Teises vgtu konspektas

TEISĖS SAMPRATA. Valstybė-teritorija, gyventojai (tauta), reali valdžia. Kai yra valdžia, atsiranda teisė ir įstatymai. Teisė gali būti kildinama iš valdžios. Teisės samprata-teisinis santykių reguliavimas. Įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Teisinis reguliavimas-žmonių santykių reguliavimas (civilinis kodeksas). Individo santykis su valstybe. Teisinis principas-protingumo principas. Apsauginis reguliavimas-prie baudžiamosios atsakomybės. Čia buvo teisinio reguliavimo … Daugiau…

Vertybiniai popieriai

TURINYSTURINYS 2 ĮVADAS 3 I. VERTYBINIAI POPIERIAI 4 1.1. AKCIJOS 5 1.1.1. PRIVILEGIJUOTOS AKCIJOS 5 1.1.2. PAPRASTOSIOS AKCIJOS 6 1.2. OBLIGACIJOS 7 1.2. VEKSELIAI 7 1.4. ČEKIS 7 1.5. KONOSAMENTAS 8 1.6. INDĖLIŲ LIUDIJIMAI 8 1.7. VALSTYBĖS SKOLINIS ĮSIPAREIGOJIMAS 8 II. ILGALAIKĖS INVESTICIJOS 9 III. LIETUVOS VERTYBINIŲPOPIERIŲ INFRASTRUKTŪRA IR DALYVIAI … Daugiau…

Miestu planavimas

1. MIESTO PANAVIMAS SAMPRATA TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Teritorijų planavimo samprata Urbanistinis planavimas – tai mokslas. Tai profesionalų vertinami ir analizuo¬jami projektai, programos, strategijos ir planai, kuriais grindžiamos didmiesčio fizi¬nės, socialinės, ekonominės ir aplinkos struktūros. Sprendžiant šias proble¬mas, reikia rasti pusiausvyrą tarp augimo ir išsaugojimo, puoselėti plėtrą ir spręsti konfliktus. LR … Daugiau…

Teisinio reguliavimo konspektas

EUROPOS ŠALIŲ SUSITARIMAS DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKIPAŽŲ, VAŽINĖJANČIŲ TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS, DARBO (AETR) 1. Kokie reikalavimai keliami vairuotojui, vežančiam krovinius ir kokie – vežančiam keleivius? Krovinius vežančio vairuotojo minimalus amžius turi būti: a) transporto priemonės, kurios didžiausias leistinas svoris kartu su priekaba ar puspriekabe neviršija 7,5 tonos – 18 metų; … Daugiau…

Matematika-ktu-pirmo-kurso-spera dokumentas

MATEMATIKOS ŠPARGALKE1. Matricos, jų rūšys, matricų veiksmai. Matrica vad skaičių surašytų į m eilučių ir n stulpelių lentelę. Jeigu matricoj sukeisim vietom eilutes su stulpeliais, tai gausim transponuotą matricą AT. Matricos turinčios po vienodą eilučių ir stulpelių skaičių vad tos pačios eilės matricos. Dvi tos pačios eilės matricos vad lygiom … Daugiau…

Interpretacijų įžangos

K.Donelaitis yra lietuvių nacionalinės literatūros pradininkas, sukūręs pirmąjį meninį kūrinį- poemą „Metai“, patį geriausią ir, regis, reikšmingiausią lietuvių literatūros istorijoje. Jis yra valstiečių gyvenimo ir gamtos poetas. Dirbdamas Tolminkiemio parapijoje, artimai bendravo su baudžiauninkais, domėjosi jų gyvenimu, kultūra, stengėsi padėti, apšviesti, pamokyti. Iš didelės meilės paprastam žmogui ir gimė poema … Daugiau…

Esperanto kalba referatas

ĮvadasEsperanto – tai dirbtinė kalba, kuri yra viena populiariausių pasaulyje. Šiame referate noriu papasakoti apie šios kalbos kūrėją Liudviką Lazarį Zamenhofą, esperanto kalbos kūrimo etapus, kilmę, kalbos esmę, plitimą ir vartojimą. Savo darbe daugiausia rėmiausi Lauryno Skūpo knygute apie esperanto kalbą “Esperanto tarptautinė kalba”, taip pat labai padėjo nagrinėjant šią … Daugiau…

Autoriu

Kristijono Donelaičio poemos “Metai” ištraukos analizė Nė vienas grožinės literatūros kūrinys negali prilygti unikaliajam K. Donelaičio kūriniui “Metai”- himnui lietuviškam žodžiui, gimtajai gamtai, lietuvybės skleidėjams nutautėjusiame krašte. Tai lyg pirmasis negandų vėjuose išaugęs ir įleidęs tvirtas šaknis medis, kurio užuovėjoje savo lapelius pradėjo kelti kiti lietuviški kūriniai, kurie pražydo gražia, … Daugiau…

Komunikacijos istorijos konspektas

Komunikacija ir informacija “Komunikacija” atėjęs iš lot. k. ir reiškia dalintis, dalytis bendru. Communis – bendras –>communicare. Liet. k. tai yra “bendravimas”, bet jis labiau taikomas tarpasmeniniam bendravimui. Komunikacija – tai pasikeitimas informacija. Informacija – visi informacijos perdavimo procesai (ne tik tarp žmonių, bet ir augalų, gyvūnų ar mašinų). – … Daugiau…

