Tarptautinis valiutos fondas ir jo veikimo principai fondo veikla Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Tarptautinis valiutos fondas ir jo veikimo principai fondo veikla Lietuvoje

TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS IR

JO VEIKIMO PRINCIPAI.

FONDO VEIKLA LIETUVOJE.

Įvadas 3

1. Tarptautinis valiutos fondas 4

1.1. Tarptautinio valiutos fondo įkūrimo istorija 4

1.2. Bretton Wood sistema.Dolerio standartas 4

1.3. Faktai apie TVF 7

1.4. Tarptautinio Valiutos fondo tikslai ir funkcijos 8

1.5. Iš kur TVF gauna pinigus 9

1.6. Kvotų sistema 9

1.7. Aukso atsargos 10

1.8. TVF kreditavimo pajėgumas 10

1.9. Skolinimosi sutartys 10

1.10. TVF lengvatų suteikimas ir nuolaidos skoloms 10

1.11. TVF pajamos ir išlaidos 11

1.12. TVF valdymas ir organizavimas 12

1.13. Kaip TVF remia Pasaulio ekonomikos stabilumą 12

2. Fondo veikla Lietuvoje 12

Išvados 28

Literatūra 31

Įvadas

Įsivaizduokite, kad jūs einate į renginį ir jums reikia pinigų. Jūs prieinate prie bankomato, įdedate savo kortelę į bankomatą, o jis išmeta ją atgal. Ekrane pasirodo užrašas – “Sąskaitos likučio nepakanka šiai operacijai atlikti”, t.y. jūsų sąskaita tuščia. Jūs nustembate, bandote dar sykį. Ir vėl tas pats. Gal negavote tikslios mėnesinės ataskaitos iš banko ar tiesiog pamiršote papildyti savo sąskaitą. Taigi jums teks skolintis iš draugo. Jums gali būti nepatogu prieš draugą, jūs nenorite jo apsunkinti, tada įsivaizduokite, kaip su tokia pačia problema susiduria šalys. Arba įsivaizduokite šią problemą pasauliniu mastu. Investuotojai, bankininkai, valstybių vadovai ir vyriausybės – visi jie nekenčia tokių situacijų taip pat ir stengiasi nuo jų pabėgti Valstybė, neturėdama naujausių duomenų apie savo šalies ekonominę būklę, gali papulti į bėdą (einamosios sąskaitos deficitas, aukšta infliaciją, valiutos devalvacija ir pan.), kurios padariniai turės įtakos ir kitoms šalims, su kuriomis ta valstybė glaudžiai susijusi finansine prasme.

Dėl tos pačios priežasties ir kilo idėja sukurti Tarptautinį Valiutos Fondą. Šio fondo pagrindinis darbas yra sekti, tirti Tarptautinio Valiutos Fondo narių ekonominę padėtį. Šis nuolatinis stebėjimas padeda išvengti bet kokių ekonominių krizių, kurių nepageidauja kitos šalys – šio fondo narės. Pasikeisdamos objektyvia, tikslia informacija, jos gali išvengti nepageidaujamų siurprizų tarptautinėje prekybos ir valiutų rinkose. Tarptautinio Valiutos Fondo reputacija ir sėkmė tiesiogiai priklauso nuo atviro pasidalinimo informacija.

Šiame darbe apžvelgiami Tarptautinio Valiutos Fondo įkūrimo tikslai, jo veikla, pagrindinės funkcijos. Atskiru skyreliu išskirta Fondo ir Lietuvos bendradarbiavimo raidos ir bruožų apžvalga.

1. Tarptautinis Valiutos fondas

1.1. Tarptautinio Valiutos fondo įkūrimo istorija.

Tarptautinis valiutos fondas buvo įkurtas 1945 metais, tikslu pagelbėti, skatinti pasaulio ekonomiką. Tarptautinio valiutos fondo būstinė randasi Vašingtone. Šis fondas daro įtaką net 184 valstybių vyriausybėms.

