Sveikatos informacijos šaltiniai
5 (100%) 1 vote

Sveikatos informacijos šaltiniai

Elektroniniai žurnalai

Lietuvoje leidžiami periodiniai leidiniai

Pastaba: pažymėti ženklu * žurnalai įtraukti į recenzuojamų prestižinių žurnalų sąrašą, kuriuose publikuoti straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį.

MA leidinys. Pateikiami pilni straipsniai PDF

Pilni straipsniai.

KMU Moksliniai darbai. Pilni tekstai.

KMU pilnatekstis savaitraštis.

MA leidinys. Pateikiami pilni straipsniai PDF

MA leidinys. pateikiami pilni straipsniai PDF

Pateikiamas turinys.

Specializuotas pilnatekstis (PDF) leidinys farmacininkams.

MA leidinys. Pateikiami pilni straipsniai PDF

Pateikiamos santraukos

Pateikiamas turinys.

Tik adresas

Pateikiamas tik adresas

Pateikiami pilni straipsniai.

Pateikiamas tik turinys.

*. Turinys, kai kurių straipsnių santraukos.

KMU Endokrinologijos instituto ir Lietuvos endokrinologų draugijos žurnalas.Pateikama tik bendra informacija apie leidini.

„Gydymo meno“ priedas. Pilni straipsniai.

Recenzuojamas KMU Kardiologijos instituto leidinys. Pateikiamas turinys, kai kurie straipsniai.

*. KMU recenzuojamas žurnalas. Straipsniai indeksuojami DB Medline. Pateikiami kai kurie straipsniai pilnais tekstais.

*.Pateikiamos straipsnių santraukos.

Turinys.

Pateikaimi pilni straipsniai.

Rezenzuojamas žurnalas. Pateikiama tik pavadinimas ir redaktorius.

Pateikiami pilni straipsniai

. Pilnatekstis.

Mokslo darbai. VU leidinys. Pateikiamos santraukos.

*( ser.edukologija, ekonomika, sociologija, vadyba) Recenzuojamas KTU žurnalas.

* Tik adresas. Pateikiamos straipsnių santraukos.

Turinys.

SAM leidinys. pateikiami pilni straipsniai

Tik adresas

KTU leidinys. Pateikiamas tik turinys.

Pateikiamos straipsnių santraukos.

Pateikiamas turinys.

Sveikatos tinklapiai internete

Lietuvoje

Išsami interneto šaltinių rodyklė.

Ligoninių ir kitų gydymo įstaigų katalogas.

Sveikatos įstaigų, įmonių katalogas.

Sveikatos priežiūra, medicina ir farmacija Lietuvoje.

Įmonės. „Neolito“ parengtas katalogas.

Portalas, skirtas medikams ir pacientams. Pateikiama mokomoji, tyrimų bei švietėjiška informacija. Portalą kuria VU, Onkologijos centras, Lietuvos kovos su vėžio liga draugija

Interneto svetainė skirta visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems slaugytojams, akušeriams ir studijuojantiesiems aukštesniosiose bei auktosiose mokyklose. Pateikiama PSO mokomoji medžiaga slaugytojams.

Sveikatos tinklapių katalogas Lietuvoje.

Sveikas žmogus

SVEIKATINGUMO IR MEDICINOS REKLAMOS CENTRAS – didžiausia įmonė Lietuvoje, besispecializuojanti bei turinti didelę patirtį ir galimybes medicinos leidybos ir reklamos srityje!

Leidiniai specialistams ir visuomenei:

„Gydymo menas“ – nepriklausoma, greita ir efektyvi informacijos perdavimo priemonė visų specialybių gydytojams. Nuo 2001 m. rusėjo mėn. prijungus informacinį priedą „Lietuvos medicinos kronika“ ir žurnalą „Farmacija plius“, „Gydymo menas“ tapo baziniu žurnalu medikams. Dabar jame kiekvienas medikas ar farmacininkas gali rasti sau įdomios informacijos. Ir toliau numatoma leisti specializuotus „Gydymo meno“ numerius bei priedą „Nervų ir psichikos ligos“.

„Slauga ir sveikata“ – leidinys slaugytojams, akušeriams, felčeriams ir socialiniams darbuotojams.

„Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija“, „Oftalmologijos žinios“ – profesionalūs leidiniai specialistams.

„Sveikas žmogus“ – specialus žurnalas profilaktinės medicinos, psichologijos ir sveikatos temomis. Žurnale galima pateikti informaciją apie receptinius vaistus.

