Seimos funkcijos ir jų reikSmė Seimos gyvenime
5 (100%) 1 vote

Seimos funkcijos ir jų reikSmė Seimos gyvenime

Įvadas

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 16 str. sako, kad „vyrai ir moterys pasiekę brandos amžių, turi teisę be jokių apribojimų sudaryti santuoką ir sukurti šeimą. Jie turi lygias teises tiek santuolos sudarymo, tiek santuokos nutraukimo metu. Santuoka gali būti sudaryta tik tada, kad susituokiantieji duoda laisvą ir visišką sutikimą“.

Tokiu principu sudaryta santuoka turėtų funkcionuoti kaip pilnavertė institucija, atlikdama visas savo sociumo jai priskirtas funkcijas. Šeimos pagrindinė funkcija pratęsti žmonių giminę, įkūnyti žmonijos nemirtingumą nuolatinėje kartų kaitoje, sudaryti sąlygas visapusiškam savo palikuonių ugdymui ir ugdymuisi, kad jie sugebėtų ir galėtų gyventi savarankišką suaugusiųjų gyvenimą. Kitos šeimos funkcijos papildo ir palengvina šią svarbią misiją.

1. Šeima ir jos paskirtis

Šeima-pirminė visuomenės ląstelė,viena pagrindinių jos struktūros elementų.Tai viena intymiausių ,pastoviausių ir veiksmingiausių vaikų ugdymo ,tautos identiteto kūrimo ir išsaugojimo ,dorovės ir dvasingumo bei kultūros ugdymo grandžių

Šeimos gyvenimas-tai ne vienkartinis aktas ,bet tolydžio trunkąs vientisas procesas.Jis dažnai priklauso nuo tėvų gyvenimo sąlygų, jų intelekto, išsilavinimo, kultūros, valios, pedagoginės išminties, kūrybiškumo ir aspiracijų. Kiekviena šeima unikali, tėvai ir vaikai nori būti savarankiški, gyventi pagal savo garbę ir sąžinę, todėl daugiausia kalbama apie tuos šeimos gyvenimo reiškinius, kurie būdingi daugeliui santuokų.

Šeimos funkcijos glaudžiai siejamos su šeimos gyvenimu, kuris ypač reikšmingas vaikų auklėjimui. Šeima, kaip vieningas, gyvas biosocialinis ir psichofizinis organizmas, vykdydama pagrindines funkcijas, natūraliai realizuoja save kaip jaunosios ir senosios kartų ugdytoją.

2. Šeimos funkcijos samprata

Šeimos funkcija suprantama kaip sutuoktinių ir kitų šeimos narių, ir su jais susijusių pareigų vienų kitiems atlikimas ir tenkinimas. Skirtingos šiemos poros, pavieniai jos nariai tenkina skirtingus poreikius ir atlieka skirtingas pareigas vieni kitiems ir visuomenei.Šių poreikių tenkinimas ir pareigų atlikimas glaudžiai susiję su abipuse pagarba, meile ir laime šeimoje.Todėl sutuoktiniai dirbdami savo profesinį darbą, neužmiršta šeimos, vienas kitam skiria dalį savo laiko, remia vienas kitą, gyvena vienaskito gyvenimu, tvarko savo seksualinį gyvenimą.

Svarbu, kad kiekvienas šeimos narys visuomet ir besąlygiškai darytų viską ką gali šeimos ir visuomenės labui.

