Sociologinio tyrimo metodai
5 (100%) 1 vote

Sociologinio tyrimo metodai

Metodai – tai priemonės sociologinei informacijai rinkti, sisteminti, analizuoti.

Tie patys duomenų rinkimo metodai (apklausa, stebėjimas, eksperimentas, dokumentų analizė ir kt.) gali būti naudojami ir kiekybiniuose, ir kokybiniuose tyrimuose, atsižvelgiant į jų metodologinius ypatumus.

Tai tokia duomenų rinkimo technika, kai respondentai iš esmės tuo pačiu metu atsakinėja į raštu (anketoje) ar žodžiu (interviuotojo) pateiktus klausimus.

Apklausų instrumentarijus yra anketa, arba klausimynas.

Anketa yra klausimų visuma, kuriuos sieja tyrėjo siekimas ištirti tam tikrą socialinį reiškinį ar procesą, arba požiūrius į jį.

Apklausa gali būti:

Individuali – kai respondentai individualiai atsakinėja į pateiktus klausimus, arba grąžina užpildytas anketas sutartu metu;

Grupinė – respondentų grupė (10-15 žmonių) savo buvimo vietoje užpildo anketas, arba vyksta focus grupės interviu: tuomet į pateiktus klausimus atsakinėja visi norintys pareikšti savo nuomonę respondentai.

Apklausa gali vykti:

Tiesiogiai, kai apklausėjas, interviuotojas arba moderatorius (grupiniame interviu) akivaizdžiai, be tarpininkų bendrauja su respondentu (-ais);

Paštu, kai respondentai gauna anketas ir jas užpildę grąžina paštu;

Telefonu, kai apklausėjas teikia klausimus telefonu ir tokiu pat būdu fiksuoja atsakymus.

Internetu, kai anketos išsiunčiamos ir gražinamos el. paštu, arba jei jos patalpintos internete.

Spaudoje, kai respondentai užpildo ten esančią anketą ir siunčia ją tyrėjams.

Apklausos anketą sudaro:

Įžanginė dalis;Pagrindinė dalis;

Baigiamoji dalis;Anketos metrika.

Įžanginėje dalyje nurodoma:

Tyrimo organizatoriai/atlikėjai;

Tyrimo tikslai ir uždaviniai;

Respondentų pasirinkimo būdas ir jų kvietimas bendradarbiauti;

Atsakymų pasirinkimo ir žymėjimo būdas;

Kita informacija (kaip bus panaudoti tyrimo rezultatai, padėka respondentams ir kt.).

Pagrindinėje dalyje pateikiama:

Pagrindiniai tyrimo klausimai, ir , priklausomai nuo tyrimo orientacijos (kiekybinės ar kokybinės) galimi atsakymai.

Tačiau jeigu tyrimas – kokybinis, paprastai pateikiami tik tyrimo klausimai.

Kiek bus tyrimo klausimų, sprendžia tyrėjas, priklausomai nuo tyrimo problemos, kitų svarbių tyrimo aplinkybių

Baigiamojoje dalyje pateikiama:

Respondentų socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, gyvenamoji vieta, profesija ir kt.

Tačiau kai kurie tyrinėtojai žinias apie respondentą pateikia anketos pradžioje.

Šioje dalyje respondentų gali būti prašoma pareikšti savo nuomonę apie anketą, kt.

Anketos metrikoje fiksuojama:

Jos sudarytojai,

Konsultantai,

Panaudoti šaltiniai (jei naudotasi);

Anketos sudarymo data.

Anketos kl. Klasifikuojami:

Pagal sudėtį (turinį);

Pagal loginę kryptį;

Pagal atsakymų pobūdį

Kl.. Pagal sudėtį(turinį):

Apie nuomones; Apie žinias;

Apie vertinimus; Apie motyvus.

Kl. Pagal loginę kryptį:

Pagrindiniai; Kontroliniai;

Klausimai filtrai.

Pagal atsakymų pobūdį:

Uždari; Alternatyvūs;

Atviri; Atviri – uždari;

Tiesioginiai; Netiesioginiai.

