St šalkauskis
5 (100%) 1 vote

St šalkauskis

Be Stasio Šalkauskio ( 1884 -1914 ) sunkiai suvokiamas XX amžiaus pirmosios pusės Lietuvos intelektualusis gyvenimas. Šalkauskis atspindi ieškojimus ir paklydimus: jis rašė tai, ko reikalavo aplinkybės.

Kaip įspėjimą šiandienos grėsmingai situacijai, žymus pedagogas Stasys Šalkauskis rašė, kad demokratija viena pati dar negali tinkamai piliečių išlavinti ir išauklėti, dargi net priešingai – ji reikalauja savo piliečių tinkamo, būtent visapusio išsilavinimo ir išsiauklėjimo. Šis ugdymas apimtų visas – fizinio (prigimties), kultūrinio ( proto) ir religinio ( sielos, dvasios ) ugdymo sritis. Toks ugdymas turėtų būti kiekvienoje mokykloje, nepriklausomai, kokios pasaulėžiūrinės krypties ji būtų. Religinis ugdymas čia turėtų būti ne šalia, bet centre, nes jis – auklėjimo ašis. Su šia problema susijęs ir mažas gimstamumas. Tai rodo, kad civilizacija, užmiršusi religines vertybes yra išmirštanti – ji neturi ateities. Nėra abejonės, kad Lietuvos atgimimas turi vykti būtent per religingumo atgimimą tautoje. Tik religingos tautos istorijos tėkmėje sugebėdavo išlikti ir suklestėti, tokiu būdu išsaugodamos ir savo tautos tapatumą.

Šiuo metu švietimo dorovinės problemos visuomenėje tampa vis aktualesnės. Nusikaltimas nemažėja. Atskleisti ir įveikti šias blogybes valstybei galėtų pagelbėti pedagogikos mokslas apie visuomenės ugdymą. Gerų rezultatų buvo pasiekta prieškario Lietuvoje . Derėtų pasinaudoti tuo patyrimu. Anot prof. St. Šalkauskio pagrindiniai visuomenės ugdymo veiksniai ir veikėjai yra šeima, mokykla, kariuomenė, bažnyčia, įstatymai, spauda, jaunimo ir kt. organizacijos.

Ir niekas negali įsigyti tautinio susipratimo, sąmoningo nusistatymo, nesusipažinęs su savo krašto ir tautos istorija, neįsigilinęs į tautinės kultūros susidarymą ir išsivystymą

Prigimtinių pradų suaktualinimas, jų ugdymas labai svarbus, nes būtent jie lemia tautos savitumą, formuoja universalių kultūros vertybių išraiškos formą, todėl jų puoselėjimas kitaip gali būti įvardytas kaip tautiškumo ugdymas, kuris anot Stasio Šalkausko, įmanomas tik skatinant kuo glaudesnį kiekvieno tautos nario tiesioginį surtėjimą su tautos dvasios išraiška – kalba, tautosaka, literatūra, menu, religija. Tautinio auklėjimo šerdimi jis laikė patriotinį auklėjimą, patriotizmą suprasdamas kaip nesavanaudišką savo tautinės individualybės meilę, kuri nepakanti asmeninėms ydoms, silpnybėms ir nukreipta į tautos tobulinimą visuotinių žmonijos idealų pagrindu. Jis ragino pakelti patriotizmą, diegti jaunajai kartai vidinio kultūringumo ir moralinės – dvasinės didybės siekius.

Šios Šalkauskio mintys, jo raginimai nė kiek nepaseno, tinka mūsų laikams, tebelieka reikšmingomis aktualijomis, galinčiomis praversti tiems, kurie rūpinasi tautiniu, patriotiniu auklėjimu, tautinės kultūros reikalais.

St. Šalkauskio kultūros pedagogika neatskiriama nuo žmogaus sampratos, kuri visapusiškai ir plačiai aptarta jo filosofinėje ir pedagoginėje veikloje. St. Šalkauskis 1911 m. baigė teisės mokslus Maskvos universitete, 1920 m. apgynė filosofijos daktaro disertaciją Fribūre. Grįžęs į Lietuvą, įsitraukė i Lietuvos universiteto kūrimo darbą. Iki 1940 m. profesoriavo Teologijos – filosofijos fakultete. Svarbiausias ugdymo koncepcijas ir savo pilnutinio ugdymo sistemą St. Šalkauskis išdėstė knygose: ,, Racionali mokyklų organizacija“ (1927 ), ,,Visuomeninis auklėjimas“ (1927, 1932 ), ,,Lietuvių tauta ir jos ugdymas“ (1933 ), ,,Įvedamoji pedagogikos dalis“ (1935), ,,Bendrieji pedagogikos pagrindai“ (1936) ir daugelyje straipsnių.

Pilnutinį ugdymą St. Šalkauskis laikė priemone pasiekti aukštai kultūrai, kurią įvairiuose veikaluose vadino tautinės gyvybės sąlyga, svarbiu veiksniu tautų kovoje už būvį. Profesorius aiškiai formulavo mintį, kad “tarptautinė situacija reikalauja ugdyti kultūringai tautai būtinas savybes, priešingu atveju gali tekti tapti tarptautinių rungtynių auka“. Dėl to švietimo plėtotei jis teikė daugiausia dorovinį, estetinį ir religinį asmenybės ugdymą ir propagavo jį kaip visuotinio ugdymo programą.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 599 žodžiai iš 1171 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.