Sildymas – vėdinimas
5 (100%) 1 vote

Sildymas – vėdinimas

Turinys

1.Aiškinamasis raštas 2

2. Atitvaros konstrukcijos parinkimas 3

2.1 Atitvaros konstrukcija: 3

2.2 Šilumos perdavimo koeficientas: 4

2.3 Langų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas 5

2.4 Šiluminė inercija 6

2.4.1 Atitvaros šiluminė inercija 6

2.4.2 Lango šiluminė inercija 6

3. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas 6

3.1 Šilumos nuostoliai per atitvaros konstrukcijas 7

Stogui 8

Grindims 8

Lauko durims 8

Šilumos nuostoliai per sienas 8

3.2 Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas 15

4. Metinių šilumos sąnaudų skaičiavimas ir pastato lyginamųjų charakteristikų nustatymas 19

5. Šildymo sistemos schemos parinkimas 19

6. Darbo režimų analizė 20

7. Pagrindinių įrenginių parinkimas 20

7.1 Šildymo radiatorių parinkimas 20

1.Aiškinamasis raštas

Šildymo sistema projektuojama Mažeikių mieste statomame keturių aukštų pastate. Pastato paskirtis – muziejus. Projektuojama vidaus oro temperatūra pastate +20 ºC Mažeikių miesto pagrindinės klimatinės charakteristikos reikalingos šildymo sistemos projektavimui:

· Šalčiausia penkiadienio temperatūra -21ºC;

· Vidutinė šildymo sezono temperatūra -0,2 ºC;

· Šildymo sezono trukmė:202 paros;

Pastatas statomas miesto ribose, teritorijoje vidutiniškai apsaugotoje nuo vėjo, todėl jo įtakos projektuojamai šildymo sistemai nevertinų. Tam, kad pastato ribose būtų palaikoma nustatyta projekte vidaus oro temperatūra šildymo sezono šilumos sąnaudos siekia 312,9MWh.

Pastate montuojama apatinio paskirstymo dviejų vamzdžių šildymo sistema. Pastate yra įrengtas dujinio kuro vietinis katilas, kuris pašildo šilumnešį (vandenį) iki +65 ºC, tekėdamas vamzdžiais ir radiatoriais šilumnešis atšąla iki +50 ºC. Priverstinei šilumnešio cirkuliacijai organizuoti naudojamas siurblys. Papildomai įrengiamas dar vienas siurblys – jis įsijungia pirmo siurblio gedimo metu. Prieš katilą nedidelių vandens nuostolių kompensavimui įrengiamas išsiplėtimo indas. Šildymo radiatoriai yra gaminami „DeLonghi“ įmonėje ir parinkti iš jos katalogo.

2. Atitvaros konstrukcijos parinkimas

2.1 Atitvaros konstrukcija:Atvitvaros konstrukcijos elementai

Eil.Nr. Pavadinimas λ [W/mK] d,[m] S [W/m2K]

1 Silikatinių plytų iškiliuoju reljefiniu paviršiumi (SAR) mūras ρ= 1600kg/m3 0,9 0,09 9,9

2 Mineralinė vata PAROC WAS 50,ρ= 100kg/m3 0,036 0,10 0,47

3 Silikatiniai blokeliai SILKA M24 0,54 0,24 6,9

4 Cemento ir kalkių tinkas ρ= 1600kg/m3 0,82 0,02 9,8

2.2 Šilumos perdavimo koeficientas:

; (1)

U – šilumos perdavimo koeficientas;

Rt – atitvaros visuminė šiluminė varža;

ΔUfu – šilumos perdavimo pataisa dėl šilumos nutekėjimo per metalines jungtis (kursiniame projekte priimame, kad ΔUfu =0).

Atitvaros visuminė šiluminė varža:

(2)

Rsi – atitvaros vidaus paviršiaus šiluminė varža, priklauso nuo šilumos srauto krypties, horizontalaus judėjimo atveju

Rs – atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža;

Rse – atitvaros išorės paviršiaus šiluminė varža, priklauso nuo šilumos srauto krypties, horizontalaus judėjimo atveju

Atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža:

(3)

– atskiro atitvaros sluoksnio šiluminė varža;

Rg – oro tarpo šiluminė varža, mano atitvaros konstrukcijoje oro tarpo nėra;

Rq – plono sluoksnio (pvz:polietileninės plėvelės) šiluminė varža

Ru – nešildomos pastogės ertmės šiluminė varža, pastatas yra su sutapdintų stogų, todėl šito didžio nenaudosiu.

