Seima ir ugdymas
5 (100%) 1 vote

Seima ir ugdymasŠeima ir ugdymas

Probleminis vaikų ugdymas jaunose šeimose

Įvadas

Šeima-mūsų visuomenės rūpestis ir viltis. Ji yra tautos stabilumo,tęstinumo garantas,svarbi taikos ir ramybės kūrėja. Šeimos gyvenimas-tai vientisas procesas. (Z. Bojariūnas,1997:5,8.)Šeima tai-tėvas, vyras, žmona, sūnus ,brolis, sesuo,laikantysis naujų papročių bei tradicijų,gyvenantis po vienu stogu, susieti vedybomis ir krauju.

Iš to matome, kad šeima dažniausiai apibūdinama kaip grupė žmonių. Bet ar šiais laikais jauną šeimą galime pavadinti žmonių grupe gyvenančia kartu po vienu stogu, turinčia įregistruota santuoką, kartu globojančia vaikus? Žmonės, kurie rengiasi kurti šeimą turi prieš tai lavinti, ugdyti savo asmenybę, geriau pažinti save.Tinkamą ir tvarkingą šeimą kaip auklėjimo instituciją niekas pasulyje negali pakeisti, nes ji yra paties Dievo leista kaip natūrali vaiko auklėtoja ir paruošėja gyvenimui.Dėl to visai suprantama,kad žmogus, ne šeimoje augintas, savo vėlyvesniame gyvenime visada jus šio savito šeiminio auklėjimo trūkumą.Tam, kad nebūtų žmogaus gyvenime tokių trūkmų, privaloma jau mokykloje moksleiviams aiškinti kelią iki šeimos sukurimo,kuo turi būti grindžiama šeima ir kada ją geriausiai kurti.Dažniausiai pagal statistinius duomenis aiškėja, kad nepilnamečiai sukūria šeimas dėl žinių stokos apie kontracepciją, ypač gyvenantiems kaimuose.

Tikslas: apibūdinti probleminį vaikų ugdymą jaunose šeimose, kai patys tėvai yra dar nepilnamečiai arba nepakankamai subrendę kurti šeimą.

Uždaviniai:

1. Apibrėžti šeimos funkcijas.

2. Jaunų žmonių pasiruošimas atlikti šeimos funkcijas

3. Vaiko ugdymas jaunose šeimose.

Metodai:

1. Mokslinių leidinių analizė;

2. Pedagoginių, psichologinių leidinių analizė.

1)Šeimos funkcijos apibrėžimas.

Kiekvienas šeimos ir jos funkcijos apibrėžimas yra savitas. Šeimos samprata ir jos funkcijos yra labai skirtingai interpretuojamos, todėl sunku prieiti vienos nuomonės, kai kiekvienas psichologas, pedagogas, mokslininkas jas apibrėžia skirtingai. Lietuvių sociologų pastebėjimu dabar jau nyksta tradicinės šeimos samprata ir jos bruožai. Daugėja neregistruotų santuokų, nevedusių netekėjusių žmonių ir gimusių vaikų skaičius neregistruotose santuokose.

Mokslininkų teigimu, labai svarbu žinoti, kad:

• „Šeima – specifinis pačių bendriausių mūsų visuomenės dėsningumų, jos emės atspindys. ”

• „Šeima – autonomiškai aktyviai bendraujančių ir vienas kitą veikiančių žmonių grupė. Jos nariai vieni nuo kitų priklauso, vieni už kitus atsako.”

K. Miškinio teigimu: „šeima nėra paprasta bendruomenė, ji yra asmenų bendrija, kuria sieja, giminystės tarpusavio priklausomybės, atsakomybės ir globos saitai, patvirtinti įstatymine ir socialiniai pripažinta tvarka. Krikščioniškoje šeimos teisių chartijoje šeima apibūdinama kaip – natūrali visuomenė, egzistuojanti pirmiau negu valstybė, ar kokia kita bendruomenė. Tai meilės ir solidarumo bendruomenė, unikaliai suderinta mokyti ir perduoti kultūrinėms, etinėms, visuomeninėms, dvasinėms bei religinėms vertybėms, kuios yra esminės jos narių ir visuomenės vystymuisi ir gerovei”. Anot S. Šalkauskio: „šeima – prigimtinė bendruomenė, kurioje vyro ir moters santuoka sudaro pagrindą bendravimui su vaikais ir kitais asmenimis.” Taigi dažniausiai kaip matome šeima yra apibrėžiama kaip bendruomenė, grupė kartu veikiančių žmonių. J. Rembovskio žodžiais tariant: „ šeima yra atvira grupė, į kurią iš artimo ir tolimo pasaulio pasiskverbia aktualios problemos. Jos daro įtaką šeimos narių pažiūroms, psichologiniams poreikiams. Visuomenė ugdo šiuos poreikius: kontaktų su kitais žmonėmis palaikymo, emocinio saugumo, tėvynės ir jos gynimo poreikius. Taigi, pastebime, kad daug priklauso nuo visuomenės ir šeimos išsivystymo lygio. Dėl to Zaborovskis teigia, kad visuomenė veikdama šeimą, kuria visuomeninę ir individualią vertybių sistemą, formuoja elgesio normas.

