Simonas stanevičius daukantas
5 (100%) 1 vote

Simonas stanevičius daukantas

Simonas Stanevičius

(1799—1848)Stanevičius 1823 m. „Šlovėje Žemaičių“ parašė pranašišką posmą:

„Veizdėk, sviete nusiminęs!

Kas ten šiaurėj atsitiko,

Lietuvos senos giminės

Pražuvime sveikos liko“.

Vien už tuos žodžius, pasakytus tuomet, kai buvo nemažai valdančiųjų sluoksnių žmonių, manančių, jog lietuvių tauta išnykusi, Stanevičius nusipelno didelės pagarbos. Odės posmai įkvėpė žmones kovoti dėl nacionalinių teisių ir nacionalinės kultūros.

Gyvenimo ir asmens bruožai. Stanevičius gimė 1799 m. smulkiųjų bajorų šeimoje, Kanopėnuose {dabar Raseinių raj.), arti Viduklės. Gimimo mėnuo ir diena nežinoma. Tėvai buvo neturtingi ir vaikų leisti į mokslą negalėjo.

Simonas, dirbdamas namų mokytoju, vadinamu korepetitoriumi, 1821 m. baigė vieną geriausių to meto Lietuvos mokyklų — Kražių gimnaziją. Čia įgijo bendrąjį išsilavinimą, pasiruošė studijoms, išmoko kalbų, susipažino su antikine romėnų ir XVIII a. lenkų literatūra. Jaunuoliui galėjo turėti poveikio to meto lietuvių kultūrinio gyvenimo garsenybė D.Poška, kuris dalyvaudavo mokyklos iškilmėse.

1822 m. Stanevičius įstojo į Vilniaus universiteto Literatūros ir laisvųjų menų fakultetą, kur studijavo klasikinę filologiją ir naująsias kalbas bei lenkų, prancūzų, vokiečių, rusų literatūras. Čia jis klausė J.Lelevelio, G.E.Grodeko ir kitų žymių profesorių paskaitų, išėjo gerą istorijos ir literatūros mokyklą. Be to, jį veikė filomatų ir filaretų idėjos, skatinusios šviesti liaudį, žadinti tautinę sąmonę. Jau studijų metais Stanevičius įsijungė į lietuvių studentų veiklą, pasireiškė kaip poetas, lietuviškų leidinių rengėjas. Universitetą baigė 1826 m. filosofijos kandidato laipsniu.

Baigęs universitetą, Stanevičius kelerius metus gyveno Vilniuje ir, užsidirbdamas duoną privačiomis pamokomis, rengė lituanistinius leidinius. Manoma, kad čia jis išgyveno ligi 1829 m.

Persikėlęs į Žemaitiją, poetas bendradarbiavo su J.Pliateriu, kuris buvo sumanęs sukaupti didelę lituanistinę biblioteką. Stanevičius talkininkavo Pliateriui, gilinosi į lituanistiką, kaupė leidinius, rankraščius, dokumentus apie Lietuvos istoriją ir lietuvių kalbą. Rinkdamas medžiagą, lankėsi Karaliaučiuje, susipažino su L.Rėza. Stanevičius palaikė ryšius su kitais to meto lietuvių kultūros veikėjais. Mirus J.Pliateriui, poetas kurį laiką gyveno Raseiniuose, vėliau Stempliuose, netoli Švėkšnos. Mirė džiova 1848 m. kovo 10 d. Palaidotas Švėkšnoje. Kapas nesurastas.

