekių kokybę, paslaugas tieksime kvalifikuotai, greitai ir pigiai.

3. RINKODAROS ORGANIZAVIMAS UAB “IDĖJA”

3.1. RINKODAROS ESMĖ

Pagrindinė idėja- tai, kad žmogus turi būtinybę kažką įsigyti žmogui kažko trūksta.

Paklausa- poreikis paremtas perkamumo galimybe.

Prekė- visa tai kas gali patenkinti reikme ar poreiki. Prekių pasirinkimo asortimentas- visos prekes rinkoje. Įvairios prekes nevienodai tenkina skirtingus žmones.

Rinka- visuma esamų ir būsimų prekių pirkėjų.

Rinkos funkcijos (ekonomines):

 Rinka padeda išryškina vartotoju poreikius ir skatina gamintojus reaguoti į vartotojų poreikių pasikeitimus. Atsiranda konkurencija. Tai skatina ieškoti pažangesnių technologijų, tobulesniu būdu.

 Rinkoje išryškėja produkto reikalingumas visuomenėje.

 Rinka tampa proporcijų tarp atskiru saku ir ekonomikos sferų reguliatoriumi

 Rinka skatina technine pažanga

 Rinka paskirsto pajamas visuomenėje.

Rinkodaros veiklos pagrindą sudarys: produkcijos nustatymas. Tyrimus atlikimas, kad prekė būtų perkama. Ryšius su visais rinkos dalyviais organizavimas. Prekių paskirstymo organizavimas. Kainos nustatymas. serviso tinklo organizavimas bei parinkimas. Rėmimo parinkimas bei organizavimas.

3.2. RINKODAROS ORGANIZAVIMAS

Firmos veiklos analizė, planavimas, priemonių įgyvendinimas ir kontrolė. Rinkodaros uždavinys- surasti tiek klientu, kiek reikalinga realizuoti visą įmonės produkciją, turi organizuoti ir plėsti paklausą, spręsti problemas susijusias su paklausos dinamika, turi stengtis formuoti paklausą.

Rinkodaros tikslas – siekti maksimaliai galimo didžiausio vartojimo. Siekti maksimalaus vartotojiško patenkinimo. Patenkinti maksimaliai pasirinkimą. Maksimaliai pakelti gyvenimo lygi.

Kiekviena įmone stengiasi kuo greičiau parduoti savo produkcija. Būtina kuo greičiau reaguoti į aplinkos pasikeitimus (vartotojo pokyčius, konkurentus).

Organizuojant rinkodaros tyrimus stengsimės, kad jie būtų patikimi. Tyrimas vyks etapais, t.y.:

 pirma, išsiaiškinsime tikslus;

 antra atrinksime informacijos šaltinius;

 trečia, surinksime pilną informaciją apie dominančius tikslus bei problemos sprendimo būdus; ketvirta, atliksime pilną surinktos informacijos analizę;

 penkta, pateiksime gautų rezultatų atskaitas.

Problemos gali būti įvairios. Problema ir tikslus geriau kartu iškelti, išsiaiškinti. Gali būti paieškomasis tikslas, jei norėsime patikrinti pateiktą hipotezę, arba aprašysime tikslus – kokie vartotojai, jų galimybės, aprašysime viską apie mums dominantį reiškinį ar objektą. Taip pat atliksime eksperimentus jei norėsime nustatyti kainą.

Kaip žinome informacija gali būti pirminė ir antrinė. Pirminė informacija yra brangi, tačiau ji yra efektyvi ir patikima. Taigi, stengsimės orientuotis į pirminės informacijos būtinumą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1468 žodžiai iš 4870 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.