Valiutų kursai
5 (100%) 1 vote

Valiutų kursai

Ekonomikos teorijos kontrolinis darbas

Valiutų kursai ir tarptautinė valiutų rinka

Kontrolinio darbo planas :

1. Įvadas.

2. Valiutų kursai :

a) Lankstaus valiutos kurso nuvertėjimas ir jos kurso pakilimas;

b) Lanksčių valiutų kursų sistemos trūkumai ir privalumai;

c) Fiksuotas valiutos kursas;

d) Realusis ir nominalusis valiutų kursai.

3. Tarptautinės valiutos kurso sistemos :

a) Aukso standarto veikimo sąlygos;

b) Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas.

4. Plaukiojančių valiutų kursų panaudojimo problemos.

5. Reguliuojamai plaukiojantieji valiutų kursai.

6. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys.

7. Išvada. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutos kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai.

Užsienio valiuta – tai kitos šalies pinigai. Pavyzdžiui Didžiosios Britanijos svarai sterlingų ir Japonijos jenos amerikiečiams yra užsienio valiutos. Tuo tarpu JAV doleriai yra užsienio valiuta anglams ir vokiečiams.

Valiutos kursas – tai vienos valstybės pinigų vertė, išreikšta kitos valstybės pinigais, t.y. vienos valiutos perskaičiavimo į kitą valiutą koeficientas, kuris nustatomas pasiūlos ir paklausos santykiu valiutos rinkoje. Pavyzdžiui, kai 1 svaras lygus 1,60 dolerio arba 1 doleris lygus 130 jenų, yra valiutų kursai.

Iš esmės, valiutos kursas – tai santykis tarp nacionalinės ir užsienio valiutos, nustatomas jų perkamąja galia. Valiutos kursas nustatomas taip pat iš santykio su kitais tarptautiniais apskaitos piniginiais vienetais (SDR, EKIU ir kt.).

Užsienio valiutų rinka – tai rinka, kurioje vienos valstybės pinigai yra perkami už kitos valstybės pinigus. Valiutos rinka, kaip ir prekių rinka, gali būti studijuojama remiantis paklausa bei pasiūla. Didžiosios Britanijos svarų gali norėti nusipirkti JAV dolerių savininkai. Šiuo atveju galimi trijų tipų sandėriai:

-Amerikiečiai importuoja Anglijos prekes. Importuotojai, norėdami sumokėti už jas perka svarus, kurių pageidauja gamintojai. Tai sukuria svarų paklausą.

-Amerikiečiai importuoja Anglijos paslaugas. Turistas amerikietis gali apsistoti, pavyzdžiui, Londono viešbutyje ir valgyti jo restorane. Kad amerikietis galėtų susimokėti už visa tai, jis pirmiausia už dolerius perka svarus. Taigi ir turistas sukuria paklausą svarams.

-Amerikiečiai įsigyja turtą Didžiojoje Britanijoje. Pavyzdžiui, jei JAV korporacija nori investuoti į Angliją, statydama naują gamyklą, tai ji turi pirkti svarų, kad užmokėtų statybos firmai.

Reikalaujamas svarų kiekis priklauso nuo jų kainos. Jei svaro kaina būtų 1 JAV doleris, atsirastų žymiai daugiau norinčių jį pirkti negu jei jis kainuotų 3 JAV dolerius. Pigesnė svaro kaina reikštų, kad užsieniečiams yra santykinai pigesnės anglų prekės ir paslaugos.

Yra ir kita rinkos pusė – svarų pasiūla (jie turėtų būti iškeisti į dolerius). Kai anglai ką nors perka iš JAV, jie moka doleriais. Norėdami įsigyti dolerių, jie siūlo svarus ir sukuria valiutų rinkoje jų pasiūlą. Taigi svarų pasiūla priklauso nuo :

– Prekių importo iš JAV.

– Paslaugų importo iš JAV.

– Anglijos investicijų JAV (įsigyjamo Amerikos turto).

