Terorizmas
5 (100%) 1 vote

Terorizmas

Turinys

Turinys 2

Įvadas 3

Analizės terminai 4

Požiūriai į teroristinę analizę 7

Terorizmo šaknys 10

Terorizmo rūšys 10

Literatūra 13

Įvadas

Šiandieninėje visuomenėje vis skambiau ir skambiau išryškėja žodis terorizmas, kuris visada neša paskui save skausmo ir nesupratimo atspindį. Spaudoje pasirodo duomenys, jog dar gan toli tvyrojęs nuo mūsų terorizmas pasirodė ir esantis visai čia pat. JAV vyriausybė informuoja apie galimus terorizmo aktus mūsų šiaurės valstybėse ir Baltijos šalyse.

Terorizmas-rengimas ir vykdymas pasikėsinimų (ginklu arba sprogmenimis) prieš vyriausybės narius valdžios atstovus, politinius priešininikus, prieš tikėjimo ar kitos rasės žmones, svetimšalius arba atsitiktinius praeivius, žmonių ar lektuvų grobimas siekiant užvaldyti šalį, įbauginti, sukelti sumaištį ar chaosą, protestuojant, siekiant naudos kokiems nors asmenims arba grupuotėms, pagaliau-be matomos priežasties. Iš garsiausių XX amžiaus terorizmo aktų paminėtini: Italijos karalius Umbertas (1900), Austrijos echercogas Pranciškus Ferdinandas (1914) nužudymai. Antroje praėjusio šimtmečio pusėje nepaprastai pagausėjo teroristinių aktų, kuriuos vykdo tam tikros organizacijos: Palestinos išsivadavimo organizacija, “Hezbollah”, ETA, IRA, gošistai (RAF, “Raudonosios brigados”, “Action directe”), dešiniosios organizacijos (OAS, Italijos neofašistai, Urugvajaus “Trumpamaros”, Peru “Švytintis kelias”) ir t.t. Tuo laikotarpiu labai pagilėjo praraja skirianti Šiaurės ir Pietų šalis, dėl to išryškėjo nauja pamatinė dviejų kultūrų ir civilizacijų priešprieša. Štai ką apie tai rašo Stanislavas Albinovskis: “Būtų klaidinga stengtis nematyti to fakto, kad tų stulbinančių ir šlykščių teroro aktų varomoji jėga-kad ir kokius šūkius skelbtų teroristai-yra vilties netekusių žmonių maištas prieš pasaulio kapitalo viešpatavimą, kuriam verčiama kaltė dėl to, kad trys ketvirtadaliai žmonijos skursta ir yra pažeminti. (…) Jau nebesvarbu, kiek pagrindo turi tie kaltinimai. Svarbu, kad tas maištas gresia šiaurės civilizacijai.”

Daugeliui pasaulio valstybių kova su terorizmu šiandien yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Savo pasiryžimą visomis išgalėmis kovoti su tarptautiniu terorizmu deklaruoja Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija, Turkija, Haitis, Lietuva, Džibutis ir t.t. Daugelyje pasaulio valstybių specialiai kovai su terorizmu kuriami nauji įstatymai, formuojamos specialiosios antiteroristinės pajėgos, terorizmas (kaip grėsmė) minimas valstybių strateginiuose dokumentuose.

Viskas globalioje kovoje su terorizmu lyg ir aišku. 2001 metų rugsėjo 20 dieną JAV prezidentas George’as W. Bushas pasakė: „Arba jūs esate su mumis, arba jūs esate su teroristais“. Neutralių žiūrovų šiuo atveju kaip ir neliko. Gėris kovoja prieš blogį, geri vaikinai žudo blogus. Deja, viskas tik atrodo paprasta. Terorizmas, nepaisant jam skiriamo didžiulio dėmesio, ir toliau išlieka vienu sunkiausiai apibrėžiamų reiškinių. Kodėl kai kurie žmonės nusprendžia nutraukti visus ryšius su visuomene ir pradėti savo karjerą teroristų grupuotėje. Ar teroristas turi bendrų savybių ar charakteristikų? Ar teroristas yra atskira asmenybė ar pagal kokį šabloną veikiantis asmuo? Ar gali teroristo profilis būti ištirtas, kas galėtų realiai padėti ištirti potencialius teroristus ar jie būtų lektuvo pagrobėjai, ar žudikai, ar savižudžiai. Ar kai kurie teroristai turi būti psichiškai nesveiki. Psichologiniais terorizmo faktoriais domisi psichologai, politologai ir valstybės pareigūnai, kurie leistų nustatyti ir apsisaugoti nuo teroristų pavojaus ar taip pat suvokti teroristų veiksmus. Šioje medžiagoje siejama nustatyti kokios yra terorizmo savybės.

