Stomotologinių paslaugų rinkos tyrimas
5 (100%) 1 vote

Stomotologinių paslaugų rinkos tyrimas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

VADYBOS KATEDRA

RINKODAROS VALDYMO DARBAS

“STOMATOLOGINIŲ PASLAUGŲ RINKOS TYRIMAS”

Darbą atliko: stv1/2 studentas

Mindaugas Šunokas

Tikrino: asist.E Žiuperkienė

Klaipėda 2003

TURINYS

Įžanga ………………………………………………………………………3

1. Bendra rinkos charakteristika ………………………………………….4

1.1 Stomatologinių įmonių įvairovė ir jų išsidėstymas ………………..4

1.2 Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą ………………5

1.2.1 Savikaina ……………………………………………………….5

1.2.2 Vartotojų pajamos …………………………………………….5

1.2.3 Sezonas …………………………………………………………5

1.2.4 Kaina ……………………………………………………………6

2. Pasiūlos tyrimas …………………………………………………………7

2.1 Stomatologinių paslaugų teikėjų kiekybinis įvertinimas ir jų

galimybių analizė ……………………………………………………7

2.2 Svarbiausios paslaugų grupės, jų charakteristinė analizė ir

kainos …………………………………………………………………8

2.2.1 Dantų gydymas …………………………………………………8

2.2.2 Protezavimas ……………………………………………………9

2.2.3 Chirurginis gydymas ……………………………………………10

2.2.4 Higienistų paslaugos ……………………………………………11

2.3 Naujos stomatologinės paslaugos, jų perspektyvos ……………….12

2.4 Kainų tyrimas ……………………………………………………..…13

3. Paklausos tyrimas ……………………………………………………..…15

3.1 Gyventojų poreikis paslaugai ……………………………………….15

3.2 Paklausos priklausomybė nuo gyventojų perkamosios galios …….16

Išvados ………………………………………………………………………17

Literatūros sąrašas …………………………………………………………18

Priedai ………………………………………………………………………19

ĮŽANGA

Šiandien Lietuvai gyvenant rinkos sąlygomis, svarbų vaidmenį organizacijose įgauna rinkodaros tyrimai. Rinkodaros tyrimai – tai informacinė funkcija, jungianti organizaciją ir jos aptarnaujamą rinką. Pastaruoju metu rinkodaros tyrimams skiriamos išlaidos labai išaugo. Įmonės nori ir siekia priimti kuo tikslesnius sprendimus, o tam reikalinga kuo tikslesnė informacija.

Šiame darbe atlikome stomatologinių paslaugų pasiūlos ir paklausos tyrimą. Pabandėme atskleisti, kokios paslaugos teikiamos, jų charakteristiką ir kainas, kokios įvedamos stomatologinės naujovės. Analizavome veiksnius, įtakojančius paklausą, kaip paklausa priklauso nuo gyventojų perkamosios galios, atlikome vartotojų apklausą, kuria bandėme išsiaiškinti vartotojų poreikius, kaip jie renkasi vieną ar kitą stomatologinę įmonę, kaip jie vertina šiandieninę stomatologiją Lietuvoje.

Atlikdami pasiūlos tyrimą, rėmėmės laikraščių publikacijomis, telefonų knygos sąrašais, reklama. Didžioji informacijos dalis buvo surinkta tiesiogiai bendraujant su stomatologais. Darbe negalėjome pateikti statistinių duomenų, nes niekur neradome statistikos apie stomatologines paslaugas.

Manome, kad šis darbas bus naudingas visiems, kurie domisi ir kuriems yra reikalinga informacija apie stomatologinių paslaugų pasiūlą ir paklausą.

1. BENDRA RINKOS CHARAKTERISTIKA

Kai žmogus ėmė vaikščioti šioje žemėje, jau turėjo dantis. Jais kramtė maistą, o gal ir nuo priešų gynėsi. Ir jau kentė dantų skausmą. Dantų ligos yra senesnės už patį žmogų: prieš 800 tūkst. metų Afrikoje gyvenę beždžionžmogiai jau turėjo sugedusių dantų. Egipto papirusų rankraščiai rodo, jog 3700 metų prieš Kristaus gimimą Nilo šalies gyventojai sirgo ir dantų, ir priedančio audinių ligomis. Šių ligų pažeistų dantų rasta ir Kalifornijos, Meksikos indėnų, Velykų salų, Europos gyventojų kaukolėse.