Valiutos kursas ir jo rūšys

Lankstaus valiutos kurso nuvertėjimas ir jos kurso pakilimas

Valiutos kursas, kurį formuoja rinka, gali keistis. Pavyzdžiui, kai anglų svaras pabrangsta nuo 2 iki 3 JAV dolerių, sakome, kad doleris nuvertėjo svaro atžvilgiu. Vadinasi : lankstaus kurso valiuta nuvertėja, kai jos kaina kitų valiutų atžvilgiu krinta. Pažymėtina, kad fiksuoto ir reguliuojamo kurso valiuta yra devalvuojama, o svyruojančio kurso valiuta nuvertėja.

Tarkim priešingai, kad svaras atpinga nuo 2 iki 1 JAV dolerio. Tada sakome, kad dolerio vertė pakilo svaro atžvilgiu. Vadinasi : lankstaus kurso valiutos vertė kyla, kai didėja jos kaina kitų valiutų atžvilgiu.

Jei doleris nuvertėja svaro atžvilgiu, kartu svaro vertė pakyla dolerio atžvilgiu. Tai vienas su kitu susiję reiškiniai.

Valiutos kursas gali keistis. Tai lemia pasiūlos ir paklausos kitimas. Kyla klausimas, kas keičia valiutos pasiūlą ir paklausą? Aptarsime 5 faktorius, darančius įtaką valiutų kursams :

– Vartotojo skonio kitimas;

– Santykinis pajamų kitimas;

– Santykinis kainų kitimas;

– Santykinės realių palūkanų normos kitimas;

– Spekuliacija.

Lanksčių valiutų kursų sistemos trūkumai ir privalumai

Lanksčių valiutų kursų sistema turi keletą privalumų :

– Svarbiausia alternatyva – fiksuoto valiutos kurso sistema žlugo aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Vienas iš pagrindinių argumentų, pritariantis lanksčiai valiutos sistemai – veiksmingesnės alternatyvos nebuvimas.

– Kai valiutų kursui leidžiama svyruoti, šalims nereikia ginti esamo valiutos kurso, taikant vidaus paklausą ribojančią ekonominę politiką. Kitaip sakant, lankstus valiutos kursas šalies vyriausybei suteikia daugiau laisvės įgyvendinti visuminės paklausos politiką, kuri yra priimtinesnė vidaus ekonomikai. Tokios laisvės siekis paaiškina, kodėl ir monetaristai, ir keinistai pritaria lanksčiam valiutų kursui. Monetaristai pageidauja valiutos kurso lankstumo todėl, kad centrinis bankas galėtų vadovautis monetarine taisykle, nesirūpindamas valiutų kursais. Keinistai, svyruojančio valiutų kurso šalininkai, pageidauja, kad vyriausybė galėtų laisvai
valdyti visuminę paklausą, siekdama šalyje aukšto užimtumo lygio ir stabilių kainų, o ne gintų fiksuotą valiutų kursą.

– Šalis, besivadovaujanti stabilia vidaus politika, yra izoliuota nuo infliacijos užsienyje poveikio.

Tačiau lankstūs valiutų kursai kritikuojami įvairiais atžvilgiais :

– Valiutų kursų svyravimai gali sugriauti tarptautinės prekybos investicijų sistemą. Diskutuojama ar šis griovimas yra stipresnis, negu Tarptautiniam Valiutos Fondui vykdant nors ir nedažnus, bet staigius valiutų santykio pakeitimus.

– Kai valiutų kursams leidžiama svyruoti, tai prarandamas „botagas“ monetarinei ir fiskalinei politikoms. Veikiant TVF reguliuojamojo valiutų kurso sistemai, mokėjimų balanso sutrikimai riboja infliacinę vidaus politiką. Lankstaus valiutų kurso šalininkai pabrėžia laisvės teigiamybes siekiant vidaus tikslų. Monetarinė ir fiskalinė politikos gali būti panaudotos, stabilizuojant vidaus ekonomiką, o ne vien patį valiutos kursą. Lankstaus valiutų kurso priešininkai teigia, kad tokia laisvė yra nepageidautina, kadangi labiau tikėtina, jog silpnos ir nedisciplinuotos vyriausybės vadovausis infliacine politika.

