Statybos darbų technologija ir organizavimas
5 (100%) 1 vote

Statybos darbų technologija ir organizavimas

Statybos darbų technologija ir organizavimas

Turinys

1. Statybos organizavimo reikšmė………………………………………………………………………….1

2. Statybos projektas ir jo valdymas……………………………………………………………………….1

2.1. Statybos projektas………………………………………………………………………………………1

2.2. Projekto valdymas……………………………………………………………………………………..2

2.3. Optimalios projekto organizacija………………………………………………………………….2

2.4. Nuolatinė informacija apie statybos projektą…………………………………………………3

3. Investicijų planavimas statyboje…………………………………………………………………………3

3.1. Statybos investicijų struktūra……………………………………………………………………….3

3.2. Investicijų rizika………………………………………………………………………………………..4

4. Projekto darbų reglamentavimas…………………………………………………………………………5

4.1. Projektavimo darbų reglamentavimas Lietuvos Respublikoje………………………….5

5. Statybos darbų įgyvendinimo principai……………………………………………………………….6

5.1. Statybos trukmė ir jos reikšmė…………………………………………………………………….6

5.2. Statybos darbų vykdymo planavimo principai……………………………………………….6

6. Statybos technologijos ir organizavimo dokumentų rengimas………………………………..7

6.1. Bendrosios nuostatos………………………………………………………………………………….7

6.2. Statybos darbų technologijos projektai………………………………………………………….7

7. Statybos darbų specializacija ir jų seka……………………………………………………………….8

7.1. Statybos darbų specializacija……………………………………………………………………….8

7.2. Rangovo ir subrangovo santykiai…………………………………………………………………9

7.3. Vadovavimas statybos objektams……………………………………………………………….10

8. Statybos aprūpinimo medžiagomis, gaminiais, mašinomis, mechanizmais organizavimas………………………………………………………………………………………………..12

8.1. Statybos aprūpinimo medžiagomis ir gaminiais organizavimas……………………..12

8.2. Statybos aprūpinimo mašinomis ir mechanizmais organizavimas…………………..12

8.3. Statybos aprūpinimo darbo ištekliais organizavimas…………………………………….13

9. Išvados………………………………………………………………………………………………………….14

10. Naudota literatūra…………………………………………………………………………………………..15

1. Statybos organizavimo reikšmė

Statyba yra viena svarbiausių ūkio šakų. Statybos plėtotę charakterizuojantys rodikliai atspindi ir bendrą šalies ekonomikos lygį. Natūralu, kad statant pastatus, tiltus ir kitokius objektus plėtojasi ir kitos ūkio šakos, gėrėja visos šalies ekonomika.

Statybos procesas susideda iš daugelio etapų: nuo investicijų formavimo iki skirtingų pastatų tipų statybos darbų technologijos ir organizavimo metodų parinkimo. Įvairiuose etapuose dirba daug žmonių, sprendžiami sudėtingi ir įvairūs klausimai. Visos šio proceso dalys yra labai svarbios, todėl blogai atlikta kuri nors šio sudėtingo proceso dalis gali turėti neigiamos įtakos kitiems etapams. Todėl visi statybos proceso organizatoriai ir vykdytojai privalo derinti veiksmus ir dirbti sutardami, kad galutinis rezultatas – statybos objektas – būtų greitai ir gerai pastatytas.

2.Statybos projektas ir jo valdymas

2.1. Statybos projektas

Kaip ir kiekvienoje technikos srityje, taip ir statybos technologijoje, ypatingą ir pagrindinę vietą užima projektavimas. Projektavimo rezultatas – projektas. Projektas – tai objekto ir jo statybos taisyklių pagrindimas ir aprašymas.

Statybos projekto įgyvendinimu rūpinasi užsakovas. Rangovo požiūriu projektas prilygsta užsakymui, o projekto valdymas – užsakymo valdymui.

Statybos projekto išskirtinės savybės: jie yra kompleksiniai, labai sudėtingi, sudaryti iš skirtingų dalių, kurias reikia derinti, įgyvendinami per palyginti ilgą laiką.

Projektuotojo technologo atsakomybė yra didesnė už gamybininko technologo. Jei gamybos metu dirbant pagal gerai parengtą projektą dalis pagamintos produkcijos būna prastos kokybės, dažniausiai tai galima pataisyti. Jei technologinis projektas sudarytas blogai, visi neteisingi ar neekonomiški sprendimai bus daug kartų pakartoti gamyboje. Projektų ekonomiškumas ir racionalumas įgyja ypatingą reikšmę. Didėjant projektuojamų statybos objektų sudėtingumui, nuolat didėja ir projektuotojo atsakomybė. Didėja ir projektavimo metodų svarba.

Statybos projektą būtų galima suskirstyti į 4 stadijas:

1.
Informacijos gavimas (Užduoties apibūdinimas, informacijos analizė, viešasis konkursas, sprendimų atranka)

2. Informacijos padorojimas (Projektavimo planavimas(techninis, darbo projektai), statybos planavimas, paraiška statyti)

3. Projekto įgyvendinimas (Viešasis konkursas ir pavedimas statyti, statyba ir atsiskaitymas)

4. Naudojimas (Naudojimo pradžia, trūkumų šalinimas, nuolatinis naudojimas)

Dažniau trys pirmosios statybos projekto stadijos užtrunka ilgiau negu ketvirtoji. Todėl projektą galima patikimai realizuoti, jei veiksmai suplanuojami jau pradinėje stadijoje. Tai vadinama projekto planavimu.

