Ukio statistikos ir ekonometrijos darbas
5 (100%) 1 vote

Ukio statistikos ir ekonometrijos darbas

Turinys

Įvadas 3

Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika 5

Namų ūkio dydis 7

Namų ūkio disponuojamos pajamos 10

Namų ūkio vartojimo išlaidos 10

Skurdo rodiklių įvertinimas 10

Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė) 12

Determinacijos koeficiento įvertis 18

Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas 18

Išvados 19

Įvadas

Kursinio projekto tikslai:

· Aprašyti duomenis: statistiškai aprašyti naudojamus duomenis, t.y. namų ūkio dydį, disponuojamas pajamas vienam namų ūkio nariui ir namų ūkio vartojimo išlaidas;

· Įvertinti skurdo ir nelygybės rodiklius;

· Atlikti regresinę analizę, ištirti nuo kokių veiksnių priklauso namų ūkių išlaidos, t.y. išsiaiškinti kaip namų ūkio vartojimo išlaidos priklauso nuo mano pasirinktų veiksnių: gyvenamosios vietos, namų ūkio galvos lyties, namų ūkio galvos socialinės – ekonominės grupės, namų ūkio galvos išsimokslinimo. Tai reiškia atlikti regresinę analizę;

· Nustatyti determinacijos koeficiento įvertį;

· Patikrinti regresijos koeficiento reikšmingumą.

Apibrėžimai

Namų ūkis – tai atskirai gyvenantis vienas asmuo, arba asmenų grupė, kuri gyvena viename name arba bute, turi bendrą biudžetą ir kartu maitinasi. Jei bent vienos iš šių nurodytų sąlygų trūksta, toks asmuo nepriskiriamas prie namų ūkio. Namų ūkiu gali būti:

1. šeima, susidedanti iš sutuoktinių su vaikais, ar be vaikų; arba vienas iš tėvų su vaikais;

2. kartu gyvenantys ir bendrą biudžetą turintys giminės;

3. kartu gyvenantys ir bendrą biudžetą turintys asmenys, kurių nesieja giminystės ryšys.

4. vieniši asmenys gyvenantys iš savo pajamų;

5. šeimos, susidedančios iš kelių kartu gyvenančių sutuoktinių porų, turinčių bendrą biudžetą.

Namų ūkio galva – tai asmuo, gaunantis didžiausias pajamas. Kadangi šeimos ūkio narių pajamos gali svyruoti, namų ūkio galva laikomas asmuo, per metus gaunantis didžiausias pajamas. Jei didžiausias pajamas gaunančio asmens išskirti negalima, namų ūkio galva laikomas asmuo, kurį nurodo šeima.

Disponuojamos pajamos – tai visos piniginės ir natūrinės pajamos, kurios gautos už darbą, iš ūkininkavimo, verslo, amatų, laisvos profesinės veiklos, o taip pat pensijos, įvairios pašalpos, stipendijos, pajamos iš turto, renta ir kt.

Vartojimo išlaidos – tai piniginės ir natūrinės išlaidos, skirtos namų ūkio poreikiams patenkinti: tai išlaidos maistui, drabužiams, avalynei, būstui, sveikatos priežiūrai, kultūros, poilsio reikmėms ir t.t.

Statistinė hipotezė – bet koks tvirtinimas apie atsitiktinio dydžio pasiskirstymo formą ar apie pasiskirstymo parametrų reikšmes. Išskiriamos parametrinės ar neparametrinės hipotezės.

Skurdo riba – kriterijus, kurio pagalba politikai arba tyrinėtojai suskirsto individus, šeimas arba namų ūkius į skurstančius ir ne.

Pagrindiniai skurdo rodikliai – skurstančiųjų lygis šalyje, žemų pajamų nuokrypis, žemų pajamų indeksas, kvadratinis skurdo nuokrypis.

Determinacijos koeficientas – parodo regresinės lygties adekvatumą, kuris tikrinamas pagal Fišerio kriterijų, reikšmingumas vertinamas pagal Stjudento kriterijų.

Gyvenimo lygio sąvoka – asmenų ar grupės asmenų gyvenimo lygio sąvoka yra siejama su daugybe įvairių faktorių. Kai kuriuos iš jų lengva išmatuoti, kai kuriuos – ne.