Didžiajai daugumai žmonių dantų skausmas tebėra aktualus dar ir šiandien. Turbūt ne vienas sutiktų atiduoti bet ką, kad daugiau niekada nereikėtų kęsti šio nežmoniško skausmo. Ir nors šiurpas krečia išgirdus žodžius “stomatologas”, “dantistas”, tačiau akivaizdu, jog jų teikiamos paslaugos kiekvienam iš mūsų yra gyvybiškai svarbios, kad galėtume jaustis sveiki ir laimingi.

Jeigu prieš keletą metų laukdavome poliklinikose varginančiose eilėse prie stomatologinių kabinetų arba ieškodavome per pažįstamus geresnių, kvalifikuotesnių stomatologų, tai šiandien ši problema nebeegzzistuoja. Stomatologiniai kabinetai dygsta, kaip grybai po lietaus: dideli ir maži, su prašmatnia užsienietiška arba su senąja, rusiška įranga, miesto centre ir rajonų kampeliuose. Iškyla klausimas:”Kurį pasirinkti?”.

1.1 Stomatologinių įmonių įvairovė ir jų išsidėstymas

Stomatologinės paslaugos teikiamos valstybinėse ir privačiose įmonėse. Skirtumas tas, kad
valstybės išlaikomuose stomatologiniuose kabinetuose (dabar tokie kabinetai yra tik poliklinikose)paslaugos atliekamos pigiau negu privačiuose kabinetuose.

Privačius stomatologinius kabinetus galima suskirstyti į:

1) mažus stomatologinius kabinetus, kur atliekamas tik dantų gydymas (taisymas, plombavimas)

2) dideles stomatologines klinikas, kuriose suteikiamos visos paslaugos – dantų gydymas, protezavimas bei chirurginis gydymas.

Be to dažnai stomatologiniai kabinetai įrengiami darbovietėse (didesnėse įstaigose). Organizacija pati apmoka dalį gydymo išlaidų, ir jos darbuotojai gali susitaisyti dantis pigiau nei privačiuose stomatologiniuose kabinetuose.

Svarbu pažymėti tai, kad protezavimo ir chirurginio gydymo paslaugos, kuriems reikalingos brangios medžiagos, yra mokamos tiek privačiose, tiek ir valstybinėse įmonėse.

Visose stomatologinėse įstaigose suteikiama vienerių metų garantija, t.y. jeigu per metus iškrenta ta pati plomba, išryškėja protezavimo defektai ar panašiai, ta pati paslauga antrą kartą atliekama nemokamai.

Kai kuriuose privačiuose stomatologiniuose kabinetuose taikomos 10-20 proc. nuolaidos, dažniausiai studentams ir pensininkams. Paprastai nuolaidos taikomos tik besigydantiems dantis. Įmonės taip bando išsiskirti iš kitų tokias pačias paslaugas teikiančių įmonių ir pritraukti kuo daugiau klientų. Protezavimui ir chirurginiam gydymui 20 proc. nuolaidą pensininkams bei socialiai remtiniems žmonėms taiko vienintelė Kauno stomatologinė įmonė – AB “Stomatologijos poliklinika”. Svarbu paminėti, jog į šią įmonę siunčiami žmonės iš visos Lietuvos. Jų gydymą iš dalies finansuoja miestų savivaldybės.

Atlikdami šį tyrimą Kaune, mes suskaičiavom apie 60 stomatologinių įmonių (įrašytų į telefonų knygą “Kaunas’96” ir besireklamuojančių laikraščiuose). Manome, kad jų yra dvigubai daugiau, nes daugelis mažų stomatologinių kabinetų, veikiančių atskiruose miesto kampeliuose, niekur nesireklamuoja, ir nėra įtraukti į telefonų knygą.

Stomatologinės įmonės yra paplitę po visą miestą. Valstybiniai stomatologiniai kabinetai veikia kiekvieno rajono poliklinikoje. Stambios privačios stomatologinės klinikos daugiausiai išsidėstę miesto centre, Savanorių prospekte, prie geležinkelio stoties. Didžiausios iš jų: CORDELECTRO, Kęstučio g. 24; INMEKA, Donelaičio g. 72a; A. Pociaus stomatologijos klinika, Kęstučio g. 30; VIS VITALIS, Savanorių pr. 241; Bendroji medicinos praktika, Savanorių pr. 423; AB “Stomatologijos poliklinika”, Vytauto pr. 14 ir kt. Maži privatūs stomatologiniai kabinetai yra išsidėstę gyvenamuosiuose ir pramoniniuose rajonuose. Dauguma jų būna įrengti tiesiog pirmųjų aukštų butuose arba prie svarbesnių prekybos taškų.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad labai nedaug stomatologinių įmonių dirba savaitgaliais, todėl beveik visose Kauno stomatologinėse įmonėse jaučiamas žmonių padaugėjimas ketvirtadieniais ir penktadieniais. Šiomis dienomis žmonės dažniausiai ateina su skaudamais dantimis.

