Spaudos konferencija
5 (100%) 1 vote

Spaudos konferencija

TURINYS

ĮVADAS 3

1. KONFERENCIJŲ RŪŠYS IR TIKSLAI 4

1.1. Probleminė konferencija 4

1.2. Tikslo (teminė) konferencija 4

1.3. Informacinė konferencija 5

1.4. Motyvacinė konrefencija 5

1.5. Mokymo konferencija 5

1.6. Mokslinė konferencija 6

1.7. Tarptautinės konferencijos 6

1.7.1. Procedūros taisyklės 7

1.7.2. Darbotvarkė 7

1.7.3. Viešumas 8

2. KONFERENCIJŲ VEDIMO YPATYBĖS 8

2.1. Tema ir darbotvarkė 9

2.2. Dalyviai 9

2.3. Konferencijos eiga 10

3. SPAUDOS KONFERENCIJA 11

IŠVADOS 13

LITERATŪRA 14

ĮVADAS

Konferencijos – tai pasitarimas su pranešimais ir diskusijomis – vienas populiariausių sukauptos informacijos pateikimo būdų. Į konferencijas kviečiami specialistai, kad būtų galima perimti jų patirtį ir kūrybiškai ją taikyti savo darbe. Jei konferencijoje dalyvauja svečių iš užsienio, ji vertinama kaip aukšto lygio renginys.

Konferencijų metu jos dalyviai gauna įvairios informacijos nagrinėjama tema, tai įgalina rasti naujų idėjų, išsiaiškinti nagrinėjamų reiškinių vertingumą. Konferencijos yra svarbūs mokslinio bendradarbiavimo bei nuomonių apsikeitimo būdai. Konferencijų metu lengviau užmegzti kontaktus su bendraminčiais, išsiaiškinti problemą ir su ja susijusius klausimus.

Dažniausiai rengiamos probleminės, teminės ir spaudos konferencijos.

Darbo tikslas:

Išanalizuoti konferencijų rūšis, jų tikslus, vedimo ypatybes. Apžvelgti spaudos konferenciją.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti konferencijų rūšis.

2. Išanalizuoti konferencijų tikslus, vedimo ypatybes.

3. Apžvelgti spaudos konferenciją.

Darbo objektas:

Konferencijų rūšys, tikslai, vedimo ypatybės.

Darbo metodai:

Mokslinės literatūros analizė, konferencijų medžiaga.

1. KONFERENCIJŲ RŪŠYS IR TIKSLAI

1.1. Probleminė konferencija

Probleminės konferencijos tikslas – kartu su grupe žinovų išspręsti iškilusią problemą arba nustatyti prioritetines kryptis. (Biuro administravimas, 2004). Konferencijos metu gali būti prieita išvados, kad problema dar negali būti išspręsta, nes reikia papildomo dalyvių pasirengimo, kruopštesnių tyrinėjimų, naujos informacijos ir kt. Probleminė konferencija leidžia išsakyti įvairias nuomones, pateikti naujų idėjų ir minčių, naujos informacijos.

Probleminių konferencijų pavyzdžių galima rasti daugelyje sričių. Pavyzdžiui įmonės rinkodaros skyriaus darbuotojai ieško būdų kaip pagaminti naują produktą, ar teikti naują paslaugą, nes esamoji paseno, prarado paklausą.

Probleminės konferencijos nėra labai aukšto lygio, joms nekeliami griežti reikalavimai.

1.2. Tikslo (teminė) konferencija

Tikslo konferencijai būna parengtas tvirtas sprendimas, bet vadovas leidžia dalyvaujantiems patiems prie jo prieiti. Tokiai konferencijai privalu tvirtai vadovauti. Joje sąmoningai naudojamas grupės pajėgumas, siekiama patenkinti grupės narių poreikius. Įsakymų davimas šiuo atveju reiškia grupės narių „priklausomybę“, galėjimą „klausyti ir pačiam kalbėti“. (Baršauskienė V., 2002).

Tikslo konferencijoje vadovas reikalauja iš grupės darbo našumo, autoriteto ir motyvacijos Tikslo konferencijoje užsimezga tarpusavio kontaktai, bendradarbiavimas, darbas yra produktyvus.

Šiose konferencijose ieškoma optimalaus užduoties sprendimo viena konkrečia tema. Konferencijos pabaigoje parengiamas konkretus sprendimas – rekomendacijos.

