Seselių profesija
5 (100%) 1 vote

Seselių profesija

Kai kurie seselių , kaip profesijos bruožai bus aptarti šiame straipsnyje. Čia mes išskirsime socialinę organizacijos struktūrą, įskaitant jų padėtį medicinos profesijų hierarchijos viduje . vėliau apibendrinsim seselių darbą ankstesniais laikais. Objektyvus dėmesys yra skiriamas tarp ankstesnių laikų seselių ir seselių problemoms keliamoms dabar. Pagaliau mes pamatysime vieną iš pagrindinių atsitikimų profesinėje struktūroje, ir tai analizuosime kaip po vieną iš pagrindinių nemalonių dilemų.

Seselių profesijos sociologinės charakteristikos

Lytis

Labiausiai matomas ir ryškiausias struktūros dalykas tai yra seselių profesijos lytis – moteriška .Seselių profesija yra beveik visiškai užėmusios moterys . 1972 m.tik 1,4% apsigynusių registruotų seselių buvo vyrai palyginus su 1966 m. 1,1%. Šiuo metu seselių profesija atspindi visumą.Lyties rolė apibudina moterį kaip paklusnią ir skirtingą vyrui didesnėj asociacijoje atkreipus dėmesį į seselių darbą , kur moteris būna paslaugi vyrui , svarbiausi veikėjai tik atsitiktinai turi seselių arba medicinos laipsnius.

Apimtis

Palyginti su daktarais , dantistais , farmacininkais , psichoterapeutais ir kitais gydytojų visumos nariais seselės viršija savo skaičium kiekvienai visumai . Pvz.: 1972 m. tai buvo 794,979 registruotų seselių kartu su 1,127,657 registruotom seselėm dar laikančiom licenzijas

Profesijos įvairovė

Matant seselių profesijos ryškų skaičiaus dydį ši profesija yra labiausiai heteromorfinė iš medicinos profesijų.

Yra seselių baigusių aukštąjį mokslą bet taip pat yra seselių turinčių tik licenzijas . Taigi yra seselių kurios turi bakalauro laipsnį , yra ir turinčių diplomus iš trijų metų trukmės ligonių darbuotojų tam tikrų apmokymų. Bet yra ir tokių kurios turi dviejų metų koledžo (profesinės mokyklos) diplomus.

Darbo struktūra.

Ligoninės ir seselių namai buvo ir yra vieni iš pirmaujančių darbdavių. 1972 m. iš visų samdomų darbuotojų 71,1% seselių dirbo ligoninėse ir seselių namuose. Šitas faktas, kad didelis procentas apsigynusių ir registruotų seselių dirba aukštose biurokratinėse įmonėse įsivėlė į tuo metu buvusį visuomeninį – biurokratinį konfliktą. Seselių studentai ypač tie iš kolegijos programų yra priversti galvoti apie save kaip profesionalūs autonominiai dirbantys savo darbą pagrindiniame sektoriuje . Mokymosi programose studentai – seselės ateina į subrendusį mąstymą ,naujoves, individualią būtinybę rūpintis savo pacientais, ir paties sureguliavimą seselių darbe (Krameris ,1970 m.). ligoninės, todėl kad jos yra labai biurokratizuotos išleidžia aukštąją laboratorijos specializacijos diviziją.Kad sukoordinuoti daugybę rolių rezultatų , hierarchijos kontrolės struktūra, apmokęsdina seseles ir kitus samdinius. Šios struktūros normos yra išorinės visuomenės kontrolė. Čia todėl darbo struktūra faktiškai gali būti apgaubta treniruočių ir praktikavimo seselių darbe ir konfliktas tarp šių dviejų pasaulių yra neišvengiamas .Turi būti pastebėta kad konfliktas tarp visuomenės grupių ir biurokratų yra dažnai pasitaikantis procesas seselėms. Wilenskis (1960 m.) argumentavo kad labiausiai rūpestingas daugiau nebepirmaus vieno gyvybės plano didžiajame įkūrime. Faktiškai Wilenskio mokslinis tyrimas parodė kad daug administratorių per savo karjerą patyrė sumažėjusį savo judrumą

Profesija.