Per dieną mažame stomatologiniame kabinete apsilanko apie 5-10 žmonių, stambiose klinikose – apie 10-15 žmonių. Daugiausiai pacientų per dieną aptarnauja AB “Stomatologijos poliklinika” (apie 150 žmonių).

1.2 Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą

Situacija rinkoje nuolat kinta: vyksta paklausos ir pasiūlos svyravimai. Atlikdami šį tyrimą, pastebėjome, jog pasiūla po truputį auga: steigiamos naujos stomatologinės įmonės, dažniausiai maži privatūs kabinetai įvairiose miesto vietose. Pagrindinis rinkos veiksnys, formuojantis pasiūlą yra vartotojai. Žmonėms visada reikėjo, reikia ir reikės taisytis dantis, todėl stomatologų paslaugos bus visada reikalingos. Nors Kaune stomatologinių įmonių yra nemažai, tačiau jų dar trūksta gyvenamuosiuose ir pramoniniuose rajonuose. Paklausa nėra pastovi. Ji priklauso nuo savikainos, paslaugų kainos, sezono, vartotojų pajamų, inovacijų.

1.2.1 Savikaina

Svarbus veiksnys, turintis įtakos šiuo metu augančiai pasiūlai, yra stomatologinės įrangos, įrankių ir medikamentų savikaina. Dažnai stomatologiniai kabinetai įrengiami nuosavuose butuose, perkama pigesnė, panaudota įranga, todėl įsirengti stomatologinį kabinetą nėra brangu. Būtent maža savikaina sąlygoja pasiūlos augimo terndenciją.

1.2.2 Vartotojų pajamos

Kaip pagrindinį veiksnį, lemiantį vartotojų paklausą, galėtume išskirti jų pajamas. Vartotojai pagal savo pajamas renkasi stomatologinę įmonę ir gydymo medžiagas. Mažai uždirbantys, turi tenkintis valstybiniais stomatologiniais kabinetais poliklinikose, kur paslaugos teikiamos nemokamai. Turtingesni renkasi privačias stomatologines įmones ir teikia pirmenybę brangesnėms, geresnės kokybės medžiagoms.

1.2.3 Sezonas

Nemažai įtakos paklausos svyravimams turi ir sezonas bei savaitės dienos. Atliekant tyrimą paaiškėjo, jog didžiausias žmonių antplūdis stomatologinėse įmonėse jaučiamas pavasario gale – vasaros pradžioje, žmonėms išeinant atostogų, ir ir rudenį, sugrįžus po atostogų. Mažiausiai taisosi dantis bei naudojasi kitomis stomatologinėmis paslaugomis gruodžio – sausio mėnesiais, kai žmonės ruošiasi šventėms ir didžiąją dalį pajamų išleidžia dovanoms ir linksmybėms. Be to paprastai stomatologinių paslaugų
padidėja ketvirtadieniais ir penktadieniais, kai žmonės skuba prieš savaitgalį susitaisyti skaudamus dantis.

1.2.4 Kaina

Svarbus paklausos veiksnys yra stomatologinių paslaugų kainos. Kadangi didžioji dauguma mūsų gyventojų gauna mažas (iki 400 Lt) ir vidutines (400-800 Lt) pajamas, jie ieško tų stomatologinių įmonių, kurios teikia pigesnes paslaugas arba tokių, kur nereikia iš viso mokėti. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad stomatologinių paslaugų kainos yra gana aukštos ir beveik visų vienodos, t.y. stambiose privačiose klinikose ir mažuose privačiuose kabinetuose stomatologinių paslaugų kainos skiriasi labai nežymiai.

2. PASIŪLOS TYRIMAS

2.1 Stomatologinių paslaugų tiekėjų kiekybinis įvertinimas ir jų galimybių analizėKaip jau minėjome, visas stomatologines įmones galima suskirstyti į keturias kategorijas:

1. Stomatologiniai kabinetai poliklinikose (valstybiniai);

2. Stomatologiniai kabinetai darbovietėse (didesnėse įstaigose);

3. Maži privatūs stomatologiniai kabinetai;

4. Stambios privačios stomatologinės klinikos.

Trumpai apžvelgsime kiekvienos kategorijos galimybes atskirai.

