Ryšiai su visuomene firmoje ralinga labaratorinis
5 (100%) 1 vote

Ryšiai su visuomene firmoje ralinga labaratorinis

Turinys

Titulinis lapas…………………………………………………………………….….1

Turinys……………………………………………………………………………….2

Ryšiai su visuomene firmoje “Ralinga” ir Ko

Ryšių su visuomene planas……………………………………………..……………3

Bendras ryšių su visuomene “Ralingoje” ir Ko vertinimas…………….…….…..4

Krizės, skandalai ir jų valdymas “Ralingoje” ir Ko……………………………….7

Naudotų šaltinių sąrašas…………………………………………………………….8

Ryšiai su visuomene firmoje “Ralinga” ir Ko

Įvadas

Ryšių su visuomene pagalba bendrovė informuoja visuomenę apie savo egzistavimą, teikiamas paslaugas ir prekes, ryšiaudama siekia sudominti potencialius klientus, palaikyti ryšį su esamais, teikti jiems informaciją. Taip pat ryšių su visuomene pagalba bendrovė formuoja savo įvaizdį, kas itin svarbu prestižo kūrimui ir palaikymui.

Organizacija stengiasi nuolat palaikyti savo reputaciją, visuomenės supratimą bei paramą, siekia populiarumo. Tai ir yra pagrindiniai ryšių su visuomene organizacijose siekiai.

1. Ryšių su visuomene planas

Kiekviena organizacija veikia pagal tam tikrus principus ir nuostatas, bendrovėse sudarinėjami veiksmų planai, strategijos. Taip pat kaip ir bet kuriai kitai veiklos sričiai, siekiant, kad ši efektyviai dirbtų, ryšiams su visuomene reikalingas veiksmų planas. Trumpiau tariant, kiekviena visuomenei atvira organizacija turi turėti ryšių su visuomene planą.

Ryšių su visuomene plano sudarymo principą lemia pagrindinai situacija. Jei organizaciją krečia krizės, skandalai, turi būti rengiami specialūs ryšių su visuomene planai. Jei organizacija yra normaliame stovyje, ji renkasi tradiciškesnius variantus.

Tokiu atveju tinkama ir pasirinktina strategija – Ilgalaikis nuolat koreguojamas planas su galimais vienkartiniais ribotos trukmės plano intarpais.

Ryšių su visuomene veiksmų planas taipogi sudaromas atsižvelgiant į biudžetą (nepakankamas, pakankamas, perteklinis finansavimas). Apsvarstant biudžetą numatoma, kokios lėšos bus skiriamos ryšiams su visuomene. Kiek dėmesio jiems skiriama organizacijoje taip pat priklauso nuo firmos preferencijų.

“Ralingoje” ir Ko sudaryto griežto ryšių su visuomene plano nėra, kaip ir nėra žmonių, tiesiogiai atsakingų už jo sudarymą ir vykdymą. Pagrindiniai kompanijos tikslai ryšių su visuomene srityje yra informuoti ją apie savo egzistavimą, palaikyti prestižą bei išsikovoti vardą savo rinkoje, tapti žinomai platesnėse masėse, tapti prieinamiems ir pasiekiamiems informacine prasme potencialiems naujiems klientams. Siekiant šių tikslų “Ralinga” ir Ko apsiriboja išvardintais (t.y. reklama, puslapis internete, parodos, pristatymai, internetas, telefonas) ryšių su visuomene kanalais. Jokio išskirtini sudaryto ryšių su visuomene plano nėra – veikiama yra priklausomai nuo situacijos, sprendžiant kompanijos direktoriui. Jam talkina generalinis direktorius.

2. Bendras ryšių su visuomene “Ralingoje” ir Ko vertinimas

Ryšių su visuomene veikla gali būti vertinama kainos (biudžeto) ir veiksmų efektyvumo aspektais – sutartas biudžetas tampa programos veiksmų sąrašu, kuriuo remiantis parengiamas programos planas. Ryšių su visuomene efektyvumas įvertinamas, palyginus ryšių su visuomene programos rezultatus su toje programoje numatytais tikslais.