Iš įvairių šaltinių žinoma, kad Stanevičius buvo veržlus, energingas, labai darbštus ir gabus. Nors pačiam reikėjo užsidirbti duoną, jis atkakliai siekė mokslo. Gimnazijoje pavyzdingai atliko korepetitoriaus pareigas ir gerai mokėsi. Tai liudija ir baigiamosios VI klasės antrojo pusmečio pažymiai. Ano meto mokyklose mokinių mokėjimas buvo vertinamas žodžiais: geras, puikus, didelis. Stanevičiaus mokėjimas įvertintas taip: retorikos ir poezijos — puikus, antikinės literatūros — didelis, graikų kalbos — didelis, logikos — didelis, fizikos ir botanikos — didelis, teisės — geras, istorijos — geras, rusų k. — geras, vokiečių k. — geras. Aukštesnėse klasėse už stropumą bei gerą elgesį buvo įrašytas į mokyklos aukso knygą, minimas tarp geriausių korepetitorių.

Stanevičius ir universitete leido laiką prasmingai: turėjo aiškią studijų kryptį, daug dirbo savarankiškai, aktyviai dalyvavo lietuvių studentų veikloje, buvo tos veiklos įkvėpėjas ir širdis. Universitetą baigė laiku, įgijo mokslo laipsnį, buvo tinkamai pasiruošęs kūrybiniam, moksliniam ir kultūriniam darbui. Baigęs aukštąją mokyklą, Stanevičius gerai mokėjo lietuvių, lenkų, rusų, lotynų, graikų, prancūzų ir vokiečių kalbas.

Poetas visą savo gyvenimą buvo labai darbštus, atsidėjęs lituanistinėms studijoms. Jis išleido keletą darbų, turėjusių didelės reikšmės lietuvių tautos kultūrai. Visa jo veikla tikslinga ir gerai apgalvota.

Savo ideologija Stanevičius — šviečiamojo amžiaus žmogus, demokratas. Jis kūrė liaudžiai, žadino socialinius, nacionalinius ir moralinius jausmus. Spausdintu žodžiu švietė liaudį. Kaupdamas, tyrinėdamas ir populiarindamas liaudies dvasinės kultūros paminklus, ugdė pagarbą darbo žmogui.

Stanevičiaus estetines pažiūras formavo antikinė literatūra ir liaudies kūryba. Bet jam poveikio turėjo ir romantikų visuomeniniai idealai bei klasicistinė poetika. Jo veiklos kryptys labai įvairios: poezija, tautosaka, filologija, istorija bei liaudies švietimas.

Literatūrinė ir kultūrinė veikla. Stanevičius buvo poetas, kultūros darbininkas ir mokslininkas. Jo literatūrinių kūrinių tėra išlikę tik odė „Šlovė Žemaičių“ ir šešios pasakėčios: „Lapė ir juodvarnis“, „Lapė ir žąsys“, „Žmogus ir levas“, „Aitvarai“, „Arklys ir meška“, „Erelis, karalius paukščių, ir gudrybė karaliuko“.

Simonas Daukantas

(1793 – 1864)Daukanto antkapyje yra iškaltas užrašas, kuris apibendrina rašytojo vaidmenį lietuvių tautos gyvenime:

Atteivi! miniek sav, jog czionai palaidotas Szymonas Davkontas pirmas isz tarp mokitu viru raszitojas senovės vejkalu Lietavos, Žemaitijos ir kitu naudingu knigelu. Jis per sava gyvenima it vargo pelle be palaubos trusieje vienutinej
žemaitiszkaj raszite delej naudos vientautiu…

Daukantas atliko didelį darbą, apie kurį svajojo daugelis jo amžininkų,— parašė pirmąją Lietuvos istoriją gimtąja kalba.

Gyvenimas ir veikla. Daukantas gimė 1793 m. spalio 28 p. Kalvių kaime, netoli Lenkimų miestelio (dabar Skuodo raj.). Daukanto gimtinė — tai lygumų žemė. Sodyba stovėjo taip pat lygumoje, o netoliese dunksojo didelė giria, per kurią vingiavo Žemaitijos puošmena Šventoji. Daukanto raštų peizažai neatskiriami nuo jo gimtojo krašto gamtos. Istoriko gimtinės gamta pilna rimties ir didingumo. Toks ir Daukantas buvo.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 881 žodžiai iš 1711 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.