Semantinė atmintis labaratorinis
5 (100%) 1 vote

Semantinė atmintis labaratorinis

Turinys

Įvadas………………………………………………………………………………………………3

I. Tyrimo metodika…………………………………………………………………..…..5

II. Rezultatai……………………………………………………………………………….7

III. Rezultatų analizė………………………………………………………..…………..…9

Išvados……………………………………………………………………………..…………….10

Literatūros sąrašas………………………………………………………………………….…….11

Priedai…………………………………………………………………………………………….12

Įvadas

Kaip teigiama David G.Myers knygoje “Psichologija”, atmintis tai mūsų išmoktų dalykų išlaikymas tam tikrą laiką.( Myers, 2000, Ž-2). Atmintį taip pat galime apibrėžti, kaip individo sugebėjimą įsiminti, susisteminti ir išlaikyti tai, kas jau buvo patirta ir prireikus vėl iššaukti reikiamą informaciją. Tai nėra nedaloma sistema. Ją sudaro daug procesų, kurių tarpusavio ryšiai kol kas nėra iki galo žinomi(Lemme, 2003, 201psl.). Atmintis, anot A.Jacikevičiaus, nėra tik statainis įspūdžių kopijavimo mechanizmas. Šiuolaikinė kognityvistinė psichologija apibudina ją kaip sudėtingos struktūros veikimą, pertvarkantį jutimo organais gaunamą informaciją. (Jacikevičius, 1999, 57psl.).

Atminties tyrimų pirmasis ėmėsi H.Ebinhauzas, kuris atskleidė keletą atminties ypatybių, tokių kaip pradžios – baigties dėsnis( geriau įsimenama informacija, kuri būna pateikiama intervalo pradžioje ir intervalo pabaigoje), ekonomijos efektas( geriau prisimename tą informaciją, kurią jau mokėmės, su kuria jau buvome susidūrę), užmiršimo efektas( po kai kurio laiko staigiai užmirštamas tam tikras kiekis informacijos) (Pažinimo procesai II). Pirmasis apie atminties struktūrą ėmė mąstyti V.Džeimsas. Jis išskyrė 2 atminties „dalis“ – pirminę atmintį (trumpalaikė atmintis) ir antrinę atmintį(ilgalaikė atmintis). Po H.Ebinhauzo ir V.Džeimso sekė F.Bartleto tyrimai su prasmingos medžiagos įsiminimu, kurių metu buvo nustatyta, kad atmintis turi dar ir atkuriamąją funkciją – mes susikuriame tas informacijos detales, kurių negalime prisiminti. Po F.Bartleto atminties tyrimai buvo sustoję apie 30metų. Jie atsinaujino iškilus kognityvinės psichologijos krypčiai. 1965m. Pasiūlomas pirmasis atminties struktūros modelis, pateiktas N.Waugh ir D.Norman. Nurodoma, kad egzistuoja trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis, kad trumpalaikė atmintis yra nepriklausoma nuo ilgalaikės ir yra ribotos apimties. Informacija iš trumpalaikės atminties prarandama dėl laiko ir interferencijos (informacijos persidengimo).

1968m. R.Atkinson ir R.Shifrin pasiūlė kitą struktūrinį atminties modelį, pagal kurį „[…] informacija apdorojimo metu patenka į įvairių dydžių laikmenas. Jos pavadintos sensorine, trumpalaike ir ilgalaike atmintimi[…]“ (Lemme, 2003, 201psl.).Šiuo atminties struktūros modeliu ręmiasi dauguma šiuolaikinių atminties tyrimų.

Kiek kitokią atminties sandarą pateikė E.Tulving, kuris išskyrė:

1. Epizodinę atmintį(žinios apie konkrečius individo patirtus įvykius, laikomos akrtu su informacija apie laiką, vietą; tarsi asmeninis dienoraštis. Šioje atmintyje informacija iterferuoja su naujai patenkančia)

2. Procedūrinę (atlikties) atmintį (žinios, kaip atlikti vieną ar kitą veiksmą)

3. Semantinę atmintį ( saugoma informacija apie supantį pasaulį; gerai įsisąvintos bendrosios žinios ir žodžių reikšmės).

Semantinę atmintį, kuri ir bus tiriama šiame darbe, galima palyginti su biblioteka, kur žodžių reikšmės skirstomos į tam tikras kategorijas, vadovaujantis hierarchiniu principu. O kategorijos, savo ruožtu, rūšiuojamos pagal temas, kurios sudedamos į atminties „skyrelius“ (Pažinimo procesai II).