Skurdo sąvoka – daugiaprasmė, ji kinta vystantis visuomenei. Ji skirtingai suprantama atskirose šalyse.

Skurdo riba – kriterijus, kurio pagalba politikai ar tyrinėtojai suskirsto individus, šeimas ir namų ūkius į skurstančius ir neskurstančius.

Kadangi skurdas yra apibūdinamas nevienareikšmiškai, yra trys skurdo ribų tipai:

1) Absoliuti. Absoliuti skurdo riba – tai minimalus pajamų ar išlaidų dydis būtinoms vartojimo reikmėms patenkinti.

2) Santykinė . Skurdo riba vadinama santykine, jei skurdo “slenkstis” yra apibrėžiamas siejant su tam tikrais, dažniausiai su pajamų arba išlaidų, šalies vidutiniais rodikliais ir priklauso nuo jų. Iš anksto apibrėžiamas procentas namų ūkių, kuriuos mes norime klasifikuoti kaip skurdžius. Atitinkamas procentinis pajamų pasiskirstyme ir bus skurdo riba.

3) Subjektyvi (priklauso nuo žmonių nuomonės).

Skaičiuojant namų ūkio rodiklius namų ūkio dydis gali būti vertinamas pagal paprastą ir ekvivalentinę (ODEC) skales.

Ekvivalentinė skalė apibrėžiama taip:

Pirmas suaugęs namų ūkyje – 1,0

Kiekvienas kitas suaugęs namų ūkyje – 0.7

Kiekvienas vaikas (iki 14 metų) – 0.5

Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje – tai rodiklis, parodantis šalies gyventojų dalį, kurių pajamos yra žemiau skurdo ribos. q – skurstančiųjų gyventojų skaičius. L = q / n

Žemų pajamų nuokrypis – rodiklis, kuris parodo, kiek vidutiniškai skurstančiųjų pajamos nukrypsta nuo skurdo ribos. Šis rodiklis parodo skurdo gilumą. N = 1 / q * å ((z – yi) / z)

Žemų pajamų indeksas – jis parodo, kiek reikia lėšų norint eliminuoti skurdą šalyje. I = L * N

Kvadratinis skurdo nuokrypis – atspindi pajamų pasiskirstymą tarp skurstančiųjų. Kuo daugiau šalyje yra ypatingai skurstančių žmonių, tuo didesnis bus tas rodiklis.

Duomenys, kurie buvo panaudoti kursiniame projekte:

1) Gyvenamoji vieta: 1 – 5 didieji
miestai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys), 2 – kiti mestai, 3 – kaimas.

2) Namų ūkio galvos išsimokslinimas: 1 – neturi pradinio, 2 – pradinis, 3 – pagrindinis, 4 – bendras vidurinis, 5 – aukštesnysis, 6 – aukštasis.

3) Namų ūkio galvos socialinė – ekonominė grupė: 1 – ūkininkai, 2 – samdomieji darbuotojai, 3 – verslininkai, 4 – pensininkai, 5 – kita.

4) Namų ūkio galvos lytis: 1 – vyras, 2 – moteris.

5) Namų ūkio galvos amžius.

Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika

Namų ūkio dydis Namų ūkio disponuojamos pajamos Namų ūkio vartojimo išlaidos

5 4388,81 1675,78

2 498,6 1487,63

6 2819,27 685,87

2 833,84 854,94

1 334,68 738,42

4 534,15 615,32

2 425,68 728,88

4 413,9 473,02

3 364,84 1196,67

2 547,33 595,67

3 743,56 519,71

1 417,58 2151,06

2 1001 726,01

2 1110,63 2320,60

3 580,22 1397,83

4 2399,65 1785,76

3 622,65 1093,74

3 1695 422,88

2 999,46 543,46

1 570 739,25

2 449,25 2048,11

1 530,62 1121,87

2 732,38 752,46

4 1744 1243,89

5 1374,82 5709,65

Namų ūkio dydis, namų ūkio disponuojamos pajamos ir vartojimo išlaidos yra kiekybinės namų ūkio charakteristikos. Duomenys išdėstyti trim stulpeliais.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 836 žodžiai iš 2729 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.