Atitvaros visuminė šiluminė varža:

Šilumos perdavimo koeficientas:

Mano pastatas yra C3 kategorijos. Paskirtis – muziejus. Viešosios paskirties pastatų atitvarų norminis šilumos perdavimo koeficientas:

(4)

Temperatūros pataisa:

(5)

qi – viraujančių patalpų vidaus oro temperatūra °C, priimu 20°C; (iš HN 42:1999);

qe – vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra °C, priimu –0,2°C ( iš STR 2.09.04:2002 ,8 priedas). Apskaičiuoju temperatūrinę pataisą:

Pagal (4) apskaičiuoju norminį šilumos perdavimo koeficientą:

Atitvarai atitinkančiai norminius reikalvavimus turi būti tenkinama sąlyga:

;(6)

;

2.3 Langų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas

Pagal užduoties duomenis langas yra dviejų stiklų su plastikiniais rėmais. Iš STR 2.05.01.:1999 A20 lentelės parenku įstiklintą dalį su mažai spinduliuojančia danga . Parenku stiklų storį ir atstumą tarp jų: 4-15-4 (mm). Kaip užpildą tarp lango stiklų parenku dujas – kriptoną . Pagal parinktą medžiagą ir priimant sąlygą, kad rėmo plotas užima 20% lango ploto parenku rėmo šilumos perdavimo koeficientą Tada projektinis lango šilumos perdavimo koeficientas .

Norminis šilumos perdavimo koeficientas langui:

; (10)

Apskaičiuota temperatūrinė pataisa pagal (5) formulę lygi 0,99, norminis šilumos perdavimo koeficientas bus lygus:

Tikriname sąlyga:

. Sąlyga tenkinama.

2.4 Šiluminė inercija

2.4.1 Atitvaros šiluminė inercija

Šiluminė inercija atitvarai:

(11)

Ri – atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varža;

Si – atskirų atitvarų sluoksnių projektiniai šilumos imlumo koeficientai, jos galima rasti STR 2.09.04:2002 1 priede.

D>4 todėl tolimesniems skaičiavimams naudosiu šalčiausio

penkiadienio temperatūrą.

2.4.2 Lango šiluminė inercija

Apskaičiuoju šiluminę inerciją langui pagal (9) formulę:

Įstiklintai daliai:

Lango rėmui:

3. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas

; (12)

h2 – šilumos šaltinio vardinis efektyvumo koeficientas imamas iš STR 2.09.04:2002 5 priedo E2 lentelės priimu 0.94;

h3 – šildymo sistemos magistralinių skirstomųjų vamzdynų termoizoliacijos efektyvumo koeficientas imamas iš STR 2.09.04:2002 5 priedo E3 lentelės, priimu 0.97;

– viso pastato šildymo sistemos galia.

(13)

– šilumos nuostoliai per atitvaras;

– šilumos nuostoliai per ilginius šilumos tiltelius, priimame

– šilumos nuostoliai dėl vėdinimo.

(14)

U – atitvarų šilumos perdavimo koeficientas W/m2×K;

A – atitvaros plotas m2;

qi –projektinė vidaus temperatūra°C, priimu 20°C; (iš HN 42:1999);

qe –išorės oro temperatūra °C ( Mažeikuose ), imame šalčiausio penkiadienio oro temperatūra, priimu –21°C (RSN 156-94);

ku – pataisa jei atitvara tiesiogiai nesusisiekia su išorės oru. Šiuo atveju jos neskaičiuojame, nes balkonų, pastogių ir kitų patalpų, kurių temperatūra galėtų skirtys daugiau nei per tris laipsnius nėra.

∆k0 – pataisa dėl atitvaros padėties pasaulio šalių atžvilgiu, ji taikoma išorinėms vertikalioms atitvaroms ( STR 2.09.04:2002 , 2-priedas B.2 lentelė);

∆kw – pataisa dėl vėjo įtakos – taikome išorinėms vertikalioms atitvaroms ,( STR 2.09.04:2002 , 2-priedas B.2 lentelė);

∆kh – pataisa dėl šildymo prietaisų rūšies taikome visoms atitvaroms šildomoje patalpoje, ( STR 2.09.04:2002 , 2-priedas B.2 lentelė) priimu 0,02;

∆kd – pataisa dėl išorės durų taikome jei nėra oro užuolaidų, priimame ∆k0 =1,0.

3.1 Šilumos nuostoliai per atitvaros konstrukcijas

Šilumos nuostolius per stogo konstrukciją, lauko duris ir grindis prilyginu norminėms reikšmėms:

Stogui

;

Grindims

;

Lauko durimsŠilumos nuostoliai per sienas

Skaičiavimai atliekami pagal (13) formulę:

Sudarau skaičiavimo lentelė:

Patalpos numeris θi, Atitvarų charakteristikos θe, θi- θe, Δku Δko Δkw Δkh Δkd Δko+ Δkw+ Δkh+ Δkd Φel, ΣΦel,

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 938 žodžiai iš 1868 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.