Ryšių su žiniasklaida organizavimas uab tekstilis
5 (100%) 1 vote

Ryšių su žiniasklaida organizavimas uab tekstilis

ĮVADAS

Žiniasklaidos vaidmuo šiuolaikiniame gyvenime yra ypatingas. Ji tampa tarsi dar vienu žmogaus poreikiu (kaip oras, maistas, miegas ir pan.), be kurio sunkiai galima įsivaizduoti savo gyvenimą. Kiekvieną dieną skaitome laikraščius, klausomės radijo, neapsieiname be televizijos laidų, nuolat naudojamės internetu, laisvą minutėlę perverčiame žurnalus. Visa tai rodo, kad žiniasklaida turi galimybę daryti įtaką mūsų požiūriui ir net gyvenimo būdui. Žiniasklaida kiekvienam iš mūsų daro įtaką – nesvarbu ar mes tai pripažįstame, ar ne.

Žiniasklaida yra ne vienintelis, tačiau vienas iš svarbiausių faktorių, lemiančių organizacijos įvaizdį. Informacija skleidžiama žiniasklaidoje yra labai svarbi, tačiau itin didelį poveikį firmos įvaizdžiui daro ir tiesioginė komunikacija – įmonės darbuotojai, esami ir potencialūs klientai, verslo partneriai, valdžios institucijos, šakinės asociacijos. Kiekviena organizacija turėtų išskirti visas, jos įvaizdį įtakojančias auditorijas ir kryptingai bei strategiškai dirbti siekiant šių auditorijų palankaus vertinimo savo atžvilgiu. Tai atsispindi ir žiniasklaidoje, nes žiniasklaidos nuomonė taip pat formuojasi veikiama daugelio šaltinių. [2]

Šio mano darbo tikslas – išnagrinėti ryšių su žiniasklaida organizavimą UAB „Tekstilis“, atskleisti jo būtinumą organizacijos veiklai, išanalizuoti vidinės bei išorinės komunikacijos svarbą.

Darbo objektas – ryšiai su žiniasklaida UAB „Tekstilis“.

Organizacijai svarbu užtikrinti gerus santykius su masinėmis informavimo priemonėmis, nes tik tada įmonė bus teisingai suprasta ir įvertinta visuomenės.

Dirbdamos su žinasklaida įmonės naudoja šias priemones:

• pranešimus spaudai;

• informacinę medžiagą žurnalistams;

• organizuoja interviu;

• laiškus redakcijoms;

• spaudos konferencijas;

• kitus specialius renginius.

Šiame darbe plačiau bus aptartas spaudos konferencijos organizavimas: pradedant konferencijos scenarijumi bei kvietimų išsiuntimu žurnalistams ir baigiant žurnalistų priėmime furšete.

Darbas apima …….. puslapių, jame yra ….. iliustracijų. Atskleidžiant šios temos aktualumą naudojausi 6 literatūros šaltiniais, kurių sąrašas pateikiamas darbo pabaigoje.

1. UAB „Tekstilis“ charakteristika

UAB “Tekstilis” – viena didžiausių sportinių ir laisvalaikio drabužių gamintojų Lietuvoje. Įmonė įsteigta 1993 m. Kaune.

Įmonė gamina vyriškus ir moteriškus drabužius bei aksesuarus profesionaliems sportininkams, mėgėjiškai sportuojantiems ir aktyviai gyvenantiems žmonėms. “Tekstilis” kuria ir laisvalaikio drabužių linijas. Lietuvos rinkai kasmet pristatomos dvi rūbų kolekcijos – pavasario-vasaros ir rudens – žiemos. Per metus “Tekstilis” pagamina apie 1,5 mln.gaminių.

Labiausiai vertinamos „Tekstilio“ rūbų ypatybės – kokybė, funkcionalumas ir nuolat atnaujinamas asortimentas, atitinkantis mados tendencijas. Sukaupta patirtis įpareigoja gaminti tik kokybiškus, šiuolaikiškus ir stilingus drabužius.

Bendrovės prekinis ženklas – kokybės, stiliaus ir novatoriškumo simbolis. To siekdama įmonė taiko naujausias gamybos technologijas, pažangiausius vadybos bei marketingo metodus. Nuolatinis tobulinimas – esminė produkto strategijos dalis.

“Tekstilio” gaminiai parduodami vietinėje rinkoje ir eksportuojami į Baltijos šalis, Rusiją, Suomiją, Švedija, Daniją, Norvegiją, Vokietiją, Olandiją. Produkcija tiekiama ir garsioms užsienio įmonėms.

Šiuo metu “Tekstilyje” dirba 350 darbuotojų, daugelis iš jų – ne vienerius metus. Energingas ir kvalifikuotas kolektyvas užtikrina sėkmingą įmonės darbą ir sugebėjimą atrasti savo vietą ne tik vietinėje, bet ir užsienio rinkoje.

Įmonės gamybos cechai visiškai automatizuoti, naudojamos šiuolaikinės technologijos, moderni įranga. 2001 m. UAB “Tekstilis” gavo ISO 9001: 1994 sertifikatą. Toks veiklos įvertinimas patvirtina, kad kompanijos valdymas ir produkcija atitinka aukščiausius kokybės standartus.

