Uab vp market tyrimas
5 (100%) 1 vote

Uab vp market tyrimas

TurinysUAB „VP Market“ pristatymas………………………………………………………………..…7

1. UAB „VP Market“ įmonės darbo saugos reikalavimai įmonėje, vidaus

darbo tvarkos taisyklės bei darbo ir priešgaisrinės saugos

reikalavimai…………………………………………7

2. Įmonės vizija, misija, tikslas, strategija. Įmonės mikro- ir

makroaplinkos analizė, perspektyvus

tyrimas………………………………………………………………………..………10

3. Bendrovės įstatai, pareigybės

nuostatai………………………………..……………………13

4. Pagrindiniai 9000 serijos standartai, ISO 9001 kokybės vadybos

sistemų ir ISO 1400 aplinkosaugos vadybos sistemos įdiegimas įmonėje ir jų

sertifikavimas…………………………..19

5. Įmonės valdymo organizacinė struktūra, padaliniai, atliekamos

funkcijos. Logistikos padalinio ryšis su kitais įmonės

padaliniais…………………………………………………………19

5.1.UAB „VP Market“organizacinė valdymo

struktūra…………………………………………………….21

5.2.UAB „VP Market“ logistikos padalinio organizacinė valdymo

struktūra………………………22

6. Įmonės technologinis procesas, prekių pristatymo grandinės, jų

pasirinkimo sprendimai…23

7. Pirkimų organizavimo strategija, pagrindiniai tiekėjai, logistikos

padalinio veiksmai

įmonėje…………………………………………………………………………………………..….30

7.1.UAB „VP Market“ apyvarta per pastaruosius 4

metus…………..….………………………….31

8. Tarptautinės logistikos paslaugų sistema ir jos valdymo ypatumai,

tarptautinių krovinių

vežimas, dokumentai……………………………………………………………………………..…33

9. Mokestinių deklaracijų parengimas…………………………………………………………35

10. UAB „VP Market“ mokesčių įstatymai……………………………………………………35

11. UAB „VP Market“ sandėlių įranga, valdymas, veiklos organizavimas.

Sandėlių veiklos

efektyvumo analizė………………………………………………………………………………….38

12. Krovinių gabenimas ir kontrolė. Krovinių gabenimo būdai, vežėjų

paslaugos, klientų

poreikiai…………………………………………………………………………………………..…41

13. UAB „VP Market“ logistikos padalinio vadovo vadovavimo stilius.

Įmonės stipriosios ir

silpnosios pusės, plėtros galimybės………………………………………………………………….45

Išvados…………………………………………………………………………………………..46

Literatūra………………………………………………………………………………………..47

Priedai…………………………………………………………………………………………..48

UAB„VP MARKET“ PRISTATYMAS

UAB „VP MARKET“ – nuolat auganti privati Lietuvos įmonė, didžiausio

Baltijos šalyse mažmeninės maisto produktų ir pramoninių prekių prekybos

tinklo operatorė. Bendrovė „VP MARKET“ priklauso stambiausiai Lietuvoje

privačių įmonių grupei, kuri mažmenine prekyba užsiima nuo savo veiklos

pradžios 1992 m. Bendrovė „VP MARKET“ yra Lietuvos prekybos rinkos lyderė,

užimanti apie 34 proc. mažmeninės prekybos rinkos. Pagrindinė veikla –

maisto produktų ir pramoninių prekių prekyba. Lietuvos Respublikos

Konkurencijos tarybos 2003 m. atliktų tyrimų duomenimis, bendrovės užimta

rinkos dalis, lyginant su mažmenine prekių apyvarta įmonių, kurių

pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, 2002 m. sudarė 22,4 proc., o

maisto prekių grupėje – 34,5 proc.(žr. 1 pav.)