Dabar yra ieškoma atsakymo į klausimą “Ar seselių profesija yra profesija?”. Netgi tarp seselių yra skirtingų nuomonių: vienos laikosi neutralios pozicijos , kitos neutralios pozicijos. Tuo tarpu kitų profesijų žmonės reikalauja vietos po saule ir skundžiasi kad viskas yra okupuota medicinos, teisėjų, ministerijų ir universiteto akademikų.

Ar seselės tai profesija? Įrašydami šias esmines charakteristikas, kaip struktūrines- funkcines, teoretikai atliko neryškų pažymėjimą ant charakteristikų lapo, tokį kaip etikos kodeksas, asociacija, dienoraštis, žinių bazė, perdavimo visuomenei, ir kitų trukdymų atsakymui į klausimą kas profesiją apibudina kaip profesiją. Seselės yra antros pagal profesijos svarbumą. Pirmi yra gydytojai. Bet negalima sakyti , kad seselių profesija priklauso tik nuo to kas ją sudaro. Funkcinė autonomija ir socialinis prestižas nėra užvaldyta seselių profesijos. Nėra didelės būtinybės lyginti su gydytojų statusu ar vaidmenimis, ar kitomis panašiomis sveikatos gydymo profesijomis. Seselių profesija dar nekovoja dėl funkcionalinės autonomijos ir prestižo su daktarais. Kai kurie pakitimai sudaro barjerą, kliūtį pasikeisti bus aptarti šiame straipsnyje. Seselių profesija yra viduryje proceso leidžiančio seselėms nusipelnyti ženklelio “profesionalas”. Trumpiau, šis profesionalizacijos procesas yra panašus į socialinį judėjimą su savo ideologijomis, retorika, disciplina ir pasikeitimo strategija. Profesionalizacija apima ir isisąmonimą kovai už profesijos statutą , kad jie turi būti pripažinti kitų profesinių grupių jų teritorijoje taip pat savo visuomenės dydžiu. Taigi iš konteksto galime suprasti, kad seselės privalo įtikinti daktarus, kitus sveikatingumo darbuotojus ir taip pat pacientus, kad jų – turinčių seselių profesiją, taip pat yra didelis indėlis į mediciną.

Seselių išsimokslinimas ir visuomeniškumas

Seselių išsimokslinimas yra būtinas kad jos suprastų profesionalizacijos procesą , reikšmę. Kova už profesionalo statutą yra skirstomas į tris išsimokslinimo faktorius : 1.- žinių baze kurią mokosi seselių studentai ; 2.- technikos lygiai kuriuos studentai pasiekia; 3.- procesas nuo socialių studentų iki seselių profesijos vaidmens. Jei sutelktume dėmesį į žinių bazę , tai aiškiai matosi kad tarp seselių nėra vienodumo ką bazė turėtų įtraukti .

Habenstaineris ir Christianas darė tyrimą ir rado seselių kurios labiau pasitikėjo primityviu , saikingu žinių bagažu , bet taip pat buvo ir tokių kurios manė kad nereikia daug žinių ,o užtenka tik žinių apie slaugymą ar meilę pacientui . Deja buvo ir tokių kurios nesistengė , nekreipė dėmesio į išsilavinimą , bet buvo susidomėję technine ir organizacine seselių profesijos puse. Įdomiausia , kad paskutiniu metu žymiai padaugėjo norinčių studijuoti ir jau studijuojančių registruotose seselių programose tai yra aukštosiose ir aukštesnėse mokymo įstaigose 1971-1972 mokslo metais pradedančiųjų buvo 36,996 , su diplomais 29,801 ir su bakalauro laipsniu buvo 27,357 studentai . Pirmiausia studentės pasirinkusios seselių profesiją ir turinčios bakalauro laipsnį žymiai skyrėsi nuo koledže besimokančių kitų studenčių . 465 studentės besimokančios seselių profesiją mokėsi pagal O`Neilo programą . Jos buvo testuotos remiantis Allporto-Linzlio testavimo skale kuria galima nustatyti apgalvotas dominuojančias vertybes ir Gordono Survėjaus metodu kuriuo galima nustatyti interpersonalias vertybes. ONeilas palygino seseles ir bendrą moteriškos giminės koledžo visumą ir pastebėjo :

