Turizmo sektoriaus vystymas Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Turizmo sektoriaus vystymas Lietuvoje

TURINYS

SANTRAUKA

TURINYS

ĮVADAS 4

1.PAGRINDINĖ DALIS 4

1.2. Turizmo sektoriaus statistinių duomenų analizė 6

2.IŠVADOS 19

LITERATŪRA 20

ĮVADAS

Turizmo bei rekreacijos paklausa auga labai sparčiais tempais, lyginant su visu pasaulio vystymųsi. Tokį staigų augimą įtakojo iki minimumo sumažėjusios transportavimo (mobilizacijos) problemos, padidėjusios turistinių produktų vartotojų pajamos bei pailgėjęs laisvas laikas.2000 metais tarptautinis turizmas išaugo 7,4%, tai pats didžiausias pokytis analizuojant pastaruosius metus ir beveik dvigubai didesnis nei 1999 metais. Remiantis Tarptautinės Turizmo Organizacijos (World Tourism Organisation) duomenimis, 2000 metais buvo 698 milijonai tarptautinių kelionių, o tai yra beveik 50 milijonų daugiau nei 1999 metais.Pastaraisiais metais turizmas išaugo daug daugiau nei to buvo tikimasi optimistiškiausiose prognozėse. Ilgalaikėje Tarptautinės Turizmo Organizacijos vizijoje iki 2020 metų numanoma, kad iki 2010 metų turistų skaičius pasieks vieną milijardą, o 2020 metais – net 1,56 milijardo. Taigi, šio sektoriaus pokyčių bei poreikių analizė darosi vis aktualesnė ir svarbesnė.

Turizmas yra daugiamatė bei daugiafunkcinė ekonominė veikla, turinti stiprų socialinį aspektą. 1991 metais Tarptautinė turizmo organizacija (WTO) parengė turizmo apibrėžimą, kur turizmas apibrėžiamas, kaip visos kelionių, ekskursijų rūšys, kai asmuo palieka savo nuolatinę darbo vietą ilgiau nei parą ir trumpiau nei 12 mėnesių, ir kai išvykos tikslas nėra samdoma apmokama veikla.

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, turizmo įtaka šalies ekonominiams ir socialiniams rodikliams vis didėja. Statistiniai turizmo industrijos rodikliai lemia tai, kad ši verslo šaka Lietuvoje turi tendenciją sparčiai vystytis, juolab, kad Lietuva yra pilnateisė Europos Sąjungos valstybė, kur ekonominis šalies lygis sparčiai vystosi. Kalbant apie Lietuvą, kiekvieno regiono ar atskirų regiono miestų turizmo poreikio analizė ne tik padėtų sėkmingam analizuojamos turizmo sferos vystymuisi, bet ir visos šalies gerovei, nes šis sektorius susijęs su kitais verslais ir paslaugomis.Minėti aspektai pagrindžia tyrimo aktualumą.

Pagrindinis kursinio darbo tikslas – išanalizavus statistinius duomenis, įvertinti turizmo sektoriaus vystymosi tendencijas Lietuvoje.

Darbo eigoje buvo siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius:

1. Išanalizuoti statistinius turizmo rodiklius

2. Suformuluoti išvadas.

Tyrimo objektas – Lietuvos turizmo rinkos statistiniai rodikliai.

Tyrimo pagrindas. Darbe naudotasi moksline literatūra lietuvių kalba, straipsniais bei publikacijomis mokslinėje bei periodinėje spaudoje, mokomąja statistine medžiaga, internetu.

Darbo rezultatai. Remiantis statistine analize, išanalizuoti pateiktus statistinius duomenis

Pagrindinė hipotezė – sparčiai auganti Lietuvos ekonomika, didėjanti turizmo paslaugų įvairovė ir apimtys, gerėjanti paslaugų kokybė, skiriamas dėmesys turizmo rinkodarai, sudaro geras sąlygas ir vietinio, ir atvykstamojo turizmo plėtrai.

Darbo rezultatais galės naudotis kiti tyrėjai, studentai ar verslininkai.Sparčiai auganti Lietuvos ekonomika, didėjanti turizmo paslaugų įvairovė ir apimtys, gerėjanti paslaugų kokybė, skiriamas dėmesys turizmo rinkodarai, sudaro geras sąlygas ir vietinio, ir atvykstamojo turizmo plėtrai. Šiuo metu Lietuvos turizmas yra kaimyninės šalys, atvykstamojo turizmo apimtis labiausiai įtakoja regiono šalių ekonomikos augimas bei tarpusavio politiniai santykiai. Iš kitos pusės, spartėjant integraciniams procesams, plečiasi ir Lietuvos turizmo geografija, tuo būdu, įvykiai, įtakojantys turizmo plėtrą pasaulyje, nors ir ne tokiais mastais, veikia ir Lietuvos turizmo plėtrą

1 lentelė

BVP rodikliai 2000–2004 m.

BVP rodikliai 2000–2004 m. 2000 2001 2002 2003 2004

Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui, veikusiomis kaino¬mis, Lt 12303 13009 13897 14887 16264

Bendrojo vidaus produkto pokyčiai pa¬lyginamosiomis 2000 m. kainomis, % tenkantis vienam gyventojui ( )

5,73 12,96 21,00 32,20

Šaltinis: www.std.lt

Iš pateiktos lentelės matome, kaip kinta BVP vienam gyventojui per metus. Analizuojant 2000 – 2004 m., matome, kad vienam gyventojui BVP padidėjo 32,20 procento.

Plečiantis turizmo geografijai atsiranda ir naujų problemų, viena iš tokių – Lietuvos pasiekiamumas. Su pagrindinėmis turizmo – kaimyninėmis šalimis susisiekimas yra neblogas. Bet, augant turistų srautams, nebetenkina susisiekimas su kitomis šalimis. Dėl didelių atstumų ir automagistralių trūkumo, nepakankamai išvystyto geležinkelių ir jūrų transporto, taip pat pigių skrydžių kompanijoms revoliucingai keičiant rinką, reikia daugiau pastangų bei išradingumo, pristatant Lietuvą tolimesnėse rinkose.

2 lentelė

Turizmo įmonių ir jose dirbančiųjų pokytis per analizuojamą laikotarpį

Turizmo įmonių ir jose dirbančiųjų pokytis per analizuojamą laikotarpį 2000 2001 2002 2003 2004

Turizmo įmonių skaičius 295 272 244 269 253

Dirbančiųjų skaičius 1140 851 1132 1462 1227

Šaltinis: www.std.lt

Vidutinis lygis:

;

Iš paskaičiavimų matome, kad

vidutiniškai Lietuvoje veikia 266 turizmo įmonių ir jose vidutiniškai dirba 1162 turizmo įmonių specialistų.

Absoliutinis turizmo įmonių padidėjimas (sumažėjimas):

∆x =xn – xn-1

∆x00=272-295=-23

∆x01=244-272=-28

∆x02=269-244=25

∆x03=253-269=-16

Didžiausias turizmo įmonių padidėjimas nustatytas 2003 metais, kuomet palyginus su 2002 metais reikšmė išaugo 25 turizmo įmonėmis. Didžiausias sumažėjimas nustatytas 2002metais (-28 turizmo įmonės).

Absoliutinis turizmo įmonėse dirbančiųjų padidėjimas (sumažėjimas):

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 736 žodžiai iš 2444 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.