Analizės terminai

Negalėdami pasiekti savo nerialių tikslų įprastais metodais tarptautiniai teroristai bando pasiųsti ideologinę ir religinę žinią terorizuodami pagrindinę pasaulio visuomenę. Teroristai bando sukurti didelio masto ir susidomėjimo smūgį visuomenei prieš kurios vyriausybę kaip taikinį jie kovoja, nepaisant mažų materialinių išteklių, kurie yra jų valdžioje. Vykdydami tokią veiklą jie stengiasi parodyti daug dalykų: kad jų puolama šalis nesugeba apsaugoti savo šalies piliečių arba nužudydami ypatingą asmenį siekia pamokyti visuomenę apie jų požiūrio ar politikos palaikymą priešingą jų pačių nuostatoms. Pavyzdžiui nužudydami Egipto prezidentą Anwor Sadat 1981 spalio 6 dieną per jo istorinę kelionę į Jeruzalę Al-jihad teroristai siekė parodyti pasauliui, o ypač musulmonams, žalą, kurią jis vykdo.

Taktika nėra nauja. Pradžioje 48 metų žydų sekta vadinama “pasekėjais” vykdė teroristines kampanijas siekiant nuslopinti sukilimą prieš romėnus Judėjoje. Pasekėjai demonstravo žudant kitus žydus jų amoralumą bendraujant su romėnais ir kad įsibrovėliai negali apsaugoti su jais bendraujančių žydų.

Terorizmo apibrėžimai yra platūs ir neatitinkantys vieni kitų. Netgi terorizmo tyrinėtojai nesistengia apibrėžti kitokio apibūdinimo, paprastai cituodami JAV departamento terorizmo apibrėžimą kaip iš anksto apgalvotą, politiškai motyvuotą smurtą prieš nekonfliktuojančius taikinius (tautines mažumas) ar veikinčius agentus paprastai siekiant įtakoti publiką.
Smurtinis veiksmas, kuris bus pripažintas teroristiniu JAV, gali būti nepripažintas tokiu kitoje šalyje. Terorizmą išskiriat iš kitų veiksmų tokių kaip kariuomenės veksmai karo metu ar įprasti nusikaltimai turi būti naudojamos objektyvios ir atitinkančios tikrovę savokos.

Terorizmas ar nacionalinis išsivadavimas?

Gana plačiai paplitęs bandymas sąvoką “terorizmas” padaryti nereikšmingą, t.y. sumaišyti teroristų veiklą, o kovą pasiekti nacionaliniu išsivadavimu. Tokiu būdu pasikartojo Sirijos oficialusis požiūris – ji nepadeda teroristų organizacijoms, bet remia nacionalinio išsivadavimo judėjimus. 1986 metų lapkritį prezidento Hafez el-Assad kalboje dalyviams, 21-osios darbininkų sąjungų suvažiavimo metu (21st Convention of Workers Unions in Syria), pareiškė priešinimąsi terorizmui ir patvirtino, kad terorizmas yra vienas dalykas,o nacionalinė kova prieš okupaciją – kitas. Be to teigė, kad Sirijos valdžia, padedanti kovoms prieš okupaciją, finansuodama nacionalinio išsivadavimo judėjimus.

Bandymui sumaišyti sąvokas “terorizmas” ir “nacionalinis išsivadavimas”, iškyla įvairūs oficialūs pranešimai iš arabų pasaulio. Pavyzdžiui, 1987 metų pradžioje Kuveite, 5-ojo musulmonų suvažiavimo metu, dalyviai paskelbė tokią rezoliuciją:

“Konferencija pakartoja savo visišką ištikimybę atskiriant brutalius ir neteisėtus teroristų veiksmus, vykdomus individų, grupuočių, valstybių, remiantis įstatymiškų kovų, engiamų ir pavergtų tautų prieš užsienio valstybę, nesvarbu, kokia ji bebūtų.

