Sisteminis poziuris vadyboje
5 (100%) 1 vote

Sisteminis poziuris vadyboje

Turinys

1. Sisteminio požiūrio vadyboje samprata 2

2. Sistema 3

2.1. Sistemų savybės 3

2.2. Atvira sistema 4

2.3. Uždara sistema 5

Literatūra 7

1. Sisteminio požiūrio vadyboje samprata

Vadybinės veiklos erdvėje – organizacijoje – vyksta daug įvairių procesų. Pagrindinis iš jų, aplink kurį ir vyksta visi kiti procesai, – technologinis gavinio vertimo produktu procesas. Kadangi organizacija yra žmonių bendrija, joje vyksta ir socialiniai žmonių bendravimo, lavinimo ir kiti procesai. Darbo procese, kuriant produktą, vyksta ir ekonominiai procesai: gavinio ir jam versti produktu sunaudotų išteklių vertė perkeliama į padaryto produkto vertę. Vyksta ir poveikio gamtinei aplinkai procesai: naudojamas oras ir vanduo, į juos išmetami įvairūs teršalai. Vykstant procesams veikia ir žmonės, ir medžiagos bei kiti ištekliai, ir įrengimai bei pastatai, ir pinigai ir gamtinė aplinka. Valdant organizaciją neįvertinus nors vieno šių elementų įtakos bei ypatybių, galima susilaukti ne tik organizacijai labai nepalankių pasekmių. Dėl šios priežasties ypač aktualus vadyboje sisteminis požiūris. (1. F. S. Butkus. Vadyba. 2007, 36p.)

,,Lietuvių kalbos žodyne” žodis požiūris aiškinamas kaip pažiūra, nusistatymas. Tačiau suformuluoti pažiūrą, nusistatymą galima tik kryptingai mąstant. Todėl galima teigti, kad pirmiausia būtina išsiugdyti sisteminį mąstymą kaip sistemos pažinimo procesą. Taiga sisteminį požiūrį galima apibrėžti taip:

Sisteminis požiūris – pažiūra į bet kokį nagrinėjamą objektą kaip sistemą.

V. Damašienė teigia, kad bet kurio lygio vadovas ir eilinis žmogus turi ugdytis sisteminį mąstymą ir sisteminį požiūrį kaip vieną su kitu labai susijusius ir labai reikšmingus dalykus. Vadyboje sisteminis požiūris – vienas iš trijų dažniausiai taikomų požiūrių į vadybą kaip funkciją. Nagrinėjant sistemos komponentus svarbu apibrėžti organizacijos (kaip sistemos) charakteristikas. (2. V. Damašienė. Valdymo pagrindai. 2002, 27p.)

J. A. F. Stoner ir kitų autorių teigimu, užuot atskirai nagrinėjęs skirtingus organizacijos segmentus, sisteminis požiūris laiko organizaciją darnia ir tikslinga sistema, susidedančia iš tarpusavyje susijusių dalių. Pagal tokį požiūrį, vadovai laiko savo organizaciją vieninga visuma ir kartu kitos, didesnės, išorinės aplinkos dalimi. Sisteminio požiūrio esmė yra ta, kad vadovai negali veikti vien tik pagal tradicinę organizacinės valdymo struktūros schemą. Jie turi susieti savo padalinį su visa įmone, o tam būtina bendrauti su kitais darbuotojais bei padaliniais, neretai ir su kitų organizacijų atstovais. (3. J. A. F. Stoner ir kt. Vadyba. 2000, 46p.)

