Sprendimų priėmimas kauno oro uoste
5 (100%) 1 vote

Sprendimų priėmimas kauno oro uoste

VILNIAUS UNIVERSITETAS

KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS

FINANSŲ IR APSKAITOS KATEDRA

Ekonomikos studijų programa

SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS KAUNO ORO UOSTE

Kaunas 2007

TURINYS

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS…………………………………………………………………………………………………….3

LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS………………………………………………………………………………..4

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………………..5

1.BENDRA INFORMACIJA APIE ĮMONĘ……………………………………………………………………………6

2. KAUNO ORO UOSTO PLANAVIMAS……………………………………………………………………………..9

2.1. VĮ „Kauno oro uostas“ misija…………………………………………………………………………..9

2.2. Optimistinis veiklos projektas………………………………………………………………………..10

2.3. Tikėtinas veiklos projektas…………………………………………………………………………….10

2.4. Pesimistinis veiklos projektas………………………………………………………………………..12

2.5. Kauno oro uosto SWOT analizė…………………………………………………………………….12

3. KAUNO ORO UOSTO ORGANIZAVIMAS…………………………………………………………………….14

3.1. Veiklos organizavimas VĮ „Kauno oro uostas“…………………………………………………14

4. VADOVAVIMAS VĮ „KAUNO AEROUOSTAS“…………………………………………………………….15

4.1. Organizacijos vertybės…………………………………………………………………………………..15

4.2. Aviacijos mokymo įstaigos…………………………………………………………………………….16

4.3. Darbuotojų poreikiai ir motyvacija………………………………………………………………….. 17

4.4.Vadovavimo stilius VĮ „Kauno aerouostas“………………………………………………………..17

5. VĮ „KAUNO AEROUOSTAS“ VIDAUS KONTROLĖ………………………………………………………19

IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………………….20

LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………………………………..21

1 PRIEDAS Kauno oro uosto SWOT analizės santrauka…………………………………………………………22

2 PRIEDAS Valstybės įmonės „Kauno aerouostas“ struktūros schema…………………………………….24

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

MTOW – maksimali orlaivio pakilimo masė

ICAO – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

ACI – Tarptautinė oro uostų asociacija

IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija

AGAI – Antano Gustaičio aviacijos institutas

JAA – Jungtinė aviacijos administracija

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė Išorinių oro uosto perspektyvų vertinimas………………………………………………………………..11

2 lentelė Vidinės oro uosto perspektyvos………………………………………………………………………………13

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Kauno oro uosto infrastruktūros tobulinimas………………………………………………………………….8

2pav. Kauno oro uosto keliami strateginiai tikslai 2005-2007 m. laikotarpiui………………………………9

3pav. Pagrindinės vertybių grupės………………………………………………………………………………………..15

ĮVADAS

Sprendimų priėmimas – tai kiekvienos įmonės, nesvarbu kokia jinai bebūtų: didelė ar maža, egzistavimo kasdienybė. Sugebėjimas priimti arba organizuoti sprendimų priėmimą lemia sėkmingą organizacijos funkcionavimą ir vystymąsi.

Šio darbo objektas – Kauno oro uostas.

Darbo tikslas- remiantis informacija, gauta pokalbiuose su vienu iš įmonės vadovu, straipsniais, metodiniais leidiniais ir savo darbo metu gauta patirtimi išanalizuoti, kaip priimami sprendimai Kauno oro uoste.

Tikslui pasiekti keliami sekantys uždaviniai:

1. Išskirti Kauno oro uosto privalumus

2. Išsiaiškinti, kaip priimami sprendimai;

3. Nustatyti, su kokiais sunkumais
susiduria įmonė, įgyvendindama sprendimus.

4. Įvertinti esamą Kauno oro uosto padėtį, naudojant SWOT metodą.

Savo tyrimo objektu mes pasirinkome Kauno oro uostą, nes žmonės vis dažniau renkasi keliavimą oro linijomis. Šiuo metu sparčiai auga investicijos į turizmo objektus, nemažai lėšų investicijoms į viešąją ir turizmo infrastruktūrą yra skiriama iš ES struktūrinių fondų, todėl artimiausiu metu Lietuvoje atsiras daugiau patrauklių turizmo traukos centrų. Augantis pajamų lygis gyventojams suteikia galimybę vystyti išvykstamąjį turizmą oro transportu. Keleivių pervežimų rinkos konkurencija įprastinius vežėjus verčia imtis pigių skrydžių aviakompanijų kainodaros tendencijų, kas leidžia tikėti, kad per artimiausius 2-3 metus Lietuvoje oro transporto naudotojų dalis išaugs 15-20%. Mums buvo įdomu sužinoti, kaip priimami ir realizuojami sprendimai šioje įmonėje, koks valdymo stilius vyrauja.

