Ritmo ugdymas šokio pamokėlėse l d ugdytiniams
5 (100%) 1 vote

Ritmo ugdymas šokio pamokėlėse l d ugdytiniams

TURINYS

ĮVADAS ………………………………………………………………………………………………. 3

1. RITMIKA …………………………………………………………………………………………. 4

1.1. Ritmikos mokymas ……………………………………………………………………… 6

1.2. Ritmo ugdymas šokio pamokėlėje ………………………………………………….. 9

2. KAI ŠOKIS TAMPA KŪRYBA ………………………………………………………… 11

3. SKAIČIUOČIŲ PANAUDOJIMAS ŠOKIO PAMOKĖLĖSE ……………….. 12

4. TYRIMO ORGANIZAVIMAS (ANKETAVIMAS) …………………………….. 13

5. TYRIMŲ REZULTATŲ ANALIZĖ ………………………………………………….. 23

6. IŠVADOS ……………………………………………………………………………………….. 25

7. LITERATŪROS SĄRAŠAS ……………………………………………………………… 26

ĮVADAS

AKTUALUMAS. Šią temą pasirinkau, nes šiuolaikinėje mūsų visuomenėje yra svarbu vaikus mokyti, ugdyti. Tyrimo aktualumą atspindi toks probleminis klausimas kaip: tinkamai ugdyti ritmą vaikams šokių pamokėlėse. Atlikinėdama praktiką darželyje pastebėjau, kad mažai dėmesio yra skiriama vaikų ritmui ugdyti. Ritmo ugdymas darželiuose turi būti svarbus kaip ir kiti dalykai.. Ritmas kaip žinome yra visur: gyvenime, muzikoje, šokyje. Ritmas pasireiškia kiekviename gamtos reiškinyje: ritmingai plaka širdis, ritmingai linguoja vėjo supamas medis, ritmingai banguoja jūra, ritmingai gieda lakštingala ir t. t. Ritmas – vienas iš trijų svarbiausių muzikos elementų (ritmas, melodija, harmonija). Jeigu melodija ir harmonija suvokiama ausimis, tai ritmą reikia pajusti visu kūnu.

TYRIMO OBJEKTAS. Tyrimo objektas: tai muzikos vadovių darbo organizavimo metodai ritmo lavinimui choreografinėje raiškoje l/d ugdytiniams.

TYRIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.

Tyrimo tikslas:

 Išsiaiškinti ar tinkamai vaikai yra mokomi ritmikos darželiuose.

Uždaviniai:

 Atlikti muzikos vadovių, auklėtojų, bei tėvelių anketinę apklausą.

 Pateikti anketinės apklausos rezultatų duomenis.

 Sužinoti kokius ugdymo būdus naudoja ritmo ugdymui darželiuose.

TYRIMO METODAI. Savo tyrime naudojau anketas, kurias daviau auklėtojoms, tėveliams bei muzikos vadovėms. Jų amžius nuo 30 iki 55 metų. Mano apklausoje iš viso dalyvavo dvidešimt penki asmenys. Visos jos moteriškos giminės atstovės. Tyrimas vyko Šiaulių darželiuose.

DARBO STRUKTŪRA. Kursinį darbą sudaro: įvadas, aštuoni skyriai ir du poskyriai, išvados, literatūros sąrašas.

RITMIKA

Muzika su judesiais yra viena seniausių žmogaus muzikinės veiklos rūšių. Ritmika (gr. Rhyhmikos – tolyginis) – mokslas apie ritmą, fizinių pratimų sistemą, kurios tikslas yra išugdyti ritmo pajautimą. Ritmiką, kaip muzikinio ugdymo metodą, pagrindė žymus šveicarų pedagogas E. Ž, Dalkroze. Jis rašė, kad be ritmo pajautimo kūnu negali būti atkurtas muzikinis ritmas. Lavinant ritmo pajautimą yra ugdomas vaiko meninis skonis bei emocinė kultūra.

Ritmas – tai organizuota laiko slinktis, pagrįsta pasikartojančiais muzikiniais akcentais, garsų kaita. Muzikos garsų (natų) trukmė yra nevienoda, bet jų kaita dėsninga, darni. Nuo natų ilgio išdėstymo tvarkos, muzikinių akcentų sudėliojimo ir dėsningo pasikartojimo priklauso muzikos kūrinio ritminės ypatybės. Ritmas būna: paprastas, sudėtingas, ramus, banguojantis, trūkčiojantis, kampuotas, taškuotas. Ritmą organizuoja metras.

Choreografijoje ritmas yra tada, kai šokio judesio pradžia ir pabaiga sutampa su muzikos kūrinio pradžia ir pabaiga.

Daugelis autorių nagrinėja ritmo ugdymo klausimą, tačiau nėra pabrėžiama ar tinkamai darželiuose yra mokomas šis dalykas. Be to, kiek ir kaip muzikos vadovės pateikia šokio mokymosi medžiagą autoriai neaprašo.