Dažniausiai projektas nėra tiksliai vykdomas, kaip numato projektuotojas. Taip atsitinka dėl įvairių trukdžių. Jie gali būti skirstomi į tikėtinus (lietus, šaltis, potvynis ir pan.) ir nelauktus (mašinų gedimas, nelauktas susirgimas, tiekimo sutrikimai ir pan.). Nelaukti trukdžiai gali priversti koreguoti planą, o tikėtinus galima iš anksto įvertinti skaičiuojant laiką.

2.2. Projekto valdymas

Kiekvienas didesnis projektas turi du biudžetus: laiko ir pinigų. Planinės lėšos nėra viršijamos tada, kai projektas įgyvendinamas per numatytą laiką, tačiau bet koks laiko gaišimas pabrangina projektą. Projektas gali brangti ir dėl kainų didėjimo, pavėluotos darbų pradžios ar papildomų rangovų reikalavimų.

Jei laiko biudžetas yra viršijamas, paprastai sąnaudos taip pat padidėja, kitaip sakant ilgėjant laikui nuolat reikia daugiau pinigų. Priežastys laiko biudžeto viršijimui gali būt įvairios, kaip delsimas pradėti statybą ar per lėti statybos tempai. Kad laiko biudžetas nebūtų viršytas, statybos projekto vadovai turi stengtis jo laikytis. Tai geriausia padaryt planuojant statybos eigą bei darbus.

Projekto eigos klausimu užsakovo ir rangovo interesai skiriasi. Užsakovas dažniausiai nustato tvirtas kainas ir paprastai nori, kad jo statybvietėje būtų naudojama kuo daugiau darbo priemonių. Rangovas, vykdydamas užsakymą, norėtų naudoti savo darbo priemones, darbininkus ir kuo ilgiau koordinuoti darbo priemonių naudojimą atsižvelgdamas į užsakymus.

Rangovas rizikuoja kiekvienu atveju, nes jei darbo priemonių trūksta, tada sutartis nebus laiku įvykdyta, o jei jų bus naudojama per daug, tada gali atsirasti trukdžių ir dėl to sąnaudos padidėtų.

Nustatytais laiko tarpais būtina kontroliuoti statybos eigą:

Pirmasis etapas – planinės išankstinės užduotys planuojant terminus pagal numatytus tikslus.

Antrasis etapas – rezultatų arba ataskaitų laukimas.

Trečiasis etapas – kontrolė.

Taigi, norint valdyti projekto eigą, reikia nuolat atsižvelgti į svarbius pokyčius, turinčius įtakos projekto tikslo įgyvendinimui.

2.3.Optimali projekto organizacija

Projekto organizacija yra specialiai suderinta su projekto poreikiais ir projektą užbaigus vėl paleidžiama. Kai projektas yra didelis, projekto organizacija turėtų būti naujos statybos padalinys arba naujos statybos įmonė. Kad galėtų atlikti užduotį, projekto organizacija turi būti pakankamai kompetentinga. Projekto organizacijos vadovybė turi atlikti keletą užduočių:

1. aiškiai skirti užduotis ir nustatyti kompetenciją, ypač bendradarbiaujant centro statybos organizacijoms su periferinėmis specializuotomis statybos organizacijomis.

2. iš anksto suplanuoti ir patvirtinti visus svarbius klausimus.

3. tikslingai ir racionaliai dirbti, kad priimti sprendimai padėtų kuo palankiau nustatyti išlaidų ir naudos santykį.

4. garantuoti nuolatinę informaciją (taip pat ir informaciją iš kontrolės tarnybų), kad daroma projekto korekcija būtų efektyvi.

5. koordinuoti projekto eigą, kad būtų išvengta konfliktų ir kiek galima anksčiau įvertinti ir spręsti problemas.

Projekto organizacijos užduotis yra stiprinti dalyvių iniciatyvą, tačiau tuo pačiu projekto organizacija privalo įgyvendinti planavimo rezultatus. Tokią projekto organizaciją paprastai sudaro komanda-branduolys, kurią įgyvendinant projektą, jei reikia, papildo nauji darbuotojai. Pageidautina, kad projekto organizacija būtų stabili, tačiau lanksti.

2.4. Nuolatinė informacija apie statybos projektą

Statybos projektų vykdymas yra ypač decentralizuotas procesas. Tokie projektai gali būti vykdomi pagal planą tik tada, jei nuolat keičiamasi svarbia informacija.

Kad dideli projektai, kuriuose dalyvauja daugelis dalyvių, būtų teisingai valdomi, reikia gauti ir teisingai apdoroti informaciją. Ekonominiam projekto vadovavimui reikia aktualios informacijos, kad sprendimai galėtų remtis svarbiausiais ir naujausiai jos duomenimis. Informacijos duomenų bazė yra darbų sąrašas, statybos sutartis, pasiūlymų kalkuliavimas ir terminų planavimas.