Įmonė turi savo mažmeninės prekybos tinklą. Didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai gali apsilankyti firminėse “Tekstilio” parduotuvėse. “Tekstilio” gaminių galima rasti ir daugelyje sporto ir laisvalaikio prekių parduotuvių.

Bendrovė remia žymius Lietuvos sportininkus ir klubus (NEBL šokėjų grupę, aerobikos instruktorius ir kt.), jaunus perspektyvius sportininkus (“Karūnos” vaikų krepšinio čempionatą, vaikų krepšinio stovyklas ir kt.).

Misija

Būti novatoriška sportinės ir aktyvaus laisvalaikio aprangos kompanija, maksimaliai tenkinančia aktyvių žmonių poreikius aukštos kokybės, madingais ir funkcionaliais gaminiais.

Filosofija

Pagrindinės vertybės, kuriomis savo veikloje vadovaujasi organizacija yra:

• dėmesys savo darbuotojams, vartotojams bei verslo partneriams;

• sąžiningumas, etiškumas bei teisingumas;

• siekis nuolat tobulėti patiems ir tobulinti savo veiklą.

Organizacijos kultūra

UAB „Tekstilis“- įmonė, kurioje žmonės nori dirbti ir gali pilnai realizuoti savo potencialą. Joje visi darbuotojai turi galimybę dalyvauti priimant svarbius sprendimus, vertinama jų nuomonė bei idėjos. Siekiama, kad darbuotojai jaustųsi pilnateisiais organizacijos nariais ir būtų suinteresuoti įmonės sėkme. Valdymo metodai,
atlyginimo už darbą ir motyvavimo sistema skatina siekti ambicingų tikslų, nuolat tobulėti. Komandinis darbas, etikos standartų laikymasis, teisingumas bei sąžiningumas – neatsiejamos organizacijos kultūros dalys.

Vartotojai ir verslo partneriai

Savo veiklos kokybe bendrovė siekia įtvirtinti ir palaikyti gero lygio, patikimos organizacijos įvaizdį. Siekiama, jog akcininkai, vartotojai ir verslo partneriai aktyviai dalyvautų kuriant ir tobulinant produktus bei veiklą. Jautriai ir operatyviai reaguojama į jų pastabas bei pageidavimus.

2. Ryšių su žiniasklaida valdymas bendrovėje

UAB „Tekstilis“ neturi atskiro Ryšių su žiniasklaida padalinio. Visas funkcijas ir uždavinius, susijusius su žiniasklaidos bei visuomenės informavimu, atlieka Marketingo skyrius.

3.1. Marketingo skyriaus struktūra UAB „Tekstilis“ organizacinėje struktūroje

UAB „Tekstilis“ valdymo struktūra pateikiama 3.1.1 paveiksle:

3.1.1 pav. UAB „Tekstilis“ valdymo struktūra.

Marketingo skyrius yra bendrovės administracijos padalinys, padedantis įgyvendinti bendrovės įvaizdžio formavimo visuomenėje pagrindinės informacinės grandies funkciją.

Marketingo skyrius yra pavaldus UAB „Tekstilis“ generaliniam direktoriui. Skyriui vadovauja marketingo direktorius, jame dirba 3 vadybininkai.

Pagrindinis Marketingo skyriaus tikslas – formuoti vieningą stilių, kurti reprezentacinį bendrovės įvaizdį.

Siekdami šio tikslo, marketingo skyriaus darbuotojai turi atlikti begalę užduočių:

• palaikyti ryšius su esamais klientais;

• ieškoti būdų pritraukti naujų klientų;

• priimti užsakymus iš užsakovų;

• kolekcijų ir pavyzdžių pristatymas;

• produkcijos pristatymas parodose, mugėse;

• skleisti informaciją išorės vartotojams;

• organizuoti reklaminės – informacinės medžiagos gamybą bei platinimą;

• teikti informaciją per visuomenės informavimo priemones.

Marketingo skyriaus darbuotojų darbas glaudžiai siejasi ryšiais su visuomene bei žiniasklaida, nes tai prisideda prie marketingo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Informacija apie naujus produktus žiniasklaidoje, spaudos konferencijos, interviu, seminarai, atvirų durų dienos – tai ryšių su visuomene veikla, skirta palankaus organizacijos įvaizdžio kūrimui. Formuojant teigiamą požiūrį į organizacijos veiklą bei jos produktus, sukuriama palanki aplinka marketingo veiklai.

….. priede pateikiu bendrovės vadybininko, atsakingo už ryšius su žiniasklaida, pareigybės aprašymą.

3.2. Vidinės ir išorinės komunikacijos vadyba bendrovėje

Visuomenė – tai nėra visa visuomenė, abstraktūs “jie”. Vykdydama planingus ryšius su visuomene, organizacija komunikuoja su publikomis – visuomenės grupėmis, su kuriomis organizaciją sieja įvairūs priklausomybės saitai. [5]

Publikos yra svarbios todėl, kad nuo jų priklauso ryšių su visuomene formos; tai yra, skirtingoms publikoms taikomi skirtingi ryšiai su visuomene.