Arabų lygos (Arab League) užsienio ir vidaus reikalų minsiterijos patvirtino savo poziciją susirinkime 1998 m. balandį, Kaire. Dokumente, pavadintame “Arabų strategija kovoje prieš terorizmą” (Arab Strategy in the Struggle against Terrorism), pabrėžė, kad kariniai veiksmai, nustatyti “Išsivadavime ir pasiryžime” nepriklauso terorizmo kategorijai, tuo tarpu, priešiški veiksmai prieš santvarką ar vadovų šeimas, nebus laikomi politinėmis atakomis, bet tikriau, kriminaliniu grasinimu susidoroti.

Čia mes taip pat pastebime bandymą sumaišyti “terorizmo” reikšmę sąvokomis “pabaiga” (nacionalinis išsivadavimas). Nepaisant gamtos taisyklių, kai kalbame “išssivadavimas iš užsienio okupacinio jungo”, tai nėra terorizmas, bet įstatyminė ir patvirtinta veikla. Tai yra klišės priežastis, “vieno žmogaus teroristas yra kito žmogaus laisvės gynėjas”, tai pažymi, kad viskas priklauso nuo perspektyvos ir pasaulėžiūros.

1981 metais buvusios Sovietų Sąjungos prezidentas Leonidas Brežnevas, per savo vizitą pas Libijos vadovą Muamar Qadhafi, pareiškė: “Imperialistai nepaiso net žmonių ar istorijos teisių. Išsivadavimo kovos juos piktina. Jie tai apibūdina kaip “terorizmą”.

` Stebėtinai daug Vakarietiško pasaulio žmonių priima klaidingai suprastą manymą, kad terorizmas ir nacionalinis išsivadavimas yra dvi priešingybės, svarbiausi įstatiminio masto smurtavime.

Kovos dėl nacionalinio išsivadavimo, atrodo, teigiamos ir, pabaigoje pateisinamos; tuo tarpu terorizmas yra negatyvus ir neapkenčiamas. Pagal šį traktavimą neįmanoma, kad bet kokia organizacija gali būti kartu ir teroristų grupuotė, ir nacionalinio išsivadavimo juodėjimas vienu metu.

Negalėjimas suprasti skirtumo tarp šių dviejų sąvokų yra tarsi pakliuvimas į semantinius spąstus, paspęstus teroristinių organizacijų ir jų sąjungininkų. Jie bandė ir bando kovoti su nacionalinio išsivadavimo klišėmis, panaudodami neįprastus argumentus, užuot patvirtindami: jei grupuotė ar organizacija pasirenka terorizmą, kaip ketinimą, tai jų kovos tikslas ir veiksmai negali būti pateisinami.

Taip, pavyzdžiui, senatorius Jackson, cituojamas Benyamin Netanyahu knygoje “Terrorism: How the West Can Win”: “Idėja, kad vieno žmogaus “teroristas” yra kito “laisvės gynėjas”, negali sankcionuoti. Kovotojai už laisvę ar revulicionieriai nesprogdina autobusų, pilnų nekaltų civilių, bet teroristai-žudikai taip daro; kovotojai už laisvę nesiruošia paimti į nelaisvę ir žudyti moksleivių, bet teroristai-žudikai taip daro… Gėda, kad demokratija leidžia taip branginamą žodį “laisvė” gretinti su teroristiniais išpuoliais.”

Profesorius Benzion Netanyahu taip pat mano, kad laisvės gynėjai yra bejėgiai padaryti terorostinius aktus: “Dėl sugretinimo su teroristais. Nelaisvės kovotojas visada apdairiai atakavo nekaltuosius. Jis niekada tyčia nežudė mažų vaikų, ar praeivių gatvėje, ar užsieniečių, ar kitų civilių, kurie gyvena konflikto teritorijoje ir tiktai etniškai ar religiškai giminiuojasi su gyventojais…”

Išvadoje, mes privalome nustatyti, kad visa tai akivazdu. Toli nuo buvimo laisvės gynėju, teroristas yra priespaudos ir pavergimo nešiotojas…

Šis požiūris stiprina teroristinių organizacijų bandymus pristatyti terorizmą ir kovoti už išsivadavimą, lyginant kaip dvi nesuderinamas sąvokas.

Taigi, žaidimai teroristų rankose, paremti tokiu tvirtinimu: nuo tada, kai jie kovoja, norėdami kažką pašalinti, laiko save užsienio gyventojais, todėl negali būti laikomi teroristais.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1492 žodžiai iš 4944 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.