Socialinis darbas dokumentas
5 (100%) 1 vote

Socialinis darbas dokumentas

Tėvai

• Informacijos teikimas

• Bendravimas su tėvais

• Psichologinis – pedagoginis tėvų švietimas

• Tėvų ir vaikų bendravimo skatinimas

• Tėvų dalyvavimas renginiuose

• Konsultacijos, pokalbiai

• Vaikų problemų sprendimas

• Diskusija

• Paskaita

• Lankymasis šeimoje

• Anketavimas

Socialinis darbas

Mokytojai • Mokytojų dalyvavimo kūrybinėje veikloje

skatinimas ir organizavimas

• Komandinės veiklos principų diegimas

• Mokinių ir pedagogų bendravimo

Įgūdžių, įvairių renginių metu tobulinimas

• Pažintinės veiklos už mokyklos ribų organizavimas

• Problemų analizavimas

• Diskusijos

• Bendravimas su mokytojais

• Vaikų ir mokytojų santykių gerinimas

• Seminaras

Mokiniai

GRUPINIS

• Renginio organizavimas

• Konsultacija

• Diskusija

• Paskaita

INDIVIDUALUSIS

• Tiesioginis bendravimas

• Mokinio interesų, charakterio analizavimas

• Šeimos sąlygų, sveikatos būklės analizavimas

• Meninės saviraiškos skatinimas

• Sunkumų ir problemų sprendimas

• Mokinių informacinių interesų koordinavomas

• Socialinės savanoriškos veiklos skatinimas

• Mokinių lankomumo kontroliavimas

• Prevencinių paskaitų organizavimas

• Mokinių turiningo laisvalaikio praleidimo organaizavimas

• Gyvenimo įgūdžių formavimas

Įvairios įstaigos

• Informacijų rinkimas

• Projektų organizavimas

• Bendradarbiavimas sprendžiant problemas

• Seminaras

• Konferencija

• Paskaita

• Diskusija

• Pokalbis

• Bendri renginiai