Publikos gali būti vidinės ir išorinės – tai yra visi žmonės, su kuriais bendrauja įmonė. Vidinei publikai priklauso darbuotojai, išorinei publikai – pirkėjai, tiekėjai ir distributoriai, valdžios atstovai, finansinės visuomenė, profesinės sąjungos, žiniasklaidos priemonių atstovai ir kiti.

Kiekviena institucija turi savo specifines publikas, su kuriomis palaiko vidinę ir išorinę komunikaciją.

Nepaisant sparčiai tobulėjančių technologijų, verslo sėkmė šiandien didžiąja dalimi priklauso nuo organizacijoje dirbančių darbuotojų. Organizacija yra pajėgi konkuruoti rinkoje tik tada, kai kiekvienas darbuotojas žino organizacijos tikslus ir pritaria jiems „visa širdimi ir protu“. [4]

UAB „Tekstilis“ vadovybė naudodama įvairias vidinės komunikacijos priemones siekia informuoti ir motyvuoti darbuotojus, formuoti organizacijos kultūrą. Visuose organizacijos lygiuose, vykdoma pastovi komunikacija, kuri žymiai pagerina darbuotojų motyvaciją, produktyvumą bei padidina organizacijos konkurencingumą. Bendrovėje naudojamos įvairios komunikacijos priemonės:

• Vidiniai informaciniai leidiniai;

• Skelbimų lentos;

• Vizualinės prezentacijos;

• Darbuotojų susirinkimai;

• Darbuotojų mokymo programos;

• Renginiai neformalioje aplinkoje;

• Laisvalaikio organizavimas.

Išorinė komunikacija UAB „Tekstilis“ apima tiesioginį darbą su visomis publikomis, be kurių palaikymo būtų neįmanoma sėkminga organizacijos veikla. Valdžios institucijos, strateginiai klientai ir verslo partneriai, savivaldos organai, šakinės asociacijos – visi jie turi įtakos įmonės veiklos rezultatams.

Įvairių išorinės komunikacijos priemonių pagalba, UAB „Tekstilis“ užmezga abipusiai naudingus ryšius su klientams svarbiomis publikomis. Derinant skirtingus ir neretai prieštaringus interesus parengiami ir efektyviai išnaudojami įvairūs komunikacijos metodai ir priemonės:

 Susitikimai su nuomonių lyderiais;

 Informacinės medžiagos parengimas;

 Organizacijos pristatymas atskiroms publikoms;

 „Atvirų durų dienos“;

 „Apvalūs stalai“;

 „Išvažiuojamieji posėdžiai“.

Nuomonių lyderiai – tai asmenys, turintys galią įtakoti visuomenės nuomonę. Nuomonių lyderiai yra žiniasklaidos priemonių atstovai, kiti visuomenei gerai žinomi asmenys.

Nuomonių lyderiai gali
formalūs, užimantys formalias pozicijas, ir neformalūs. [5]

Žiniasklaida – labai svarbi ir ypatinga ryšių su visuomene publika, nes :

1. žiniasklaidos priemonės yra tiesioginis organizacijos kelias į visuomenę;

2. žiniasklaidos atstovai gali kontroliuoti, ką organizacijos publika mato ir girdi žiniasklaidoje, jiems visada rūpi informacija, kuri būtų įdomi ir jų skaitytojams.

3.3. Informacijos pateikimo šalies žiniasklaidai pavyzdžiai

Ryšiai su žiniasklaida skirstomi į nuolatinius ir periodinius (3.3.1 pav.) [3]

3.3.1 pav. Ryšių su žiniasklaida schema. [3]

Žiniasklaidos atstovas – didesnėje organizacijoje dirbantis asmuo, kurio paskirtis operatyviai užmegzti ir palaikyti ryšius su spaudos, radijo, TV ir kitais žiniasklaidos žurnalistais. Jis rengia ir pateikia informaciją, pagal kurią žurnalistai rašo straipsnius ar rengia reportažus.

Periodinius ryšius su žiniasklaida galima skirstyti į žodinius ir rašytinius.

UAB „Tekstilis“ aktyviai bendradarbiauja su žiniasklaida. Periodinius ryšius su žiniasklaida palaiko marketingo skyriaus vadybininkai. Jie parengia ir organizuoja visus darbus, susijusius su bendravimu su žiniasklaida. Visus publikuojamus straipsnius, bendrovė pateikia ir savo internetinėje svetainėje.

Štai vienas iš publikuotų bendrovės interviu pavyzdys:

„Vieną didžiausių Lietuvos sporto ir laisvalaikio drabužių gamintoją “Tekstilį” papiktino Lietuvos turgavietėse aptikti gaminiai su nelegaliai naudojamu kompanijos prekės ženklu. Bendrovės vadovybė pasiryžusi ieškoti nelegalios produkcijos gamintojų ir kovoti su jos platinimu.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1575 žodžiai iš 5171 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.