Taršos kontrolės priemonės leidimai ir mokesčiai
5 (100%) 1 vote

Taršos kontrolės priemonės leidimai ir mokesčiai

Mokestis už aplinkos teršimą papildo biudžetą, yra galimybė ji didinti keičiant koeficientus “Valstybės žiniuose“. Valstybė iš surinktų mokesčių turi galimybę skirti lėšų aplinkos tvarkimui. Skaičiavimo metodika su cheminėmis-matematinėmis formulėmis, begalė koeficientų, lyginamųjų rodikliu sudetinga mokesčiu skaičiuotojams.

Daugiausia diskusijų kilo perskaičius 1998 m. liepos 24 d. „Valstybės žiniose“ išspausdintą patvirtintą teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodiką. Buhalteriams ir įmonės vadovams tai buvo lyg priminimas apie LR mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą 1991 m., kuriame nustatyta, kad mokesčius už aplinkos teršimą moka juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie teršia aplinką ir kuriems yra nustatyti normatyvai. Daugelis įmonių suprato, kad šį mokestį reikia mokėti tik toms įmonėms, kurioms nustatyti normatyvai. Nes tik 1994 m. sausio lld. Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo taikymo instrukcijoje išaiškinta, kad mobiliesiems taršos šaltiniams normatyvai nenustatomi. Mokesčius pagal nustatytą formą apskaičiuoja ir moka šio mokesčio mokėtojai, t. y. įmonės, eksploatuojančios mobiliuosius taršos šaltinius. Įstatymas atleidžia nuo aplinkos taršos mokesčio tas transporto priemones, kuriose yra teršalų neutralizatoriai, t. y. išmetamųjų dujų katalizatoriai. Nors įstatyme nustatyta, kad šį mokestį turėtų mokėti ir fiziniai asmenys, tačiau iš jų mokesčio už aplinkos teršimą iš automobilių išieškoti turbūt neįmanoma. Todėl mokesčio našta tenka tik įmonėms.

Aplinkos teršimo mokesčio lengvatos

Aplinkos teršimo mokesčiu neapmokestinami:

Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę ir komercinę veiklą ir teršiantys iš mobilių taršos šaltinių, kuriuose yra įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos. Šios sistemos buvimą ir jos veikimą patvirtina mokesčio mokėtojo pateikta valstybinę techninę kontrolę vykdančios institucijos ar transporto priemonę pardavusios ir atliekančios garantinę priežiūrą įmonės išduota pažyma, o naujoms transporto priemonėms, kurios registruotos nuo 2002 m. sausio 1d.- tipo patvirtinimo (pripažinimo) sertifikatas, patvirtinantis transporto priemonių ir sudėtinių transporto dalių atitiktį Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.

Fiziniai ir juridiniai asmenys (ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai ir kt.), teršiantys iš mobilių taršos šaltinių, kai jie užsiima žemės ūkio veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus sekcijos AO1 skyriuje, ir jų pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gaunamų pajamų.

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atleidžiami nuo mokesčio už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 10 procentų. Atleidimas galioja nuo priemonės įgyvendinimo pradžios ne ilgiau kaip 3 metus.

Fiziniai ir juridiniai asmenys už išleidžiamą su nuotekomis iš stacionarių taršos šaltinių teršalų kiekį, kuris yra iš aplinkos paimtame vandenyje, t. y. teršalų kiekis, esantis jų naudojamame vandenyje ir su panaudotu vandeniu išleidžiamas į aplinką. Si sąlyga netaikoma tada, kai asmenys naudoja kitų asmenų naudotą ir papildomai užterštą vandenį, bei tada, kai asmenys valo iš aplinkos imamą vandenį ir į aplinką išleidžia iš jo pašalintus teršalus.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie eksportuoja apmokestinamuosius gaminius ir į apmokestinamąją pakuotę įpakuotus gaminius, yra atleidžiami nuo mokesčio už tokį kiekį, koks buvo eksportuotas per mokestinį laikotarpį, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pateikus dokumentus, patvirtinančius eksportuotą kiekį.

Gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir pakuotės atliekomis už visą gaminių ir pakuotės kiekį, jei įvykdo Vyriausybės nustatytas atliekų

tvarkymo užduotis, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pateikia dokumentus, patvirtinančius šių atliekų pakartotinai panaudotą ar perdirbtą kiekį.

Mokesčio objektas

Iš stacionarių taršos šaltinių į aplinką išmetami teršalai, nurodyti gamtos išteklių audojimo leidime, kuriems Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyti mokesčio už aplinkos teršimą tarifai ir kurie įrašyti į patvirtintą apmokestinamų teršalų sąrašą.

Mobilių taršos šaltinių (automobilių, geležinkelių, laivų, lėktuvų transportas ir kiti judantys mechanizmai) išmesti j aplinką teršalai apmokestinami pagal įkainius, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“, už toną sunaudotų atitinkamos rūšies degalų, o lėktuvams – už
pakilimo ir nusileidimo ciklą.

Mokesčio už teršalų išmetimą į aplinką apskaičiavimas ir sumokėjimas

Mokesčio tarifai ir baudos:

Mokesčiams už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiuoti taikomi Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo l priedėlyje nustatyti teršalų ir teršalų grupių tarifai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 829 žodžiai iš 2676 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.