„Biomedicina“ – mokslinis žurnalas, leidžiamas lietuvių ir anglų kalbomis. Šio žurnalo redakcija numato Lietuvoje ir užsienyje skelbti mūsų šalies mokslininkų svarbiausius pasiekimus biologijos ir medicinos srityse, kviesti žurnalo puslapiuose išsakyti savo mintis ir mokslo idėjas bei pasiūlymus. Straipsniuose turėtų atsispindėti Lietuvos biomedicinos perspektyvos, jos sąsaja su kitomis mokslo sritimis (ypač su technikos ir informacijos), jų svarba mūsų šalies ir pasaulio mokslui, būti atsakyta į klausimą, ar tikrai Lietuva gali lygiaverčiai bendradarbiauti su kitomis šalimis. Aktualiausiais klausimais kviesime diskutuoti ir žinomus kitų šalių mokslininkus.

Kita medicininė literatūra, ir specialistams, ir plačiajai visuomenei.

Reklaminiai farmacijos ir medicinos kompanijų užsakymai.

LIETUVOS MOKSLO LEIDINIŲ, KURIUOSE PUBLIKUOTI MOKSLO STRAIPSNIAI PRIPAŽĮSTAMI SUTEIKIANT MOKSLO LAIPSNĮ, SĄRAŠAS

Eil. Nr. Leidinio pavadinimas Steigėjai1 Acta Medica Lithuanica Lietuvos mokslų akademija

2 Acta Pedagogica Vilnensis Vilniaus universitetas

3 Acta Zoologica Lithuanica (Serijos: Biodiversity, Entomologia, Hydrobiologia, Ornitologia, Parasitologia, Theriologia) Ekologijos institutas

4 Aplinkos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas

5 Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba Kauno technologijos universitetas

