Valstybinės įmonės
5 (100%) 1 vote

Valstybinės įmonės

Turinys

Tyrimo objektas, tikslai, uždaviniai…………………………………………………………………………..3

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………4

Juridinio asmens statuso įmonės……………………………………………………………………………….5

Juridinių asmenų steigimo įstatymas…………………………………………………………………………5

Valstybinės įmonės…………………………………………………………………………………………………6

Valstybės ir savivaldybės įmonės……………………………………………………………………………..7

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymas……………………………….7

Valstybės turto sandara…………………………………………………………………………………………. 10

Valstybės ir savivaldybių turto įgijimas………………………………………………………………….. 10

Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo…………………. 11

Išvados……………………………………………………………………………………………………………….. 13

Naudotos literatūros sąrašas……………………………………………………………………………………14

Tyrimo objektas:

Valstybinės įmonės.

Tyrimo uždaviniai:

1. Išanalizuoti pasirinktą temą: raštvedybos atsiradimas ir istorinė raida;

2. Surinkti medžiagą, pasirinktai temai išdėstyti;

3. Suprantamai išdėstyti surinktą informaciją;

4. Tiksliai ir teisingai atsakyti į temą;

5. Padaryti tikslias išvadas.

Tyrimo tikslai:

1. Konkrečiai atsakyti į temos klausimus;

2. Teisingai aprašyti visus faktus;

3. Tvarkingai išdėstyti informaciją;

4. Sudominti skaitytoją pateikta informacija;

5. Pabrėžti temos svarbą kasdieniniame gyvenime.

Įvadas

Šią temą pasirinkau suvakdamas valstybinių įmonių svarbą kasdieniniame gyvenime. Manau, tikslinga išsiaiškinti valstybinių įmonių steigimo procesus, veikimo pobūdį, finansavimą, valstybės turto įgijimą ir panaudojimą. Visa tai stengsiuosi išdėstyti savo referate.

Juridinio asmens statuso įmonės

Juridinis asmuo yra fiktyvus (fizine prasme) asmuo, kuriam suteiktos realaus asmens teisės ir įgaliojimai teisiniams veiksmams atlikti; veikia neribotą laiką, nesvarbu, kiek laiko gyvuoja jam atstovaujantys realūs fiziniai asmenys; jo valia nepriklauso nuo atskirų jį sudarančių fizinių ar juridinių asmenų valios ir gali su ja nesutapti; jo turtas atskirtas nuo jį sudarančių realių (fizinių) asmenų turto; pats atsako už savo prievoles ir įsipareigojimus ir visada tik savo turtu; kaip ir realus (fizinis) asmuo, turi teisę sudaryti sandorius savo vardu; kaip ir realus (fizinis) asmuo, gali būti ieškovas ir atsakovas teisme savo vardu.

Juridinio asmens statusą turi akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (kai kurios jų gali būti specialios paskirties bendrovėmis); kooperacinės bendrovės; valstybės (savivaldybės) įmonės; investicinės akcinės bendrovės; žemės ūkio bendrovės.

Juridinių asmenų steigimo įstatymas

I Bendrosios nuostatos

1. Juridinių asmenų steigimo įstatymas, nustato įmonių, organizacijų, partijų steigimo tvarka.

2. Kiekvienas Valstybės pilietis gali įsteigti įmonę,organizaciją ar partiją.

3. Leidimą organizacijoms, partijoms ar įmonėms išduoda Teisingumo ministerija.

II Juridinių asmenų steigimo tvarka

4.Leidimas organizacijai ar įmonei išduodamas, kai

a)paraiškoje nurodomi organizacijos ar įmonės tikslai, funkcijos, nustatytos įstatuose, neprieštarauja Valsty.bės įstatymams, kitiems teisės aktams ir principams. Įstatus patvirtina arba atmeta Teisingumo ministerija per 5 dienas nuo įstatų pateikimo.Per šį laikotarpį Tm teikia pastabas.;

b)gauti duomenys iš Policijos apie steigėjų patikimumą. Jei asmuo norintis steigti įmonę ar organizaciją, yra teistas ar įtariamas nusikalstama veikla, asmeniui taikomi sugriežtinti reikalavimai.Šį darbą policiją atlieka per 5 dienas nuo tos dienos, kai Tm paprašo patikrinti steigėjo veiklą.;

c)gauti duomenys iš Fm apie steigėjų finansinį patikimumą.Fm duoda sutikimą per 3 dienas nuo tos dienos, kai Tm paprašo sutikimo.;

d)gautas Ūkio ministerijos sutikimas[įmonės steigimas].Ūkio ministerija patvirtinima per 3 dienas nuo tos dienos, kai Tm paprašo patvirtinimo.

e)gautas Centrinio banko patvirtinimas, jog asmuo įvykdė finansinius reikalavimus ir juridinio asmens gyvavimui būtinas įstatinis kapitalas yra saugomas banko saugyklose.Asmuo įstatinio kapitalo suma turi pervesti per tris dienas.