Valstybiniai stomatologiniai kabinetai yra kiekvienoje poliklinikoje ir ligoninėse (Kaune jų priskaičiuojama apie 10 ). Šie kabinetai negali pasigirti pačia naujausia, modernia įranga, tačiau daugumoje jų rusiška įranga jau pakeista į geresnę, užsienietišką.visos paslaugos čia atliekamos nemokamai. Paprastai poliklinikų stomatologiniuose kabinetuose atliekamas dantų gydymas (t.y. taisymas, plombavimas ), daromos rentgeno nuotraukos, traukiami dantys.

Jei žmogui reikia protezuoti dantis, ar reikalingos sunkesnės chirurginės operacijos, poliklinikos stomatologas nukreipia jį “Stomatologijos Polikliniką” arba į Klinikas, kur atliekamos tokio pobūdžio paslaugos, tačiau už jas jau reikia mokėti. Klientas, atėjęs į poliklinikos stomatologinį kabinetą, negali pasirinkti geresnės ar prastesnės kokybės medžiagų. Čia naudojamos tokios medžiagos, kokias tuo metu turi stomatologas. Kadangi valstybė neturi lėšų, poliklinikų stomatologiniai kabinetai aprūpinami pigesnėmis ir , žinoma, prastesnės kokybės medžiagomis. Beje, ne visuose kabinetuose naudojamas nuskausminimas, nes trūksta nuskausminančiųjų vaistų.

Žmogus, norintis gydytis dantis poliklinikoje, turi iš anksto užsiregistruoti pas vieną ar kitą gydytoją jam patogiu laiku.

Darboviečių stomatologiniai kabinetai yra finansuojami tų organizacijų, kuriose jie veikia. Paprastai įstaiga moka savo stomatologui atlyginimą už darbą. Stomatologas pats perka reikalingas medžiagas ( kai kur medžiagas perka įstaiga ), tačiau už jas klientas turi sumokėti. Taigi, vienos ar kitos įmonės darbuotojas, besigydantis dantis darbovietės stomatologiniame kabinete, gydytojui už darbą nemoka. Gydytis dantis tokiuose kabinetuose yra maždaug 20 – 30 proc. pigiau nei privačiose įmonėse, kur klientas turi susimokėti ir už medžiagas, ir už gydytojo darbą. Klientas, besilankantis tokiame kabinete, gali pats pasirinkti gydymo medžiagas, atsižvelgdamas į savo pajamas. Medžiagų kokybė ir kaina priklauso nuo gydytojo, kuris jas pirko. Paprastai darboviečių stomatologiniuose kabinetuose atliekamas tik dantų gydymas. Protezavimo ir chirurginės paslaugos dažniausiai tokiuose kabinetuose neteikiamos. Jeigu klientas pageidauja, gydoma su nuskausminimu. Kadangi organizacija pati aprūpina savo kabinetą stomatologine įranga, jos naujumas ir modernumas priklauso tik nuo tos organizacijos turimų lėšų. Mūsų tyrimo duomenimis, stomatologinių kabinetų darbovietėse nėra labai daug. Paprastai jie įrengiami stambesnėse įmonėse, pvz.: “Liteksas ir Calw”, “Kraft Jacobs Suchard Lietuva”, AB “Merkurijus” ir kt.

Maži privatūs stomatologiniai kabinetai nuo stambių privačių stomatologinių klinikų skiriasi tuo, kad čia paprastai teikiamos tik gydymo paslaugos, tuo tarpu, kai stambiose klinikose ne tik gydomi dantys, bet atliekamas ir protezavimas bei chirurginis gydymas. Žmogus, besitaisantis dantis privačiame kabinete ar klinikoje, gali pasirinkti medžiagas pagal jų kainą ir kokybę. Privačių įmonių gydytojai paprastai paaiškina klientui kuri medžiaga yra geresnė, pataria, kurią medžiagą pasirinkti, iš anksto informuoja klientą apie paslaugų kainas. Medicininė įranga privačiose įmonėse priklauso nuo savininkų turimų lešų, todėl dažniausiai mažuose kabinetuose technika būna senesnė, o stambiose klinikose – naujesnė, modernesnė. Gydoma su nuskausminimu ir be, atsižvelgiant į kliento pageidavimus, nes už nuskaausminimą taip pat reikia mokėti. Mažuose stomatologiniuose kabinetuose paprastai pirminė apžiūra atliekama nemokamai. Taip įmonės stengiasi pritraukti klientus. Tačiau daugelyje stambių stomatologinių įmonių už pirminę apžiūrą reikia mokėti. Klientas, norintis gydytis privačioje įmonėje, turi užsiregistruoti iš anksto, tačiau gydytojai dažniausiai priima ir neužsiregistravusius. Registruotis galima telefonu, pasirenkant tinkamą laiką.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1927 žodžiai iš 6081 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.