[pic]

1 pav. Prekybos tinklų 2002 m. Lietuvoje užimamos rinkos dalys maisto

prekių grupėje1. UAB„VP MARKET“ ĮMONĖS DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI ĮMONĖJE,

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS BEI DARBO IR PREIŠGAISRINĖS SAUGOS

REIKALAVIMAI1. 1. VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Įmonė UAB „VP Market“ sudarydama vidaus tvarkos taisykles remiasi

Lietuvos Respublikos įstatymais. Pagal kuriuos buvo sudarytas: 2005 m.

darbo laiko kalendorius (1 lentelė), įmonėje taikoma 5 darbo dienų savaitė

(40 val.), kiekvienas padalinys į dieną turi dirbti nemažiau 8 val. Poilsio

ir darbo rėžimas (2 lentelė), kiekvienam padaliniui sudaromas bendras darbo

ir pietų grafikas, pietų pertrauka trunka 30 min., penktadienį įmonėje

dirbama 1 val. mažiau, tačiau pertraukų grafikas nesikeičia. ( žr. 1

priedas)1 lentelė

2005 m.
Darbo laiko kalendorius

|Mėnuo |Kalendorinių |Švenčių dienos|Darbo dienų|Poilsio ir |Darbo |

| |dienų skaičius | |skaičius |švenčių |valandų |

| | | | |dienų |skaičius |

| | | | |skaičius | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Sausis |31 |Sausio 1d. |21 |10 |168 |

|Vasaris |28 |Vasario 16 d. |19 |9 |153 |

|Kovas |31 |Kovo 11, 27, |21 |10 |168 |

| | |28 d. | | | |

|Balandis |30 |- |21 |9 |168 |

|Gegužė |31 |Gegužės 1 d. |22 |9 |176 |

|Birželis |30 |Birželio 24 d.|21 |9 |168 |

|Liepa |31 |Liepos 6 d. |20 |11 |160 |

|Rugpjūtis |31 |Rugpjūčio 15 |22 |9 |176 |

| | |d. | | | |

|Rugsėjis |30 |- |22 |8 |176 |

|Spalis |31 |- |21 |10 |168 |

|Lapkritis |30 |Lapkričio 1 d.|21 |9 |168 |

|Gruodis |31 |Gruodžio 25, |22 |9 |176 |

| | |26 d. | | | |

|Iš viso per |365 |- |253 |112 |2024 |

|metus: | | | | | |

|Vidutinis valandų skaičius per mėnesį |168,67 |

|Vidutinis darbo dienų skaičius per mėnesį |21,08 |2 lentelė

2005 m. Poilsio ir darbo grafikas

|Padaliniai |Darbo laikas, val. |Pietų |

| | |pertraukos |

| | |laikas, val. |

| |Pirmadienis – |Penktadienis | |

| |ketvirtadienis | | |

|1 |2 |3 |5 |

|Administracija |700 – 1700 |700 – 1700 |1200 – 1230 |

|Maisto prekių |700 – 1700 |700 – 1700 |1230 – 1300 |

|sandėlis | | | |

|Alkoholio sandėlis|700 – 1700 |700 – 1700 |1300 – 1330 |

|Tabako sandėlis |700 – 1700 |700 – 1700 |1330 – 1400 |1. 2. UAB„VP MARKET“ ĮMONĖS DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI ĮMONĖJE

Reikalavimai yra pateikti 4 priede.

1. 3. Darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimaiĮmonė UAB „VP Market“ sudarydama darbo ir priešgaisrinės saugos

reikalavimus remiasi Lietuvos Respublikos įstatymais.

Kiekvienas amuo, pastebėjęs gaisrą, privalo: Nedelsiant pranešti apie

gaisrą ugniagesiams; Imtis priemonių informuoti žmones apie gaisrą ir

organizuoti jų materialinių vertybių evakavimą; Gesinti gaisro židinį

turimomis priemonėmis; Iškviesti į gaisravietę objekto (darbo baro)

vadovaujančius darbuotojus.

Atvykę į gaisravietę objekto vadovai arba kiti atsakingi darbuotojai

privalo: Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai. Vadovauti žmonių evakavimui

ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai. Skirti asmenį, gerai

pažįstantį objektą ir žinantį vandens telkinius, gaisrinėms mašinoms

pastatyti. Patikrinti, ar įjungta automatinė (stacionari) gesinimo sistema.

Reikalui esant iškviesti dujų, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas.

Reikalui esant pasirengti išjungti elektros tiekimą, ventiliacijos sistemą.

Imtis priemonių apsaugoti gesinančius žmones, kad neužgriūtų konstrukcijos,

taip pat nuo elektros srovės poveikio, apsinuodijimų ir apdegimų. Gesinti

gaisrą, aušinti pastatų konstrukcijas.