Skirtinos trys tikslo konferencijos. Informacinė konferencija turi informuoti grupę apie situaciją, priemones ir naujus sprendimus. Motyvacinė konferencija turi skatinti dalyvaujančiųjų pasirengimą, darbingumą arba įkvėpimą. Mokymo konferencijoje dalyvaujantiems perteikiama naujų išradimų, naujų mokslo žinių, galimybių ir motyvuojamas praktinis jų naudojimas.

1.3. Informacinė konferencija

Informacinėje konferencijoje vadovo tikslas grupės viduje pakreipti informacijos ir nuomonių keitimąsi taip, kad visi grupės nariai būtų supažindinti su platesnėmis žiniomis apie naujus laimėjimus, situacijas arba dalykų tarpusavio ryšį. Tai turi palengvinti jų darbą, praplėsti suvokimą ir padėti rasti naujų veiklos būdų. (Baršauskienė V., 2002).

Informacinė konferencija – tai pasikeitimas paprastomis žiniomis. Šio pobūdžio konferencijos naudingos ieškantiems rezultatyvių savo problemų sprendimo būdų.

1.4. Motyvacinė konrefencija

Motyvacinė konferencija – tai žinios, poreikių suvienodinimas ir patenkinimas. Tokiai konferencijai būtinas tobuliausias vadovavimo menas, nes geras vadovas gali pasiekti, kad grupės nariai „norėtų daryti tai, ką jie privalo daryti“. Taip pasiekiama teigiamų rezultatų. (Baršauskienė V., 2002).

Motyvacinė konferencija yra racionali priemonė rasti problemos sprendimą ir jį įgyvendinti.

1.5. Mokymo konferencija

Mokymo konferencija turi du tikslus. Viena, ji perteikia uždavinius, žinias – duoda informacijos. Antra vertus, daro įtaką žmonių elgesiui, kuria elgesio motyvaciją. Mokymo konferencija kartu yra ir informacijos, ir motyvacijos konferencija.

1.6. Mokslinė konferencija

Mokslinės konferencijos, seminarai, diskusijos yra svarbios tuo, kad suteikia galimybę keistis mokslinių tyrimų rezultatais, išsiaiškinti jų mokslinį vertingumą, rasti naujų mokslinių idėjų, įvertinti konkrečių
pasiūlymų ir rekomendacijų naudingumą. Tai itin svarbūs mokslinio bendradarbiavimo, nuomonių apsikeitimo būdai.

Konferencijų metu svarstomos mokslinės problemos, aptariami tyrimų rezultatai. Mokslinės konferencijos yra ataskaitinės ir probleminės.

Ataskaitines mokslines konferencijas organizuoja mokslo institucijos. Jose aptariami metiniai mokslinių tyrimų rezultatai. Tai yra viena iš atsiskaitymo formų. Konferencijos metu susirinkusieji supažindinami su tyrimų tikslais, uždaviniais, tyrimo objektais, naudotais metodais, gautais rezultatais, prognozuojama tolesnių tyrimų kryptis. Konferencijos dalyviai diskutuoja ir įvertina mokslinio tyrimo rezultatus. Ataskaitinių konferencijų rūšis yra jubiliejinės (proginės) mokslinės konferencijos, skirtos kokiam nors mokslo įvykiui, mokslo institucijos laimėjimams įvertinti, paminėti kurio nors mokslininko nuopelnus. Šios konferencijos yra iškilmingos, siekia įvertinti nuopelnus, numatyti perspektyvas. Jose mažiau, ar visai nėra kritikos, klausimų, dalyvių pranešimuose įvairiu požiūriu vertinami laimėjimai ir nuopelnai.

Paplitusios probleminės (teminės) mokslinės konferencijos, skirtos aptarti mokslo problemą, jos sprendimo būdus. Kitaip nei ataskaitinės konferencijos, tai yra konferencijos, įvertinančios tam tikros problemos nagrinėjimo būklę, laimėjimus ir perspektyvas. Jose dalyvauja tyrėjai, pažįstantys, nagrinėjantys tam tikrą ar susietas problemas.

Pradedantieji tyrimus konferencijose patenka į problemos nagrinėjimo sūkurį, jiems lengviau rasti savo vietą, tyrimuose užmegzti kontaktus su bendraminčiais, pasitikrinti pasirinktos tyrimų krypties, objektų, metodų pagrįstumą, perspektyvumą, teisingumą, išsiaiškinti pačią problemą ir su ja susijusius klausimus. Tokios konferencijos taupo tyrėjų laiką, skiriamą įsigilinti į problemą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 907 žodžiai iš 2959 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.