Statybines masinos ju klasifikacija
5 (100%) 1 vote

Statybines masinos ju klasifikacija

TURINYS

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

Klotuvai. jų klasifikacija ir pagrindiniai parametrai………………………………………………………………………3

Presavimo įrenginiai …………………………………………………………………………………………………………………6

Vibravimo įrenginiai ………………………………………………………………………………………………………………13

Vibroaikštelės ………………………………………………………………………………………………………………………..16

Išcentravimo formavimo įrenginiai …………………………………………………………………………………………..19

Vakuumavimo įrenginiai …………………………………………………………………………………………………………21

Gaminių apdailos įrenginiai …………………………………………………………………………………………………….23

Literatūra……………………….. …………………………………………………………………………………………………….25

ĮVADAS

Formavimas – tai kompleksinis procesas, kurio metu gaunami tam tikros formos gaminiai. Surenkamųjų gelžbetonių konstrukcijų gamybos procesas susideda iš betono mišinio klojimo į formas, jo paskirstymo ir sutankinimo operacijų. Nuo formavimo ypač priklauso gaminių kokybė. Dauguma gelžbetoninių gaminių defektų susiję su formavimo procesu. Suformuoti gaminiai turi būti tam tikros geometrinės formos ir tikslių matmenų; juose armatūra ir įdėtinės detalės išdėstyti pagal pagal projektą; jų paviršiaus kokybė gera, betono fizikinės ir mechaninės savybės turi būti projektinės. Dėl to sukurta daug betono mišinio klojimo, tankinimo, gaminių paviršiaus apdirbimo metodų.

Formuojant gelžbetoninius gaminius, labai svarbu, kad betono mišinių savybės

( slankumas, standumas ) atitiktų formavimo metodus bei technologinių įrenginių darbo parametrais sukuriamą išorinio poveikio intensyvumą.

Formuojant bet kokius betoninius arba gelžbetoninius gaminius, kai kurias betono mišinių savybes reikia išsaugoti,kitas keisti. Svarbu, kad paruoštų betono mišinių homogeniškumas nepakistų, t. y. formuojant gaminius, mišiniai neturi susisloksniuoti. Reikia siekti, kad formuojant iš mišinio būtų pašalinta kiek galima daugiau įsiurbto oro, o kartais ir laisvojo vandens.

Įvertinant betono mišinių formuojamumą, nepakanka duomenų apie technologines savybes. Labai svarbios tuo požiūriu savybes yra sutankintų mišinių stiprumas ir deformatyvumas.

Gaminių formavimui ir tankinimui yra naudojami įvairūs įrengimai: klotuvai, presavimo įrenginiai, vibroaikštelės, išcentravimo-formavimo įrenginiai, vakuumavimo bei gaminių apdailos įrenginiai.

KLOTUVAI. JŲ KLASIFIKACIJA IR PAGRINDINIAI PARAMETRAI

Atgabentas iš betono paruošimo cechų juostiniais transporteriais arba bunkeriais mišinys dažniausiai patenka į betono klotuvus. Betono klotuvais mišinys į gaminio formas suklojamas ir išlyginamas, o kartais sutankinamas.

Plačiausiai naudojami betono klojimo įrenginiai juda cecho grindų lygyje sumontuotais bėgiais. Betono klotuvų bunkeriai gali važinėti ir bėgiais, sumontuotais ant estakadų, kurių aukštis priklauso nuo formavimo įrenginio matmenų.

Betono mišinio klojimas į formas ir išlyginimas yra labai sunki technologinė operacija. Specializuotose technologinėse linijose betono mišinio klojimo ir išlyginimo procesai valdomi iš distancinio valdymo pulto arba automatizuojami.

Surenkamojo gelžbetonio gamyklose naudojami įvairių tipų betono klotuvai. Jų tipas priklauso nuo gaminamų gaminių ypatumų ir gamybos technologijos.

Betono klotuvas CMЖ-166A skirtas plačios nomenklatūros plokštiems gaminiams gaminti. Klotuve sumontuoti 2.1 m3 ir 1.0 m3 talpos bunkeriai gali judėti ir skersine portalo kryptimi. Po bunkeriais 8o kampu pritvirtinti juostiniai maitintuvai, o po jais sunontuotas 180 o kampu pasukamas ir iki 500 mm pakeliamas piltuvas. Jo viršutinė dalis apskrita, o apačia stačiakampė. Klotuvas turi sukloto ir sutankinto betono mišinio paviršiaus išlyginimo įrenginį. Juo galima formuoti bet kokios konfigūracijos iki 3.6 m pločio betoninius ir gelžbetoninius gaminius. Bėgių plotis – 450 mm.