A.Lieury, remdamasis G.Bauerio atliktais tyrimais, kalba apie didžiulį semantinės apimties pajėgumą. Tiriamiesiems buvo duota užduotis – atsiminti 112 žodžių sąrašą, sugrupuotą į logines grupes. Kontrolinei grupei buvo pateikti žodžiai, surašyti paprasta nestruktūruota seka. Palyginti su kontroline grupe, kurios rezultatas buvo 20 žodžių, eksperimentinės grupės rezultatas buvo 70 žodžių. Po trečio pakartojimo eksperimentinėje grupėje buvę žmonės sugebėjo atsiminti visus 112 žodžių. Tai akivaizdžiai parodė, kad informacijos skirstymas į tam tikras kategorijas labai pagerina atminties pajėgumą(Pažinimo procesai II).

Šio tyrimo tikslas – atliekant G.Bauerio tyrimą ištirti struktūravimo įtaką atminties pajėgumui.

Tyrimo hipotezė: pateiktos informacijos skirstymas į kategorijas gerina atminties pajėgumus.

I. Tyrimo metodika

Tiriamieji

Šio tyrimo dalyviai buvo pasirinkti atsitiktinai, stengiantis išlaikyti proporcijas tarp lyčių. Tyrime dalyvavo 12 žmonių, tarp jų 6 vyrai ir 6 moterys. Šešių tiriamųjų amžius – iki 25m.(4moterys, 2 vyrai), kitų 6 tiriamųjų amžius – iki 30m.(4vyrai, 2 moterys). Aukštąjį išsilavinimą turi 8 tiriamieji(5vyrai, 3moterys), aukštesnįjį 3 tiriamieji(2 moterys, 1
vyras), 1 tiriamasis(moteris) turi vidurinį išsilavinimą.

Tyrimo vieta ir laikas.

Tyrimas buvo atliekamas darbo dienomis, antroje dienos pusėje, darbo vietoje arba tiriamųjų namuose. Su kiekvienu tiriamuoju buvo dirbama individualiai.

Tyrimo procedūra

Suskirsčius sutikusius dalyvauti tyrime asmenis į kontrolinę ir eksperimentinę grupes, tiriamiesiems pateikiama skirtinga medžiaga ir skirtingos instrukcijos.

Eksperimentinės grupės nariams pateikiama tokia instrukcija: “Perskaitykite ir išnagrinėkite jums pateikiamų žodžių sąrašą. Po to paprašysiu atgaminti kiek galima daugiau žodžių ir užrašyti juos šiame lape (pateikiamas protokolo lapas). Perskaitymui ir įsiminimui jūs turite 5 min. laiko. Jei įsiminsite greičiau, pasakykite, kad esate pasiruošęs (-usi)”. Perskaičius instrukciją pasiteiraujama, ar tiriamasis viską suprato. Jei klausimų nekyla, tyrimas pradedamas. Pateikiamas struktūruotas žodžių sąrašas(1priedas) Fiksuojamos 5min., duotos perskiaityti. Joms praėjus, aprba tiriamajam pranešus, kad yra pasiruošęs, fisuojamas laikas, per kurį bus atsimenami žodžiai. Tiriamajam grąžinus pirmą protokolo lapą, jam siūloma perskaityti dar kartą ir vėl viską užfiksuoti naujame lape. Taip atliekami 3 bandymai su kiekvienu eksperimento dalyviu.

Kontrolinei grupei pateikiama tokia instrukcija: “Perskaitykite šį žodžių sąrašą ir pasistenkite įsiminti. Po to paprašysiu atgaminti kiek galima daugiau žodžių ir užrašyti juos šiame lape (pateikiamas protokolo lapas). Perskaitymui ir įsiminimui jūs turite 5 min. laiko. Jei įsiminsite greičiau, pasakykite, kad esate pasiruošęs (-usi)”. Tada pateikiamas nestruktūruotas žodžių sąrašas (2 priedas). Tolimesnė tyrimo procedūros eiga analogiška atliktai su eksperimentine grupe.

Tyrimas atliekamas individualiai su kiekvienu tiriamuoju.

5. Duomenų fiksavimas ir tvarkymas

Gauti tyrimo duomenys patikrinami ir į lenteles surašomi visų tiriamųjų rezultatai.

Apdorojant tyrimo duomenis lyginami eksperimentinės ir kontrolinės grupės duomenys, gauti atlikus visus tris bandymus. Taip pat lyginami moterų ir vyrų rezultatai, siekiant nustatyti ar lytis gali turėti įtakos atgaminant pateiktą medžiagą.

II. Rezultatai

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 960 žodžiai iš 1892 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.