Pačioje projekto pradžioje duomenų gali būti nedaug, tačiau realizuojant projektą kaupiasi daug naujų duomenų, kuriuos reikia atrinkti ir sisteminti. Svarbu yra tai, kad ne kiekvieną instituciją reikia informuoti apie visas detales, nes per didelis informacijos kiekos gali būti tiek pat žalingas kiek ir per mažas.

Vienodų projektų informacinės sistemos gali būti skirtingos. Projekto įgyvendinimo metu informacinė sistema gali būti visai pakeista, jei to reikia visų projekto dalyvių poreikiams tenkinti.

3. Investicijų planavimas statyboje

3.1. Statybos investicijų struktūra

Svarbi vieta investiciniame procese yra skirta statybai.

Investicijos statybai yra pagrindas kitų ūkio šakų investicijoms:

1. mokslinei veiklai.

2. gamybinei veiklai plėtoti bei modernizuoti

3. kultūros bei socialinėms reikmėms (visuotinių ir gyvenamųjų pastatų statyba bei rekonstrukcija).

4. ištekliams taupyti (ekonomiškų statinių statyba. Naujų technologijų diegimas).

Investicinio proceso dalyviai skirstomi pagal pagrindinius statybos proceso etapus: paruošiamąjį, statybos ir naudojimo. Dalyvius galime matyti 1 lentelėje.

1 lentelė. Statybos investicinio proceso dalyvių struktūra įvairiais jo etapais.

Statybos proceso etapas Statybos investicinio proceso dalyviai

Paruošiamasis etapas Vyriausybė

Vyriausybės institucijos

Statytojas

Konsultacinės firmos

Projektavimo firmos

Statyba Savivaldybės

Statybos asociacijos, susivienijimai ir firmos

Statybos priežiūros ir kontrolės organizacijos (arba padaliniai)

Aprūpinimo firmos, gamyklos ir organizacijos

Objekto naudojimas Savininkas

Naudojimo bendrovės ir organizacijos

Naudojimo priežiūros organizacijos

Kiekvienas investicinio proceso dalyvis sprendžia jam būdingus uždavinius. Paruošiamojo etapo dalyviai:

1. ruošia, tvirtina investicinį procesą reglamentuojančius bei norminius dokumentus

2. nustato svarbiausias investavimo kryptis bei objektus

3. organizuoja mokslo tiriamuosius darbus

4. nerengia ir tvirtina investicinius projektus

5. užsako projektą

Statybos etapo dalyviai:

1. organizuoja statybos priežiūros ir kontrolės darbus

2. rengia statybos reglamentavimo dokumentus

3. išduoda leidimus

4. organizuoja ir dalyvauja rangos darbų konkursuose

5. paruošia statybvietę

6. organizuoja statybos darbus statybvietėje ir atiduoda objektus naudoti

7. aprūpina statybą medžiagomis, konstrukcijomis bei kitais ištekliais

Objekto naudojimo dalyviai:

1. įteisina objekto savininkus

2. organizuoją naudojimo priežiūrą bei kontrolę

3. rūpinasi objekto remontu bei atnaujinimu

3.2. Investicijų rizika

Investicijų riziką lemia projektavimo, statybos, organizavimo sutarčių sudarymo (2 lentelė), ekonominės bei politinės veiklos pokyčiai (3 lentelė).

Skiriami mažai rizikingi (patikimi), vidutiniškai rizikingi (gerai pagrįsti ir galimi) bei labai rizikingi (pavojingi) investiciniai projektai.

2 lentelė. Investicijų rizika.

Projektavimo ir statybos rizika Sutarčių sudarymo rizika

Projektų netikslumai Konkursų organizavimo rezultatai

Projektų pakeitimai Sutarčių pokyčiai

Aprūpinimo ištekliais trikdžiai Draudimas

Kainodaros pokyčiai Sutarčių realizavimo kontrolė

3 lentelė. Bendroji investicijų rizika.

Bendroji investicijų rizika

Fizinė rizika Valdymo rizika Ekonominė rizika Politinė rizika

• Statybviečių ypatumai

• Grunto struktūra

• Aplinkos sąlygos • Organizavimo nesklandumai

• Darbų kokybės kontrolė

• Konkurencinė aplinka ir veikla • Infliacija

• Rinkos struktūra

• Privatizacijos procesas

• Kainų politika • Politikos pokyčiai

• Vyriausybės struktūros pokyčiai

• Mokesčių struktūros politika

4. Projekto darbų reglamentavimas

4.1. Projektavimo darbų reglamentavimas Lietuvos Respublikoje

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [1] numatyti šeši pagrindiniai statybos proceso dalyviai:

1. statytojas (užsakovas);

2. tyrėjas (tyrinėtojas);

3. statinio projektuotojas;

4. rangovas;

5. statinio statybos prižiūrėtojas (techninės priežiūros vadovas);

6. tiekėjas.

Projektuotojais gali būti:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1568 žodžiai iš 5220 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.