1. Seselių studentai yra labiau atsidavę ir skiria didesnę reikšmę altruistiniai ir filantropiniai tarnybai ir jie labiau sureikšmina teorinę nei praktinę biznio , darbo pusę .

2. Bendra koledžo visuma labiau vertina asmeninę stiprybę , įtaką ir valdžią .

3. ,,Patogumų” ir ,,palankumo” vertinimo skalėse seseliu studentai labiau vertino kilnumą bei pagalbą žmonėm ir mažiau dėmesio kreipė į nustatytas taisykles . Kaip nekeista medicinos studentai vertino nepriklausomumą daryti savo privačius sprendimus skirtingai kaip seselių studentai .

Seselių profesijos evoliucija

Faktiškai seselių profesijos istorija prasidėjo nuo moterų kaip gydytojų veiklos , taigi dabar nėra reikalo per daug priekaištauti , kad seselių profesiją faktiškai okupavo moterys . Taigi galima teigti , kad dabartinis moterų dominavimas seselių profesijoje yra istorijos tęsinys ,– vieną kartą užėmus ir įgavus įtaką kaip gydytojos ir įgavus savotišką autonomiją,- liekama visiems laikams. Moterys kaip daktarės ar bent kažkiek susiję su šia veikla yra žinomos nuo istorijos rašymo pradžios , trumpiau tariant labai senai . Antikinėje Graikijoje , Homero laikais , moterys dirbo kaip nepriklausomos medicinos daktarės . Jos buvo žinomos kaip “navel cutters” – ,,bambos nukirpėjos” kurios ateidavo pas tuometines gimdyves ir padėdavo joms gimdyti bei taip pat padėdamos po gimdymų atsistatyti , tuo pačiu stengdavosi sustiprinti savo , kaip daktarių , reputaciją .Buvo nustatyta , kad pirmoji senovės Romos ligoninė buvo įkurta 390 m. prieš Kristų ir buvo valdoma aristokratės moters vadintos Fabiola . Jos kolegė iš Palestinos vardu Paula pastatė ligonines Palestinoj irJeruzalėj , panašiai tuo pačiu metu. Viduramžių Romanų visuomenėje moterys buvo galingos ir nepriklausomos to meto publikoje . Moterys daktarės dažniausiai vartojo žolinius vaistus ir gydymo būdus . Keturioliktame amžiuje šioje specialybėje moterys įgijo netgi šiokę tokią autonomiją . Bet ,,įlūžo stogas” –, Europoje prasidėjo raganų medžioklė , trukusi keturis šimtmečius. Raganų medžioklė buvo finansuojama ir organizuojama Bažnyčios ir vyriausybių ir pirmiausia buvo nusitaikyta į moteris daktares. Moterys daktarės atseit darė ,,raganų darbus” už ką ir buvo pradėtos masiškai kankinti ir naikinti .Tuo tarpu pradžioje keturiolikto šimtmečio susikūrusiuose universitetuose buvo mokoma ir daktarystės . Jie buvo gerai apmokyti ir sumanūs jie buvo tikę užsidirbti gera , profesionalo , vardą , be to dauguma jų buvo elitinių visuomenės klasių nariai taigi jie stengėsi kuo labiau monopolizuoti šią sritį . Bet laikui bėgant moterys taip pat buvo priimtos į tuo metu populiarų sveikatos judėjimą ir buvo vadinamos sveikatingumo judėjimo damomis .

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1394 žodžiai iš 4437 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.