Tarptautinio valiutos fondo (toliau TVF) įkūrimo idėja gimė Jungtinių Tautų konferencijoje Breton Vude, Nju Hempšyre, JAV, 1944 metų liepą. Keturiasdešimt penkių valstybių atstovai parėmė bendradarbiavimo ekonomikos srityje sistemos sukūrimą, kuri padėtų išvengti ekonominės politikos pražūtingus padarinius, kurie buvo Didžiosios depresijos metu 1930-aisiais.

Kiekviena šalis į TVF įnešė tam tikrą vietinės valiutos sumą (vadinamą “kvotą”), todėl TVF sutelkė didelį užsienio valiutos fondą. Šalys, ištiktos tam tikrų mokėjimo balanso sunkumų, galėjo gauti iki 200 procentų savo kvotos vertės, naudodamos savo vietinę valiutą. Visos valiutos buvo susietos su JAV doleriu. Tačiau, svyruojant valiutos kursams, esant balanso deficitui ir dėl kitų priežasčių buvo pereita prie kintamo valiutų keitimo kursų. Nuo to laiko TVF vaidmuo daugiau susijęs su Trečiojo pasaulio šalių politika. Šis fondas organizavo paskolas besivystančioms šalims, tam tikras valiutos kursų keitimo lengvatas ir kt. Tačiau šio fondo veikla vėliau buvo griežtai kritikuojama, kadangi, norint besivystančiai šaliai gauti paskolą, jai reikėjo įgyvendinti gana sudėtingus reikalavimus, kuriuos patenkinusi šalis turėjo pagerinti pramonės lygį, sumažinti infliaciją ir kitus sudėtingus gyvenimo aspektus.

1.2. Bretton Wood sistema. Dolerio standartas.

Bretton Wood sistema pradėjo veikti 1944 m. Ji pavadinta JAV miestelio, kuriame buvo sušaukta tarptautinė konferencija naujos pasaulio valiutinės sistemos pagrindams sukurti, vardu. Šios sistemos pagrindus parengė du žymūs to meto ekonomistai H.White (JAV) ir J.M. Keynes (Didžioji Britanija). Bretton Wood sistemos esmė – sudaryti prielaidas neribotoms valiutų keitimų operacijoms, eliminuoti “Konkurencinio devalvavimo” praktiką.

Šios konferencijos metu susitarta sukurti reguliuojamai fiksuotų valiutų kursų sistemą įkurti Tarptautinį Valiutos Fondą (TVF).

TVF įkūrimo tikslai:

– skatinti valiutos keitimą, pradžioje palaikant fiksuotą kursą, nustatytą aukso atžvilgiu (pradinė aukso kaina buvo 35 USD už vieną Trojos unciją (31,1035 g aukso);

– užtikrinti valiutos konvertuojamumą;

– sudaryti skolinimosi
galimybes šalims su trumpo laikotarpio mokėjimų balanso deficitais.

Tam tikslui kiekvienai šaliai buvo priskirta fondų dalis, arba kvota, kurią šalis turėjo įnešti į TVF kaip savo pradinį kapitalą. Kvota paremta penkiomis šalies charakteristikomis:

– BNP;

– tarptautiniais rezervais;

– importu

– eksporto kintamumu;

– eksporto kintamumu su BNP.

Kvotos periodiškai peržiūrimos, nes šalies charakteristikos keičiasi. Pradinė šalies kvotos sudėtis: 25 procentai aukso arba konvertuojamos valiutos ir 75 procentai savo nacionalinės valiutos. Šaliai norint pasiskolinti iš TVF lėšų, paskola teikiama reikiama užsienio valiutos forma mainais už atitinkamą šalies nacionalinės valiutos sumą. Buvo nustatytas 125 procentų limitas per 5-erių laikotarpį nuo šalies pradinės kvotos. Šaliai nekelta jokių sąlygų dėl skolinimosi iki pirmųjų 25 procentų jos kvotos, nes ši suma padengta auksu. Tačiau po pirmųjų 25 procentų augančią skolą lydėjo padidėjusios palūkanų normos ir apribojimai.