Objekto atstovas, esantis gaisro gesinimo štabe, privalo: Gaisro

gesinimo vadovą konsultuoti apie technologinį procesą ir specifines

degančio objekto savybes. Gaisro gesinimo vadovo prašymu skirti darbuotojus

gesinti ir materialinėmis vertybėmis evakuoti. Skirti transportą,

reikalingą gaisro gesinimo medžiagoms atvežti į gaisravietę. Pagal gaisro

gesinimo vadovo nurodymus organizuoti komunikacijų išjungimą ar perjungimą,

išpylimą iš rezervuarų ar technologinių aparatų. Vadovauti objekto

darbuotojams gesinant gaisrą. Reikalui esant priešgaisrinės apsaugos

padalinius aprūpinti kuru ir maistu. Sudaryti sąlygas pailsėti.2. Įmonės vizija, misija, tikslas, strategija. Įmonės mikro- ir

makroaplinkos analizė, perspektyvus tyrimas

2. 1. Įmonės vizija, misija, tikslas, strategija

UAB „VP Market“ misija: UAB „VP Market“ nuolat auganti privati

Lietuvos įmonė, didžiausios
šalyse mažmeninės maisto produktų ir

pramoninių prekių prekybos tinklo operatorė, kuri plečia savo prekybos

galimybes, pateikiama produkcija vartotojams ne tik puikios kokybės, bet ir

patraukliai pateikiami. Naujų technologijų diegimui bendrovė skiria

didžiulį dėmesį. Perkama naujausia ir patikimiausia sandėliavimo, apskaitos

bei atsargų valdymo įranga, visos prekybos linijos nuolat modernizuojamos.

Įmonė visada pasirengusi abipusiai naudingų dalykinių ir prekybos ryšių

plėtrai.

UAB „VP Market“ vizija: UAB „VP Market“ stengsis padidinti siūlomų

prekių įvairovę prieinamomis kainomis.Svarbiausias bendrovės UAB „VP Market“ tikslas tiekti pirkėjams tokius

produktus, kurie visiškai atitiktų jų lūkesčius ir kokybės, ir kainos

atžvilgiu, didinti asortimentą. Taip pat vienas pagrindinių tikslų yra

išlykti konkurencinėje rinkoje lydere.

UAB „VP Market“ tikslų sistema susideda iš atskirų skyrių tikslų,

kurie nustatomi ir sudaromi skyrių viršininkų. Tikslai nustatomi, aptariami

visų padalinių direktorių per susirinkimus.

UAB „VP Market“ strategija: prieinamos kainos ir aukšta prekių kokybė;

asortimento didinimas; naujų technologijų įdiegimas; ryšių su užsienio

partneriais palaikymas ir plėtimas.2. 2. Įmonės mikro- ir makroaplinkos analizė, perspektyvus tyrimas

Makroaplinkos analizėEkonominė aplinka. Lietuvos bendrasis vidaus produktas yra 15092 mln.

Lt. ir nuolat kyla. Jo augimas struktūriniai poslinkiai, augimo cikliškumas

daro nežymią įtaką UAB „VP Market“ veiklai. Jei, pavyzdžiui, pablogėja

produktų realizacija, bendrovė būna priversta, galvoti, kaip mažinti

sąnaudas arba kitaip kompensuoti susidariusias sąnaudas. Infliacijos

svyravimai įtakos įmonei turi nedaug. Nulinė infliacija buvo užfiksuota ir

2003 m. sausio mėn., palyginti su 2002 m. gruodžio mėn. Vartotojų kainų

indeksas 2004 m. sausio mėn., palyginti su 2003 m. gruodžio mėn., sudarė

100,0. Kadangi nedarbo lygis Lietuvoje yra didelis, tai UAB „VP Market“

darbo jėgos sąnaudos nėra didelės.Politinė – teisinė aplinka. Tarptautinė politinė situacija įmonei

labai didelės įtakos nedaro, nes UAB „VP Market“eksportuoja ne daug: į

Latviją, Estiją, Bulgariją. Vidinė politinė šalies situacija įmonei irgi

yra svarbi, nes bendrovė stengiasi derinti savo strateginius sprendimus su

politinių partijų programinėmis nuostatomis. Stojant Lietuvai į Europos

Sąjungą UAB „VP Market“ didelį dėmesį skiria prekybos proceso tobulinimui

ir saugumui.Konkurencinė aplinka. UAB „VP Market“ turi šį pagrindinį konkurentą:

UAB „Norfos mažmena“. UAB „VP Market“ ir jos padėtis tarp konkurentų yra

geriausia. Maisto produktų ir pramoninių prekių prekyboje 2004 m. užima 1

vietą. (Šaltinys: Verslo žinios) UAB „VP Market“ pajamų pokytis 2002-2003

metais sudarė 21,39 %, 2003-2004 metais – 14,98 %.Socialinė – kultūrinė aplinka. Gyventojų galutinio vartojimo pokyčiai

labai didelę įtaką daro jos produktų asortimentui, kokybei ir kainai.

Šiomis dienomis pragyvenimo lygis Lietuvoje kyla, todėl vartotojai tampa

vis išrankesni, labiau atsižvelgia ne į kainą, bet į kokybę. Tuo remdamasi

UAB „VP Market“ vis atnaujina savo technologijų diegimą, papildo

asortimentą, importuodama vis įvairesnių ir įdomesnių inovatoriškų

produktų.

Mokslinė – technologinė aplinka. Ši aplinka UAB „VP Market“ yra labai

svarbi, nes nuo jos išsivystymo lygio priklauso bendrovės ilgalaikiai

konkurenciniai pranašumai. Bendrovė taip pat analizuoja ir savo konkurentų

technologinį lygį ir pagal tai vykdo strateginius sprendimus susijusius su

technologijų kaita įmonėje.

Mikroaplinkos analizėPirkėjai ir rinkos. Pagrindiniai tipiniai rinkos, kaip žmonių ir šeimų

visumos, segmentacijos požymiai tokie:✓ gyvenamoji vieta – parduotuvės yra išdėstomos tankiausiai

apgyvendintose teritorijose;

✓ demografiniai parametrai – amžiaus, lyties, išsilavinimo požymiai nėra

labai svarbus;

✓ socialinė-ekonominė grupė pagal pajamas;

✓ gyvenimo būdas;

✓ vartojimo įpročiai ir situacija;

✓ kultūrinė–dvasinė orientacija – šis požymis svarbios įtakos mano

nagrinėjamai įmonei neturi.

Dabar pelningiausios rinkos platesniu aspektu yra Lietuva ir Europos

Sąjungos šalys. Nors ir pavyko išplėsti pardavimus Latvijoje bendrovės

veiklos rezultatams atsiliepia mažėjančios eksporto apimtys.Partneriai. UAB „VP Market“ partneriai yra stambūs klientai. Tiekėjai

šioje įmonėje yra labai svarbūs, nes ir nuo jų priklauso įmonės pelnas.

Konkurentai. UAB „VP Market“ analizuoja savo konkurentus konkurentų

strategine analize, kuri padeda išryškinti skirtumus tarp jos ir jos

konkurentų.

Šiuo metu UAB „VP Market“ mažina savo konkurentus. UAB „VP Market“

yra lyderiaujanti įmonė Lietuvos rinkoje maisto produktų ir pramoninių

prekių prekyboje.

Kadangi UAB „VP Market“ rėmimui naudoja traukimo strategiją.
ir į tarpininkus, ir į vartotojus, iš kurių laukia grįžtamojo

ryšio. Tačiau traukimo strategija atsiperka tik po ilgo laiko, nes praeina

daug laiko, kol pirkėjai susidomi ir pradeda pirkti.

Rėmimas įmonėje yra labai intensyvus, nors UAB „VP Market“ parduotuvių

tinklas yra gerai žinomas Lietuvos vartotojui, tačiau UAB „VP Market“

stengiasi teikti įvairias akcija, nuolaidų programas ir t.t. Įmonė skyria

daug lėšų reklamai: televizijoje, spaudoje, radijoje.

Įmonės SWOT analizė

Strateginėje analizėje analizuojamos dažniausiai dvi sritys:

aplinkos analizė ir išteklių analizė. Šiuos abu tyrimus padeda atlikti

SWOT analizė. UAB „VP Market“ SWOT analizę atlieka prieš pasirinkdama

strategiją, analizuodama konkurentų veiksmus ir t.t.