Kad būtų įvertintas ryšių su visuomene veiklos efektyvumas, rengiant ir įgyvendinant ryšių su visuomene programą būtina laikytis šių principų:

• programoje turi būti aiškiai apibrėžti tikslai bei siekiami rezultatai, kurie privalo būti susieti su bendrais verslo programos ar organizacijos veiklos tikslais;

• greiti, akivaizdūs ryšių su visuomene veiklos rezultatai, pvz., publikacijos spaudoje ar kokio nors pranešimo paskelbimas, turi būti vertinami atskirai nuo rezultatų – padarinių, galinčių turėti didelę įtaką, tokią kaip suvokimo, žinojimo, požiūrio ar net įprastinio elgesio pakeitimas;

• turi būti iš anksto numatyti visi pagrindiniai organizacijos pranešimai, pagrindinės tikslinės grupės bei komunikacijos kanalai;

• vertinami ryšių su visuomene veiklos rezultatai turi būti siejami su viso verslo ar organizacijos veiklos tikslais ir užduotimis, strategija bei taktika.

Kiekvieno ryšių su visuomene rezultatų vertinimo sudedamosios dalys:

• Specifinių tikslų ir užduočių vertinimas. Turi būti numatyta, ko siekiama įgyvendinant ryšių su visuomene programą. Ryšių su visuomene veiklos elementus sudėtinga atskirti nuo rinkodaros ir reklamos veiksmų, todėl reikia vertinti ne kompleksinius ryšių su visuomene veiksmus, o kiekvieną elementą atskirai (pvz., pranešimus spaudai, ryšių su bendruomene veiksmus, parodą, atvirų durų dieną ir t.t.).

• Greitų, akivaizdžių ryšių su visuomene rezultatų vertinimas. Greiti, akivaizdūs ryšių su visuomene veiklos rezultatai rodo, kaip organizacija prisistato, koks jai skiriamas dėmesys (pvz., straipsnių, nuotraukų skaičius spaudoje, paminėjimai ar pasakojimai radijo ir televizijos laidose, paminėjimų turinio analizė). Gali būti vertinama kiekybė ir kokybė.

• Ryšių su visuomene rezultatų
– padarinių vertinimas. Nustatoma, ar tikslinės grupės gavo joms skirtą pranešimą, ar atkreipė į jį dėmesį, ar suprato, ar kaip nors reagavo. Taip pat vertinama, ar pranešimai kaip nors pakeitė nuomonę, požiūrį ar elgesį. Verslo ar organizacijos veiklos vertinimas. Vertinamas ryšių su visuomene efektyvumas turi būti susietas su bendrais organizacijos tikslais, užduotimis bei rezultatais (pardavimų augimu, pelningumu, rinkos dalimi ir t.t.).

Kadangi “Ralingoje” ir Ko nėra sudaryto ryšių su visuomene plano, yra gan sudėtinga vertinti ryšių su visuomene šioje firmoje efektyvumą, tuo labiau, kad firmoje jie nėra ypatingai išvystyti.

Vertinant efektyvumą turi būti atsakyta į tokius klausimus:

• Ar ryšių su visuomene ar reklaminė veikla daro kokį nors poveikį? Jei taip, kaip galima tai patvirtinti bei pagrįsti tyrimais?

• Ar ryšiai su visuomene pakeičia žmonių žinias, mąstymą, jausmus ir elgesį?

Ar ryšiai su visuomene daro firmai kokį nors poveikį “Ralingoje” sprendžiama pagal prekybos ir užsakymų apimtį – tiesioginį ryšių su visuomene (pagrinde reklamos) efektyvumo vertinimo rodiklį firmoje.

Nagrinėjamos firmos atveju galima vertinti žmonių žinias apie pačią firmą. Vertinamas reklamos poveikis visuomenei: ar dėka ryšių su visuomene visuomenė daugiau sužino apie firmą, ar esami ir potencialūs klientai informuojami apie firmoje vykdomas akcijas, diegiamas naujoves, taikomas nuolaidas ar siūlomas prekes. Ar firma turi gerą vardą rinkoje. Stebima, ar klientai į firmą ateina su tam tikru žinių bagažu, ar neinformuoti, ar sulaukiama skambučių iš žmonių, besidominčių vykstančiomis akcijomis ar kitais firmai ir klientams aktualiais klausimais ar aspektais, apie kuriuos klientai galėtų sužinoti firmos ryšių su visuomene pagalba.

Paprastai, ryšių su visuomene efektyvumas turi būti vertinamas taikant kelis skirtingus vertinimo būdus, tokius kaip:

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1000 žodžiai iš 1979 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.