Specializuotose technologinėse linijose betono klotuvu CMЖ-3507 formuojamos plokščios 1.2…3.6 m pločio gelžbetoninės konstrukcijos. Bunkerio talpa – 3m3, bėgių bplotis – 4500 mm. Suklotas betono mišinys formoje paskleiždiamas ir išlyginamas.

Betono klotuvu CMЖ- 69A klojamas mišinys į formas formuojant iki 2 m pločio tuštymėtas perdangų plokštes. Bunkerio talpa – 2m3 , bėgių plotis – 280 mm.

Betono klotuvų bunkerių talpa turi būti 1.1…1.2 karto didesnė už formuojamų gaminių tūrį, o esančio bunkeryje betono ir bunkerio tūrių santykis turi būti 0.7…0.8.

Formuojant gaminius iš slankiųjų mišinių, kampas tarp bunkerių sienučių ir vertikalės turi būti 65…70o, o mišinio
iškrovimo anga ne mažesnė kaip 200X400 mm. Formuojant iš mažai slankių bei standžiųjų betono mišinių, kampas tarp bunkerio sienučių ir vertkalės turi būti 55…60o, o mišinio išleidimo anga ne mažesnė kaip 400X500 mm. Klojant betono mišinį, klotuvai su paviršiaus lyginimo įrenginiais juda 10….12 m/min greičiu, o su pasukamaisiais, nepasukamaisiais bei pakeliamaisiais piltuvais – 15…. 18 m/min greičiu. Neklodami betono mišinio, klotuvai juda 20…40 m/min greičiu. Į horizontalias formas betono mišinį galima kloti iš ne didesnio kaip 1 m aukščio.

Betono klotuvai valdomi rankiniu būdu, iš distancinio valdymo pulto arbna automatiškai.

Formuojant gaminius centrifūgavimo būdu, betono mišiniai į formas klojami juostiniais arba loviniais klotuvais.

1 pav. Juostinio klotuvo CMЖ- 354 schema:

1-forma, 2-juostinis transporteris, 3-sraigtinis maitintuvas, 4-betono mišinio bunkeris, 5-aptarnavimo aikštelė, 6-rėmas, 7- vežimėlis, 8 – galinis jungiklis.

124 pav.-226 p.

Formuojant vamzdžius ritininėse centrifugose, naudojanmi klotuvai su juostiniais transporteriais CMЖ- 354 ir CMЖ-425. Betono klotuvas CMЖ- 354 ( 1 pav. ) sukonstruotas darbui su ritinine centrifuga CMЖ- 106, o klotuvas CMЖ- 425 naudojamas, kai vamzžiai gaminami ritinine centrifuga CMЖ- 104. Abiejų klotuvų konstrukcijos analogiškos. Klotuvų mechanizmai sumontuoti ant savaeigio vežimėlio, betono mišinį iš bunkerio ant juostinio transporterio tiekia sraigtinis maitintuvas. Dėl to, kad betono mišinį galima būtų kloti į įvairaus skersmens formas, klotuvo rėmą su betono mišinio tiekimo mechanizmais galima pakelti ir nuleisti. Betono mišinys į besisukančią formą centrifugoje klojamas judant klotuvui pirmyn ir atgal. Suklojus į formas reikalingą betono mišinio kiekį, klotuvas grįžta į pirminę padėtį, bunkeris vėl pripildomas betono mišinio kitam vamzdžiui formuoti.2 pav. Lovinio klotuvo schema:

1-betono mišinio bunkeris; 2- lovinis tiektuvas, 3-savaeigis vežimėlis, 4-forma, 5-centrifuga 226p.

Betono mišinio lovinis klotuvas ( 2 pav. ) susideda iš savaeigio vežimėlio ir konsolinio 150…250 mm skersmens lovio. Šio ilgis lygus formos ilgiui. Betono mišinys į lovinį tiektuvą patenka iš stacionarinio bunkerio, pro kurį jis praeina. Betono mišinys iškraunamas į formą loviui apsiverčiant 180o.

Klotuvai su juostiniais transporteriais yra pranašesni už lovinius klotuvus. Jais bet kuriuo atveju galima paduoti betono mišinį iš karto, o formuojant didesnio skersmens vamzdžius, betono mišinys su loviniais klotuvais paduodamas tik per du tris kartus. Formuojant movinius vamzdžius, šis juostinių klotuvų pranašumas yra dar didesnis. Tiekiant mišinį į movos zoną, sustabdomas vežimėlis ir suklojamas reikiamas betono mišinio kiekis.

3 pav. Dynapac klotuvas

Dynapac – vienas garsiausių pasaulyje asfalto klotuvų gamintojų prekės ženklų, siūlančių pačią vikšrinių ir ratinių klotuvų programą. Dynapac klotuvų darbinis plotis gali būti nuo 0,3 m iki 13,5 m, o platus papildomos įrangos sąrašas skirtas tenkinti įvairiausius vartotojo poreikius. Dynapac klotuvai mėgstami už jų ilgaamžiškumą,patikimumą ir našumą įvairiausiose darbo sąlygose.

