Statybos darbų technologija ir organizavimas
5 (100%) 1 vote

Statybos darbų technologija ir organizavimas

1121314151

Statybos darbų technologija ir organizavimas

Turinys

1. Statybos organizavimo reikšmė………………………………………………………………………….1

2. Statybos projektas ir jo valdymas……………………………………………………………………….1

2.1. Statybos projektas………………………………………………………………………………………1

2.2. Projekto valdymas……………………………………………………………………………………..2

2.3. Optimalios projekto organizacija………………………………………………………………….2

2.4. Nuolatinė informacija apie statybos projektą…………………………………………………3

3. Investicijų planavimas statyboje…………………………………………………………………………3

3.1. Statybos investicijų struktūra……………………………………………………………………….3

3.2. Investicijų rizika………………………………………………………………………………………..4

4. Projekto darbų reglamentavimas…………………………………………………………………………5

4.1. Projektavimo darbų reglamentavimas Lietuvos Respublikoje………………………….5

5. Statybos darbų įgyvendinimo principai……………………………………………………………….6

5.1. Statybos trukmė ir jos reikšmė…………………………………………………………………….6

5.2. Statybos darbų vykdymo planavimo principai……………………………………………….6

6. Statybos technologijos ir organizavimo dokumentų rengimas………………………………..7

6.1. Bendrosios nuostatos………………………………………………………………………………….7

6.2. Statybos darbų technologijos projektai………………………………………………………….7

7. Statybos darbų specializacija ir jų seka……………………………………………………………….8

7.1. Statybos darbų specializacija……………………………………………………………………….8

7.2. Rangovo ir subrangovo santykiai…………………………………………………………………9

7.3. Vadovavimas statybos objektams……………………………………………………………….10

8. Statybos aprūpinimo medžiagomis, gaminiais, mašinomis, mechanizmais organizavimas………………………………………………………………………………………………..12

8.1. Statybos aprūpinimo medžiagomis ir gaminiais organizavimas……………………..12

8.2. Statybos aprūpinimo mašinomis ir mechanizmais organizavimas…………………..12

8.3. Statybos aprūpinimo darbo ištekliais organizavimas…………………………………….13

9. Išvados………………………………………………………………………………………………………….14

10. Naudota literatūra…………………………………………………………………………………………..15

1. Statybos organizavimo reikšmė

Statyba yra viena svarbiausių ūkio šakų. Statybos plėtotę charakterizuojantys rodikliai atspindi ir bendrą šalies ekonomikos lygį. Natūralu, kad statant pastatus, tiltus ir kitokius objektus plėtojasi ir kitos ūkio šakos, gėrėja visos šalies ekonomika.

Statybos procesas susideda iš daugelio etapų: nuo investicijų formavimo iki skirtingų pastatų tipų statybos darbų technologijos ir organizavimo metodų parinkimo. Įvairiuose etapuose dirba daug žmonių, sprendžiami sudėtingi ir įvairūs klausimai. Visos šio proceso dalys yra labai svarbios, todėl blogai atlikta kuri nors šio sudėtingo proceso dalis gali turėti neigiamos įtakos kitiems etapams. Todėl visi statybos proceso organizatoriai ir vykdytojai privalo derinti veiksmus ir dirbti sutardami, kad galutinis rezultatas – statybos objektas – būtų greitai ir gerai pastatytas.

2.Statybos projektas ir jo valdymas

2.1. Statybos projektas

Kaip ir kiekvienoje technikos srityje, taip ir statybos technologijoje, ypatingą ir pagrindinę vietą užima projektavimas. Projektavimo rezultatas – projektas. Projektas – tai objekto ir jo statybos taisyklių pagrindimas ir aprašymas.

Statybos projekto įgyvendinimu rūpinasi užsakovas. Rangovo požiūriu projektas prilygsta užsakymui, o projekto valdymas – užsakymo valdymui.

Statybos projekto išskirtinės savybės: jie yra kompleksiniai, labai sudėtingi, sudaryti iš skirtingų dalių, kurias reikia derinti, įgyvendinami per palyginti ilgą laiką.