TVF numatė šias valiutinio mechanizmo veikimo taisykles:

1. Tarptautinių atsiskaitymų liberalizaciją, t.y. valiutų konvertuojamumą;

2. Tarptautinių atsiskaitymų stabilumą, t.y. valiutinių paritetų nekeičiamumą;

3. Mokėjimų balansų pusiausvyros palaikymą.

Mokėjimų balansų pusiausvyrą buvo numatyta palaikyti trimis būdais:

1. Siekiant padidinti eksportą ir mažinti vidaus vartojimą, vykyti griežtą vidaus ekonominę politiką;

2. Sukurti TVF kredito mechanizmą, leidžiantį padėti toms šalims, kurios patiria laikinų užsienio atsiskaitymų sutrikimų;

3. Taikyti kraštutinę priemonę – valiutų devalvaciją.

Prireikus sureguliuoti ryškius mokėjimų balanso pusiausvyros pažeidimus, TVF leido kiekvienai valstybei, šio fondo narei, keisti valiutos vertę iki 10 procentų ribos be atskiro fondo leidimo. Tokiu būdu buvo stengiamasi užkirsti kelią savavališkoms šalių valiutų devalvacijoms, naudotoms kaip ekonomikos vystymosi stimulai. Kadangi šalys sutiko nustatyti savo valiutų kursus dolerio atžvilgiu, buvo įtvirtintas dolerio standartas – valiutinė sistema, pagrįsta dolerio naudojimu.

Breton Wood sistema numatė naudoti auksą ir dolerį kaip tarptautinius valiutos rezervus. Doleris buvo pripažintas pasauliniais pinigais dėl dviejų pagrindinių priežasčių:

1. JAV po Antrojo pasaulinio karo ekonomiką buvo labiau išvystyta negu kitose pasaulio šalyse.

2. JAV sukaupė daug aukso ir nuo 1934 m. iki 1971 m. vykdė aukso supirkimo ir pardavimo užsienio finansų organams politiką pagal fiksuotą kainą – 35 doleriai už unciją. Todėl doleris buvo tapęs faktišku aukso pakaitalu.

Dominuojant dolerio standartui, valiutos buvo keičiamos greičiau į dolerį negu į auksą. Esant fiksuotiems valiutų kursams, valstybių centriniai bankai parduodavo arba pirkdavo dolerius, t.y. jie vykdydavo intervenciją į užsienio valiutų rinką, kad apgintų egzistuojantį valiutos kurso režimą.

Pačią idėją naudoti dolerį kaip sudedamąją pasaulinių valiutinių rezervų dalį stimuliavo 5 – 6-ojo dešimtmečio situacija. Aukso atsargų augimas priklausė nuo iškasamo aukso kiekio bei aukso dalies, sunaudotos pramoniniams, juvelyriniams ir kt. tikslams. Tačiau aukso atsargų augimas atsiliko nuo greitai besiplečiančios prekybos ir mokėjimų masto. Todėl doleris ir tapo pasaulinių valiutinių rezervų dalimi.