– Valiutos kurso pokyčiai gali sąlygoti vidaus problemų atsiradimą. Jeigu šalies tarptautinių mokėjimų būklė yra silpna, tai jos valiuta nuvertės. Kai šalies valiutos kaina krinta, importinės prekės brangsta ir todėl žmonės perka mažiau užsieninių prekių. Importinių prekių kainų padidėjimas yra taip pat problematiškas. Jis sąlygoja vidaus infliacijos atsiradimą. Šis gali įstrigti į „klaidingą ciklą“ : vidinė infliacija sukelia valiutos nuvertėjimą, o valiutos nuvertėjimas savo ruožtu sąlygoja vidaus infliacijos didėjimą, bet aukštesnė infliacija sukelia dar didesnį valiutos nuvertėjimą. „Klaidingas ciklas“ nėra neišvengiamas. Šalis gali išsisukti nuo jo įvesdama griežtesnę monetarinę politiką.

– Esant lankstiems valiutų kursams, šalis, besivadovaujanti stabiliomis vidaus politikomis, yra atskirta nuo užsienyje atsirandančių infliacinių reiškinių. Sakykim, jog Vokietija vadovaujasi visuminės paklausos suvaržymų politika, išlaikydama stabilias vidaus kainas. Kada Vokietijos prekės tampa patrauklesnės, jų kainos užsienio šalyse kyla. Kadangi užsieniečiai noriai perka Vokietijos prekes, jie pakelia markės kainą, t.y. jie numuša savų valiutų kainas. Todėl importas Vokietijoje išlieka pigus, nepaisant infliacijos užsienyje. Vokietijai teikia naudą vadinamasis „palankusis ciklas“ : stabilios vidaus kainos sąlygoja markės vertės kilimą, importinių prekių kainų sumažinimą. Visa tai padeda išvengti infliacijos Vokietijoje.

– Lanksčių valiutos kursų sistemą kritikuojama už tai, kad ji nuo 1973 metų sukėlė didelius valiutų kursų svyravimus. Kritikai teigia, kad skirtingų krypčių pokyčiai nieko naudingo nedavė. Valiutų kursai praktiškai reagavo į trumpalaikius esamus trukdymus. Daugelis pokyčių buvo būtini, norint pataisyti esminius pusiausvyros pažeidimus. Dideli valiutų kursų svyravimai gali būti labai kenksmingi vietinei pramonei.

Fiksuotas valiutos kursas

Lanksčių valiutos kursų sistemai alternatyva yra fiksuotų valiutos kursų sistema. Ja naudojasi šalys, norėdamos išvengti lanksčių valiutos kursų sistemos sukeliamų problemų. Sakykime, kad JAV ir Didžioji Britanija susitarė palaikyti 2$=1 sv. kursą. Aišku, kad toks vyriausybių oficialaus kurso paskelbimas visiškai nereiškia, kad doleris bus vertas tiek svarų ir ateityje, nes valiutų kursą formuoja pasiūla ir paklausa. Ilgainiui pasiūla ir paklausa gali keistis, todėl vyriausybės privalo tiesiogiai arba netiesiogiai įsikišti į valiutų rinką tam, kad valiutos kursas būtų stabilizuotas.

– Rezervų panaudojimas.

Labiausiai tinkamas būdas, kaip dirbtinai palaikyti valiutos kursą – tai panaudoti užsienio valiutos rezervus paveikti užsienio valiutos rinką. Vyriausybės ir centriniai bankai, norėdami tokiu būdu veikti valiutų kursus, laiko užsienio valiutų rezervus.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1321 žodžiai iš 4382 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.