6 Archeologia Baltica Lietuvos istorijos institutas

7 Baltic Astronomy Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

8 Baltic Forestry Lietuvos, Latvijos ir Estijos miškų institutai, LŽŪU

9 Baltica Geologijos institutas

10 X Baltistica Vilniaus universitetas

11 Biologija Lietuvos mokslų akademija

12 Botanica Lithuanica Botanikos institutas

13 Chemija Lietuvos mokslų akademija

14 Cheminė technologija Kauno technologijos universitetas

15 Dailė Vilniaus dailės akademija

16 X Darbai ir dienos Vytauto
Didžiojo universitetas

17 Ekologija Lietuvos mokslų akademija

18 Ekonomika Vilniaus universitetas

19 Elektronika ir elektrotechnika Kauno technologijos universitetas

20 Energetika Lietuvos mokslų akademija

21 Environmental and Chemical Physics Fizikos institutas

22 Filosofija. Sociologija Lietuvos mokslų akademija

23 Geodezija ir kartografija Vilniaus Gedimino technikos universitetas

24 Geografija Lietuvos mokslų akademija

25 Geografijos metraštis Lietuvos geografų draugija

26 Geologija Vilniaus universitetas

27 Gyvulininkystė Lietuvos gyvulininkystės institutas

28 X Informacijos mokslai Vilniaus universitetas

29 Informacinės technologijos ir valdymas Kauno technologijos universitetas

30 Informatica Matematikos ir informatikos institutas

31 Inžinerinė ekonomika Kauno technologijos universitetas

32 Istorija Švietimo ir mokslo ministerija

33 Jurisprudencija Lietuvos teisės universitetas

34 X Kalbotyra Vilniaus universitetas

35 Kardiologijos seminarai Lietuvos širdies asociacija

36 Kultūrologija Kultūros ir meno institutas

37 Kultūros paminklai Kultūros paveldo centras ir Kultūros paveldo institutas

38 Laboratorinė medicina Lietuvos laboratorinės medicinos draugija, Lietuvos žmogaus genetikos draugija

39 Liaudies kultūra Lietuvos liaudies kultūros centras

40 X Lietuvių kalbotyros klausimai Lietuvių kalbos institutas

41 Lietuvių Katalikų mokslo akademijos metraštis Lietuvių Katalikų mokslo akademija

42 Lietuvos akušerija ir ginekologija Lietuvos akušerių ir ginekologų draugija

43 Lietuvos archeologija Lietuvos istorijos institutas

44 Lietuvos atgimimo istorijos studijos Lietuvos istorijos institutas

45 Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegija

46 Lietuvos endokrinologija KMU Endokrinologijos institutas, Lietuvos endokrinologų draugija

47 Lietuvos fizikos žurnalas Lietuvos fizikų draugija

48 Lietuvos istorijos metraštis Lietuvos istorijos institutas

49 Lietuvos istorijos studijos Vilniaus universitetas

50 Lietuvos matematikos rinkinys Lietuvos matematikų draugija

51 Literatūra Vilniaus universitetas

52 Lithuanian Historical Studies Lietuvos istorijos institutas

53 Lithuanian Journal of Cardiology KMU Kardiologijos institutas

54 Litosfera Geologijos institutas ir Vilniaus universitetas

55 X Lituanistica Lietuvos mokslų akademija

56 LOGOS D.M. Stančienė

57 Maisto chemija ir technologija Lietuvos maisto institutas

58 Matavimai Kauno technologijos universitetas

59 Mathematical modelling and analysis Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Matematikos ir informatikos institutas

60 Mechanika Kauno technologijos universitetas

61 Medicina Kauno medicinos universitetas, Lietuvos gydytojų sąjunga

62 Medicinos teorija ir praktika UAB “SK-Impeks”, Medicinos diagnostikos centras

63 Medžiagotyra Kauno technologijos universitetas

64 Menotyra Lietuvos mokslų akademija

65 Miškininkystė Lietuvos miškų institutas ir lietuvos žemės ūkio universitetas

66 Neurologijos seminarai Vilniaus universiteto Neurologijos klinika

67 Nonlinear Analysis: modelling and control Matematikos ir informatikos institutas

68 Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai Vytauto Didžiojo universitetas

69 Pedagogika Vilniaus pedagoginis universitetas

70 Pheromones Lietuvos mokslų akademija ir Ekologijos institutas

71 Pinigų studijos Lietuvos bankas

72 Politologija Vilniaus universitetas

73 Problemos Vilniaus universitetas

74 Psichologija Vilniaus universitetas

75 Real Estate Valuation and Investment Vilniaus Gedimino technikos universitetas

76 Senoji Lietuvos literatūra Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

77 Socialiniai mokslai (Serijos: edukologija, ekonomika, sociologija, vadyba) Kauno technologijos universitetas

78 Sodininkystė ir daržininkystė Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas

79 Soter Vytauto Didžiojo universitetas

80 Specialusis ugdymas Šiaulių universitetas

81 Sporto mokslas Vilniaus pedagoginis universitetas

82 Statyba Vilniaus Gedimino technikos universitetas

83 Stomatologija Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga

84 Sveikatos mokslai Sveikatos apsaugos ministerija

85 Teisė Vilniaus universitetas

86 Tiltai Klaipėdos universitetas

87 Transportas Vilniaus Gedimino technikos universitetas

88 Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas Lietuvos kūno kultūros akademija

89 Ugdymo psichologija Vilniaus pedagoginis universitetas

90 Ultragarsas Kauno technologijos universitetas

91 Urbanistika ir architektūra Vilniaus Gedimino technikos universitetas

92 Vaikų pulmonologija ir alergologija Lietuvos vaikų pulmonologų draugija

93 Vandens ūkio inžinerija Lietuvos vandens ūkio institutas

94 Veterinarija ir zootechnika Lietuvos veterinarijos akademija

95 Visuomenės sveikata Higienos institutas

96 Žemdirbystė Lietuvos žemdirbystės institutas

97 Žemės ūkio inžinerija Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

98 Žemės ūkio mokslai Lietuvos mokslų akademija

99. Kalbos kultūra Lietuvių kalbos institutas

100. Knygotyra Vilniaus universitetas

101. Lietuvos Etnologija Lietuvos istorijos institutas

102. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos Vytauto Didžiojo universitetas

Klaipėdos universitetas

Vilniaus Universitetas

103. Tautosakos darbai Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

104.X Terminologija Lietuvių kalbos
taikomas nuo 2001 m. gegužės 1 d.).

NAUJOS KNYGOS

N! Edmundas Gaidamonis Pilvo traumos: monografija Tai pirmoji Lietuvoje atviriems ir uždariems pilvo sužalojimams skirta monografija, apimanti ilgametę autoriaus patirtį. Joje nagrinėjama pilvo ertmės organų sužalojimų mechanizmas, klinika, diagnostika ir chirurginis gydymas, dar retai Lietuvoje taikomo neoperacinio kepenų ir blužnies sužalojimų gydymo galimybės.Pateikiama Lietuvoje kol kas neprigijusi pilvo organų sužalojimų gradacija, be kita ko, leidžianti lyginti įvairių klinikų rezultatus.

