Valdymo apskaitos funkcijos
5 (100%) 1 vote

Valdymo apskaitos funkcijos

Turinys

Įvadas

1.Valdymo apskaitos samprata 4

2. Valdymo apskaitos funkcijos 7

2.1. Dėmesio atkreipimas 7

2.2. Matavimas 8

2.3. Problemų radimas ir sprendimas 10

Išvados 12

Literatūra 13

Įvadas

Rinkos ekonomikos sąlygomis valdymo apskaitos tvarkymas tampa objektyvia būtinybe. Juk kiekviena įmonė savarankiškai pasirenka savo plėtros kryptis, gaminamos produkcijos rūšis, gamybos apimtį, produkcijos pardavimo kanalus, socialinę ir investicinę politiką bei kt. Šioms problemoms spręsti reikalinga tam tikra informacija. Valdymo apskaita kaip tik ir tampa ta sistema, kuri renka, apdoroja ir sistemina informaciją, reikalingą teisingiems valdymo sprendimams priimti.

Darbo objektas – valdymo apskaitos funkcijos.

Darbo tikslas – atskleisti valdymo apskaitos funkcijų svarbą valdymo procese.

Darbo uždaviniai – 1. Apibrėžti valdymo apskaitos sąvoką.

2. Apibrėžti valdymo apskaitos funkcijų sampratą.

3. Apibrėžti valdymo apskaitos funkcijų svarbą valdymo procese.1. Valdymo apskaitos samprata

Valdymo apskaita padeda įgyvendinti verslo procesų pažinimą iš įmonės pozicijų: išreiškia įmonės tikslus, matuoja veiklos rezultatus, vertina kaštus, patirtus realioje veikloje ar tikėtus būsimoje veikloje, sistemina informaciją taip, kad ji objektyviai ir greitai informuotų vadovus apie veiklos būklę ir diktuotų galimus sprendimus.

Pasak S.Stoškaus, ”valdymo apskaita yra organizacijos vidinės ekonominės ir vadybinės informacijos matavimo, kaupimo, analizės, atskaitomybės ir sklaidos procesas, kurio tikslas – objektyviai ir greitai informuoti vadovus apie buvusią, esamą ar būsimą valdymo objektų būklę“. (Stoškus S., 2002, Bendrieji vadybos aspektai).

Apskaitos informacijos vartotojai yra vadovai ir vadybininkai, kurie planuoja, valdo ir kontroliuoja organizacijos veiklą, kasdien svarstydami (analizuodami) situaciją ir priimdami valdymo sprendimus. Šie žmonės priima sprendimus, remdamiesi valdymo apskaitos informacija. Jiems svarbu, kad juos pasiekianti informacija būtų kuo labiau pritaikyta įvairioms valdymo užduotims teisingai išspręsti. Valdymo apskaitos vaidmuo – suteikti informaciją sprendimo reikalaujančioje valdymo situacijoje.

Valdymo apskaita registruoja, apdoroja, kaupia ir apibendrina konkrečių laikotarpių duomenis, teikia informaciją apie valdymo objektų būklę ir judėjimą, apie visas ūkines finansines operacijas, vykstančias įvairiuose įmonės padaliniuose. Tai sudaro sąlygas priimti pagrįstus valdymo sprendimus ir juos kontroliuoti. Ji teikia informaciją apie tam tikrų ekonominių rodiklių susidarymą. Taigi valdymo apskaita daugiausia dėmesio skiria tokiai informacijai, kuri būtų panaudota įmonės viduje jos veiklai planuoti, valdyti ir kontroliuoti. Valdymo apskaita skirta padėti visų įmonės valdymo lygių daruotojams priimti teisingus sprendimus ir pasiekti veiklos efektyvumą.

