Techniniai irengimai kursin
5 (100%) 1 vote

Techniniai irengimai kursin

1. ĮVADAS

Metalo pjovimo staklėmis ir kitomis metalo apdirbimo mašinomis gaminami visi šiolaikiniai įrenginiai mašinoms, prietaisai ir kiti pramoniniai gaminiai. Metalai ir nemetalinės medžiagos rankiniu būdu apdirbamos jau labai seniai, bet staklėmis pradėta apdirbti žymiai vėliau. Tik XII a. Sukurtos tekinimo ir gręžimo staklės su rankine pavara, o XVIa. – su mechanine pavara, sukama vandens ratu. Mechaninės tekinimo staklės buvo gaminamos Italijoje, Prancūzijoje, o iš ten atvežamos į Rusija.

Lietuvos TSR metalo pjovimo staklės pradėtos gaminti 1947m.

,, TSR ekonominio ir socialinio vystimosi pagrindinėse kryptyse 1986-1990 metams ir laikotarpiui iki 2000 metų “ numatoma iš esmės rekonstruoti ir sparčiau vystyti gamybos kompleksą, pirmiausią staklių, skaičiavimo technikos, prietaisų gamybą, elektrotechnikos ir elektronikos pramonę. Be to, numatyta pasiekti, kad aktyvioji pagrindinių fondų dalis kasmet būtų atnaujinama iki 10-12 kartų padidinant mašinų gamybos ir metalo apdirbimo produkcijos gamybą 40-45 procentais. 3-4 kartus sutrumpinti naujos technikos kūrimo ir įvaldymo laiką, plačiai diegti lanksčiuosius perderinamos gamybos vienetus ir automatizuoto projektavimo sistemos, automatines linijas, mašinas ir įrengimus su įmontuotomis mikroprocesinėmis technikos priemonėmis, daugiaprocesines-pagal skaitmeninę programą valdomas stakles, robotų techniką, rotorines ir rotorinius-konvėjerių kompleksus.

Techninės rekonstrukcijos tempui didžiulį poveikį daro platus gamybos elektronizavimas ir kompleksinis automatizavimas.

2. Rbinių pjovimo greičių ir pastumų parinkimas

Staklės dažniausiai projektuojamos pagal optimalius ribinius pjovimo režimo parametrus (suprojektuotos staklės turi būti našios, apdirbtos detalės – geriausios kokybės ir mažiausios savikainos). Be to, reikia, kad suprojektuotomis staklėmis būtų galima apdirbti detales iš įvairių medžiagų ir ekonomiškai naudoti pjovimo įrankius. Pirmiausia parenkamas technologinis procesas, t.y. apdirbimo metodas, taikomas įrankis. Tam tikslui apskaičiuojamos pjovimo gylio ribinės reikšmės (tmax, tmin), pastumų ribinės reikšmės (Smax, Smin). Ribinės pjovimo gylio reikšmės nustatomos pagal apdirbimo užlaidas ir apdirbtų paviršių tikslumo ir šiurkštumo reikalavimus. Ribinės pastumų reikšmės parenkamos pagal detalės standumą, tvirtinimo būdą, pjovimo įrankio stiprumą ir standumą, pagal pastūmos mechanizmo stiprumą bei standumą, pagal apdirbtų paviršių tikslumą ir šiurkštumą. Žinant t ir S parenkamas įrankio patvarumo laikas T ir nustatomi ribiniai pjovimo greičiai vmax ir vmin. Skaičiuojant vmax, reikia imti mažiausią pjovimo gylį ir pastūmą, ruošinio medžiagą – mažaanglį plieną, kurio σB ≤ 750Mpa ( HB≤ 170 ), mažiausią pjovimo įrankio skersmenį ir patvarumą, pjaunančios dalies medžiagą – kietlydį ( ašiniams įrankiams – greita pjūvį plieną ). Skaičiuojant vmin , reikia imti didžiausią įrankio skersmenį ir patvarumą, pjaunančiosios dalies medžiagą – kaitrai atsparų plieną ir jo lydinius, kurių σB > 750Mpa ( HB > 170 ), ir didžiausią pjovimo gylį ir pastūmą. Parenkant ribinius pjovimo režimo parametrus atsižvelgiama į įrankių skaičių, medžiagos apdirbamumą ir projektuojamų staklių automatizacijos lygį. Šie parametrai iš normatyvų arba apskaičiuojami pagal žinynuose pateiktas formules.

Pjovimo jėgų skiačiavimas. Skaičiuojant Pz max, Py max ir Pz max reikia, kad apdirbamos detalės medžiaga būtų labai stiprus plienas, kurio σB > 750Mpa ( HB > 170 ), pjovimo gylis ir pastūma – dažniausia, pjovimo įrankio skersmuo – didžiausias, pjaunančios dalies medžiaga – greitapjūvis plienas arba mažiausio patvarumo kietlydis ( tekinimo, ištekinimo, karuselinės ir drožimo staklėms T = 15-30 min ).

3. Pradinių duomenų, reikalingų kinematiniam skaičiavymui, nustatymas

Projektuojant staklių greičių dėžę, pradiniai duomenys yra tepinių detalių apdirbimo technologinis procesas. Detalių matmenys parenkami tekinimui dmax = (0.6…0.7) • 2H:

dmax = 200;

dmin = (0.1…0,12) • dmax .

Pjovimo režimų lentelė

Lentelė: 1

Eil. Nr. Operacijos pavadinimas Apdirbama medžiaga Pjovimo įrankio medžiaga Pastūma s, mm/aps. Gylis t, mm. Greitis v,

m/min. Galia N, kW

smin smax tmin tmax vmin vmax

01 Grubus, rupus tekinimas Plienas T15K6

0.7

1

——–

30

—-

02 Glotnus tekinimas Plienas T15K6

—-

—-

0.5

—–

—–

200

03 Griovelio įpjovimas, sriegimas Plienas T15K6

—– 0.