Projektuotojo technologo atsakomybė yra didesnė už gamybininko technologo. Jei gamybos metu dirbant pagal gerai parengtą projektą dalis pagamintos produkcijos būna prastos kokybės, dažniausiai tai galima pataisyti. Jei technologinis projektas sudarytas blogai, visi neteisingi ar neekonomiški sprendimai bus daug kartų pakartoti gamyboje. Projektų ekonomiškumas ir racionalumas įgyja ypatingą reikšmę. Didėjant projektuojamų statybos objektų sudėtingumui, nuolat didėja ir projektuotojo atsakomybė. Didėja ir projektavimo metodų svarba.

Statybos projektą būtų galima suskirstyti į 4 stadijas:

1.
Informacijos gavimas (Užduoties apibūdinimas, informacijos analizė, viešasis konkursas, sprendimų atranka)

2. Informacijos padorojimas (Projektavimo planavimas(techninis, darbo projektai), statybos planavimas, paraiška statyti)

3. Projekto įgyvendinimas (Viešasis konkursas ir pavedimas statyti, statyba ir atsiskaitymas)

4. Naudojimas (Naudojimo pradžia, trūkumų šalinimas, nuolatinis naudojimas)

Dažniau trys pirmosios statybos projekto stadijos užtrunka ilgiau negu ketvirtoji. Todėl projektą galima patikimai realizuoti, jei veiksmai suplanuojami jau pradinėje stadijoje. Tai vadinama projekto planavimu.

Dažniausiai projektas nėra tiksliai vykdomas, kaip numato projektuotojas. Taip atsitinka dėl įvairių trukdžių. Jie gali būti skirstomi į tikėtinus (lietus, šaltis, potvynis ir pan.) ir nelauktus (mašinų gedimas, nelauktas susirgimas, tiekimo sutrikimai ir pan.). Nelaukti trukdžiai gali priversti koreguoti planą, o tikėtinus galima iš anksto įvertinti skaičiuojant laiką.

2.2. Projekto valdymas

Kiekvienas didesnis projektas turi du biudžetus: laiko ir pinigų. Planinės lėšos nėra viršijamos tada, kai projektas įgyvendinamas per numatytą laiką, tačiau bet koks laiko gaišimas pabrangina projektą. Projektas gali brangti ir dėl kainų didėjimo, pavėluotos darbų pradžios ar papildomų rangovų reikalavimų.

Jei laiko biudžetas yra viršijamas, paprastai sąnaudos taip pat padidėja, kitaip sakant ilgėjant laikui nuolat reikia daugiau pinigų. Priežastys laiko biudžeto viršijimui gali būt įvairios, kaip delsimas pradėti statybą ar per lėti statybos tempai. Kad laiko biudžetas nebūtų viršytas, statybos projekto vadovai turi stengtis jo laikytis. Tai geriausia padaryt planuojant statybos eigą bei darbus.

Projekto eigos klausimu užsakovo ir rangovo interesai skiriasi. Užsakovas dažniausiai nustato tvirtas kainas ir paprastai nori, kad jo statybvietėje būtų naudojama kuo daugiau darbo priemonių. Rangovas, vykdydamas užsakymą, norėtų naudoti savo darbo priemones, darbininkus ir kuo ilgiau koordinuoti darbo priemonių naudojimą atsižvelgdamas į užsakymus.

Rangovas rizikuoja kiekvienu atveju, nes jei darbo priemonių trūksta, tada sutartis nebus laiku įvykdyta, o jei jų bus naudojama per daug, tada gali atsirasti trukdžių ir dėl to sąnaudos padidėtų.

Nustatytais laiko tarpais būtina kontroliuoti statybos eigą:

Pirmasis etapas – planinės išankstinės užduotys planuojant terminus pagal numatytus tikslus.

Antrasis etapas – rezultatų arba ataskaitų laukimas.

Trečiasis etapas – kontrolė.

Taigi, norint valdyti projekto eigą, reikia nuolat atsižvelgti į svarbius pokyčius, turinčius įtakos projekto tikslo įgyvendinimui.