5.Leidimas partijai steigti išduodamas, kai:

a)paraiškoje nurodomi partijos tikslai, funkcijos, nustatytos įstatuose, neprieštarauja Valsty.bės įstatymams, kitiems teisės aktams ir principams.Tm patvirtina arba atmeta įstatus per 7 dienas nuo įstatų pateikimo dienos.Taip pat
per šį laikotarpį Tm teikia pastabas dėl įstaų.;

b)gauti duomenys iš Policijos apie steigėjų patikimumą. Jei asmuo norintis steigti partiją, yra teistas ar įtariamas nusikalstama veikla, asmeniui taikomi sugriežtinti reikalavimai.Tai įvykdoma per 7 dienas.

c)paraišką steigti partiją pateikia ne mažiau 3 % Valst.bės piliečių.

6.Asmeniui, kuris yra teistas arba įtariamas nusikalstama veikla, steigiant partiją, organizaciją ar įmonę taikomi sugrieštinti reikalavimai.

7.Visi 5 ir 4 punkte numatyti veiksmai vykdami paeiliui nuo a dalies.

III Juridinių asmenų steigimo reikalavimai

8. Reikalavimai asmeniui, kuris nori steigti įmonę ar organizaciją:

a) asmuo turi būti finansiškai pajėgus sumokėti minimalų įstatinį kapitalą ir įvykdyti finansinius įsipareigojimus;

b) norintis įsteigti įmonę turi pervesti į Centrinio banko saugyklas įstatuose nustatytą įstatinio kapitalo suma.

c) Gyvenimo Valsty.bėje trukmė – 1 mėn. .

d) Sumokamas rinkliavos mokesti, kurį nustato Fm.

9. Sugriežtinti reikalavimai:

a) asmeniui turinčiam įvykdyti sugriežtintus reikalavimus galioja įprastiniai reikalvimai ir keli specialūs reikalavimai;

b) asmuo vykdantis sugriežtintus reikalavimus turi policijai pateikti pajamų deklaraciją;

c) asmuo vykdantis sugriežtintus reikalavimus turi į steigiamos įmonės ar organizacijos darbuotojų sąrašą įtrauktį policijos nurodytą stebėtoją, kuriam turi būti suteiktos visos teisės.

10. Įstatinio kapitalo reikalavimai:

a) Įmonėms minimumas – 5000 VL

b) Organizacijoms – 3000 VL

c) Įmonės ar organizacijos finansiniai įsipareigojimai negali viršyti

įstatinio kapitalo sumos. Norint didinti finansinius įpareigojimus reikia didinti įstatinį kapitalą

11. Asmuo norintis steigti įmonę ar organizaciją turi įvykdyti šiame skyriuje nustatytus reikalavimus.

IV Baigiamosios nuostatos

12. Iškilus šio įstatymo ir kitų elementų išskyrus parlamentą įstatų ar sprendimų kolizijai, pirmenybė teikiama šio įstatymo sukurtoms normoms.

13. Šis įstatymas įsigalioja nuo rugsėjo 20 d. . Iki šio įstatymo įsigaliojimo leidimai juridiniam asmeniui steigti neišduodami.

Valstybinės įmonės

Valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės valstybinės nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei arba vietos savivaldybei, turi juridinio asmens teises, yra ribotos turtinės atsakomybės. Valstybės ir savivaldybės įmonės turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teisėmis. Jos pagal savo prievoles atsako tik tuo įmonės turtu, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas. Įmonės neatsako už valstybės ir savivaldybės prievoles. Valstybės ir savivaldybės įmonių teigimą veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, kiti norminiai aktai bei įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti ir įregisrtuoti įmonės įstatai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 967 žodžiai iš 3102 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.