Tačiau dolerio standarto sistema neturėjo automatinio pusiausvyros pažeidimų tarptautiniuose mokėjimuose sureguliavimo mechanizmo. Be to JAV įsigijo neišeikvojamų užsienio valiutos rezervų. To pasėkoje JAV susidarydavo maži mokėjimų balanso deficitai, o dolerio atsargos kitose šalyse išlikdavo mažai tepakitusios. 1950-1970 metais sparčiai augant tarptautinei prekybai ir mokėjimams, didėjo nacionalinės pajamos. Manoma, kad šio proceso priežastis buvo TVF veikla, ypač valiutų kursų keitimo priemonės, be to , sumažėjusi valiutų kontrolė. TVF sistema turėjo minusų: kadangi mokėjimų balansui reguliuoti nebebuvo naudojamos “žaidimo taisyklės”, susidarė ir nesubalansuotų mokėjimų. Šalys buvo užsiėmusios savo vidaus visiško užimtumo politika, kuri dažnai neatitiko sistemos reikalavimų. Be to, buvo susitarta, kas vykdo TVF nustatytas priemones- ar valstybės, turinčios mokėjimų deficitą, ar – mokėjimų perviršį. Nenoras keisti paritetus rodė, jog mokėjimų deficitą turinčios šalys manė, kad perteklinio balanso šalys buvo įsitikinusios, kad nuolatinis nesubalansuotumas atspindi mokėjimų deficitą turinčių valstybių infliacinę politiką. 1971 m. JAV iždas nutraukė aukso pardavimą užsienio institucijoms. Be to JAV vyriausybė įvedė 10 procentų papildomo mokesčio tarifą už apmokestinamą importą ir nustatė aukščiausias kainų ir algų ribas, kad užkirstų kelią JAV kainų didėjimui. Tai labai pažeidė valiutų kursų pusiausvyrą. Užsienio valiutų rinkoje kilo sąmyšis. Iškilo tarptautinės monetarinės sistemos žlugimo grėsmė. Šių priemonių rezultatas buvo 1971 metų gruodžio mėnesį įvykdytas esminis dolerio nuvertinimas (Smitsono susitarimas), kai aukso kaina padidėjo iki 38 USD (JAV doleris nuvertėjo 12 procentų). JAV prezidento R.Niksono pinigų reformos taktika nebuvo toliaregiška ir pakenkė santykiams su kitomis vyraujančiomis šalimis. Vienašališkai atsiedama dolerį nuo aukso, ji pakirto
Wood sistemos ramstį. Faktiškas fiksuotųjų valiutų kursų ir Bretton Wood sistemos žlugimas juridiškai įteisintas 1976 metais Jamaikos sostinėje Kingstone.

1.3. Faktai apie TVF.

Faktai apie TVF:

Narių skaičius 2003 metais: 184 šalys.

Generalinis direktorius: Horst Kohler, Vokietijos pilietis.

Darbuotojai: apie 2680 darbuotojų iš 141 šalies.

Bendra kvotų suma: 299 bilijonų dolerių ( 2003-06-30 duomenys)

Paskolos: 107 bilijonai dolerių 56 šalims, iš kurių 38 suteiktas lengvatinis terminas ( 2003-06-30 duomenimis).

Techninė pagalba: 356 darbuotojai per 2003 finansinius metus.

Priežiūros auditas auditavo: 136 šalis per 2003 finansinius metus, iš kurių 96 laisva valia publikavo TVF darbuotojų pateiktas metines ataskaitas.

TVF narių augimas, 1945 – 2003

(valstybių skaičius)

*Šaltinis: TVF duomenys(www.org,imf/external/about.htm )

1.4. Tarptautinio Valiutos fondo tikslai ir funkcijos.

Tarptautinio Valiutos Fondo tikslai yra šie:

– pagelbėti tarptautiniams valiutos ir prekybos reikalams;

– padėti stabilizuoti valiutų kursus, stebėti, kad būtų vykdomi valiutiniai susitarimai, stengtis išvengti valiutos devalvacijos;

– padėti sukurti daugiašales atsiskaitymo už einamuosius susitarimus sistemas ir pašalinti valiutos keitimo ribojimus, trukdančius pasaulio prekybai

– fondas siekia užtikrinti ekonominį stabilumą ir apsaugoti šalis nuo krizių;

– padėti šalims ištiktoms krizių.

Siekdama šių tikslų, TVF atlieka tris pagrindines funkcijas – priežiūrą, techninį aptarnavimą, ir kreditavimą. TVF tikslai išliko tie patys nuo fondo įkūrimo, o funkcijos buvo išplėtotos siekiant patenkinti šalių-narių, kurios įtakoja pasaulio ekonomiką, reikalavimus.

