Sventasis raStas ir kitos pasaulio religijos
5 (100%) 1 vote

Sventasis raStas ir kitos pasaulio religijos

Šventasis Raštas ir kitos pasaulio religijos

4 lentelė: Statistiniai sekėjų skaičiai (1)

Krikščionybė

2.1 milijardoIslamas

1.3 milijardoPasauliečiai/Netikintys/Agnostikai/Ateistai

1.1 milijardoInduizmas

900 milijonųTradicinė kinų religija

394 milijonaiBudizmas

376 milijonaiJudaizmas

14 milijonųBahaizmas

7 milijonaiNeopagonizmas

1 milijonasUnitarinis universalizmas

800 tūkstančiųRastafarianizmas

600 tūkstančiųScientologija

500 tūkstančių

Ar Dievas atsiskleidė nekrikščioniškose religijose? (2)

Kategoriškas atsakymas yra „Ne.“ Tačiau šis atsakymas yra sąlygotas kitų veiksnių, kurie privalo būti paminėti, kad išvengtume nesusipratimų. Juk kaip mes paaiškinsime įvairias knygyne esančias knygas, lygindami iš pirmo žvilgsnio panašias „tiesas“, kurias skelbė Jėzus bei kitų nekrikščioniškų religijų atstovai?

Žinoma, mes turėtume tikėtis aptikti panašumų tarp įvairių religijų, nes visos religijos išsirutuliojo iš vienos monoteistinės religijos, tai yra vienos religijos, kurioje žmonės garbino vienintelį Dievą. Taigi, kai išsirutuliojo kultūros ir atitinkamos religijos, šio pirminio Dievo pažinimo pėdsakų galima įvairiomis formomis rasti kitose panteistinėse bei monoteistinėse religijose.

Ankstyvosiose žmonijos kartose Šventasis Raštas pasakoja apie žmogų, pradedantį garbinti vieną Dievą:

„Ir Setui gimė sūnus, kurį jis pavadino Enošu. Tuo metu žmonės pradėjo šauktis {Dievo} VIEŠPATIES vardu.“ (Pr 4,26)

Šventasis Raštas neatmeta, bet pripažįsta faktą apie kitų pasaulio religijų išsirutuliojimą:

„Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo, ir neišmani jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi, tapo kvaili. Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam neskaistumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne Kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen! (Rom 1,21-25)

Štai kodėl Paulius privalėjo grįžti į tokias kultūras ir dar kartą skelbti tikrąjį dangaus Dievą:

„Tada Paulius, atsistojęs Areopago viduryje, prabilo: „Atėniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais pernelyg dievobaimingi. Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybes, radau aukurą su užrašu: NEŽINOMAM DIEVUI. Taigi aš noriu skelbti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate.” (Apd 17,22.23)

Be to, pasaulio istorijoje yra ypatingų įvykių, kuriuos, mes manome, įvairios religijos pripažįsta ir pasakoja apie tai, pavyzdžiui, pasaulio sukūrimas ir Visuotinis Tvanas.

Nepriklausomai nuo religijos, visi žmonės gali suvokti elementarias žinias apie transcendentalų Kūrėją tiesiog tyrinėdami sudėtingą ir nuostabią visatos bei visko, kas joje yra, konstrukciją.

„Dangūs apsakinėja Dievo garbę, dangaus skliautas skelbia jo rankų darbą.” (Ps 19,1)

„Jo neregimosios ypatybės – jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami.” (Rom 1,20)

Žinoma, visos kultūros yra pajėgios suformuoti bendrąsias moralės normas, stebėdamos veiksmus bei jų pasekmes. Mes vadiname tai sveiko proto išmintimi. Šios bendrosios moralės normos nėra specifinės, tačiau yra lengvai priimamos įvairių religijų, t.y. vagystės, melas, tinginystė.

Tačiau tikrajam Dievo pažinimui trukdo tai, kad jie nepažįsta Šventojo Rašto arba atmeta jį. (3)

Ar kitose religijose galima rasti išgelbėjimą?

Nors mes jau sutarėme, kad įvairiose religijose galima rasti keletą bendrųjų tiesų, svarbus klausimas yra ar ta tiesa išgelbėja. Atsakymas yra tvirtai „Ne.“ Visų pirma, atsiminkite, kad Šventasis Raštas atskleidžia vienintelį kelią pas Dievą:

„Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.” (Jn 14,6)

Jėzus nepripažįsta jokių kitų pasirinkimų. Jo apaštalai taip pat skelbė žydams šią ypatingą žinią:

„šventumo Dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatytą galingu Dievo Sūnumi, – Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Per jį esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbei skleistume tikėjimo klusnumą visose pagonių tautose.” (Rom 1,4.5)

Taip, Jėzus gimė žydu, tačiau Dievas buvo kur kas daugiau nei žydų Dievas, Jo aukščiausioji valdžia yra pasaulinė visuotinė valdžia:

„kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme.” (Fil 2,10)

Kritikai ginčysis, kad Jėzus bei jo apaštalai yra neteisūs, nesielgdami pagal ypatingą jų žinios prigimtį. Ši kritika yra klaidinga, nes ji ignoruoja du pagrindinius tikėjimo principus.

Pirma, Jėzaus ryšys su Dievu yra neprilygstamas. Šis ryšys leidžia lengvai patikėjo Jo žinia. Laikyti Jėzų ypatingu reiškia laikyti Dievą ypatingu. Vis dėlto, tokia yra realybė.

Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. (Jn 1,18)

Be to, Jėzus aiškiai pasakė, kad Jis
kalba Dievo vardu. Taigi, tai, ką Jis turi pasakyti, yra tiesioginis atspindys To, kurio vardu Jis kalba:

„nes aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė.“ (Jn 6,38)

„Jėzus jiems atsakė: „Mano mokslas ne mano, bet to, kuris yra mane siuntęs.““ (Jn 7,16)

„Aš juk kalbėjau ne iš savęs, ― Tėvas, kuris mane siuntė, davė man priesaką, ką aš turiu sakyti, ką skelbti.“ (Jn 12,49)

„Tavo man patikėtus žodžius aš perdaviau jiems, o jie priėmė juos ir tikrai pažino, kad esu iš tavęs išėjęs; įtikėjo, kad esi mane siuntęs.“ (Jn 17,8)

Antra, pats tikėjimas negelbsti. Gelbsti tikėjimas, susietas su to tikėjimo objektu. Netgi Paulius Atėnuose matė tikėjimą, tačiau jis žinojo, kad jų tikėjimas buvo nukreiptas ne į tą objektą ir todėl jis buvo beprasmiškas.

„Tada Paulius, atsistojęs Areopago viduryje, prabilo: „Atėniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais pernelyg dievobaimingi. Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybes, radau aukurą su užrašu: NEŽINOMAM DIEVUI. Taigi aš noriu skelbti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate.““ (Apd 17,22.23)

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 998 žodžiai iš 3009 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.