Medžiaga iliustruota, duomenys apibendrinti lentelėse, nurodyti literatūros šaltiniai. Skiriama studentams medikams, jauniesiems chirurgams. Vilniaus universiteto leidykla

Kaunas: Judex, 2002.584 p. – ISBN 9986-948-66-5

N! Aurimas Andriušis Moksliniai medicinos istorijos tyrimai Lietuvoje (XVIII amžiaus pabaiga-XX amžius). Apybraiža: metodinė mokymo priemonė Metodinėje mokymo priemonėje pirmą kartą mūsų medicinos istoriografijoje bendrais bruožais supažindinama su XVIII amžiaus pabaigos – XX amžiaus moksliniais medicinos istorijos tyrimais Lietuvoje ir išeivijoje. Šis leidinys tai vadovas ne tik akademiniam jaunimui, bet ir visiems, kurie domisi Lietuvos medicinos istorijos paveldu, jos tyrėjais. Vilniaus universiteto leidykla

Vilnius: AB „Spauda“, 2002. – 32 p., iliustr. Snatr. angl., bibliogr. išnašose. – ISBN 9986-485-36-3

N! Danutė Bierontienė Gastroenterologija Vadovėlis Vilniaus universiteto leidykla

Vilnius: P.Kalibato IĮ „Petro ofsetas“, 2002. ISBN 9986-824-80-X

Merilina Aslani Masažo vadovas tai spalvingas, atpalaiduojamojo ir gydomojo masažo vadovas. Knygoje aprašomi masažo būdai, kaip masažuoti kitą bei patį save, masažui skirto aliejaus paruošimas. Ši knyga skirta visiems – tiek studentams medikams, tiek gydytojams bei jų pacientams – visiems, kurie nori padėti sau bei kitiems. UAB „Gamta“, – 1998

Rimantas Stukas Vitaminai ir mineralai knygutė „Vitaminai ir mineralai“ iš serijos „Sveikatos ABC“, sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos gyventojų mitybos tradicijas bei įpročius. Šioje knygelėje aprašyta, kiek su maistu reiktų gauti vitaminų bei mineralų, kokiuose produktuose jų daugiausia. Knygelėje rekomenduojama studijuojantiems visuomenės sveikatą, bendrosios praktikos gydytojams ir visiems besidomintiems. UAB „Gamta“, – 1999

Christine Selius Gydomosios arbatos tai alternatyvios medicinos knygutė iš serijos „Sveikatos ABC“. Aprašomos arbatžolės, jų paruošimas bei visa eilė ligų, kurias galima gydyti gydomosiomis arbatomis. Ši knyga rūpestingai bei kruopščiai ruošta spaudai. Tačiau nei leidykla, nei redakcija neprisiima atsakomybės už galimą žalą, patirtą įgyvendinant patarimus, pateiktus šioje knygoje. UAB „Gamta“, – 2000

Dietlinde Burkhardt Klinikiniai laboratoriniai tyrimai knygoje aprašoma pagrindinių organizmo medžiagų – baltymų (fermentų), angliavandenių, riebalų, vandens ir mineralinių medžiagų svarba, pateikiamos įvairių klinikinių laboratorinių tyrimų normos bei rezultatų vertinimas esant patologijai. Knyga rekomenduojama medicinos mokyklų felčeriams, laborantams, klinikiniams biologams, gydytojams-laborantams, bei studijuojantiems gamtą, mediciną, visuomenės sveikatą. Labai patogaus kišeninio formato. Šios knygelės mokslinė redaktorė Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos katedros doc. Ramunė Dikčiūtė. UAB „Gamta“, – 2000

P. Plevokas, S. Plevokas, A. Mikaliūkštienė Enterodekompresija metodinės nuorodos chirurgams ir slaugytojams Vilniaus universiteto leidykla

L. Noreika Pilvaplėvės topografija. Klinikinė anatomija mokomoji knyga Vilniaus universiteto leidykla

Ivaškevičius J. ir kt. Gaivinimas Tai naujausios metodinės gaivinimo rekomendacijos, parašytos Vilniaus universiteto bei Kauno medicinos universiteto specialistų. Leidinyje aprašytas elementarus ir specializuotas gaivinimas, vaistai, vartojami gaivinant, gaivinimo ypatumai kai kurių būklių metu. Gaivinimo etapai pavaizduoti paveikslėliais. Vilniaus universiteto leidykla

