Uab langvija apskaitos organizavimas
5 (100%) 1 vote

Uab langvija apskaitos organizavimas

UAB ,, LANGVIJA”

Uždaroji akcinė bendrovė ,, Langvija “ (toliau tekste vadinama – ,,benrovė”) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis ir kurie savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės norminiais aktais ir šiais įstatais.

Bendrovės teisine forma – uždaroji akcinė bendrovė.

Benrovės buveinės adresas: Šeštokiškių km. 33167 Molėtų raj.,L.R.

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, turintis komescinį , ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Ji turi savo firmos pavadinimą, anspaudą su pavadinimu, savarankišką balansą ir sąskaitas bankuose, gali turėti savo firminį blankją, savo prekių ir paslaugų ženklą, kitus rekvizitus.

Bendrovėje dirba apie 30 darbuotojų iš jų 15 specialistai pagrinde turintys aukštąjį išsilavinimą.Turime tris darbo cechus, kuriuose įeina 4 linijos pjovimo, 3 oblevimo linijos, 1 digevimo, 1 langų klijavimas, 1 gegnių klijavimas.Visa tai sutelpa į 1ha žemės plotą.

Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik jai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu. Bendrovės akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

Bendrovė yra įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui.

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Mes sukūrėme ir dirbame, kad padėtume klientams: susikurti gero ir saugaus gyvenimo vietą bei aplinką; įgyvendinti naujas idėjas su medžio apdaila.

Mes klientui siūlome: pažangiausias idėjas, geriuasią medžio produkciją, nepriekaištingą kokybę, finansinį savarankiškumą, sutartinių įsipareigojimų laikymąsi.

Mes siekiame, kad mūsų verslas būtų pelningas.ši tendensija suteikia galimybę bedrovei tobulėti, plėtotis ir geriau tenkinti vis augančius mūsų klientų reikalavimus.bendrovės gerovę kuria jos darbuotojai. Todėl mes siekiame sudaryti Jiems sąlygas efektyviai dirbti, kelti kvalifikaciją, atskleisti ir vystyti savo gebėjimus bei įgyvendinti asmeninius tikslus.

Mūsų bendrovė brangina savo vardą gerą vardą, rūpestingai vykdo įsipareigojimus, todėl mes- patikimas Jūsų partneris.

Būsime laimingi, galėdami padėti Jums. Dirbkime kartu. Laukiame Jūsų.

Su pagarba UAB ,, Langvija “

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

Bendrovės veiklos tikslas – užsiimti gamyba, prekyba ir paslaugų teikimu, siekiant tikslu gauti pelno. Bendrovės pagrindindinės komercinės ūkinės veiklos objektas yra veikla, susijusi su paslaugų teikimu, gamyba, prekyba.

20 medienos bei medienos gaminių gamyba.

51 didmeninė ir komisine prekyba.

52 mažmeninė prekyba, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas.

Kita L.R. įstatymų nedraudžiama veikla:

komercinę ūkinę veiklą, kuria verstis reikalinga licencija ar leidimas, bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja L.R. įstatymams.

BENDROVĖS VALDYMAS

Aukščiausias bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės vienasmenis valdymo organas yra bendrovės vadovas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai paskirtų klausimų.

Bendrovės santykiuose su kitais asmeniu bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.

Kiekvienas kandidatas į bendrovės vadovo pareigas ar valdybos narius privalo pranešti ji renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

Kai bendrovės įstatais keičiami dėl kolegialaus bendrovės valdymo ar priežiūros organo sudarymo, naujai išrinkti nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo L.R. juridinių asmenų registre.

VALDYMO STRUKTŪRA

DIREKTORIUS

( Gintautas Cesiulis)

KOMERCIJOS PADALINYS

( Teisutis Žybas) ( Dalia Baltuškienė)

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

VYR.FINANSININKĖ

( Tatjana Stašelienė)

BUHALTERINĖ APSKAITA

Apskaitos informaciją bendrovėse tvarko specialistai, kurių netgi įvardijimas lietuvių kalboje yra daugiareikšmis. Žodis ,, buhalteris „ kilęs iš vokiečių kalbos. Jis reiškia žmogų, laikantį ir pildantį knygas, t.y. tik fiksuojantį ūkines operacijas apskaitos knygose. Tačiau plėtojantis gamybai neužtenka tik fiksuoti operacijas ir įvykius, prireikia ir apibendrintos bei visapusiškai įvertintos informacijos, be kurios neįmanoma kvalifikuotai nuspręsti, kaip padidinti pelną, kaip valdyti bendrovę.

APSKAITOS INFORMACIJOS VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA

BUHALTERIJA

VYR. BUHALTERĖ

Tatjana stašelienė

Visai apskaitai bendrovėje vadovauja vyriausia finansininkė (buhalterė ). Vyr. finansininkė kartu su bendrovės vadovu dalyvauja priimant įvairius valdymus, tvarko pardavimų apskaitą, atlieka kitas funkcijas, kurioms reikia išmanymo ir kvalifikacijos.

Bendrovės sąskaitų plano struktūra parengta remiantis fundamentine apskaitos lygybe: PIRKIMAI= PARDAVIMAI

Bendrovėje taikoma rankine
apskaitos sistema. Bendrovės finansiniai Apskaitos dokumentai ir kiti dokumentai. Metų patvirtinimo saugomi bendrovės vadovo nustatyta tvarka, užtikrinančia dokumentų išsaugojimą. Patvirtinus metine finansinę ataskaitą, dokumentai ir apskaitos registrai atiduodami į archyvą.

Vidinės kontrolės sistema įmonėje tai yra tam tikri asmenys, kurie paskirti kontroliuoti įmonėje.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 778 žodžiai iš 2556 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.