2.3.Optimali projekto organizacija

Projekto organizacija yra specialiai suderinta su projekto poreikiais ir projektą užbaigus vėl paleidžiama. Kai projektas yra didelis, projekto organizacija turėtų būti naujos statybos padalinys arba naujos statybos įmonė. Kad galėtų atlikti užduotį, projekto organizacija turi būti pakankamai kompetentinga. Projekto organizacijos vadovybė turi atlikti keletą užduočių:

1. aiškiai skirti užduotis ir nustatyti kompetenciją, ypač bendradarbiaujant centro statybos organizacijoms su periferinėmis specializuotomis statybos organizacijomis.

2. iš anksto suplanuoti ir patvirtinti visus svarbius klausimus.

3. tikslingai ir racionaliai dirbti, kad priimti sprendimai padėtų kuo palankiau nustatyti išlaidų ir naudos santykį.

4. garantuoti nuolatinę informaciją (taip pat ir informaciją iš kontrolės tarnybų), kad daroma projekto korekcija būtų efektyvi.

5. koordinuoti projekto eigą, kad būtų išvengta konfliktų ir kiek galima anksčiau įvertinti ir spręsti problemas.

Projekto organizacijos užduotis yra stiprinti dalyvių iniciatyvą, tačiau tuo pačiu projekto organizacija privalo įgyvendinti planavimo rezultatus. Tokią projekto organizaciją paprastai sudaro komanda-branduolys, kurią įgyvendinant projektą, jei reikia, papildo nauji darbuotojai. Pageidautina, kad projekto organizacija būtų stabili, tačiau lanksti.

2.4. Nuolatinė informacija apie statybos projektą

Statybos projektų vykdymas yra ypač decentralizuotas procesas. Tokie projektai gali būti vykdomi pagal planą tik tada, jei nuolat keičiamasi svarbia informacija.

Kad dideli projektai, kuriuose dalyvauja daugelis dalyvių, būtų teisingai valdomi, reikia gauti ir teisingai apdoroti informaciją. Ekonominiam projekto vadovavimui reikia aktualios informacijos, kad sprendimai galėtų remtis svarbiausiais ir naujausiai jos duomenimis. Informacijos duomenų bazė yra darbų sąrašas, statybos sutartis, pasiūlymų kalkuliavimas ir terminų planavimas.

Pačioje projekto pradžioje duomenų gali būti nedaug, tačiau realizuojant projektą kaupiasi daug naujų duomenų, kuriuos reikia atrinkti ir sisteminti. Svarbu yra tai, kad ne kiekvieną instituciją reikia informuoti apie visas detales, nes per didelis informacijos kiekos gali būti tiek pat žalingas kiek ir per mažas.

Vienodų projektų informacinės sistemos gali būti skirtingos. Projekto įgyvendinimo metu informacinė sistema gali būti visai pakeista, jei to reikia visų projekto dalyvių poreikiams tenkinti.

3. Investicijų planavimas statyboje

3.1. Statybos investicijų struktūra

Svarbi vieta investiciniame procese yra skirta statybai.

Investicijos statybai yra pagrindas kitų ūkio šakų investicijoms:

1. mokslinei veiklai.

2. gamybinei veiklai plėtoti bei modernizuoti

3. kultūros bei socialinėms reikmėms (visuotinių ir gyvenamųjų pastatų statyba bei rekonstrukcija).

4. ištekliams taupyti (ekonomiškų statinių statyba. Naujų technologijų diegimas).

Investicinio proceso dalyviai skirstomi pagal pagrindinius statybos proceso etapus: paruošiamąjį, statybos ir naudojimo. Dalyvius galime matyti 1 lentelėje.

1 lentelė. Statybos investicinio proceso dalyvių struktūra įvairiais jo etapais.