1. Bendra informacija apie Kauno oro uostą

Lietuvoje veikia 4 tarptautiniai oro uostai. Tarp visų oro uostų pastebima specializacija:

Vilniaus oro uostas yra pagrindinis šalies oro uostas, esantis sostinėje; Palangos oro uostas pozicionuojamas kaip regioninis Vakarų Lietuvos oro uostas, kuris orientuojasi į šio regiono keleivių aptarnavimą; Kauno oro uostas nepagrįstai pozicionuojamas kaip krovinius aptarnaujantis oro uostas; Šiaulių oro uostas šiuo metu naudojamas karinėms reikmėms: aptarnauja NATO skrydžius, tačiau yra pritaikytas ir civilinei aviacijai ir tinka krovinių pervežimui. Visų oro uostų paslaugos yra panašios, skiriasi tik infrastruktūros lygis.

Kauno oro uostas nors ir yra techniškai universaliausias oro uostas, tačiau atsilieka pagal keleivių aptarnavimo infrastruktūros išvystymą, kurį riboja keleivių terminalo galimybės. Kaunas susiduria su probleminiu buvimo šalia sostinės faktoriumi – Kauno regiono keleiviai skrenda per Vilniaus oro vartus, kur yra žymiai didesnis maršrutų pasirinkimas. Esamoje situacijoje Kauno oro uostas gali orientuotis į kainai jautrių keleivių segmentą bei turistus, keliaujančius oro transportu. Kauno oro uosto veiklos perspektyvos sietinos su žemų kainų aviakompanijų pritraukimu bei bendradarbiavimu su tur. operatoriais. Pagrindinis konkurentas krovinių pervežime yra Rygos oro uostas, kuris keletą metų iš eilės sugeba pritraukti didesnį tranzitinių krovinių į Rusiją srautą negu Kauno oro uostas.

Kauno oro uostas išsiskiria šiais privalumais:

• Tai – techniškai universaliausias Lietuvos oro uostas. 3250 m. kilimo-tūpimo takas leidžia priimti visų tipų orlaivius be maksimalios orlaivio pakilimo masės (MTOW) apribojimų.

• Ideali geografinė padėtis sudaro sąlygas:

o pasiekti oro uostą iš bet kurio Lietuvos regiono per 2 valandas;

o pervežti tranzitinius krovinius įvairiomis kryptimis įvairių transporto priemonių pagalba.

• Nedidelis oro uosto apkrovimas leidžia aviakompanijoms pasirinkti patogų skrydžio laiką.

• Kokybiškas ir greitas orlaivių, keleivių ir krovinių aptarnavimas. Pasiruošę keleivinį orlaivį aptarnauti per 25 min.

• Oro uosto aktyvaus veikimo zonoje gyvena 1,72 mln. gyventojų.

• Ilgametė patirtis krovinių pervežimo oro transportu srityje.

• Techninės galimybės leidžia iškrauti ir pakrauti visų tipų orlaivius paketuotais ir nepaketuotais kroviniais.

• Palankūs oro uosto teikiamų paslaugų įkainiai, nuolaidų sistema ir lanksti atsiskaitymų sistema.

• Nusileidimo tako kryptis parinkta atsižvelgiant į vyraujančių vėjų kryptį.

• Moderniai įrengta VIP-verslo klasės (svarbių asmenų) laukimo salė siūloma visiems išskirtinio aptarnavimo pageidaujantiems keleiviams.

Šaltinis: http://www.kaunasair.lt/index.php?lang=1&m=1&p=140

Bendra informacija:

Nuosavybė: Valstybės įmonė

Steigėjas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

ICAO Kodas: EYKA

IATA Kodas: KUN

SITA adresas: KUNAPTT

Antžeminio aptarnavimo SITA adresas: KUNSOLH

AFTN adresas: EYKAYDYX

SVC AFTN adresas: EYKAZPZX

Plotas: 506 ha

Darbuotojų skaičius: 99

Oro uosto pralaidumas: 500 tūkst. keleivių per metus;

110 tūkst. t krovinių per metus.

Šaltinis: Kauno oro uosto informacija

Oro uosto raida:

• 1988 m. oro uosto veikla iš Aleksoto aerodromo perkeliama į Karmėlavą.

• 1991 m. Kauno oro uostas įgijo tarptautinio oro uosto statusą.

• 1996 m. Tarptautinis Kauno oro uostas tapo Tarptautinės Oro Uostų Tarybos (ACI) nariu.

• 1996 m. Kauno oro uostas pradėjo dalyvauti Asociacijos „Lietuvos oro uostai“ veikloje.

Oro keleivių ir krovinių rinkos išplėtimui:

1. Bendradarbiaujant su Valstybiniu Turizmo Departamentu ir Kauno TIC bendros regiono pristatymo koncepcijos oro keleivių ir krovinių operatoriams formulavimas.

2. Regiono ir Kauno oro uosto potencialo pristatymas tikslinėse Europos – Azijos rinkose.

3. Derybos su pigių skrydžių aviakompanijomis veikiančiomis pagrindinėse tikslinėse rinkose- Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje.