PRESAVIMO ĮRENGINIAI

Presuojant betono mišinius, sudėtinės dalelės priverčiamos judėti, jos viena prie kitos priartėja, susitankina. Iš tankėjančio mišinio gali išsispausti vanduo ir oras. Reikalinga presavimo apkrova priklauso nuo betono mišinio sudėties, standumo, tankinamo mišinio tūrio bei gaminio ploto ir yra 0.2…15 MPa. Didelė presuojančios apkrovos dalis suvartojama vidiniams įtempimams nugalėti, persigrupuojant mišinio dalelėms. Dalelės grupuojasi tol, kol išorinės presuojančios jėgos susilygina su vidinėmis trinties jėgomis, kurios prešinasi dalelėms persigrupuoti. Dalelėms suartėti ypač trukdo stamūs užpildai. Didinant presuojančią apkrovą, dažnai suskyla silpnesnių uolienų dalelės.

Šitoks gaminių formavimo būdas neekonomiškas, todėl taip gaminti galima tik specialius gaminius. Geriausia tam vartoti smulkiagrūdžius betono mišinius, iš kurių gerai presuojasi nedidelio storio gaminiai.

Presavimo būdai yra tokie: štampinis, radialinis, ekstruzinis ir volinis.

Presuojant štampiniu presu apkrova perduodama betono mišiniui gaminio ploto štampu, todėl šiuo būdu iš ypač standžių betono mišinių presuojami smulkūs gaminiai, nes didelių matmenų gaminiams reikia labai galingų presų.

Radialiniu presavimo būdu gaminami vamzdiniai gaminiai. Radialinė presavimo apkrova susidaro galvutei sukantis apie vertikalią ašį 80…300 min-1 greičiu ( 4 pav. ).4 pav. Radialinio presavimo schema

1 – ritiniai, 2 – cilindras, 3 – formuojamas gaminys

5 pav. Presas « SANGIACOMO » 2-jų kolonų ekscentriniai presai.

Nuo Т-125 iki Т-600 DM . Моdelis su dvejais švaistikliais ir priekiniais velenais, besisukančiais į skirtingas puses. Konstrukcijos sistema susideda iš dviejų besisukančių į priešingas puses ekscentrinių ašių. Ši sistema leidžia puikiai išlyginti besisukančias mases, pašalinant negatyvią komponentų įtaką švaistiklio mazge, kas leidžia išvengti asimetrinio šliaužiklio
išsinešiojimo.

STRUKTŪRА

Konstrukcija – monolitinė, iš suvirintų padidinto storumo plieno lakštų,kurie apdirbti tam, kad būtų pašalinti vidiniai įtempimai, atsirandantys po suvirinimo. Monolitinė struktūra leidžia pasiekti didelį atsparumą esant sudėtingiems įtempimams. Visos atskiros dalys suprojektuotos taip, kad galėtų atlaikyti žymiai didesnes apkrovas, nei leidžiama: tokiu būdu, pasiekiamas žymiai ilgesnis mechaninių dalių, įrankių ir štampų tarnavimo laikas, netgi tuo atveju, kai presas ilgą laiką dirba prie padidintų apkrovų.

КINEMATINĖ GRANDINĖ

Кinematinė grandinė sudaryta iš sekančių elementų:

• Greitaeigis velenas, pagamintas iš atleistų plieno lydinių, leidžia perduoti enegiją nuo švaistiklio per movą – stabdį. Velenas sukasi ant naujos kartos guolių ( Carb ir Explorer SKF ), tepamų skystu tepalu.

• Greitaeigio veleno krumpliaratis pagamintas iš standesnių, pagerintų ir atleistų plienų, kuris kartu su krumpliuotu vainiku sudaro paprastą pavarą, abu elementai pastoviai tepami tepalo vonioje.

• Krumpliuotas vainikas iš kaltinio plieno; nedidelio pakrypimo dantratis su plačiais dantimis iš atleisto plieno leidžia vykti geresniam sukibimui, tuo pačiu mažinant triukšmo lygį.

• Du ekscentriniai velenai, lėtai besisukantys priešingomis kryptimis, pašalinantys judančių dalių horizontalias apkrovas, pagaminti iš pagerinto, atleisto kaltinio Ni – Cr – Mo plieno; jie sukasi ant bronzinių atramų, suprojektuotų tokiu būdu, kad sumažintų spaudimą ir prailgintų tarnavimo laiką.

ŠVAISTIKLIAI

Švaistikliai, vykdantys šliaužiklio smūgius, pagaminti iš granuliuoto lieto ketaus ir sumontuoti ant ekscentrinio veleno per specialių lydinių įvores.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1575 žodžiai iš 5203 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.