Statybos proceso etapas Statybos investicinio proceso dalyviai

Paruošiamasis etapas Vyriausybė

Vyriausybės institucijos

Statytojas

Konsultacinės firmos

Projektavimo firmos

Statyba Savivaldybės

Statybos asociacijos, susivienijimai ir firmos

Statybos priežiūros ir kontrolės organizacijos (arba padaliniai)

Aprūpinimo firmos, gamyklos ir organizacijos

Objekto naudojimas Savininkas

Naudojimo bendrovės ir organizacijos

Naudojimo priežiūros organizacijos

Kiekvienas investicinio proceso dalyvis sprendžia jam būdingus uždavinius. Paruošiamojo etapo dalyviai:

1. ruošia, tvirtina investicinį procesą reglamentuojančius bei norminius dokumentus

2. nustato svarbiausias investavimo kryptis bei objektus

3. organizuoja mokslo tiriamuosius darbus

4. nerengia ir tvirtina investicinius projektus

5. užsako projektą

Statybos etapo dalyviai:

1. organizuoja statybos priežiūros ir kontrolės darbus

2. rengia statybos reglamentavimo dokumentus

3. išduoda leidimus

4. organizuoja ir dalyvauja rangos darbų konkursuose

5. paruošia statybvietę

6. organizuoja statybos darbus statybvietėje ir atiduoda objektus naudoti

7. aprūpina statybą medžiagomis, konstrukcijomis bei kitais ištekliais

Objekto naudojimo dalyviai:

1. įteisina objekto savininkus

2. organizuoją naudojimo priežiūrą bei kontrolę

3. rūpinasi objekto remontu bei atnaujinimu

3.2. Investicijų rizika

Investicijų riziką lemia projektavimo, statybos, organizavimo sutarčių sudarymo (2 lentelė), ekonominės bei politinės veiklos pokyčiai (3 lentelė).

Skiriami mažai rizikingi (patikimi), vidutiniškai rizikingi (gerai pagrįsti ir galimi) bei labai rizikingi (pavojingi) investiciniai projektai.

2 lentelė. Investicijų rizika.

Projektavimo ir statybos rizika Sutarčių sudarymo rizika

Projektų netikslumai Konkursų organizavimo rezultatai

Projektų pakeitimai Sutarčių pokyčiai

Aprūpinimo ištekliais trikdžiai Draudimas

Kainodaros pokyčiai Sutarčių realizavimo kontrolė

3 lentelė. Bendroji investicijų rizika.

Bendroji investicijų rizika

Fizinė rizika Valdymo rizika Ekonominė rizika Politinė rizika

• Statybviečių ypatumai

• Grunto struktūra

• Aplinkos sąlygos • Organizavimo nesklandumai

• Darbų kokybės kontrolė

• Konkurencinė aplinka ir veikla • Infliacija

• Rinkos struktūra

• Privatizacijos procesas

• Kainų politika • Politikos pokyčiai

• Vyriausybės struktūros pokyčiai

• Mokesčių struktūros politika

4. Projekto darbų reglamentavimas

4.1. Projektavimo darbų reglamentavimas Lietuvos Respublikoje

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [1] numatyti šeši pagrindiniai statybos proceso dalyviai:

1. statytojas (užsakovas);

2. tyrėjas (tyrinėtojas);

3. statinio projektuotojas;

4. rangovas;

5. statinio statybos prižiūrėtojas (techninės priežiūros vadovas);

6. tiekėjas.

Projektuotojais gali būti:

1. LR įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmone, kurios įstatuose numatyta architektūrinė, inžinerinė veikla ir konsultacijos;

2. Fizinis asmuo, turintis statinio projektavimo darbų atestatą;

3. Mokslo ir studijų institucijų statybos, architektūros, inžinerijos profilio padalinių darbo grupės.

Visi projektų vadovai privalo turėti šios veiklos kvalifikacijos atestatą ir licenziją.

Projektuotojų veiklos rezultatas yra projektavimo darbų produkcija – projektas. Ši produkcija yra traktuojama kaip kompleksiniai techniniai dokumentai, skirti pastato statybai įteisinti ir statyti.

Projektai turi būti rengiami pagal tam tikras vienodas taisykles, normatyvus bei sąlygas. Projektų struktūra, sprendžiamų problemų būdai ir rengimo metodai turi būti derinami su ES šalių projektavimo būdais bei taisyklėmis. Dėl to visi projektavimo darbai yra gana smulkiai reglamentuojami.

Projektuotojų teises ir pareigas reglamentuoja LR statybos įstatymas.