Priežiūra. Kiekviena šalis, įstojusi į Tarptautinį Valiutos Fondą prisiima įsipareigojimus pateikti savo ekonomikos rodiklius ir finansinės politikos duomenis tarptautinei bendruomenei. TVF atlieka ekonominės politikos priežiūrą (ar auditą) šalies, pasauliniu ir regioniniu lygiais. Šio proceso pagrindą sudaro reguliarus-kasmetinis- Fondo konsultacijų suteikimas kiekvienai narei. Šių konsultacijų metu, Fondo darbuotojai aptaria su tos šalies politinės strategijos formuotojais, verslo, visuomenės atstovais ekonomikos vystymąsi, politinės veiklos kryptis. TVF, remdamasi tarptautine patirtimi ir atlikta analize, duoda patarimus makroekonomikos klausimais, nurodo būdus, kaip galima būtų sustiprinti finansinį sektorių ir prekybos konkurencingumą.

Krizė Meksikoje 1994-1995 metais ir Azijoje 1997-1998 parodė, kad Fondas turi labiau susikoncentruoti ties krizių prevenciją. TVF labiau vystė monitoringą regioniniu ir pasauliniu lygiu. Ji pataria šalims daugiau naudoti “šoko amortizacija” jų politikuose – tokias kaip atitinkamas rezervo lygis, efektyvi ir diversifikuota finansinė sistema, efektyvesnis socialinių garantijų tinklas, fiskalinė politika, kuri palieka vietos aukštesniam deficito lygiui sunkiu metu.

Siekdama išvengti krizių, TVF atlieka keletą specifinių veiksmų:

– bendradarbiauja su Pasaulio Banku, TVF, vykdydama Finansinio Sektoriaus Įvertinimo Programą (FSAP), atlieka detalų šalies finansinės padėties įvertinimą. FSAP suteikia pagalbą šalims, nurodydama jų stiprias puses, rizikos faktorius, finansinės sistemos pažeidžiamumą, suformuluoja atitinkamą politiką;

– TVF yra išvysčiusi ir aktyviai remia prekių standartus ir kodus ekonominės politikos veiklos srityje;

– TVF daug dirba šalių pažeidžiamumo krizių atveju srityje, ieškodama pažeidžiamumo indikatorių ir ankstyvo perspėjimo sistemos modelio;

– Fondas deda dideles pastangas gero valdymo rėmimui, kuris užtikrintų efektyvų ekonominės politikos vykdymą. Čia įtrauktos pastangos įveikti pinigų plovimą, terorizmo finansavimą.

Techninė priežiūra.TVF fondas konsultuoja, atlieka mokymus institucinės politikos, atsakingumo, fiskalinės, monetarinės, valiutų politikos srityse, reguliuoja bankų ir finansinių institucijų priežiūrą, vysto statistikos sistemą. Techninė priežiūra padeda šalims aptikti pažeidžiamas vietas arba trūkumus, nurodytus FSAP raportuose, peržvelgia standartų ir kodų laikymąsi, padeda gerinti valdymo sektorių.

Kreditavimas. Netgi geriausia ekonominė politika negali užtikrinti nestabilumo ar krizių grėsmės. Tuo atveju, kai narė turi finansinių sunkumų, TVF gali suteikti finansinę paramą, kad palaikyti politikos programą, kuri reikalauja gilios makroekonomikos problemos analizės. Fondas limituoja šalies ir pasalinės ekonomikos žlugimo grėsmę ir padeda atstatyti patikimumą, stabilumą ir augimą.

1.5. Iš kur TVF gauna pinigus.

Pagrindiniai TVF duodamų paskolų šaltiniai yra pinigai, surinkti iš šalių, t.y. TVF narių, kurios moka kvotas. Lengvatų ir nuolaidų skoloms suteikimas mažas pajamas gaunančioms valstybėms vykdomas per atskirą, bendradarbiavimu paremtą, kredito fondą. TVF metines einamąsias išlaidas sudaro skirtumo tarp palūkanų įplaukų ir palūkanų mokėjimų padengimas.