Dokumentų analizė:

Dokumentu sociologijoje vadinamas specialiai žmogaus sukurtas dalykas (produktas), skirtas informacijai perduoti ir saugoti.

Tai toks pirminės sociologinės informacijos rinkimo būdas, kai pagrindinis informacijos šaltinis yra įvairūs dokumentai;

Dokumentų analizė skirta dokumentuose atspindėtų socialinių procesų ir reiškinių rekonstrukcijai, jų teorinei analizei ir palyginimui su kitais dokumentais.

Dokumentų vertinimo kriterijai (pagal D.Scott):

Tikrumas (originalumas);

Patikimumas;

Reprezentatyvumas;

Prasmingumas (reikšmingumas).

Dokumentai skirstomi:

Pagal šaltinio statusą;

Pagal dokumentų oficialumo lygį;

Pagal autorystę;

Pagal sukūrimo eiliškumą;

Pagal informacijos saugojimo būdą;

Pagal dokumentų personališkumą;

Pagal tikslinę paskirtį

Oficialūs ir neoficialūs;

Oficialūs (tarnybiniai), pusiau oficialūs ir neoficialūs (asmeniniai);

Individualūs ir kolektyviniai;

Pirminiai ir antriniai;

Ilgalaikiai, trumpalaikiai ir laikini;

Asmeniniai ir beasmeniai;

Archyviniai, mokslinė literatūra, grožinė literatūra, kt.

K.Popper’is dokumentus skirto pagal:

Dėstymo formą – statistiniai (lentelės, grafikai) ir verbaliniai (laikraštiniai pranešimai, ataskaitos, aprašymai, asmeniniai pastebėjimai);

Bendrą reikšmę – oficialūs ir neoficialūs.

Dokumentų analizės metodai:

Tradicinis (kokybinis);

Formalizuotas kiekybinis (kontent analizė).

Tradicinis kokybinis metodas:

Tai įprastas dokumento turinio suvokimas jį perskaičius, išklausius ar peržiūrėjus:

Išorinis; Vidinis.

Formalizuotas kiekybinis metodas (kontent analizė):

Tai bendrai paimtų tekstų turinio analizė, naudojant standartines išmatuojamas, statistines procedūras, norint gauti jų objektyvias charakteristikas.

Kokybinės dokumentų analizės privalumai

Sąlyginis paprastumas;

Nebrangus tyrimo metodas;

Galimybė tyrinėti anksčiau vykusius reiškinius ar procesus;

Dažnai neribota tyrimo trukmė.

Kokybinės dokumentų analizės trūkumai

Subjektyvus dokumentų turinio vertinimas;

Standartinių informacijos pateikimo formų nebuvimas;

Skirtingų laikotarpių ir skirtingų autorių parengtų dokumentų palyginimo problemos;

Techninių
priemonių panaudojimo galimybių problemiškumas ir kt.

Kontent analizės privalumai

Laiko ir pinigų taupymas;

Mažiau šališkumo;

Galimybės greičiau atlikti lyginamąją analizę.

Kontent analizės trūkumai

Informacijos neprieinamumas (nepasiekiamumas);

Išeities duomenys gali būti klaidingi;

Abejonių dėl pirminių duomenų patikimumo iškilimas.

Kontent analizės schema:

Kas pasakė, ką, kam, kaip, kokiu tikslu, koks rezultatas?”

Kontent analizės etapai:

Dokumentų atrinkimas analizei;

Kategorijų (bendriausių loginių sąvokų) turinio nustatymas;

Skaičiavimo vieneto išskyrimas: tai gali būti žodis (ar net skiemuo), sakinys, pastraipa, visa žinutė ar net visas dokumentas;

Turinio (prasminiu požiūriu) vieneto išskyrimas: tai platesnis, talpesnis skaičiavimo vienetas, nes pasirinkus indikatoriumi žodį, prasminis vienetas galėtų būti sakinys, pastraipa, skyrius, kt.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 822 žodžiai iš 2703 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.