Tolerancija1
5 (100%) 1 vote

Tolerancija1


TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………. 3

1. TERMINO KILMĖ IR REIKŠMĖS………………………………………. ….4

1.1. Kilmė…………………………………………………………………………… 4

1.2. Reikšmės………………………………………………………………………. 4

2. TOLERANCIJOS SRITYS………………………………………………………. 6

2.1. Religinė………………………………………………………………………….6

2.2. Politinė…………………………………………………………………………..7

2.3. Kūrybinė………………………………………………………………………..7

3. TOLERANCIJOS RIBOS………………………………………………………….9

3.1. Ribojimo pagrindimas……………………………………………………..9

3.2. Tolerancijos ribos……………………………………………………………9

3.3. Pakantos ribos…………………………………………………………….. 10

4. TOLERANCIJOS OBJEKTŲ SRITIS………………………………………11

4.1. Tolerancijos sąlygos………………………………………………………11 4.2. Pakanta……………………………………………………………………………….11

4.3. Tolerancija……………………………………………………………………12 4.4. Ką toleruojame……………………………………………………………..12

IŠVADOS…………………………………………………………………………………13

LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………….14

ĮVADAS

Kiekvienas esame vienintelis ir nepakartojamas. Vienas tvirtai ir nuosekliai laikosi principų, kitas savanaudis, nuolat inkščiantis. Vienas triukšmaujantis savimyla, kitas tylus ir užsidaręs. Kad ir kokie mes esame, labai svarbų vaidmenį mūsų gyvenime vaidina sąntykiai su kitais, kitų sąntykis su mumis. Šio darbo tikslas – išaanalizuoti visus mus liečiantį dorovės principą – toleranciją.

Tolerancijos apraiškų gausiai galima rasti ir analizuojant filosofų mintis. Anglų filosofas Dž. Lokas teigė, kad žmogus yra laisvas tiek kiek, jis laisvės suteikia kitam, šis jo teiginys yra vienas iš pagrindų jo vosoje filosofijoje, bet lygiai taip galima apibrėžti ir toleranciją.

Tolerancija – universalus bendravimo kultūros dorovinis principas, mandagumo forma. Tolerancija gina žmogaus teisę gyventi pagal savo paties pažiūras ir įsitikinimus. Kartu ji reikalauja tas pačias teises pripažinti ir kitiems. Tolerancija suponuoja žmonių tarpusavio santykių lygiateisiškumą, abipusę pagarbą ir tarpusavio supratimą. Tik tuo remiantis įmanoma pasiekti žmonių santykių darną.

Šiais laikais, spartėjant globalizacijai, tai išties labai aktualus klausimas. Todėl šiame darbe apžvelgsiu tolerancijos kilmę, jos sampratą bei reiškimosi sritis ir ribas.

1. TERMINO KILMĖ IR REIKŠMĖS

1.1. Kilmė

Viena svarbiausių asmens savybių ir vienas svarbiausių dalykų etikoje yra tolerancija. Žodis „tolerancija“ yra kilęs iš senosios graikų kalbos žodžio talao arba tlao reiškiančio : ištveriu pakeliu, pakenčiu. Lotyniškai tolerans – kantriai pakeliantis, iškenčiantis. Tik Renesanso epochoje terminas buvo įvestas XVI a. religinių kovų laikotarpiu žymėti religiniam pakantumui, „tolerancija“ buvo suteikta filosofinė prasmė. Šia presme pasisakant prieš protestantų persekiojimą ir prieš pačių protestantų nepakantumą.

