Valdas adamkus dokumentas
5 (100%) 1 vote

Valdas adamkus dokumentas

 Prezidentas Valdas Adamkus gimė1926 m.lapkričio3d. Turėjo brolį Česlovą ir seserį Violetą.

 Tiek Lietuvoje ,tiek ir JAV Prezidentas turėjo šuniuką.

 Pradžios mokyklos baigiamąjį skyrių Valdas Adamkus baigė vienais trejetais ir buvo paliktas antriems metams.

 Sėkmingai baigęs šešis pradžios mokyklos skyrius,toliau tęsė mokslus Kauno “Aušros” gimnazijoje.

 1944-ųjų liepą aštuoniolikmetis Valdas su tėvais pasitrau kė į Vokietiją.Dar po penkerių metų atvyko gyventi į JAV

 Baigė Ilinojaus universitetą,įgijo statybų inžinieriaus specialybę .

 Aštuntame dešimtmetyje Valdas Adamkus įsitraukė į JAV aplinkos apsaugos veiklą,vėliau tapo JAV paramos Baltijos šalims aplinkosaugos srityje koordinatorumi .

 1998 m Valdas Adamkus išrenktas Lietuvos Respublikos Prezidentu penkerių metų kadencijai .

 1948 m Vokietijoje vykusioje Pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse laimėjo du aukso ir du sidabro medalius .