S šalkauskis fizinis lavinimas ir jo tikslai
5 (100%) 1 vote

S šalkauskis fizinis lavinimas ir jo tikslai

Turinys

Įvadas …………………………………………………………………………………………….3

1. Fizinio lavinimo sąvoka……………………………………………………………4

2. Fizinio lavinimo reikšmė………………………………………………………….5

3. Bendras fizinio lavinimo tikslas………………………………………………..6

4. Tvirta sveikata ir tikslus juslių veiklumas…………………………………..7

5. Fizinis stiprumas ir kūno paklusnumas valios reikalavimas………….7

6. Kūno gražumas ir fizinis nusiteikimas savaimingai kūrybai………….8

Išvados…………………………………………………………………………………………..10

Literatūra………………………………………………………………………………………..11

Įvadas

Fizinio lavinimo teorija nėra pavadinimas, kuris negalėtų sukelti priekaištų dėl savo tinkamumo. Tam pačiam reikalui galima lygiomis teisėmis vartoti tokius sudėtingus terminus, kaip fizinio auklėjimo mokslas, kūno kultūros teorija, nekalbant jau apie kitus pavadinimus, kurie šiais laikais atsitiktinai vartojami ryšium su įsigalėjusiu susidomėjimu gimnastika ir sportu. Vis dėlto pavadinimas „fizinio lavinimo teorija“ dėl kelių motyvų verčia jį pripažinti pranašesniu už kitus minėtuosius pavadinimus. Pirma, yra patogiau ir teisingiau kalbėti apie fizinį, o ne apie kūno lavinimą, nes pimasis terminas yra ir parinktuoju reikalu privalo būti platesnis už antrąjį: fizinis žmogaus lavinimas iš tikrųjų siekia giliau ir toliau negu paprastas kūno globojimas bei mankštinimas. Antra, fizinės pratybos, vartojamos dažniausiai kūno kultūros reikalams, daugiau nusipelno lavinomo vardą negu auklėjimo, nors giliausios fizinio lavinimo apraiškos gali ir net turi turėti auklėjamosios reikšmės. Trečia- tikslingiau kalbėti apie fizinio lavinimo teoriją, negu apie jo mokslą, nes kitaip galima sudaryti įspūdį , kad tokiu atveju turima reikalo su atskiru mokslu, nepareinačiu nuo pedagogikos. Kalbėti apie tokį mokslą juo labiau neparanku, kad moksliškas fizinio lavinimo tyrinėjimas yra palyginti naujas dalykas. Tai, žinoma, fizinio lavinimo teorijai nekliudo būti mokslu ta prasme, kad ją, tąją teoriją, laikytų specialiąja platesnės mokslo sistemos šaka. Fizinio lavinimo teorija ir yra iš tikrųjų atskira pedagogikos mokslo dalis.

1. Fizinio lavinimo sąvoka

Kai buvo kalbėta apie fizinio lavinimo teoriją ir jos santykiavimą su pedegogikos sistema, buvo įrodyta kad, fizinis lavinimas turi paruošti fizinę žmogaus prigimtį jo gyvenimo tikslams. Šitame bendrame pasakyme fizinio lavinimo sąvoka, aiškus dalykas, nėra turinio atžvilgiu išsemiamai nusakoma. Šituo atžvilgiu ji gali būti ir dažnai yra labai įvairiai suprantama. Siauriausias jos supratimas šiais laikais bus tas, kuriuo ji priartinama prie gimnastikos ir sporto. Tuo tarpu toks fizinio lavinimo sąvokos susiaurinimas negali būti niekuo pateisintas, nes fizinis lavinimas turi apimti visa tai, ką suaugusi kartą gali padaryti nesuaugusiajai norėdama tinkamai išugdyti fizinę jos prigimtį ir pritaikyti šitą prigimtį gyvenimo tikslams. Pasirodo, kad ne vienais fiziniais judesiais globojam ir lavinama fizinė žmogaus prigimtis ar jo kūnas.

Fizinio lavinimo būdų gali būti tiek, kiek yra atskirų fizinio gyvenimo apraiškų, kuriuos gali būti vienaip ar kitaip normuojamos ugduomoju auklėtojo veikimu. Šita prasme fizinis lavinimas prasideda net ankščiau, negu žmogus užgimsta šiame mūsų pasaulyje. Nuo pat pradžios kūdikio atsiradimo motinos įsčiose galimas net privalomas tėvų susirūpinimas būsimąja jo sveikata ir apskritai fiziniu stiprumu. Tokiu atveju plačiai suprastos eugenikos patarimai gali būti pildomi ugduomoju fizinio lavinimo tikslu. O kūdikiu užgimus tuoj atsiranda ištisa eilė fizinio jo gyvenimo apraiškų, kuriuos turi būti normuojamos fizinio lavinimo sumetimais. Dabar jau kvėpavimas, fiziniai judesiai, miegas ir kitki panašūs dalykai gali būti normuojami pagal fizinio lavinimo principus bei taisykles. Vėliau šitoks normavimas turi apimti žaidimus, gimnastika, sporta, iškylas ir t. t. Pasirodo, kad gimnastika ir sportas toli gražu nėra vėnintelės priemonės, kurios gali būti panaudotos fizinio lavinimo tikslams, nors, reikia pripažinti, kad juodu vaidina labai žymią rolę fizinio lavinimo visumoje.