3. Šeimos funkcijos

Vaikų gimdymas

Vaikų gimdymas tiesiogiai susijęs su emociniu sutuoktinių poreikiu pratęsti save savo vaikuose.Vaiko gimimas praturtina šeimos narių dvasinius ryšius, gyvenimo pažinimą. Tai šeimos moralinė, o visuomenės ekonominė būtinybė.Vaikų sveikata, ligų profilaktika priklauso nuo šeimos buities kultūros, sutuoktinių sveikatos, geneologijos.Anot Vydūno “ žmogus, kaip mes jį regime, tai esti, kūniškasis jo pavidalas, tampa gaminimu, kad juo žmogui suteikiamas žinomasis gyvenimas ir kartu su tuo jam tenka stiprybė – sveikata arba liga- silpnybė. Turbūt ir akliausiam numanu, kad labai didžiam žmonių skaičiui kūno ligos šaknėja tame kaip jis gamintas ir gimdytas…..Dvasios ir sielos didvyriai gims, kad mūsuose gaminamas įvyks iš gyvo atjautimo to, koks svarbus ir kartu nuostabus bei kilnus dalykas yra gimtis ir gaminimas.”(Vydūnas, 1991,p.153-154 )

Gimstamumo dimamika dažniausiai siejama su kokybiniu reprodukcijos tipo kitimu, vykstant mokslo ir technikos pažangai, urbanizacija, socialine grupe, kuriai priklauso tėvai, sutuoktinių vertybine orientacija, socialinėmis buitinėmis sąlygomis. Vaikų gimstamumas, kaip nurodo A. Mockovskis, L. Dorskis, A. Antonovas priklauso nuo šeimos tarpusavio santykių, nuo sutuoktinių savijautos šeimoje.

Vaikų gimstammasreikalauja iš tėvų ilgalaikio pasiaukojimo, dalies savo poreikių tenkinimo atsisakymo, todėl dažnai šiuolaikinėje visuomenėje vaikų gimdymo poreikį nustelbia karjeros, išsimkslinimo, geresnės, turtingesnės buities poreikis.

Vaikų auginimas

Vaikų auginimas – viena svarbiausių šeimos dvasinio gyvenimo funkcijų.JI tenkina emocinius motinystės ir tėvystės poreikius bei visuomenės reikmes.

Šeima yra tobuliausias vaiko auginimo institutas. Ji palankiausiai veikia vaiko psichiką, skatina jo protinį ir dorovinį vystymąsi. Šeimoje vaikas nuolat stebi ir perima šeimos gyvenimo būdą, dorovinę ir dvasinę kultūrą, elgesį, vertybines nuostatas. Kartu su tėvais tvarkydami šeimos ūkį, perimdami vyresniųjų gyvenimo ir auklėjimo patyrimą, jie formuojasi kaip būsimieji sutuoktiniai, tėvai. Šeima vaiką saugo nuo klaidingų poelgių, padeda įveikti gyvenimo sunkumus. Pasak Vydūno” paprastai žmogus namuose pradeda gyventi pasaulyje. Namai yra ta vieta, kurioj jis pirmiau santykiauja su juo. Iš namų žmogus žiūri į pasaulį. Ir pasaulis pirmiau namuose žmogų pasitinka. Tokia tad namų reikšmė……Namai sudaro tarsi mažą pasaulį, ir žmogus namuose tiek viso pasaulio turini, kiek, dar nestiprėjęs, pakelti gali. Namai apsaugoja žmogų nuo visų pasaulio žiaurumų, nuo šalčio ir kaitros, darganos ir sniego. Jie gelbi žmogui jo gyvybę apsaugoti, jo sveikatą išlaikyti. ( Vydūnas, 1991, p.127
)

Vaikų auklėjimas

Auklėjamoji funkcija glaudžiai susijusi su vaikų auginimu šeimoje. J Maciaškova savo eksperimentiniame veikale “Mokyklos vaidmuo rengiant jaunimą šeimyniniam gyvenimui” nurodo ką turėtų duoti šeimos auklėjimas:

● garantuoti visapusišką vaiko fizinį vystymąsi;

● ugdyti nuolatinio mokymosi motyvus;

● supažindinti su visuomenės elgesio normomis;

● formuoti estetinį, etinį suvokimą, pagarbą tautos tradicijoms, simboliams;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 821 žodžiai iš 2721 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.