Kaip teigia J.Mackevičius, „ypač svarbus valdymo apskaitos uždavinys – teikti informaciją apie išlaidų susidarymą ir įmonės padalinių veiklą. Valdymo apskaita padeda ne tik atsakyti į klausimą, kiek ir kokių išlaidų reikia padaryti gaminant tam tikrą produktą, bet ir kiek ir kokių išlaidų nereikėtų daryti“. (Mackevičius J., 2003, Valdymo apskaita bendrojoje buhalterinės apskaitos sistemoje). Vadybininkų tikslas – siekti uždirbti daugiau pajamų. Todėl natūralu, kad, norint uždirbti daugiau pajamų, reikia padaryti ir daugiau išlaidų. Valdymo apskaita pateikia tikslų atsakymą, kiek ir kokių išlaidų reikėtų padaryti, kad įmonė gautų daugiau pajamų. Taigi valdymo apskaita numato ne tik išlaidų mažinimo, bet ir tam tikrų išlaidų didinimo galimybes.

Valdymo apskaitos būtinumą lemia jai keliami tikslai. Pasak J.Mackevičiaus, „pagrindiniai valdymo apskaitos tikslai yra šie:

1. Teikti informaciją įmonės vadovybei veiklai valdyti, operatyviniams ir perspektyviniams valdymo sprendimams priimti;

2. Apskaičiuoti produkcijos ir paslaugų faktinę savikainą bei nustatyti išlaidų nukrypimus nuo standartų;

3. Kontroliuoti, planuoti ir prognozuoti įmonės padalinių veiklą bei jos ekonominį efektyvumą;

4. Sukurti patikimą kainodaros bazę;

5. Numatyti ir parinkti efektyviausius įmonės veiklos plėtojimo būdus ir galimybes, t.y. kurti įmonės veiklos politiką“. (Mackevičius J., 2003, Valdymo apskaita bendrojoje buhalterinės apskaitos sistemoje).

Valdymo apskaitai būdingas analitinis aspektas. Apskaičiuota, kad valdymo apskaitoje apie 70 – 80 proc. informacijos sudaro ekonominės analizės informacija ir tik apie 20 – 30 proc. – apskaitinė informacija.

Valdymo apskaita, kaip mokslas ir praktinis dalykas, susiformavo iš išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo, pamažu plėtojosi ir toliau plečianti savo ribas. Dabar, kalbant apie valdymo apskaitą, nepakanka pasakyti, kad ji teikia informaciją apie išlaidas valdymo sprendimams priimti. Valdymo apskaitos reikšmė gerokai padidėjo. Ji, kaip teigia J.Mackevičius, „neša atsakomybę už būsimų ūkinių operacijų būklę, už teisingą jų efektyvumo įvertinimą“. (Mackevičius J., 2003, Valdymo apskaita bendrojoje buhalterinės apskaitos sistemoje). Todėl kai kurie specialistai valdymo apskaitą vadina atsakomybės apskaita. Vienas iš
svarbiausių valdymo apskaitos bruožų yra jos analitiškumas, t.y. jos teikiamų duomenų suskaidymas į tam tikras grupes pagal tam tikrus požymius vietos ir laiko atžvilgiu. Tokie duomenys ypač vertingi įmonės vadovybei priimant sprendimus.

Vadybai svarbu, jog tikslai derėtų ne tik su įmonės vidinėmis galimybėmis, bet ir su išorinės aplinkos analizės išvadomis. Šiuo metu valdymo apskaitos informacija naudojama ne tik taktiniams uždaviniams spręsti, bet ir strateginei kontrolei bei planavimui.

Kiekybinė informacija valdymo apskaitoje išreiškiama nebūtinai piniginiais vienetais. Pagrindžiant valdymo sprendimus, kartais svrabiau žinoti, „kaip patikimai“, „kaip greitai“, arba atsakyti į kitus ne financinius klausimus. Todėl informacija yra matuojama natūriniais (apimties), laiko ir įvairiausiais santykiniais vienetais.

Kuo skiriasi valdymo apskaita nuo finasinės apskaitos?

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 836 žodžiai iš 2782 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.