Socialine psichologija
5 (100%) 1 vote

Socialine psichologija

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1465

© Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir bendrojo išsilavinimo standartai. XI – XII klasės. Vilnius: Švietimo plėtotės centras, 2002.

PSICHOLOGIJA

Dalyko tikslai ir uždaviniai

Mokyklinio psichologijos kurso paskirtis:

• plėsti moksleivių humanitarinį išsilavinimą;

• skatinti analizuoti žmonių elgesį bei psichologines jo priežastis, mokant suprasti save ir kitus;

• atskleisti psichologinės pagalbos sau ir kitiems galimybes;

• ugdyti santykių su savimi, kitais, pasauliu harmonizavimo gebėjimus.

Dalykas pačiais bendriausiais bruožais supažindina su psichologijos mokslo specifika (objektu, sistema, pažinimo būdais, populiariausiomis sąvokomis, pagrindinėmis kryptimis ir žymiausiais jų atstovais), santykiu su kitais socialiniais bei humanitariniais mokslais, psichologų darbo ypatybėmis.

Daugiausia dėmesio skiriama ugdomiesiems psichologijos dalyko aspektams: saviraiškai, savižinai, bendravimui, gebėjimams atpažinti ir spręsti paprastas psichologines problemas ir jas spręsti; įvairioms praktiškai naudingoms strategijoms (pažinimo, mokymosi, problemų sprendimo, sprendimų priėmimo ir pan.) mokytis; analitiniams gebėjimams, pagrįstiems įgytomis psichologijos žiniomis, ugdyti. Taigi psichologijos dalyku siekiama patenkinti pažinimo, supratimo, pozityvaus bendravimo, savo asmenybės ir gyvenimo kūrimo poreikius, būdingus vyresniojo mokyklinio amžiaus jaunuoliams.

Psichologijos kursas pagrįstas sveikos gyvensenos ir psichinės sveikatos puoselėjimo principais, humanistinės psichologijos nuostatomis.

Dalyko struktūra ir ryšiai su kitais dalykais

Psichologija dėstoma kaip pasirenkamasis dalykas IX–X ir XI–XII klasėse dvejus mokslo metus pagrečiui nediferencijuojant lygmenimis. Minimali programos apimtis – 68 akademinės valandos.

IX–X ir XI–XII klasių kursai kokybiškai skiriasi. IX–X klasių kursas labiau orientuotas į asmenybės ugdymą ir skirtas savižinai, identitetui, socialiniams įgūdžiams ir bendrai gyvenimo orientacijai ugdyti. XI–XII klasių kurse daugiau dėmesio skiriama profilinio mokymo reikalavimams supažindinti su studijuojamos disciplinos specifika, todėl psichologijos žinios pateikiamos ne tik kaip įrankis, priemonė pragmatiškiems tikslams siekti, bet ir kaip studijų objektas.

Psichologijos dėstymo Lietuvos mokykloje tradicija dar nesusiformavusi: dėl mokytojų-specialistų trūkumo daugelyje mokyklų psichologija apskritai nedėstyta, nenusistovėję ryšiai su kitais dalykais, labai nevienodas moksleivių pasirengimas suvokti šią discipliną. Todėl sudarant programos turinį apsiribota trumpu supažindinimu su psichologija ir tomis sritimis, kurias dėstant jau įgyta šiek tiek patirties: pažinimo, asmenybės ir socialine psichologija. Visos trys sritys yra plačios, todėl jas dėstant galima pasirinkti įvairius turinio variantus.

Dėstant psichologiją būtina atsižvelgti į tai, kokie jos aspektai integruojami dorinio ugdymo pamokose. Psichologiniai aspektai gali būti integruoti IX–X klasių dorinio ugdymo kursuose. XI–XII klasių etikos programoje psichologinis aspektas yra vienas iš trijų rekomenduojamų turinio pateikimo aspektų (kiti du – filosofinis ir taikomosios etikos), todėl kai kurios temos gali dubliuoti psichologijos programos temas. Per etikos ir psichologijos pamokas taikomi analogiški dėstymo metodai, bet dėl ryšių su filosofija XI–XII klasių etikos pamokose daugiau dėmesio skiriama psichologijos tekstų analizei.

Su kitomis socialinėmis disciplinomis – istorija, pilietiniu ugdymu – psichologiją sieja dalis bendrų tikslų ir temų: žmogaus socialumo pažinimas, individualistinių egoistinių ir prosocialių nuostatų konfliktų sprendimas, grupių psichologijos ir jos vaidmens istorijoje pažinimas, žmogaus, prigimties, raidos pažinimas.

Su literatūra bei filosofija sieja universali gyvenimiška bei egzistencinė problematika ir žmogaus prigimties įžvalgos.

Menų disciplinos artimos mokykliniam psichologijos kursui kai kuriais metodais ir tikslais (kūrybiškumo, spontaniškumo, saviraiškos, individualumo ugdymo).

Su gamtos mokslais psichologiją sieja žmogaus raidos dėsningumų, biologinio prado ir gamtinio determinizmo pažinimas.

Metodinės nuorodos

Vienas iš mokyklinio psichologijos kurso tikslų yra sudaryti sąlygas įgyti svarbaus asmeninio patyrimo. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei moksleiviai per pamoką yra aktyvūs. Aktyvumas gali būti dvejopas: vidinis (stebėjimas, klausymas, išgyvenimas, prisiminimas, įsivaizdavimas, kūryba, apmąstymas, vertinimas, sprendimų priėmimas) ir išorinis (kalbėjimas, rašymas, piešimas, vaidinimas, įvairių rūšių bendravimas, medžiagos tyrimams rinkimas). Mokytojai turėtų skatinti ir vidinį aktyvumą, kaip suteikiantį kryptį asmenybės raidai, ir išorinį, kaip ugdantį saviraišką, socialinius gebėjimus bei tarpasmeninius ryšius.

Dėstant psichologiją mokykloje teorinė informacija turi būti nuolat derinama su praktine moksleivių veikla: įvairių įgūdžių ir gebėjimų ugdymo pratimais, problemų sprendimu įvairaus dydžio grupėse, projektais, tyrimais. Sudarant kurso planą, teorinės dalys turi būti iš karto siejamos su praktinėmis. Dėl šios mokyklinio psichologijos kurso ypatybės
psichologijos mokytojai turėtų būti ne tik teoriškai pasirengę specialistai psichologai, bet ir sugebantys vadovauti įvairiai veiklai (individualiai, grupinei, vaidybinei, kūrybinei, tiriamajai) pedagogai.

Teorinė informacija per psichologijos pamokas gali būti pateikiama paskaitų ir savarankiškų teksto studijų būdu. Apie sužinotus faktus gali būti referuojama, jie gali būti aptariami, aiškinami. Dėl nepakankamos moksleivių brandos ir pažinties su psichologija teoriniams aspektams aptarti mažiau tinka diskusijų metodas, tačiau jis gali būti taikomas praktinėms problemoms aptarti bei interpretuoti remiantis teorinėmis žiniomis. Teorija turėtų būti iliustruojama aktualiais pavyzdžiais – mokyklinio gyvenimo, bendravimo, šeimos psichologijos – mokančiais stebėti, analizuoti, vertinti kasdienėje aplinkoje vykstančius psichologinius procesus.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 846 žodžiai iš 1632 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.