Statinio projektui rengti yra nustatytos bendros sąlygos, grindžiamos:

1. Statybos ir teritorinio planavimo įstatymais (norminiais statybos dokumentais ir norminiais specialiųjų reikalavimų dokumentais);

2. Privalomais projekto rengimo dokumentais (teritorijų planavimo dokumentais, statinio statybos pagrindimu. Projektavimo sąlygų sąvadu, projektavimo užduotimi ir tyrimų ataskaita).

Statinio projektavimo sąlygų sąvadą išduoda savivaldybės tarnybos. Šis sąvadas galioja tol, kol galioja leidimas statyti.

Visų antžeminių statinių ir tų požeminių pastatų, kurie skirti žmonėms dirbti ar gyventi, projektai privalo turėti architektūrinę dalį. Projektuojamo, statomo, rekonstruojamo, remontuojamo, pripažįstamo tinkamu naudoti statinio architektūrai privalomi tam tikri reikalavimai :

1. Išorės ir vidaus erdvės,
statinio dalių ar elementų sprendiniai privalo būti suderinti vienas su kitu;

2. Statinys turi derėti prie kraštovaizdžio;

3. Turi būti laikomasi specialiųjų architektūros ir statybos sklypo tvarkymo sąlygų; techninių reglamentų ir norminių aktų;

4. Turi atitikti statinio paskirtį ir statybos darbų vykdymo technines galimybes;

5. Inžinerinių bei techninių sistemų dizainas turi derintis su architektūriniais sprendimais.

Aplinkos, nekilnojamo turto, vertybių ir trečiųjų asmenų apsaugą garantuoja statybos techniniai dokumentai.

5. Statybos darbų įgyvendinimo principai

5.1. Statybos trukmė ir jos reikšmė

Statybos įmonės turi tam tikrą gamybos potencialą, kuris priklauso nuo turimų darbininkų skaičiaus bei kvalifikacijos, jų aprūpinimo mechanizmais lygio, naudojamų medžiagų ir konstrukcijų. Šio potencialo naudojimo efektyvumą lemia gamybos vadovų profesinis pasirengimas, patirtis, jų sugebėjimas atrinkti ir naudoti pažangiausius darbų vykdymo planus.

Jei statybų vadovai iš anksto apgalvoja, kokiomis priemonėmis ir būdais atlikti statybos darbus laiku, tada galima pasiekti geriausių statybos darbų rezultatų ir jų savikaina būna mažesnė.

Norint pastatyti per teoriškai įmanomą trumpiausią laiką, reikia vienu metu sutelkti daug darbininkų ir materialinių išteklių. Bet dėl to dažnai susidaro daug neracionalių išteklių, о tai pabrangina statybą.

Antra vertus, nepateisinamai ilgėjant statybos trukmei neišvengiamai didėja statybos kaina, о dėl to rangovinės organizacijos paprastai patiria nuostolių.

Taigi, geriausia, kai objekto statybos trukmė yra optimali.

5.2. Statybos darbų vykdymo planavimo principai

Sudarant rangos sutartį paprastai numatomas statybos objekto pripažinimo tinkamu naudoti terminas. Statybas vykdančiai organizacijai yra svarbu numatyti, kokiais būdais, kiek ir kokių žmonių, mechanizmų, konstrukcijų, medžiagų ir energetinių išteklių reikės statant rangos sutartyje numatytą objektą. Jei objektas yra labai didelis, patartina jį suskirstyti į dalis(arba atskirus objektu) numatant tarpinius jų užbaigimo terminus. Remiantis šiais terminais sudaromi detalūs statybos darbų vykdymo planai, kuriais paprastai naudojamasi sudarant statybos darbų technologijos projektus.

Darbų vykdymo planai sudaromi remiantis sutartimi numatytu objekto ar jo dalies užbaigimo terminu, statomo objekto darbų apimtimi ir atsižvelgiant į turimą gamybinį potencialą. Darbų vykdymo planas tampa realesnis, kai jį sudarant įvertinami galimi trukdžiai (4 lentelė).

4 lentelė. Rangovo trukdžiai statybos darbų vykdymui.

