Specialiuju tyrimu tarnyba stt
5 (100%) 1 vote

Specialiuju tyrimu tarnyba stt

Įvadas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT arba Tarnyba) – Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Seimui atskaitinga kovos su korupcija institucija, kurios misija – mažinti korupciją, keliančią grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principams, ekonomikos plėtrai. STT, siekdama mažinti korupciją, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir tarptautinėmis sutartimis, atskleidžia korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, dalyvauja formuojant valstybės kovos su korupcija politiką, vykdo korupcijos prevenciją, koordinuoja valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų, įmonių antikorupcinę veiklą, skatina visuomenę nesitaikstyti su korupcija ir aktyviai su ja kovoti. Siekiant padidinti Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos savarankiškumą bei efektyvumą ir išplėsti jos galimybes kovoje su korupcija aukščiausios valdžios sferoje, po poros veiklos metų buvo nuspręsta padaryti ją nepriklausomą nuo vykdomosios valdžios ir reorganizuoti į instituciją, atskaitingą tik LR Prezidentui ir LR Seimui. Toks įstatymas, priimtas 2000 m. gegužės 2 d., sudarė sąlygas sustiprinti antikorupcinę STT veiklą. Šis įstatymas įgalino STT koordinuoti Nacionalinės kovos su korupcija programos rengimą ir įgyvendinimą bei savarankiškai tirti korupcines ir su ja susijusias nusikalstamas veikas, taip pat korupcinių faktų atskleidimą ne tik žemesniuosiuose, bet ir aukščiausiuose valdžios sluoksniuose, kovos su korupcija prevencinių priemonių ir būdų sistemos sukūrimą, siekiant kompleksiškai eliminuoti ir neutralizuoti korupcijos priežastis bei sąlygas, aukštos kvalifikacijos specialistų kovai su korupcija rengimą ir kt. STT struktūroje šiuo metu veikia korupcijos prevencijos, operatyvinės veiklos ir kontrolės, ikiteisminio tyrimo, antikorupcinio švietimo, gyventojų priėmimo ir konsultavimo, taip pat kiti aptarnaujantys padaliniai. STT skyriai, be Lietuvos sostinės Vilniaus, yra ir didžiausiuose miestuose – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Specialiųjų tyrimų tarnybos veikla, atsižvelgiant į pasaulio praktiką ir tarptautinių ekspertų nuomonę, buvo nukreipta į nusikaltimų atskleidimą, korupcijos prevenciją ir visuomenės švietimą.

LR Specialiųjų tyrimų tarnybos tikslai:

LR STT misija yra saugoti ir ginti Lietuvos Respublikos valstybę ir kiekvieną asmenį nuo korupcijos. STT misija įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir tarptautinėmis sutartimis, mažinant korupcijos sukeliamas grėsmes, vykdant korupcijos prevenciją ir išaiškinimą, koordinuojant valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų, įmonių antikorupcinę veiklą, tobulinant antikorupcinį mechanizmą ir įtraukiant visuomenę į aktyvią antikorupcinę veiklą.

Siekiant maksimaliai sumažinti šalyje korupciją ir padidinti jos kontrolės veiksmingumą, būtina įgyvendinti šiuos STT strateginius veiklos tikslus:

1. Veiksmingai atskleisti ir tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

2. Vykdyti sistemingą korupcijos prevenciją.

3. Vykdyti antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą. Strateginiai tikslai įgyvendinami tobulinant teisės bazę, gerinant administracinius gebėjimus ir plėtojant bendradarbiavimą.

Siekiant įgyvendinti STT strateginį tikslą – veiksmingai atskleisti ir tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas – formuluojami tokie uždaviniai:

1. Tobulinant teisės bazę: – inicijuoti teisės aktus, sudarančius prielaidas veiksmingiau atskleisti ir tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

2. Gerinant administracinius gebėjimus: – tobulinti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimą ir tyrimą, siekti geresnės ikiteisminio tyrimo kokybės;

3. Tobulinti veiklos planavimą ir organizavimą, stiprinti veiklos kontrolę; stiprinti operatyvinį, analitinį darbą;

4. Ypatingą dėmesį skirti informacijos patikimumui ir kokybei, atidžiai ir visapusiškai ją tikrinti, objektyviai vertinti;

5. Stiprinti įslaptintos informacijos apsaugą, ypatingą dėmesį kreipiant į integracinių procesų dalyvių reikalavimus dėl asmenų, dirbančių su įslaptinta informacija, patikimumo patikrinimo sistemos ir naujų technologijų bei sričių, susijusių su informacinių sistemų saugumu;

6. Užtikrinti operatyvų ir sistemingą keitimąsi informacija tarp STT padalinių;

Tobulinti personalo atrankos, kvalifikacijos kėlimo, atestacijos ir motyvacijos sistemas;

7. Siekti tinkamo materialinio ir techninio aprūpinimo;

8. įsigyti ir atnaujinti specialią techniką, naudojamą nusikalstamoms veikoms atskleisti ir tirti.

9. Plėtojant bendradarbiavimą: – siekti veiksmingo STT bendradarbiavimo su kitais operatyvinės veiklos subjektais ir kitomis teisėsaugos bei kontrolės institucijomis;

10. Veiksmingiau bendradarbiauti su Europolu, tarptautinėmis teisėsaugos ir kitų valstybių institucijomis.

Siekiant įgyvendinti STT strateginį tikslą – vykdyti sistemingą korupcijos prevenciją – formuluojami tokie pagrindiniai

uždaviniai:

Tobulinant teisės bazę:

1. užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos veiklą nustatančių teisės aktų rengimą ir tobulinimą;

2. pagal STT kompetenciją užtikrinti veiksmingą, sisteminės analizės metodais pagrįstą teisės aktų antikorupcinį vertinimą;

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 671 žodžiai iš 1316 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.