Kai fizinis lavinimas apima tik gimnastiką ir sportą, faktiškai jo sąvoka manoma dviejų priemonių nurodymu. Fizinio lavinimo sąvoka pasiliktų neišsemta ir tada, jei apibrėždami ją nusakytume visas minėtąsias fizinio lavinimo priemones, arba būdus,- nes priemonių išskaičiavimas visados yra apibrėžiamas ir tada, kai ją manoma nusakyti atskirų fizinio lavinimo tikslų nurodymu. Taip ją apibrėžia, Jurgis Herbertas, prancūzų kūno kultūros žinovas, sakydamas, kad fizinis lavinimas yra „metodingas,

pažangus, nuo kūdikystės iki pilno subrendimo nenutrūkstantis veikimas, kuriuo

objektas – laiduoti pilnutinį fizinį išsivystimą; padidintiorganiškąjį kūno atsparumą; padėti pasireikšti sugebėjimams natūraliose, naudingose ir būtinose įvairių rūšių pratybose (žygevime,
šokime, kopime, laipyme, plaukiojime); išukdyti energiją ir kitas aktyviąsias bei vyriškąsias kokybes; pagaliau palenkti įsigytą tokiu būdu fizinį ir vyriškąjį galingumą vienos dorinės idėjos viešpatavimui, būtent altruizmui“

Nors šituo apibrėžimu pirmas fizinio lavinimo tikslas nurodytas labai bendrai, būtent laiduoti pilnutinį fizinį išsivystymą, tačiau šalia atskirų tikslų nerandame, pavyzdžiui, tokio, kaip kūno gražumas. Kita vertus, fizinio lavinimo uždavinys – palenkti fizinį žmogaus galingumą ne vienai tik dorinei altruizmo idėjai, bet ir kitiems dorinio gyvenimo principams, pavyzdžiui, susivaldymo reikalui. Iš šito matyti, kad kiekvienas fizinio lavinimo apibrėžimas, kuris remiasi tikslų ar priemonių išvardijimu, yra apytikris ir todėl netikslus. Todėl patogiau ir tikslingiaupasitenkinti iš pradžių bendra fizinio lavinimo sąvoka, o paskui atitinkamuose fizinio lavinimo teorijos skyriuose kiek galima išsamiau tyrinėti fizinio lavinimo tikslus ir priemones. Bendra sąvoka, kuria reikia iš pradžios pasitenkinti, mums ir sako, kad fizinis lavinimas yra fizinės auklėtinio prigimties ruošimas gyvenimo tikslams ugdomojo veikimo priemonėmis.

2. Fizinio lavinimo reikšmė

Paskutiniais laikais susidomėjimas fiziniu lavinimu yra padidėjęs, vis dėlto galima pasakyti šį tą apie fizinio lavinimo reikšmę. Tai labiau pateisinama, kad iš tikrųjų fizinis lavinimas labai retai tinkamai įvertinamas. Pasirodo, kad fizinis lavinimas nepakankamai yra vertinamas ne tik tų žmonių, kurie su panieka žiūri į kūno reikalus, bet ir tų žmonių, kurie kūno galybę laiko svarbiausia gyvenimo gėrybe. Pirmieji neįvertina fizinio lavinimo todėl, kad neįžvelgia fizinio galingumo reikšmės aukštesniam dvasiniam gyvenimui, o antrieji tinkamai neįvertina fizinio lavinimo todėl, kad fizinę galybę laiko nepriklausoma materialine gėrybe. Tuo tarpu materialinė gėrybė, nebūdama priklausoma nuo aukštesniu tikslų, nustoja tikros savo reikšmės.

Taigi, fizinio lavinimo niekintojai, ir kraštutiniai fizinio lavinimo gerbėjai lygiai klysta, nes pirmieji pakankamai nenusimano, jog lemtas dvasinis auklėjimas bei lavinimas negali būti vykdomas be reikiamo fizinio lavinimo, o antrieji, – kad lemtas fizinis lavinimas negali būti vykdomas neatsižvelgiant į dvasinio auklėjimo bei lavinimo uždavinius. Teisingas nusistatymas fizinio lavinimo atžvilgiu bus tokia sintetinė pažiūra, kuri leidžia suprasti, kad lemto žmogaus dvasios išauklėjimo bei išlavinimo tegalima pasiekti vien siejant juos su tam tikru kūno lavinimu ir kad, antra vertus, lemtas kūno lavinimas tėra galimas vien sąryšyje su dvasiniu auklėjimu bei lavinimu.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1142 žodžiai iš 3615 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.