4. Vykdant aktyvią klientų pritraukimo strategiją, lanksčios nuolaidų sistemos sudarymas ir taikymas.

5. Strateginės partnerystės su krovinių siuntėjais, krovininėmis aviakompanijomis bei Lietuvos auto vežėjais sudarymas.

6. Pritraukti tur. operatorius, vykdančius čarterinius turistų
�ių saugos ir civilinės aviacijos saugumo reikalavimų užtikrinimui:

1. Aukšto intensyvumo aerodromo signalinės žiburių sistemos įrengimas.

2. Oro uosto kontroliuojamos teritorijos viso perimetro aptvėrimo rekonstrukcija, įskaitant

2.1 Perimetro apsauginės signalizacinės sistemos įdiegimą

2.2 Perimetro ir keleivių terminalo ir jo prieigų vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimą

3. Saugumo patikros ir kontrolės įrangos atnaujinimas.

4. KTT modernizavimas.

Siekiant tapti Kauno regiono logistinio centro sudėtine dalimi planuojama plėtoti logistikos centro veiklą strateginiame lygmenyje kartu su antžeminio transporto vežėjais. Įtvirtinant Pabaltijo integratorių veiklos centrą Kauno oro uoste bus siekiama pritraukti visus Pabaltyje veikiančius skubių siuntų operatorius. Norint veikti efektyviai, reikia plėsti infrastruktūrą, kad sumažinti iki minimumo sąnaudas, bei atitikti oro uostams keliamus tarptautinius ICAO reikalavimus. Kauno oro uosto infrastruktūros tobulinimas pavaizduotas 1 paveiksle:

Šaltinis: sukurta autorių pagal Kauno oro uosto pateiktą informaciją

1pav. Kauno oro uosto infrastruktūros tobulinimas

2. Kauno oro uosto planavimas

Planavimas – tai viena svarbiausių vadybos funkcijų, reikalinga sprendimams priimti įvairiose organizacijose. Planavimas reiškia, kad vadovai apgalvoja savo tikslus bei veiksmus iš anksto ir jų veiksmai remiasi kokia nors taisykle, planu ar logika, o ne atliekami spontaniškai. Tokio plano parengimas yra vienas iš pačių sudėtingiausių ir svarbiausių organizacijos uždavinių. Jį sudarant, labai svarbu suprasti kas įmanoma ir ko norima. Kitaip tariant, reikia kuo aiškiau nustatyti tikslus, kuriuos galima realiai įgyvendinti. Be to, planai yra gairės, kuriomis vadovaudamasi:

• organizacija gauna būtinus išteklius tikslams pasiekti ir jais disponuoja;

• organizacijos nariai veikia pagal parengtus tikslus ir procedūras;

• artėjimas pasirinktų tikslų link yra valdomas ir vertinamas, kad būtų galima laiku imtis priemonių, pataisyti situaciją, jei prie pasirinkto tikslo artėjama nepatenkinamai.

2.1. VĮ „Kauno oro uostas“ misija

Kauno oro uostas siekia tapti universaliu oro uostu, neapsiribojančiu tik regioniniais interesais. VĮ “Kauno aerouostas” misija – pritraukti keleivines, krovinines, pigių skrydžių aviakompanijas sudarant palankias sąlygas oro transporto veiklos vykdymui bei garantuojant aukšto lygio servisą keleivių bei krovinių aptarnavime. Pagrindiniai įmonės tikslai yra aviacinių ir neaviacinių paslaugų įvairovės užtikrinimas, infrastruktūros vystymas ir plėtra, aviacijos saugumas, visų oro uoste veikiančių ūkinių subjektų veiklos koordinavimas. 2005-2007 m. laikotarpiui keliamus strateginius tikslus, atsižvelgiant į VĮ „Kauno aerouostas“ misiją, nusako 2 paveikslas:Šaltinis: sukurta autorių pagal Kauno oro uosto pateiktą informaciją

2pav. Kauno oro uosto keliami strateginiai tikslai 2005-2007 m. laikotarpiui

2.2. Optimistinis veiklos projektas

Nuo 2005 m. III ketvirčio Kauno oro uoste numatomas žymus keleivių srauto augimas. Šį kilimą įtakos pagrindinių Lietuvos tur. operatorių veiklos pradžia, kuri planuojama vasaros sezonui. Pervežamų turistų skaičiaus augimas lyginant su praėjusias metais prognozuojamas 3,5 karto. Kita keleivių augimo priežastis – planuojama aviakompanijos „Ryanair“ reguliarių skrydžių pradžia trimis kryptimis septynis kartus per savaitę. Aviakompanija „Ryanair“, pradėjusi skrydžius nuo rugsėjo mėnesio, jau šiais metais pervežtų 100 tūkst. keleivių, įvykdytų 720 skrydžių. Tačiau šių rodiklių pokyčiai neįtakos proporcingo pajamų augimo, kadangi aviakompanijai „Ryanair“ bus taikomos didelės nuolaidos, atsižvelgiant į pervežamų keleivių skaičių ir skrydžių dažnumą, o keleivių aptarnavimo infrastruktūra kol kas yra nepakankamai išvystyta kad būtų galima kompensuoti nuolaidas papildomai gaunant pajamų iš infrastruktūros. Prognozuojama, kad „Ryanair“ ir tur. operatorių veikla jau 2005 m. įmonei duotų apytikriai 37 % visų nuo reisų aptarnavimo uždirbamų pajamų, 2006- 53 %, 2007- 60 %.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1538 žodžiai iš 4702 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.