Ritmikos negalima išmokti tik iš knygų, svarbiausias dalykas yra muzika, nes tik ji gali atskleisti kūno plastiškumą, judesių įvairovę bei emocinius išgyvenimus. Mokant ritmikos būtina atsižvelgti į kiekvieno vaiko psichofizinius ypatumus. Pasak E. Ž. Dalkroze, ritmika grindžiama improvizavimu. Ritmikos pagrindinis tikslas – lavinti ritmo jausmą, gebėjimą išreikšti muzikos kūrinio nuotaiką judesiais, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai.

Ritmas glaudžiais siejasi su judesiu, kuris yra smegenų veiklos vidinės raiškos rezultatas. Muzikos ritmas ir plastikos (išraiškos) ritmas yra labai susiję – juos vienija judesys. Ritmikos turinį darželyje sudaro:

a) ritminiai pratimai;

b) žaidinimai;

c) žaidimai su muzika – rateliai;

d) didaktiniai muzikos žaidimai;

e) šokiai.

Žaisdamas, šokdamas ar atlikdamas ritminius pratimus vaikas panaudoja įvairius judesius. 4 – 5 metų vaikai sugeba ritmiškiau eiti, bėgti, rodo daugiau aktyvumo. Šio amžiaus vaikai įtvirtina tuos judesius, kuriuos išmoko būdami jaunesni, be to, palaipsniui išmoksta naujų, sudėtingesnių judesių. Pravartu tokioje grupėje pratinti vaikus greičiau keisti judesius pagal pasikeitusios muzikos nuotaiką (nuo lengvo ėjimo į greitą, ryžtingą bėgimą ir atvirkščiai). Reaguodami į pasikeitusią muziką (tempas,
dinamika, registras), vaikai gali pavaizduoti įvairius personažus (meška – lėtai eina, muzika lėta; kiškučiai ritmas greitas, muzika greita; paukšteliai – ritmas vidutinis, muzika lengva ir t. t.).

Kaip pastebime šioje grupėje daug dėmesio skiriama ritmui ugdyti – pradėti eiti, bėgti kartu su muzikos pradžia arba sustoti, nebejudėti pasibaigus muzikai.

Per metus vaikai darželiuose yra išmokomi 6 – 7 ratelių bei šokių su įvairiais judesiais: ėjimas, bėgimas, šokinėjimas pagal ritmą, pakaitinis žingsnis, savarankiškas ratuko sudarymas, judėjimas ratuku ir sukiniai po vieną ir poromis, įvairūs rankų judesiai.

5 -6 metų vaikus mokant ritmikos liaudies šokyje svarbiausia yra judesių ritmiškumas ir raiškumas. Labai svarbu taisyklinga vaikų laikysena, kuri, jeigu reikia, taisoma, koreguojama. Būtinas judesio ir muzikos derinimas. Judesių mokymas prasideda nuo jų demonstravimo, kuris turėtų būti labai išraiškingas. Judesius gali parodyti pedagogas. Svarbu stebėti kiekvieną vaiką, kad judesiai ir kūno laikysena atitiktų reikalavimus.

Mokant ritmikos keliami tokie uždaviniai:

 išmokyti vaikus suvokti nesudėtingus muzikos vaizdus ir suderinti judesius pagal muzikos pobūdį, ritmiškai ir išraiškingai atlikti judesius;

 ugdyti liaudies šokio ritmo pajautimą;

 vaikas turi skirti muzikines sąvokas (greitas, lėtas, vidutiniškas tempas);

 mokyti judesių išraiškingumo, gražios laikysenos, judesių plastiškumo žaidžiant šokant;

 ugdyti vaikų kūrybinius gebėjimus; pratinti juos savarankiškai derinti ritmikos žinias, mokėjimus ir įgūdžius naudoti savarankiškoje veikloje.

Šie uždaviniai gali būti sėkmingai įgyvendinami, jeigu tinkamai bus parinktas šokių repertuaras.

Šokių mokymo etapiškumas:

1. Supažindinti vaikus su muzika ir judesiais, kad vaikai susidarytų mokomo liaudies šokio vaizdą. Pedagogas leidžia vaikams išklausyti muzikinį kūrinį (šokį), pademonstruoja svarbiausius judesius (rodymas turėtų būti emocionalus, kad vaikams sužadintų norą jo išmokti), po to papasakoja turinį, parodo atskirus judesius.

2. Atkreipti dėmesį į judesių raiškingumą, ritmiškumą.

3. Tobulinti judesių ir muzikos derinimą, skatinti vaikus savarankiškai juos atlikti.

Vieno liaudies šokio mokymas gali trukti 4 – 6 pamokėles. Šokių judesių vaikai išmoksta kūno kultūros valandėlių metu (gražios kūno laikysenos, ėjimo, liuoksnių, bėgimo).

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1022 žodžiai iš 3313 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.