Kūno kultūros didaktikos egzo klausimai ir atsakymai

( II Kursas 3 semestras)1. Kūno kultūros teorijos mokslo samprata 1.1 Kūno kultūros teorijos mokslas glaudžiai susijęs su edukologija (jos dalis), nes remiasi tais pačiais pagrindiniais dėsniais ir metodiniais ugdymo principais. 1.2 Kūno kultūros vertybiniai ir veiklos aspektai. Vertybė subjekto santykis su objektu išraiška. Subjektas – žmogus, sportinė veikla – … Daugiau…

Fizikos teorija ruosiantis 12 klases valstybiniam egzaminui

FIZIKA VALSTYBINIO EGZAMINO TEORIJA Rankraščio teisėmis Puslapį lankantiems, fizikos nepeikiantiems. PRATARMĖ Ši knygelė – ir ne žinynas, ir ne egzaminui parengtų atsakymų rinkinys. Medžiaga išdėstyta taip, kad jaunuoliui, surikiavus perskaitytą, daugelis primirštų ar anuomet nepermąstytų fizikos sąvokų, dėsnių įstrigtų tarsi savaime. Visos fizikos dar niekas neišmoko, o abitūros egzaminui reikalingus … Daugiau…

Fizikos rinkinys konspektas

1.Elektros Energijos poreikių prognozes: Metai GWHvart GWHgam 1990 15.0 30.0 1995 10.0 30.0 2000 8.5 30.0 2005 12.0 ~22.5 2010 15.0 ~13.0 2.elektros energetikos sistemos Sistema yra gamintojų. tiekėjų ir vartotojų visuma. Gamintojai: elektrinės ir gretimos energetikos sistemos. Teikėjai: elektros tinklai(skirstomieji perdavimo). Vartotojai: vietiniai elektros tinklai ir ganybinė įranga. Lietuvoje … Daugiau…

Fifosofijai dokumentas

3. Šiuolaikinės filosofijos samprata (Jaspersas) Filosofija apmąsto būties visumą liečiančią žmogų kaip žmogų. Filosofinis mąstymas t.b. pirmapradis. Kiekvienas privalo mąstyti pats. Žmog įgimto polinkio filosofuoti pvz vaikų pateikiami klausimai. Unikaliai filosofuoja ir psichiniai ligoniai. Folosof žmogui yra būtina todėl egzistuoja viešojoje nuomonėje, iš kartos į kartą perduodama posakiuose, mituose. Atmetantys … Daugiau…

Esperanto kalba referatas

Turinys 1. Įvadas 2. Esperanto kalbos tikslai ir kilmė 3. Charakteristika 4. Raida 5. Vartotojai 6. Esperanto kalbos mokymas 7. Oficialus pripažinimas 8. Susitikimai ir kelionės 9. Esperanto kalbos tyrimai ir bibliotekos 10. Profesiniai kontaktai ir specifiniai interesai 11. Esperanto literatūra 12. Vertyimai 13. Teatras 14. Muzika 15. Periodiniai leidiniai … Daugiau…

Filosofijos konspektas

1. Filosofija ir išmintis. Kokius klausimus vadiname filosofiniais (kaip jie skiriasi nuo kasdieninių)? Filosofija – tai būdas mąstyti ir būti pasaulyje; noras tikrovėje įžvelgti jos ištakas; tai, kas sutelkia, tai kas padeda tapti pačiu savimi, nebėgant nuo tikrovės. Anot Šalkausko, filosofija iškelia žmogaus protą į aukščiausią sąmoningumo laipsnį. Filosofija aiškina … Daugiau…

15 filosofijos klausimu gali buti panaudotai dokumentas

1) Kas yra filosofija? Filosofijos disciplinos. Filosofija ir kultūra. Filosofija ir mokslas. Filosofija. Traktuojama kaip mąstančio žmogaus įgimto polinkio filosofuoti produktas. Filosofija atsirado, kai žmonėms ėmė nepakakti tradicinių mitologinių atsakymų į jį jaudinančius klausimus. Graikų filosofija atsirado, kai jie ėmė teoriškai aiškinti pasalulį, neigti antropomorfinius (žmogiškos formos) dievus, mitus, mitologinį … Daugiau…

Filosofija estetika

1 1. Estetikos mokslo objektas ir uždaviniai Estetika yra filosofijos šaka nagrinėjanti estetinių reiškinių savitumą ir aiškina jų esmę ir reikšmę. Est mokslo objektas – viskas, kam priskiriama estetinė vertė (grožis, harmonija, meno prigimtis). Est sričiai priklauso meno kūriniai, gamtos reiškiniai (peizažas, saulėlydis, gėlių spalvingumas…) Est objekto vertę mes vadiname … Daugiau…

Visuotinės literatūros konspektas

1. Švietimo samprata. Filosofijos vaidmuo. Proto kultas. Žmogaus prigimties idėja. “Natūralaus žmogaus” idėja. Žmogus ir aplinka. Auklėjimo problema. 18a. vadinamas Švietimo epocha, arba Šviečiamuoju amžiumi. Šis pavadinimas prigijo dėl to, kad tuomet labai išaugo mokslo ir švietimo reikšmė, imta tikėti, jog, išmokius žmones, protui nugalėjus tamsumą ir prietarus, atsiras visuotinė … Daugiau…