Statybos darbų trukdžiai

Techninės priežastys Technologinės ir organizacinės priežastys Socialinės priežastys

• Mašinų ir mechanizmų gedimas

• Elektros energijos tiekimo sutrikimai

• Transporto netolygumas

• Kitos priežastys • Niekalo šalinimas

• Technologijos nesilaikymas

• Nesavalaikis medžiagų tiekimas

• Kitos priežastys • Darbininkų pravaikštos

• Mažas darbo našumas

• Prastovos

• Kitos priežastys

6. Statybos technologijos ir organizavimo dokumentų rengimas

6.1. Bendrosios nuostatos

Šiuolaikinė statyba yra sudėtingas procesas, kuriame dalyvauja įvairios įmonės, todėl organizuojant ją būtina laikytis tam tikrų taisyklių:

7. įvertinti vietos sąlygas ir numatyti priemones statybvietei paruošti

8. paruošti statybvietę

9. organizuoti darbus pagal iš anksto numatytą eiliškumą ir technologiją

10. garantuoti reikiamą statybos darbų finansavimą

11. laiku aprūpinti statybą geros kokybės medžiagomis, gaminiais ir kitais ištekliais

12. atlikti darbus srautiniu būdu, kiek įmanoma daugiau juos mechanizuoti, pasirūpinti saugiomis darbo sąlygomis, gamtosauga, apsauga nuo gaisro

13. ekonomiškai pagrįsti visas būtinas statybos priemones

Pakeistame statybos įstatyme [1] numatyta, kad rangovas svarbiems statiniams privalo parengti statybos darbų technologijos projektą ir pagal jį vykdyti statybos darbus. Projekte įvertinamos vietos sąlygos, numatoma, kaip pasirengti statybai ir ją organizuoti, sudaromas statybvietės planas.

Statybos darbų technologijos projektas yra būtinas norint kokybiškai ir laiku atlikti numatytus statybos darbus bei pastatyti objektą.

6.2. Statybos darbų technologijos projektai

Statybos darbų technologijos projektų (anksčiau vadintų statybos darbų vykdymo projektais) tikslas – numatyti konkrečias priemones ir būtinus darbus statybvietei paruošti, statomame objekte garantuoti atliekamų darbų technologiškumą, gerą kokybę, saugias darbo ir reikiamas darbo higienos sąlygas, gamtosaugos, apsaugos nuo gaisro, saugaus eismo reikalavimus. Pagal statomo objekto didumą ir darbų sudėtingumą statybos darbų technologijos projektai sudaromi visam objektui, atskiram statiniui arba jo daliai.

Sudarant statybos darbų technologijos projektą remiamasi statybos darbų paruošimo organizavimo sprendimais, techninių projektu ar darbo brėžiniais, sąmatomis.

Statybos darbų technologijos projektų sudėtis ir jų detalizavimas priklauso nuo rangos įmonės specifikos ir nuo atliekamų darbų apimties. Statybos darbų technologijos projektą sudaro tokie dokumentai:

1. kalendoriniai ir tiksliniai darbų vykdymo grafikai arba ciklogramos, sudarytos laikantis atliekamų darbų eiliškumo ir galimo jų
gretinimo

2. Darbininkų, mechanizmų, pagrindinių medžiagų, konstrukcijų poreikio grafikai, sudaryti atsižvelgiant į atliekamų darbų grafiką

3. Technologinės schemos (kortelės) svarbiausiems darbams

4. Statybvietės planas

5. Aiškinamasis raštas

Aiškinamajame rašte pateikiama:

1. Statybos vykdymo organizacinis ir technologinis pagrindimas, įvertinami žiemos periodo darbų ypatumai

2. Statybvietės paruošiamųjų darbų aprašymas

3. Energetinių išteklių ir vandens poreikio skaičiavimai ir būdai, kaip tuos poreikius patenkinti

4. Laikinųjų pastatų poreikio pagrindimas

5. Reikalingų sandėlių ir laikymo aikštelių ploto skaičiavimai

6. Materialinių vertybių apsaugos, darbų saugos, apsaugos nuo gaisro bei aplinkos apsaugos priemonės

7. Inventorinių pastatų sąrašas

8. Geodezijos darbų atlikimo būdai, jų tikslumas bei geodeziniai taškai

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2618 žodžiai iš 5228 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.