Jankauskas R. ir kt. Žmogaus anatomijos pratybos: osteologija Tai pagalbinė osteologijos mokymo priemonė. Knygoje yra orientaciniai anatomijos terminai, pavaizduoti liemens, galvos ir galūnių kaulai. Iliustracijos nespalvotos. Palikta vietos užrašams. Labai patogu studentams medikams bei tiems, kuriems reikia žmogaus anatomijos. Vilniaus universiteto leidykla

Kajokienė A., Pūras D., Lesinskienė S., Narvydaitė L. Slaugytojo vaidmuo ir veikla vaikų raidos sutrikimų ankstyvojoje reabilitacijoje Mokomoji knyga Vilniaus universiteto leidykla

Lesinskienė S., Blažys V., Kajokienė A., Nikolajeva M. Vaikų hiperkinetiniai sutrikimai Mokomoji knyga Vilniaus universiteto leidykla

Lesinskienė S., Kajokienė A., Pūras D., Šenina J. Autistų vaikų slaugos ypatumai Mokomoji knyga Vilniaus universiteto leidykla

Steponėnas P. Urogenitalinė trichomonozė ir gimdos kaklelio patologija 50 metų genitalijų infekcijos ir neoplazijos mokslui EUROGIN. Konferencijos medžiaga. Vilniaus universiteto leidykla

Zakarevičienė, Drąsutienė G Nėščiųjų anemija Mokomoji knyga. Vilniaus universiteto leidykla

Autorių kolektyvas Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas „ALMA LITTERA“

Bagdonienė R., Sirtautienė R. Akių ligų atlasas Tai – pirmasis akių ligų
atlasas lietuvių kalba. Jame 2740 nuotraukų, iš jų 2670 padarytos pačių autorių. Šis atlasas skiriamas bendrosios praktikos gydytojams, oftalmologams, studentams. Autorės tikisi, kad leidinys padės diagnozuoti ir rečiau pasitaikančias ligas. Didelis atlaso panašumas, kad akių ligų pavadinimai pateikti trimis kalbomis: lietuvių, lotynų ir anglų. „ALMA LITTERA“

Garmus A.ir kt. Teismo medicina „ALMA LITTERA“

Kalibatienė D. Kvėpavimo organų ligomis sergančių ligonių slauga Metodinė medžiaga „ALMA LITTERA“

Rančelis V. Genetika Vadovėlis „ALMA LITTERA“

A.Raugalė Vaikų ligos Vadovėlis „ALMA LITTERA“

Rogers A. ir kt. Bioetika Europoje. Medikų ir medicinos įstaigų etika ir juridinės normos Europoje „ALMA LITTERA“

Burkhardt D. Klinikiniai laboratoriniai tyrimai Knygoje aprašoma pagrindinių organizmo medžiagų – baltymų (fermentų), angliavandenių, riebalų, vandens ir mineralinių medžiagų svarba, pateikiamos įvairių klinikinių laboratorinių tyrimų normos bei rezultatų vertinimas esant patologijai.

Knyga rekomenduojama medicinos mokyklų felčeriams, laborantams, klinikiniams biologams, gydytojams laborantams bei studijuojantiems mediciną, visuomenės sveikatą. „GAMTA“

Parengė Molytė E. Kalbos praktikos patarimai medikams Ši mokomoji medžiaga yra parašyta kruopščiai, metodiškai ir kvalifikuotai. Ji padės studentams medikams įgyti profesinės kalbos įgūdžių, o gydytojams – toliau tobulinti savo kalbą ir atsikratyti dažnai kartojamų rašomosios ir šnekamosios kalbos klaidų. Leidinys naudingas visiems medicinos dėstytojams, taip pat medicinos mokslo ir gydymo įstaigų darbuotojams. „GAMTA“

Raugalė A. Antimikrobiniai preparatai klinikinėje praktikoje Šioje knygoje pateikiamos atskirų antimikrobinių preparatų grupių klasifikacijos, vaistų klinikinės farmakologijos ypatumai: veikimo mechanizmas, veikimo spektras, farmakokinetika, indikacijos, dozavimas (tiek įvairaus amžiaus vaikams, tame tarpe ir naujagimiams, tiek ir suaugusiems), nepageidaujamas veikimas, kontraindikacijos, sąveika su kitais vaistais. Po vaisto aprašu išvardinami Lietuvos vaistų rinkoje esantys preparatai, nurodant ir jų firminius pavadinimus, išleidimo formą bei vartojimo būdą. Knyga skiriama pediatrams, terapeutams, šeimos gydytojams, chirurgams, akušeriams-ginekologams, infektologams, mikrobiologams bei studentams medikams. „GAMTA“

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2205 žodžiai iš 7210 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.