F. S. Butkus teigia, kad vadovaujantis sisteminiu požiūriu, į kiekvieną mus dominantį reiškinį ar esinį reikia pirmiausia pažiūrėti, kaip į statinę sistemą, susidedančią iš tam tikrų tarpusavyje susietų dalių ir išsiaiškinti jos, kaip dinaminės sistemos, veikimą. Jei dominantis objektas gali būti suprastas, kaip dar sudėtingesnė sistema, jis turi būti nagrinėjamas, remiantis tos sudėtingesnės sistemos modeliu. Vienas iš svarbiausių vadyboje sisteminio požiūrio principų, yra sistemų hierarchiškumas, kuriuo remiantis kiekviena sistema gali būti išskaidyta į žemesnio lygio sistemas, ir atvirkščiai, gali būti suprantama kaip aukštesnio lygio sistemos dalis. (1. F. S. Butkus. Vadyba. 2007, 37p.)

Šių autorių nuomonės sutampa apie sisteminį požiūrį vadyboje. Jie teigia, kad sisteminis požiūris – tai požiūris į organizaciją kaip į darnią ir tikslingą sistemą, tačiau F. S. Butkus kalba apie sisteminį požiūrį kaip apie atskirų sistemų sudedamąją dalį. (1. F. S. Butkus. Vadyba. 2007, 37p. 2. V. Damašienė. Valdymo pagrindai. 2002, 27p. , 3. J. A. F. Stoner ir kt. Vadyba. 2000, 46p.)

2. Sistema

Kad būtų geriau suprastas sisteminis požiūris bei jo idėjos, reikia apibūdinti kai kurias sąvokas. Iš tokių sąvokų ypač išskirtina sistemos sąvoka: būtent ši sąvoka išreiškia sisteminio požiūrio ir jo taikymo galimybių prasmę.

Sistemos sąvoka bendrąja prasme traktuojama gana įvairiai: šiuolaikinis mokslas yra sukaupęs gana daug požiūrių į šią sąvoką. Dauguma šių požiūrių grindžiama nuostata, kad sistema – tai vientisas materialusis ar nematerialusis objektas, pasižymintis funkcionaliai tarpusavyje sąveikaujančių elementų dėsningai apibrėžta visuma. (4. B. Melnikas. Transformacijos. 2002, 24p.)

V. Damašienės nuomone labiau suprantamesnis ir patikimesnis sistemos apibrėžimas yra toks: sistema – tai tam tikrais ryšiais ir tam tikru būdu sutvarkytų komponentų (objektų, elementų, procesų, reiškinių ir pan.) visuma su jai būdingomis savybėmis, kurių neturi ją sudarantys komponentai. (2. V. Damašienė. Valdymo pagrindai. 2002, 22p.)

Autorių nuomonės apie sistemos sąvoką šiek tiek skiriasi. B. Melnikas sistemą apibūdina kaip vientisą materialų ar nematerialų objektą, o V. Damašienė teigia, kad sistema – sutvarkytų komponentų visuma su savybėmis, kurių neturi ją sudarantys komponentai. (4. B. Melnikas. Transformacijos. 2002, 24p. , 2. V. Damašienė. Valdymo pagrindai. 2002, 22p.)

2.1. Sistemų savybės

Kiekvienas daiktas pasižymi kokiomis nors išskirtinėmis savybėmis. Tai būdinga
ir sistemoms. Pirmoji sistemos savybė – nauja kokybė, kurią sukuria sistemos elementai, sujungti atitinkamais ryšiais. Remiantis šia savybe galima daryti išvadas:

1. Sistema sukuria naują kokybę, jeigu jos elementai sujungti atitinkamais ryšiais ir patikimai funkcionuoja;

2. Priimtiniausia sistema, kai funkcionuoja mažiausia patikimų elementų;

3. Efektyviausia ta sistema, kurios visi elementai veikia siekdami tikslo.

Reikėtų konstatuoti, kad yra sistemų hierarchija, kurios būtinumą lemia funkcijų skirtingumas. Sistemų hierarchija – antroji sistemų savybė. Išsamiau išanalizavus šią savybę galima daryti tokias išvadas:

1. Yra ne tik sistemų, bet ir funkcijų hierarchija;

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 893 žodžiai iš 1773 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.