Taigi matome, kad šeimos samprata nėra baigtinė. Kiekvienas mokslininkas skirtingai mato ir formuoja tą sampratą ir kiekvienas akcentuoja tai kas jam yra svarbiausia. Edukologai formuoja vieną nuomonę, politikai kitą.

Šeimos funkcijos yra labai svarbios, jas turi bent kažkiek žinoti kiekvienas šeimos narys. Šeimos funkcijų skaičius ir įvardinimas literatūroje yra ganetinai įvairus.

Kaip teigia Z. Bajoriūnas:„Šeimos funkciją suprantame kaip sutuoktinių ar kitų jos narių poreikių ir su jais susijusių pareigų vienų kitiems atlikimą ir tenkinimą.” Taip pat jis išskiria šias funkcijas:ūkinę – buitinę, rekreacinę, seksualinę, vaikų gimdymo, auklėjimo, ūkinę – ekonminę, komunikacinę, reguliuojančią elgesį ir kitas.G. Purvaneckienė, remdamasi tyrimo duomenimis, daro išvadą, kad vaikų auginimas, sutuoktinių emociniai ryšiai, materialinis šeimos aprūpinimas – trys svarbiausios šeimos funkcijos.

Pastebime, kad šeimos funkcijos kaip ir šeimos samprata irgi nėra baigtinės, išvadų tiek kiek i mokslinikų. Tačiau,
turiu pažymėti, kad visos funkcijos yra svarbios.Vaikus neįmanoma auginti be šeimos ūkio,buities, deramai sutvarkytos ekonomikos. Jei netenkinami šeimos narių tarpusavio poreikiai, negali būti abipusės pagarbos, meilės ir laimės.

Trumpai aptarkime kelias, galbūt svarbiausias funkcijas:

• Vaikų gimdymas – visuomenei yra ekonominė, o šeimai – moralinė būtinybė. Neužtenka vaiką pagimdyti, bet auginant ir auklėjant reikia daug ko pačiam atsisakyti.

• Vaikų auginimas – tai viena svarbiausių šeimos dvasinio gyvenimo funkcijų. Tėvai privalo pasistengti savo vaikus kuo labiau išmokslinti, kuo geriau doroviškai ir dvasiškai išugdyti, kad jie galėtų siekti kuo didesnių kūrybinių laimėjimų.

• Ūkinė bei ekonominė šeimos funkcija. Novatoriškoje knygoje „ Šeima ir uždaviniai” teigiama: Gerovė yra viena būtiniausių sąlygų, tenkinančių svarbiausias iš daugybės išorinių ir vidinių reikmių.

• Komunikacinė šeimos funkcija – šeimos bendravimas, išyvenimai, keitimasis patyrimu, mintimis, domėjimasis literatūra, menu, ir vienas kitu.

• Emocinė šeimos funkcija – ta viea svarbiausių, būdingiausių šeimos funkcijų, nes šeima yra ta vieta, kur žmogus turėtų rasti emocinį prieglobstį.

Visos funkcijos glaudžiai tarpusavyje sąveikauja, vienos kitą papildo, stiprina. Šeimos funkcijos nuolat vystosi ir kinta kart su šeima. Išnykus vienai ar kitai funkcijai, jas gali papildyti likusios, ir šeima da nėra pasmerkta žlugti.

2)Jaunų žmonių pasiruošimas atlikti šeimos funkcijas.

Žmogaus kaip šeimyniškio, vertė priklauso nuo jo fizinio, dorovinio ir dvasinio brandumo, nusiteikimo ramiai ir dorai gyventi šeimoje. Jauniems žmonėms, ieškantiems savo tapatumo, visuomenė siūlo vertybes ir elgesio būdus, padedančius nekonfliktiškai įsitvirtinti tarp suaugusiųjų. Jaunimui kintant visuomenės vertybėms yra labai sunku suvokti savo galimybes, pasirinkti tinkamą gyvenimišką poziciją. JTO pagal 1989 m. „Konvenciją dėl vaiko teisių” priemė pranešimą, pagal kuri jos įsitikinusios, kad šeimai, kaip pagrindinei visuomenės ir natūraliai visų jos narių, ypač vaikų, augimo,ir gerovės aplinkai, turi būti suteikta reikiama apsauga ir pagalba, kad ji galėtų prisiimti visas pareigas visuomenėje. Pagal G. Navaičio nuomonę, „rengimas šeimai suprantamas kaip ugdymas, kurio tikslas – išugdyti žmogaus vertybes, sampratas, įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus sėkmingam gyvenimui santuokoje ir šeimos funkcijų realizavimui. Kuriantys šeimą žmonės turi būti fiziškai subrendę, turintys bendravimo ir bendradarbiavimo su kita lytimi įgūdžių , gebėjimą pasirinkti santuokos partnerį, turėti emocinio ir dalykinio bendravimo su juo patirtį.”

Šiuo metu Jūs matote 59% šio straipsnio.
Matomi 1127 žodžiai iš 1923 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.