Saugos darbe reikšmė ir uždaviniai
5 (100%) 1 vote

Saugos darbe reikšmė ir uždaviniai

TURINYS

ĮVADAS 3

1. Darbų saugos reikšmė 4

2. Saugos darbe uždaviniai 4

2.1 Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai 5

2.2 Darbuotojų apsauga nuo pavojingų veiksnių 6

2.3 Jauni asmenys, moteris ir invalidai 6

2.4 Veiksmai pavojaus atveju 7

IŠVADOS 8

LITERATŪRA 9

ĮVADAS

Darbuotojų saugos problema ypač aktuali nes pažeidžiant šios sistemos pagrindus, žmonėms padaroma ne tik moralinė, bet dažnai ir žala sveikatai, kartais sukeliamas pavojus jo gyvybei. Teisiniu požiūriu įvertinti tokius įstatymo, dažnai net konstitucinių garantijų pažeidimus yra nelengva nes tiek darbdavys, tiek darbuojas stengiasi konfliktinę situaciją interpretuoti savo naudai.

Turėdami Lietuvoje daug pramonės objektų naudojančių gamybos procese sudėtingą technologiją, gyvename ne labai jau saugiomis sąlygomis. Saugos rūpestis yra kiek galima sumažinti kylančius šio sudėtingo gyvenimo pavojus. Kiekvienas statinys ar pastatas, įmonė ar automobilis, kelias ar geležinkelis turi būti tinkamai suprojektuotas, pastatytas ir saugiai eksploatuojamas.

Dažniausiai avarijos (avarija — nenumatytas įvykis dėl darbo priemonių gedimo, darbo arba technologinių procesų pažeidimo ar kitų nenumatytų aplinkybių sukilęs pavojus žmonėms ir padaręs žalą darbuotojo sveikatai) kyla dėl techninių priežasčių, technologinio proceso pažeidimų, saugaus darbo taisyklių nepaisymo, taip pat ir dėl paprasčiausio abejingumo, nepakankamo darbuotojų pasirengimo ir dėl to daromų klaidų. Jų metu į aplinką gali įsiveržti radioaktyviosios ir cheminės nuodingos medžiagos, įvykti sprogimai, gaisrai. Gali būti avarijos komunalinio ūkio sistemoje statinių griuvimas, avarijos vandentiekio ir kanalizacijos įrenginiuose. Gaisrai ir sprogimai gali įvykti gamyklose, kuro bazėse ir panašiai.

Visus šiuos darbus prižiūri įvairios valstybinės priežiūros tarnybos. Darbų saugos, statybos priežiūros, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, komunalinio ūkio ir higienos tarnybos turi rūpintis, kad visa tai, kas mus supa, — būtų saugu.

Šiame darbe pabandysiu aprašyti kaip išvengti nelaimingų atsitikimų darbe, kokios turi būti darbo sąlygos dirbant su kenksmingais veiksniais, kokias teises turi moteris, invalidai ir jauni asmenys, kai turi elgtis vadovas atsitikus avarijai?

1. Darbų saugos reikšmė

Darbe dažnai atsitinka įvairūs nelaimingi atsitikimai. Tai gali atsitikti dėl darbuotojo neatidumo arba dėl darbdavio kaltes.

Darbdavys — visų rūšių įmonių savininkai arba jų vadovai paskirti, išrinkti ar kitokia tvarka įgiję įgaliojimus pagal tų įmonių įstatymus. Darbuotojas — asmuo dirbantis darbdavio paskirtoje vietoje pagal sutartį.

Darbo saugos reikšmė yra :

1. Suteikti darbuotojams sauges darbo sąlygas.

2. Nustatyti teisines nuostatas ir reikalavimus, siekiant apsaugoti darbuotojus ir sumažinti profesinę riziką.

3. Profesinės rizikos įvertinimas, nelaimingų atsitikimų darbe, bei profesinių lygų tyrimo tvarkos profesinės nuostatos.

4. Darbo saugos ir sveikatos reikalavimų laikymasis dirbantiems jauniems žmonėms, moterims, nėščioms, invalidams.

5. Atsakomybė už darbo saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymasis.

2. Saugos darbe uždaviniai

• Sudaryti darbuotojo saugos ir sveikatos garantijas

• Sudarant darbuotojams sauges nekenksmingas darbo sąlygas vadovautis Darbo kodeksu.

• Nuolat kontroliuoti, kad įmonėje būtų naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės

• Išvengti nelaimingų atsitikimų darbe.

• Informuoti darbuotojus, kaip elgtis pavojaus atveju.

• Kiti.

2.1 Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai

Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos saugios darbo sąlygos, neatsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį. Saugia ir sveikas darbo sąlygas turi sudaryti darbdavys. Jeigu nėra pakankamai saugių darbo sąlygų darbuotojas turi teisę kreiptis į darbuotojų atstovą ar kitą asmenį, kuris yra įgaliotas darbdavio.

Siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, kiekvienoje įmonėje privalo būti įsteigta darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba. Ją gali sudaryti gali vienas ar daugiau darbuotojų — saugos ir sveikatos specialistų. Jeigu tarnyba nesteigdama, darbdavys samdo įstaigą arba vieną ar daugiau šios srities specialistų. Paskirtų ar pasamdytų specialistų turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.

Kiekvieno darbuotojo ir darbo vieta ir darbo vietų aplinka turi atitikti Darbuotoju saugos ir sveikatos įstatymą.ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių. Patalpos kuriose dirba darbuotojai ir kur yra įrengtos darbo vietos turi būti keletas avarinių išėjimų ir evakuacinių kelių. Darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai darbo vietų įrengimui įmonės statiniuose ir įmonės teritorijoje nustatomi projektuojant įmonės, darbo vietų, įvertinant naudojamų darbo priemonių saugaus naudojimo reikalavimus vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais, iš jų
ir higienos normomis. Darbo vietos ir įmonės teritorija turi, kur yra rizikinga dirbti privalo būti pažymėtos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytais ženklais.

Darbo priemonės įmonėse privalo būti techniškai tvarkingos, atitikti visus reikalavimus. Jos turi būti suprojektuotos, pagamintos ir įrengtos darbo vietoje taip, kad darbuotojui nebūtų pavojaus darbo vietoje. Darbo priemonių keliamas triukšmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarša neturi viršyti higienos normose nustatytų ribinių dydžių.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 821 žodžiai iš 1611 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.