UAB „VP Market“ SWOT analizė

StiprybėsUžima didžiausią rinkos dalį tarp maisto produktų ir pramoninių

prekių prekybos;

Įmonėje dirba patyrę specialistai;

Įmonė sugalvoja vis įvairesnį asortimentą;

Produktai visada kokybiški ir švieži;

Turi didelį pirkėjų pasitikėjimą;

Gerai išplėtotas paskirstymas.

Silpnybės

Gali pasenti technologijos.

Galimybės

Naujos rinkos Europos Sąjungoje;

Mažėjanti konkurencija, nes įmonė užvaldo vis daugiau rinkos;

Ekonominis augimas turės geros įtakos įmonės veiklai.

Grėsmės

Įstojus į Europos Sąjungą gali atsirasti naujų konkurentų;

Gali susidaryti nepalanki ekonominė situacija;

Gali išaugti didesni klientų reikalavimai ir poreikiai.

3. BENDROVĖS ĮSTATAI, PAREIGYBĖS NUOSTATAI

3.1. Bendrovės įstatai

1. BENDROJI DALIS

1.1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „VP Market“ (toliau vadinama

Bendrove). Bendrovės teisinė forma yra Uždaroji akcinė bendrovė.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės

privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu.

Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo

įmokėti už akcijas.

1.3. Bendrovės buveinė: Savanorių pr. 247, Vilniaus

miestas, Lietuvos Respublika .

1.4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės

aktais, taip pat šiais įstatais.

1.5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su

kalendoriniais metais.

1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Bendrovės veiklos tikslas – vykdyti komercinę ūkinę veiklą ir

gauti pelną.

2.2. Bendrovės veiklos objektas:

1) gamyba;

2) prekyba;

3) paslaugos:

4) kita komercinė ūkinė veikla.

2.3. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus nustatyta tvarka

reikalingus leidimus ir licencijas.

3. BENDROVĖS ORGANAI

3.1. Bendrovės organai yra :

1) visuotinis akcininkų susirinkimas,

2) bendrovės vadovas – direktorius.

3.2. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.

3.3. Akcinių bendrovių įstatyme valdybos kompetencijai priskirtas

funkcijas atlieka bendrovės vadovas, išskyrus šiame įstatyme nustatytas

išimtis.

4. BENDROVĖS VADOVO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

4.1. Bendrovės vadovas – direktorius, yra vienasmenis bendrovės

valdymo organas.4.2. Bendrovės vadovu turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo

sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal

teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.4.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų,

nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir

skiria nuobaudas bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbo

sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų

susirinkimo įgaliotas asmuo.Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su

juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo

išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais

jį išrinkusio ar atšaukusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau

kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.4.4. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais

teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo

sprendimais, administracijos darbo reglamentu ir pareiginiais nuostatais.

4.5. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę

vienvaldiškai sudaryti sandorius, o taip pat:1) organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą;

2) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais

darbo sutartis;

3) skiria paskatinimus ir nuobaudas bendrovės darbuotojams;

4) nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

5) nustatyta tvarka
atidaro ir uždaro bankuose sąskaitas;

6) nustato vidaus darbo taisykles, tvirtina bendrovės padalinių nuostatus,

administracijos darbo reglamentą;

7) išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra priskirtos jo

kompetencijai;

8) užtikrina bendrovės turto, komercinių paslapčių apsaugą;

9) priima sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, tvirtina

filialo bei atstovybės nuostatus;

10) priima sprendimus tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

11) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė

kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos

(skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ir

hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

12) priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20

bendrovės įstatinio kapitalo;

13) priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip

1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

14) bendrovės restruktūrizavimo atveju – priimti sprendimą restruktūrizuoti

bendrovę;

15) tvirtina bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes,

pareigybes į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

7.6. Bendrovės vadovas atsako už:1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų

įgyvendinimą;

2) metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal

įstatymus;4) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų

registro tvarkytojui;

5) informacijos pateikimą akcininkams;

5. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2353 žodžiai iš 7828 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.