——

—–

10

—–

——

( ryškiau pažymėti skaičiai yra mano pasirinkti, tolimesniems skaičiavimas )

Pirmiausiai reikalingas dydis dmax nustatomas pagal užduoties duomenis. Tačiau, užduotyje tokių doumenų nėra, tuomet dmax parenkamas taip, kad atitiktų vidutinių matmenų stakles ir mano pasirinkatas skersmuo yra – 200mm. vmax ir vmin apskaičiuojami pagal formulas arba parenkant iš žinynų, taigi aš gretčius pasirinkau iš žinynų: vmax = 200 m/min ir vmin = 30 m/min. Skersmuo dmin apskaičiuojamas taip:

dmax = 200 mm.

dmin = ( 0.1…0.12 ) • dmax,
apskaičiaves gaunu:

dmin = 0.11 • 200 = 22 mm, pasirenku 0.11, nes tai yra viduriukas iš galimų varijantų ir manau, kad jis bus geriausias tolimesniems mano skaičiavimams.

Žinodamas diametrą ir greitį, kuriuos pasirinkau, toliau pradedu skaičiuoti: ribinio suklio sukimosi dažnius ir ribines pastūmas.

Metalo pjovimo staklių greičių dėžes reikia projektuoti iš elementarių kinematinių grandžių sujungiant reikiamų jų skaičių. Pradiniaikinematinio skaičiavymo duomenys yra tokie: ribinio suklio sukimosi dažniai nmin, nmax, ribinės pastūmos Smin, Smax, suklio sukimosi dažnių ir pastūmų geometrinių progresijų vardikliai φ, φs, greičių ir pastumų skaičiai z, zs, elektros variklio apsisukimai, maksimalus sukimo momentas Mmax, maksimali traukos jėga Qmax.

Ribiniai sukliosukimosi dažniai apskaičiuojami pagal ribinius ruošinio skersmens ir pjovimo greičius:

Taigi:

Čia vmax ir vmin – ribiniai pjovimo greičiaim/min.,

dmin ir dmax – ribiniai ruošinio skersmenys m.

Iš suklio ribinių sukimosi dažnių santykio apskaičiuoju pjovimo greičio reguliavimo diapazonas:

Apskaičiavęs gaunu:Čia Rv – pjovimo greičio reguliavimo diapazonas,

Rd – ruošinio skersmens kitimo diapazonas ( ekonomiškiausiai išnaudojamas staklės, kai Rd ≤ 4 ).

Taigi matyti, kad mano staklės ekonomiškai nebus naudojamos, nes mano apskaičiuotas Rd yra dvigubai didesnis už reikiama, kad įgyvendinti šia sąlygą.

Geometrinės progresijos vardiklis apskaičiuoju pagal formulę:Čia φ – geometrinės progresijos vardiklis,

k – sukimosi dažnių skaičius.

φ aš priimu lygia 1.26, nes standartinės geometrinės progresijos vardiklio reikšmės yra tokios: φ – 1.06; 1.12; 1.26; 1.41; 1.58; 1; 1.78; 2.

Dažniausiai geriausi rezultatai pasiekiami, kai vardikliai φ = 1.26 arba φ = 1.41, taigi manasis vardiklis atitinka, ir aš tesiu savo skaičiavymus toliau.

Apskaičevęs pasirinkau standartinį vardiklį φ ir žinodamas nmin ir nmax, apskaičiuoju tarpinius suklio sukimosi dažniai:

n1 = nmin,

n2 = n1• φ,

n3 = n1• φ2,

———–

nk = n1• φk-1,

nmax = nk.

atlieku skaičiavimus ir parenku standartines reikšmes (po lygybės jau parinktas, standartinis skaičius) tarpiniams suklio sukimosi dažniams:

n1 = 47.8 = 50 aps/min,

n2 = 47.8parenkant elektros variklio apsisukimų skaičių nv greičių dėžėms svarbu, kad šie apsisukimai nesiskirtų daugiau kaip du kartus nuo nmax. perdavų perdavimo santykių skaitinės reikšmės nustatomos sudarius sukimosi dažnių grafiką.

4. Elektros variklių galingumo skaičiavimas

Tekinimo staklių ir kitų metalo pjovimo staklių pjovimo perdavimų elektros varikliai dirba ilgalaikiu režimu (elektros variklio temperatūra pastovi). Elektros variklio nominalus galingumas lygus galingumui, garantuojančiam normalų staklių darbą.Čia Nv – elektros variklio galingumas kW,

Np – pjovimo galingumas kW,

Pjovimo galingumas apskaičiuojamas taip:

čia v – pjovimo greitis,

Pp – didžiausia pjovimo jėga N (dažniausiai imama Pz).

Kad apskaičiuoti pjovimo galingumą visų pirma man reikia apsiskaičiuoti didžiausią pjovimo jėgą, o ji randama iš šios formulės:

dabar aš jau galiu apskaičiuoti ir pjovimo galingumą, o jis lygus:

Pjaunant, padidėjus apkrovoms perdavose ir guoliuose, susidaro papildomi galingumo nuostoliai, kurie paprastai siekia 10-15% viso naudojamo galingumo. Daugumos universaliųjų ir specialiųjų staklių, dirbančių kintamomis apkrovomis, elektros variklį galima perkrauti iki 25%. Tuomet:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1208 žodžiai iš 4003 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.