. Į Lietuvą atkeliavo su.šviečiamąja filosofija ir etika. Gimusi Anglijoje ir ypač išplėtota Prancūzijos švietėjų, tolerancijos samprata tiesiogiai buvo siejama su žmogaus laisvės ir lygybės idėjomis. Tolerancija, tai universalaus bendravimo kultūros dorovinis principas, kuriam artimai susiję sąvokos pagarba ir pakanta. Viena kitą papildydamos sudaro tolerancijos turinį. Lotyniškas terminas „tolerancija“ ir lietuviškas „pakanta“ yra tos pačios kilmės, kilę iš“kantrybės“ sąvokos. Tolerancija tai pripažinimas laisvės, kurią žmogus pripažįsta pats sau. Kita vertus, kiekvienas šių apibrėžimų atskleidžia tolerancijos esmę, būtinybę gerbti kitų „skirtingų žmonių“ teisę būti tuo, kuo jie yra, nekenkti jiems. Tolerancija remiasi intuityviu suvokimu, kad žmonija yra tarsi vientisas, susaistytas tarpusavio ryšių organizmas. Ji yra būtina ne tik piliečių visuomenei, bet ir pačiam žmonijos išlikimui.

1.2. Reikšmės

Skirtinguose srityse tolerancijos sąvoka įgauna kitokių aspektų. Techniniuose ir kituose matavimuose tolerancija – leistinas nukrypimas nuo normos, matuojamo parametro didžiausios ir mažiausios leistinos reikšmės skirtumas.

Kuo tolerancija mažesnė, tuo gaminys tikslesnis. Pinigų srityje tolerancija – neišvengiamas, įstatymų leidžiamas monetų nustatyto svorio ir prabos nukrypimas.

Medicinoje tolerancija vadinamas galėjimas pakelti tam tikras vaistų dozes, dirginimus ir kitas medicinines procedūras.

Psichiatrijoje tolerancija – sąvoka, apibūdinanti asmens gebėjimą ištverti vidutinį asmenį žlugdančių poveikių kiekį, nepaslankumą tuos poveikius
šalinant, atsirandantį depresijos metu.

Imunologijoje imunine tolerancija vadinama pastovi imuninės reakcijos į kuriuos nors antigenus blokada, šios reakcijos nebuvimas arba susilpnėjimas išliekant imuniniam reagavimui į visus kitus antigenus.

Kalbotyroje pripažįstama, kad kiekvienoje natūralioje kalboje esama skolinių, svetimybių, barbarizmų, kuriuos keblu iš kalbos pašalinti. To nedaroma ir tokie žodžiai toleruojami.

2. TOLERANCIJOS SRITYS

2.1. Religinė

Istorinė tolerancijos idėjos ir praktikos sklaida rodo, kad netolerancijos kitaminčiams pagrindas buvo absoliutumo pretenzija: tikrąjį Dievo žodį žino tik Bažnyčia, jos autoritetas kyla iš Šv. Rašto autoriteto – ką teigia Bažnyčia, tas teisinga. Teokratinė tendencija siekė Bažnyčia įgalinti reguliuoti visas gyvenimo sritis: valstybę, teismus, švietimą, mokslą ir meną, net ekonomiką. Viduramžiais būti tolerantiškam reiškė būti atlaidžiam nuodėmei, taigi pačiam daryti nuodėmę.

Praėjus krikščionybės kultūrinio viešpatavimo epochai, katalikybė ir kitos krikščioniškosios konfesijos įrodė, kad joms būtina atsinaujinimo dvasia, kad katalikybė pajėgi teigti tikėjimo laisvę be netolerancijos, be absoliutumo pretenzijos, kuri logiškai ir psichologiškai susijusi su netolerancija. Šiuolaikinėje katalikybės doktrinoje absoliutumo pretenzijos neliko. Katalikai teigia, kad nėra išganymo už Bažnyčios ribų. Ši taisyklė sako, kad nėra išganymo už tiesos ribų; o tiesa, tiesioginė arba netiesioginė, yra neribotai duodama visiems. Bažnyčia laisva savo antgamtiškumu, nuo bet kokio nuodėmės pėdsako, ji esanti nekalta, tačiau nėra nekalti jos nariai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 787 žodžiai iš 2621 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.