1.6. Kvotų sistema.

Kiekvienai TVF narei yra skiriama kvota, kuri priklauso nuo pasaulio ekonomikos lygio, kuris įtakoja TVF finansinių šaltinių dydį. Įstodama į TVF, šalis paprastai sumoka vieną ketvirtadalį jai nustatytos kvotos tokia valiuta, kurį yra pripažįstama, plačiai naudojama užsienio šalyse (USD, eurai,
svarai sterlingų ir pan.). Arba sumoka specialia kreditine teise (SDR) – TVF atsiskaitymų valiuta (valiutų keitimo kursų Londone vidurkis, 1 SDR yra maždaug 1,4 USD). Likusieji trys ketvirtadaliai sumokami tos šalies nacionaline valiuta. Kvotos yra peržiūrimos kas penkerius metus. Pvz., kvota, kurią TVF nustatė 1998 metais, išaugo 45 procentais. 2003 metų kvotų peržiūra rodo, kad kvotų dydis neišaugo.

1.7. Aukso atsargos.

Vertinant dabartinėmis rinkos kainomis, TVF aukso atsargos sudaro 36 bilijonus USD. Šis fondas yra didžiausias oficialus aukso savininkas pasaulyje. Tačiau TVF susitarimo nuostatos griežtai limituoja jo naudojimą. Tik esant tam tikrom aplinkybėm, fondas gali parduoti auksą arba priimti auksą kaip mokėjimo valiutą iš šalių-narių. Tarptautiniam Valiutos Fondui yra uždrausta pirkti auksą arba dalyvauti kituose aukso sandoriuose.

1.8.TVF kreditavimo pajėgumas

TVF teikdama kreditą, gali naudoti valiutą tik tų šalių, kurių ekonominė padėtis yra stipri. TVF Valdyba nustato šias valiutas kas tris mėnesius. Dauguma jų priklauso toms šalims, kurių pramonė yra gerai išvystyta, tačiau tame sąraše yra ir tokių šalių valiutų, kurios yra laikomos besivystančios šalys, tokios kaip Botsvana, Kinija, Indija. Šių valiutų atsargos kartu su SDR sudaro pagrindinį TVF šaltinį, naudojamą kreditavimui.

TVF kreditavimo įsipareigojimų apimtys nustatomos metams į priekį, įvertinus turimas valiutų atsargas plius planuojamas grąžinti paskolas per tolimesnius dvylika mėnesių ir atmetus jau turimus įsipareigojimus kreditų suteikimui. Visa tai neturi viršyti TVF balanso. 2003 metų birželio 30 dienos duomenimis Fondas pasirašė įsipareigojimų metams į priekį už 88 bilijonus dolerių.

1.9. Skolinimo sutartys.

Jei TVF mato, kad būsimi įsipareigojimai gali nepatenkinti savo narių poreikių, pvz., kaip tai atsitiko didžiosios krizės laikotarpiu, jis gali sudaryti skolinimosi sutartis. Pirmoji principinė skolinimosi sutartis buvo pasirašyta 1998 metais. 26 šalys susitarė paskolinti 34 bilijonų SDR ( apie 47 bilijonus dolerių).

1.10. TVF lengvatų suteikimas ir nuolaidos skoloms.

TVF taiko dvi pagrindines finansinės pagalbos rūšis šalims, gaunančioms mažas pajamas: paskolas su žema palūkanų norma, taikant PRGF sąlygas (skurdo mažinimas ir ekonomikos augimas); nuolaidas skoloms daug įsiskolinusioms vargingoms šalims (HIPC). Kreditus teikia TVF ir šalys-narės iš savo aukų, labai retai kada tokie kreditai suteikiami iš TVF surinktų kvotų. Šie kreditai yra administruojami PRGF ir PRGF-HIPC kredito fondų, TVF čia veikia kaip kreditorius.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2511 žodžiai iš 8138 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.