Romantinių kūrinių apžvalga
5 (100%) 1 vote

Romantinių kūrinių apžvalga

Romantinių kūrinių apžvalga

Kūrinys

Kūrinio tema

Kūrinio pagrindinė mintis

Romantizmo estetikos bruožai kūrinyje

A.Baranauskas “Anykščių šilelis”

Kūrinyje kalbama apie matomą gamtos, miško grožį, gamtos pasaulį ir gamtos būtį, viso krašto likimą, istorinius politinius įvykius.

Gamta- mūsų namai, mūsų gyvenimo dalis.

Aukštinamos tautos vertybės- vienybė, stiprybė, laisvė, dabarties ir praeities prieštara. Dabartis kelia skausmą, išreiškia neviltį ir protestą. Ilgesys ir sielvartas, emocijos, poetika, tautosakos motyvai- svarbiausi romantizmo bruožai kūrinyje.

A. Mickevičius “Vėlinės”

Kūrinyje kalbama apie sudetingą menininko dvasią, abejones, maištavimą bei tautos laimę.

Tikėjimas tuo, ko nematai ir negali pajausti,yra pagrindas žmonių veiklai ir mąstymui.

Realybės ir fantazijos susipynimas, tikri istoriniai įvykiai,realijos, pasikeitimai, vykstantys visuomenėje.

Dž. Baironas “Kainas”

Kūrinyje kalbama apie žmogaus egzistencijos, gyvenimo bei jo vietos visuomenėje klausimus.

Pagrindinė vertybė- teisingo kelio, kuris veda žmogų į gėrį, laimę,padeda būtybei išsilaisvinti, ieškojimas.

Charakterių įvairumas, psichologinis sudėtingumas, tam tikrų idėjų įsikūnijimas.Pagrindinis herojus- nerimstanti, ieškanti teisybės bei maištaujanti asmenybė.

V. Hugo “Paryžiaus katedra”

Kūrinyje kalbama apie liaudies atstovo kelią nuo vergiško viduramžių paklusnumo iki žmogiškosios vertės pajautimo.

Lemtis nenumaldoma,eina su visa keičiančiu laiku,o žmogus šioje didžiojoje gėrio ir blogio kovos arenoje tėra tik statistas.

Kūrinyje apjungiami dvasiniai išgyvenimai, kultūrinės, dorovinės ir religinės to laikotarpio normos, istoriniai aspektai būdingi romantizmui.