Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vertinimas
5 (100%) 1 vote

Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vertinimas

Kokybė yra nepastebima,kai gera ir negali būti nepastebėta, kai- bloga. Kokybė yra atitikimo laipsnis tarp laukiamo ir gaunamo, taip pat kokybė nėra amžina- ji keičiasi kintant aplinkai, žmonių interesams, socialinėms- ekonominėms sąlygoms.

Sveikatos priežiūros kokybė- tai visapusiškas pacientų poreikių patenkinimas mažiausiais kaštais, laikantis vadovaujančių įstaigų nurodymų ir įstatymų.

Sveikatos priežiūroje yra vertinama pacientu,profesionali ar valdymo kokybė- išteklių, proceso ar rezultato aspektu ar visuma. Sveikatos priežiūros kokybę vertina išoriniai vertintojai, konsultantai, pusiau nepriklausomas personalas, vidinis savo darbo patikrinimas. Sveikatos priežiūros kokybė yra vertinama rutiniškai arba specialios studijos kaip atsakas į krizę ar skundus. Sveikatos priežiūros kokybė yra vertinama,kad suteikti informaciją pacientams ar paslaugų pirkėjams, atsiskaitomybei , norint nuolatinai tobulėti. Sveikatos priežiūros kokybė yra vertinama pacientams ir jų asociacijoms, vyriausybei, steigėjams, vadovams, personalui, mokslo tikslams.

Pasaulinės sveikatos organizacijos kokybės tikslai (1990m):

• Aukštas profesionalumas;

• Efektyvus išteklių panaudojimas;

• Minimali rizika pacientams;

• Pacientų pasitenkinimas;

• Poveikis sveikatai.

Sveikatos priežiūros kokybe suinteresuoti asmenys:

1. Pacientai, paciento šeimos nariai ir visuomenė.

• Sveikatos priežiūros paslaugų ir produktų kokybė;

• Informacija apie teikiamas paslaugas ir produktus;

• Laisva galimybe pasirinkti sveikatos priežiūros paslaugų teikėją;

• Geresniu sveikatos priežiūros paslaugų teikimo koordinavimu.

2.Politikos ir sveikatos institucijų administratoriai, vadybininkai, finansuojančios institucijos.

3. Sveikatos priežiūros profesionalai.

Sveikatos priežiūros sudedamosios dalys:

1. Tiesiogiai su sveikatos priežiūra susijusios funkcijos;

2. Su paslaugų teikimu susijusios funkcijos;

3. Su produktų savybėmis susijusios funkcijos.

Atsakomybė už kokybės plėtrą sveikatos priežiūros sistemoje:

1. Nacionalinis lygmuo:

• Sveikatos priežiūros kokybės plėtros strategijos rengimas ir įgyvendinimas;

• Tyrimai ir tobulinimas;

• Nacionalinių sveikatos prioritetų nustatymas;

• Nacionalinių kokybės tikslų nustatymas;

• Nacionalinių duomenų bazių sudarymas;

• Nacionalinis koordinavimas;

• Atgalinis ryšys;

• Patariamoji funkcija.

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybę sudaro:

1.Kokybė pacientų požiūriu- tai,ko pacientai tikisi iš sveikatos priežiūros įstaigos.

Pacientų požiūris į sveikatos priežiūros paslaugų kokybę:

• Ką pacientas norėtų gauti;

• Ko realiai laukia;

• Ką, pacientų požiūriu ,jam reikia gauti.

Kokybės pacientų požiūriu vertinimo budai:

• Skundų,pageidavimų knygos;

• Individualūs bei grupiniai pokalbiai su pacientais;

• Anketinė apklausa;

• Objektyvūs vertinimai.

2.Profesionali kokybė

Ar sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos kvalifikuotai ir atitinka pacientų poreikius.

Profesionali kokybė vertinama:

• Auditu-esama padėtis lyginama su standartais.

• Kokybineis vertinimo metodais:

Vidaus audito paskirtis:

• Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę;

• Padėti įstaigoms suvokti jose vykstančius procesus bei išteklių valdymą;

• Padėti įstaigoms suformuluoti pasiūlą ir pateikti ja pacientui.

Valstybinio medicininio audito paskirtis:

Nagrinėti paslaugų prieinamumo, ekonominio efektyvumo bei paslaugų kokybės problemas.

Audito grupės pagrindinis tikslas yra kontroliuoti kokybės sistemos funkcionavimą pagal įstaigoje nustatytus prioritetus.

Audito grupės nariai dirba vadovaujami audito grupės vadovo ir per jį teikia:

– įstaigos vadovui – objektyvią ir nepriklausomą informaciją apie įstaigos veiklą bei vidaus tvarką;

– įstaigos, padalinių vadovams, skyrių vedėjams – vertinimus ir rekomendacijas vadybos kokybės (darbo organizavimo efektyvumo didinimo, racionalaus resursų naudojimo); visų paslaugų prieinamumo, kokybės gerinimo; medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais;

– įstaigos, padalinių vadovams – išvadas ir rekomendacijas jų veiklai tobulinti, vidaus kontrolei stiprinti, darbo veiksmingumui didinti.

Lokalaus (vidaus) medicininio audito grupės vadovas atsako už :

– kokybės politikos ir tikslų suformulavimą ir jų svarstymą;

– kokybės uždavinių sudarymą ir jų svarstymą;

– kokybės sistemos sudarymą;

– lokalaus (vidaus) medicininio audito grupės darbo reglamento parengimą;

– metinio lokalaus (vidaus) audito grupės darbo plano sudarymą;

– audito grupės veiklos metinės ataskaitos parengimą;

– kiekvieno tyrimo (audito) plano patvirtinimą bei vykdytojų supažindinimą su juo;

– įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymą (kiekvienam auditoriui pavesti tirti ir vertinti tam tikrą problemą, veiklos sritį ir t.t.);

– atlikto audito ataskaitos parengimą per 5 darbo dienas;

– neatitikčių registravimą, analizę ir audito ataskaitų bei kitų audito grupės veiklos dokumentų pateikimą pagal reikalavimą steigėjams ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nurodytoms įstaigų teikiamų paslaugų valstybinės kontrolės institucijoms; (1)

Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie sveikatos apsaugos ministerijos nuostatai:

1. Valstybinė
medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Audito inspekcija) yra valstybės kontrolės įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Audito inspekcijos steigėjas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

3. Audito inspekcija yra juridinis asmuo, turintis savo balansą, sąskaitas banke, antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu.

4.Audito inspekcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, Valstybinio medicininio audito nuostatais ir šiais nuostatais.

5. Audito inspekcija bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę atliekančiomis institucijomis ir kitomis valstybės bei savivaldybių institucijomis.

7. Svarbiausi Audito inspekcijos uždaviniai yra:

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 783 žodžiai iš 2557 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.